Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 115 în total
Cuvinte : 53638
Mărime: 224.99KB (arhivat)
Publicat de: Andrei M.
Puncte necesare: 11
Universitatea „Ovidius” Constanța Facultatea de Teologie „Sfântul Apostol Andrei” Specializarea Pastorală

Cuprins

 1. Introducere
 2. CAPITOLUL I – Maica Domnului în Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție
 3. 1. Proorocii referitoare la Fecioara Maria în Vechiul Testament
 4. 2. Maica Domnului în lumina revelaţiei Noului Testament
 5. 3. Învăţătura Sfinţilor Părinţi despre Sfânta Fecioară
 6. CAPITOLUL AL II-LEA – Maica Domnului în cultul Bisericii
 7. 1. Dezvoltarea cultului Maicii Domnului până la Sinodul al III-lea Ecumenic
 8. 2. Cultul Maicii Domnului de la Sinodul al III-lea Ecumenic până la Iconoclasm
 9. 3. Cultul Maicii Domnului de la Sinodul al VII-lea Ecumenic până în perioada contemporană
 10. CAPITOLUL A III-LEA Învățătura de credință creștină ortodoxă despre Maica Domnului
 11. 1. Pururea Fecioară înainte, în timpul naşterii şi după aceasta
 12. 2. Născătoare de Dumnezeu - Theotokos (Θεοτόκος)
 13. 3. Rugătoare și mijlocitoare la Dumnezeu pentru mântuirea noastră
 14. 4. Preacinstirea Maicii Domnului și locul ei viața Bisericii
 15. 5. Adormirea Maicii Domnului și înălţarea sa la ceruri de către Fiul Său
 16. CAPITOLUL al IV-lea – Combaterea doctrinei catolice despre Maica Domnului
 17. 1. Dogma „Immaculata conceptio Beatae Virginis Mariae” (dogma „Neprihănitei Zămisliri”)
 18. 2. Dogma „Assumptio Beatae Virginis Mariae” (dogma Înălțării Sfintei Fecioare cu trupul la cer)
 19. 3. Maria „împreună-răscumpărătoare” (corredemptrix) cu Hristos a neamului omenesc
 20. Concluzii
 21. Bibliografie

Extras din licență

Introducere

Învăţătura ortodoxă despre „Preasfânta, Curata, Preabinecuvântata, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria” are o importanţă deosebită şi o frumuseţe aparte, datorită pietăţii deosebite şi afecţiunii cu care creştinii din toate timpurile s-au raportat la Maica Domnului. Sfânta Fecioară Maria a fost şi este pentru toţi creştinii nu numai Maica Domnului nostru Iisus Hristos, ci şi a tuturor creştinilor. Ea stă în centrul preocupărilor dumnezeiești şi omeneşti de la căderea protopărinţilor; ea se naşte „plină de dar” la zorii unei vieţi noi pentru omenire; ea zămisleşte Lumina lumii, pe Domnul nostru Iisus Hristos, şi-I dă viaţă; „ea Îl urmează în lume, plină de iubirea cea mai curată şi tot ea îl însoţeşte până la cruce. Este mama adevărată, a noastră a tuturor, Împărăteasa cerului şi a pământului.”

Preasfânta Fecioară Maria, Maica Domnului a fost considerată obiectul tuturor marilor evenimente ale iconomiei mântuirii omului şi în toate aceste întâmplări providenţiale, ea a ocupat un loc aparte. În tot arcul de timp al Revelaţiei divine, persoana Maicii Domnului este prezentă în toate momentele importante, desfăşurându-şi rolul său în planul lui Dumnezeu, alături de Fiul său, Mântuitorul nostru: din prima pagină a Sfintei Scripturi şi până la ultima sau de la cartea Facerii până la Apocalipsa Sfântului Ioan, de la Profetul Isaia până la Sfântul Evanghelist Luca, de la întrupare la Jertfa de pe Cruce, de la Rusalii până la Parusie.

Paginile Sfintei Scripturi ne indică faptul că Sfânta Fecioară Maria a fost în mare măsură prezentă în diferite ipostaze, la marile evenimente ale mântuirii universale şi alături de Fiul său, s-a dovedit o bună interpretă a vocaţiei sale, aceea de a fi Mama Fiului lui Dumnezeu întrupat pentru mântuirea neamului omenesc şi mijlocitoare eficientă a noastră înaintea Lui. Aceste două apelative au lăsat să se întrevadă cele mai profunde aşteptări ale omului: Sfânta Fecioară Maria, Mamă şi Mijlocitoare, este Maica Domnului dar şi Noua Evă, Maica şi mijlocitoarea Bisericii şi a tuturor oamenilor.

„Doar numele Maicii lui Dumnezeu, spune Sfântul Ioan Damaschin, conţine întreaga taină a întrupării.” Fecioara-mamă, deoarece este cu totul legată de persoana şi lucrarea Logos-ului întrupat, este un adevărat compendiu dens al Evangheliei şi chipul concret al credinţei Bisericii. Pe de o parte, nu se poate vorbi de Fecioara Maria decât în relaţie cu Fiul Său și cu întreaga iconomie a întrupării şi a mântuirii înfăptuite de El. Pe de altă parte prin revelaţia biblică și prin tradiţie, se arată o densitate atât de mare a relaţiei Mamei cu Fiul, încât are răsunet în ea tot ce s-a întâmplat cu El şi în El. De aceea, theotokologia este fundamental legată de hristologie şi soteriologie, istoria Mariei este „dogma vie, adevărul săvârşit în făptură.”

Aceste referiri evidenţiază concreteţea figurii sale, istoricitatea acestei fecioare din casa lui Israel, căreia i-a fost dat să aibă extraordinara experienţă de a deveni Mama lui Mesia. Nu este posibil să se evidenţieze din Sfintele Evanghelii o biografie detaliată a Maicii Domnului, după cum nu este posibilă reconstituirea unei biografii integrale şi detaliate a lui Iisus Hristos: Sfintele Evanghelii sunt o mărturie pascală, ce recitesc cu ochii luminaţi de experienţa întâlnirii cu Cel înviat: „doar în acele aspecte şi momente ale experienţei prepascale şi postpascale ce se revelează mai pline de mesaj pentru credinţă”. „Dar sunt şi multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus şi care dacă s-ar fi scris cu de-amănuntul cred că lumea aceasta n-ar cuprinde cărţile ce s-ar fi scris” (Ioan XXI, 25).

Totuşi, multipla atestare a izvoarelor Sfintei Tradiţii şi criteriul continuităţii şi omogenităţii mesajului evanghelic în ansamblul său, permit evidenţierea unor trăsături clare ale chipului istoric al Sfintei Fecioare Maria, Maica Domnului, trăsături pe care le vom dezvolta pe parcursul lucrării.

Sfânta Fecioară Maria nu este un caz al universalului, ci dimpotrivă, este Fecioara - Mamă, irepetabilă în istoricitatea sa, persoana feminină aleasă de Dumnezeu - Tatăl pentru a fi sălaş al înomenirii Fiului prin lucrarea Duhului Sfânt (Luca I, 35).

De aceea, se poate vorbi despre Maica Domnului ca despre o icoană, întrucât în ea se înfăptuieşte o dublă mişcare pe care orice icoană tinde să o transmită, şi anume, coborârea şi urcarea, chenoza Fiului lui Dumnezeu şi îndumnezeirea omului prin har. În ea străluceşte alegerea Celui Veşnic şi liberul consimţământ al credinţei în El. Dacă icoana este vederea celor ce nu se văd, la fel Sfânta Fecioară Maria, Maica Domnului, se oferă privirii credinţei ca locul dumnezeieștii prezenţe, chivotul legământului, acoperită de umbra Duhului Sfânt (Luca I, 35-39, 45-56), sălaş sfânt al Cuvântului printre oameni, dar şi răspunsul omului la chemarea divină, care-1 ridică pe om la demnitatea de fiu al lui Dumnezeu, „moştenitor al lui Dumnezeu şi împreună moştenitor cu Hristos” (Romani VIII, 17).

Numele liturgice ale Sfintei Fecioare exprimă atingerea plinătăţii şi calitatea de Maică a întregii umanităţi răscumpărate: „cheia împărăţiei”, „uşă cerească”, „cer”, „Biserica lui Dumnezeu”, „Scara lui Iacob”, „Rai cuvântător”, „Rai de taină” şi altele. În figura concretă a Maicii Domnului – Noua Evă, Biserica însăşi îşi contemplă propria icoană, nu numai pentru că îşi găseşte în ea modelul credinţei feciorelnice, al dragostei materne şi al legământului de nuntă la care este chemată (Efeseni V, 20-33) ci şi pentru că recunoaşte în Maica Domnului propriul arhetip: Templul al Duhului Sfânt, mamă a fiilor născuţi în Fiul şi Trupul Lui tainic, solidar cu Acela care a fost adus în lume de către Sfânta Fecioară.

Bibliografie

1. *** Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită cu binecuvantarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, P. F. Părinte Teoctist, Editura I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1988

2. *** Liturghier, Editura I.B.M.B.O.R., Bucureşti 2000

3. *** Ceaslov, Editura I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1970

4. *** Mineiul pe luna August, Editura I.B.M.B.O.R., București, 1976

5. *** Mineiul pe luna Septembrie, Editura I.B.M.B.O.R., București, 1984

6. Prohodul Maicii Domnului, tipărit cu binecuvântarea I.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei - Trinitas, Iaşi, 1999

7. *** Istoria Bisericească, trad. de Iosif Gheorghian, Bucureşti, 1889

8. *** The New Jerusalem Bible, Doubleday Garden City, New York, 1985

9. *** Catehismul Bisericii Catolice, Partea I, Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti, 1993

10. AMBROZIE, SFÂNTUL, P.L. XV, 1555

11. ANDREI CRITEANUL, SFÂNTUL, Omilia a III-a a Adormirii Maicii Domnului, P. G., 97,1100 A

12. ANDRUTSOS, HRISTU, Simbolica, trad. din grecește, Craiova, 1955

13. ATANASIE cel MARE, SFÂNTUL, Despre întruparea Cuvântului, 18

14. ATANASIE cel MARE, SFÂNTUL, Împotriva arienilor, 3, 29

15. BISTRIȚEANU, EP. VICAR DR. IRINEU POP, Împărăteasa Cerului şi Mama noastră, Casa de editură Drehia, Cluj-Napoca, 1996

16. BISTRIȚEANU, IEROM. DRD. IRINEU POP, Maica Domnului în viaţa Bisericii şi în evlavia credincioşilor ortodocşi, în „O.”, nr. 3/1984

17. BRIA, PR. PROF. IOAN, Dicţionar de Teologie Ortodoxă, Editura I.B.M.B.O.R. Bucureşti, 1992

18. BULGAKOV, SERGHEI, Ortodoxia, trad. de Nicolae Grosu, ediția a II-a, Editura Anastasia, Bucureşti 1993

19. BULGAKOV, SERGHEI, Rugul care ardea, trad. de ierom. Ieraclie, Chișinău, 1935

20. BULGAKOV, SERGHEI, Rugul care nu se mistuie, trad. de Boris Buzilă, Editura Anastasia, Bucureşti, 2001

21. BUUCHIU, PR. CONF. DR. ȘTEFAN, Maica Domnului o introducere în theotokologia ortodoxă, Editura Sigma, Bucureşti, 2006

22. CABASILA, SFÂNTUL NICOLAE,Trei omilii la Naşterea, Bunavestirea şi la Adormirea Preasfintei Maici a lui Dumnezeu, Ed. Icos, Bucureşti, 1999

23. CARAZA, DRD. ION, Imnele Sf. Efrem Şirul despre Maica Domnului, în „S.T.”, seria a II-a, an XIX (1967) nr. 7-8

24. CAREBIA, ADRIAN, Sinteza hristologică a gândirii patristice din primele patru veacuri creştine, în „A. B.”, nr. 1-3, anul 2004

25. CĂCIULĂ, PR. DR. OLIMP N., Anatematismele Sfântului Chiril al Alexandriei, Tipografia cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1937

26. CHIALDA, PR. PROF. MIRCEA, Preacinstirea Maicii Domnului, în ***, Îndrumări Misionare, Editura I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1986

27. CHIALDA, PR. PROF. MIRCEA, Preacurata Fecioara Maria, Maica lui Dumnezeu (Mariologia), în „S. T.”, seria a II-a, an XXXIII (1981), nr. 5-6

28. CHIRIL al ALEXANDRIEI, SFÂNTUL, Comentariu la Ioan, 12, 19, P. G., 74, 664

29. CHIRIL al ALEXANDRIEI, SFÂNTUL, Comentariu la Ioan, 2, 1, P. G., 73

30. CHIȚESCU, PROF. NICOLAE, TODORAN, PR. PROF. DR. ISIDOR, PETREUȚĂ, PR. PROF. IOAN, Teologia Dogmatică şi Simbolică, voi. I, Editura I.B.M.B.O.R, Bucureşti, 1958

31. CITIRIGĂ, PR. CONF. DR. VASILE, Probleme fundamentale ale teologiei dogmatice și simbolice, vol. II, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2008

32. CLAUDEL, PAUL, Al doilea cuvânt al lai Iisus pe Cruce, în „Transilvania”, serie nouă an XXI (1992) nr. 3-4, Sibiu, 1992

33. COMAN, PR. PROF. IOAN, Momente și aspecte ale hristologiei precalcedoniene și calcedoniene, în „O.”, XVII (1965), nr. 1

34. COMAN, PR. PROF. IOAN, Şi Cuvântul trup S-a făcut, Editura Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1989

35. CORNIȚESCU, DIAC. AS. EMILIAN, Temeiuri ale preacinstirii Maicii Domnului în Vechiul Testament, în „Ortodoxia” an XXXII (1980), nr. 3

36. DINU, PR. ADRIAN LUCIAN, Maica Domnului în teologia Sfinților Părinți, Editura Trinitas, Iași, 2004

37. DUȚU, PR. DRD CONSTANTIN, Sfânta Fecioară Maria în opera omiletică a Cuviosului Andrei Criteanul şi a Sfântului Ioan Damaschin, în „S. T”, seria a II-a, anul XXXII (1980), nr. 1-2

38. EPIFANIE al SALAMINEI, SFÂNTUL, Ancoratus, ediție bilingvă, trad. Oana Coman, Editura Polirom, 2007

39. EPIFANIE al SALAMINEI, SFÂNTUL, Panarion

Preview document

Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 1
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 2
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 3
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 4
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 5
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 6
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 7
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 8
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 9
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 10
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 11
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 12
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 13
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 14
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 15
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 16
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 17
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 18
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 19
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 20
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 21
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 22
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 23
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 24
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 25
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 26
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 27
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 28
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 29
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 30
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 31
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 32
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 33
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 34
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 35
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 36
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 37
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 38
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 39
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 40
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 41
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 42
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 43
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 44
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 45
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 46
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 47
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 48
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 49
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 50
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 51
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 52
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 53
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 54
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 55
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 56
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 57
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 58
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 59
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 60
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 61
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 62
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 63
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 64
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 65
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 66
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 67
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 68
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 69
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 70
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 71
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 72
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 73
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 74
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 75
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 76
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 77
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 78
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 79
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 80
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 81
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 82
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 83
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 84
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 85
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 86
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 87
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 88
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 89
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 90
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 91
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 92
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 93
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 94
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 95
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 96
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 97
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 98
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 99
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 100
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 101
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 102
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 103
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 104
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 105
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 106
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 107
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 108
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 109
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 110
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 111
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 112
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 113
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 114
Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică - Pagina 115

Conținut arhivă zip

 • Invatatura despre Maica Domnului in Doctrina Ortodoxa si cea Romano-Catolica.docx

Alții au mai descărcat și

Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem

INTRODUCERE Afirmaţiile mesajului creştin trebuie să prezinte propoziţii certe, nu ipoteze sau opinii personale. Ele pot avea un astfel de statut...

Maica Domnului și Misiunea Bisericii

Introducere Pentru început această lucrare pare simplă datorită obişnuinţei noastre de creştini cu numele Maicii Domnului, sau datorită multor...

Funcția Didactică a Sărbătorilor

Preliminarii Privind calendarul bisericesc vedem că sunt unele zile însemnate cu roşu, pentru a atrage atenţia spre a le deosebi de celelalte zile...

Euharistia - taina unirii cu Hristos

Introducere Sfintele Taine sunt lucrări văzute, instituite de Mântuitorul Hristos şi încredinţate Sfintei Sale Biserici, prin care celor ce le...

Maica Domnului în Doctrina Catolică

INTRODUCERE Importanţa tematicii Este propriu Ortodoxiei sǎ nu o prezinte pe Maica Domnului niciodatǎ separatǎ de Hristos, cum se întâmplǎ în...

Sfântul Serafim de Sarov

INTRODUCERE Dumnezeu nu este obiectul vreunei ştiinţe, iar teologia se deosebeşte fundamental de gândirea filosofilor. Teologul nu îl caută pe...

Iudaismul

Iudaism – doctrina religioasa a evreilor.Se poate referi de asemenea si la sistemul religios al evreilor in general. Cartea misterului pecetluit...

Exegeza Psalmilor la Sfinții Părinți

Introducere Dintre toate scrierile cuprinse în Vechiul Testament, cea mai populară scriere este Psaltirea, numită „O carte a sufletului...

Te-ar putea interesa și

Maica Domnului în Ortodoxie

INTRODUCERE Învăţătura ortodoxă despre “Preasfânta, Curata, Preabinecuvântata, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria”, are o...

Preacinstirea Maicii Domnului în Învățătura Răsăriteană

Introducere În Biserica Ortodoxă locul Sfintei Fecioare Maria este unul central, iar cultul este cel care reflectă cel mai bine raportarea...

Taina Preoției

Introducere Taina hirotoniei a reprezentat întotdeauna un subiect delicat în cadrul dialogului ecumenic inițiat la începutul secolului XX. Deși...

Ai nevoie de altceva?