Euharistia - taina unirii cu Hristos

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 35750
Mărime: 174.83KB (arhivat)
Publicat de: Andrei M.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pr. Prof. Univ. Dr. Tucă Nicușor
Universitatea „Ovidius” Constanța Facultatea de Teologie „Sfântul Apostol Andrei” Specializarea Pastorală

Cuprins

 1. Introducere
 2. CAPITOLUL I – SFÂNTA TAINĂ A EUHARISTIEI
 3. 1. Explicarea termenului - Euharistie
 4. 2. Instituirea Tainei Sfintei Euharistii. Sfânta Euharistie în Noul Testament
 5. 3. Sfânta Taină a Euharistiei în gândirea teologică a Părinților din primele secole creștine
 6. CAPITOLUL AL II-LEA – SFÂNTA TAINĂ A EUHARISTIEI – TAINA UNIRII CU HRISTOS
 7. 1. Sfânta Euharistie și Sfânta Liturghie
 8. 2. Sfânta Euharistie – unitate și comuniune a credincioșilor în Biserica lui Hristos
 9. 3. Taina Sfintei Spovedanii și primirea Sfintei Euharistii. Importanța mărturisirii păcatelor înaintea primirii Sfintei Euharistii
 10. CAPITOLUL AL III-LEA – ACTUALITATEA SFINTEI EUHARISTII DIN PERSPECTIVA PASTORALĂ
 11. 1. Pregătiri pentru primirea Sfintei Euharistii
 12. 2. Deasa sau rara împărtășanie
 13. 3. Efectele Sfintei Euharistii în viața credincioșilor
 14. 4. Taina Sfintei Euharistii – izvor de vindecare și medicament al nemuririi sufletului
 15. Concluzii
 16. Bibliografie

Extras din licență

Introducere

Sfintele Taine sunt lucrări văzute, instituite de Mântuitorul Hristos şi încredinţate Sfintei Sale Biserici, prin care celor ce le primesc se împărtăşeşte harul nevăzut al Duhului Sfânt, scopul lor fiind mântuirea şi sfinţirea acestora prin harul pe care ele îl conferă .

Părintele Dumitru Stăniloae ne prezintă Sfintele Taine ca pe niște „lucrări invizibile ale lui Hristos, săvârșite prin acte vizibile, prin care se constituie Biserica și care se săvârșesc în Biserică” . În calitatea de „trup tainic al lui Hristos”, cum o numește Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Efeseni, „viața spirituală a acestui organism bisericesc se întreține prin Sfintele Taine”

Biserica noastră Ortodoxă deţine o suită de şapte Sfinte Taine după cum și darurile Sfântului Duh sunt tot șapte la număr: Botezul, Mirungerea, Mărturisirea, Împărtăşania, Cununia, Hirotonia şi Sfântul Maslu , spre deosebire de celelalte confesiuni şi denominaţiuni creştine, care nu recunosc calitatea de Sfântă Taină a unora, şi care neagă caracterul supranatural, haric şi sfinţitor al Tainelor, văzând în ele simple simboluri sau semne externe, asemănătoare ceremoniilor simbolice din Vechiul Testament.

Dintre toate aceste Sfinte Taine, am ales să tratez în lucrarea de față Taina Sfintei Euharistii deoarece ea este „izvorul și scopul celorlalte Sfinte Taine ale Bisericii” . Despre Sfânta Taină a Euharistiei s-a scris foarte mult. Sfinţii Părinţi au scris cu privire la aspectul său de jertfă mântuitoare, al legăturii indisolubile dintre Mântuitorul Hristos şi Sfânta Euharistie, despre beneficiul său duhovnicesc pe care îl aduce celor ce se împărtăşesc, despre locul său în cadrul Sfintei Liturghii, despre cum în jurul ei gravitează toate celelalte Sfinte Taine, şi alte multe scrieri despre Sfânta Euharistie.

În lucrarea de faţă, îmi propun să tratez și să aprofundez învățătura despre Sfânta Taină a Euharistiei şi aspectul său practic în Biserica noastră Ortodoxă, dar şi despre aspectul său duhovnicesc, al efectelor şi roadelor duhovniceşti pe care le aduce aceasta celor ce se împărtăşesc de ea.

Euharistia, jertfa Trupului şi Sângelui Domnului nostru Iisus Hristos, încă din primele secole a avut o importanţă deosebită pentru întreaga Biserică. După cum vom vedea, Euharistia este medicamentul sufletului, a constituit un motiv de discuţii contradictorii dintre Sfinţii Părinţi şi eretici, dar şi „problema” principală cu care se ocupau Părinţii primelor veacuri. Totodată Sfinţii Părinţi, în lupta lor împotriva ereticilor, demonstrează, din punct de vedere teologic, prezenţa reală a lui Hristos în Sfânta Euharistie.

Încet, încet, în decursul istoriei, această taină creează impresia că se spiritualizează, dar cu toate acestea, ea nu îşi pierde din realismul său.

CAPITOLUL I – SFÂNTA TAINĂ A EUARISTIEI

1. Explicarea termenului – Euharistie

Numele acestei Taine vine de la cuvântul grecesc = mulţumire, deoarece Mântuitorul Hristos, înainte de a o institui la Cina cea de Taină, a mulţumit lui Dumnezeu prin rugăciune, iar după aceea a binecuvântat pâinea şi a dat-o Sfinţilor Apostoli.

Sfânta Euharistie (Cuminecătură, Împărtăşanie) este taina prin care creştinul primeşte adevăratul Trup şi Sânge al Domnului nostru Iisus Hristos, sub chipul pâinii şi a vinului, spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci .

Această Taină este cea mai însemnată dintre toate tainele, căci dacă prin celelalte creştinul primeşte numai harul divin, prin Sfânta Euharistie el se împărtăşeşte cu însuşi izvorul harului, cu Domnul Iisus Hristos întreg. Ea împreună cu Botezul şi Mirungerea formează cele trei Taine ale iniţierii. Despre ea, părintele Dumitru Stăniloae, spune că le încoronează pe celelalte două nu numai ca plenitudine a puterii şi a vieţii celei noi, începută virtual prin Botez şi având în ea puterea virtuală, dezvoltată prin Mirungere. Euharistia implică în sine puterea morţii depline faţă de existenţa separată de Dumnezeu, începută prin Botez şi dezvoltată prin Mirungere .

De asemenea, tot părintele Dumitru Stăniloae, spune că Euharistia este prin excelenţă Taina unităţii Bisericii. Cei ce se împărtăşesc împreună se află deja într-o unitate de credinţă, pentru că s-au împărtăşit şi mai înainte din acelaşi trup şi sânge al Domnului, începând din momentul ce a urmat Botezului. De aceea, încă mai înainte de anaforaua liturgică (rugăciunea ce precede prefacerea), toţi credincioşii cântă: „să ne iubim unii pe alţii ca într-un gând să mărturisim”. Şi rostesc împreună crezul. Apoi se împărtăşesc împreună pentru sporirea acestei unităţi .

Sfânta Euharistie a fost instituită de Mântuitorul Hristos la Cina cea de Taină, atunci când a oferit Sfinţilor Apostoli Trupul şi Sângele Său, sub chipul pâinii şi a vinului, zicând: „Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu..., apoi luând paharul şi mulţumind, a zis: Beţi dintru acesta toţi, acesta este sângele Meu, al legii celei noi...” (Matei XXVI, 26-28; Marcu XIV, 22; Luca XXII, 10), adăugând după aceasta, ca poruncă: „Aceasta să faceţi întru pomenirea Mea” (Luca XXII, 19, I Corinteni XI, 25).

Bibliografie

1. *** Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită cu binecuvântarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, P. F. Părinte Teoctist,ED. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1988;

2. Catavasier sau Octoih Mic, ED. I.B.M.B.O.R., București, 2000;

3. Catehismul Bisericii Catolice, Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, 1993;

4. Ceas¬lov, ediția a II-a, ED. I.B.M.B.O.R., București, 1990;

5. Didahia sau Învățătura celor 12 Apostoli, cap. IX, în Scrierile Părinţilor Apostolici, în colecția „P.S.B.”, nr. 1, ED. I.B.M.B.O.R., 1979;

6. Împărtăşirea continuă cu Sfintele Taine, dosarul unei controverse – mărturiile Tradiţiei, traducere de diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2006;

7. Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă, ED. I.B.M.B.O.R., București 1952

8. Liturghier, Editura Trinitas, Iași, 2004;

9. Spovedania și Euharistia, izvoare ale vieții creștine. vol. II - Sfânta Euharistie - Arvuna vieții veșnice, Ed. Basilica, București, 2014;

10. Triodul, Stihira Fericirii a IV-a de la Slujba Sfintei Patimi, ediția V, ED. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1946;

11. ANANIA, ÎPS BARTOLOMEU, Arhiepiscopia Clujului, Cartea deschisă a Împărăţiei, o însoţire liturgică pentru preoţi şi mireni, ED. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2005;

12. ANDRUTSOS, HRISTU, Dogmatica Bisericii Ortodoxe Răsăritene, traducere de Pr. Prof. dr. D. Stăniloae, Ed. Tipografiei Eparhiale, Sibiu, 1930;

13. BANU, DRD. EMANUEL, Importanța Sfintelor Taine în creșterea în Hristos, în „S. T.”, nr. 7-10, 1976;

14. BOTA, I. M., Patrologia, Ed. Viaţa Creştină, Cluj-Napoca, 2002;

15. Botez, Euharistie, Slujire, Text adoptat la întrunirea Comisiei „Credință și Constituție”, ținută la Lima-Peru, între 3-15 Ianuarie 1982, traducere de Anca Manolache în „M. B.”, nr. 1-2, 1983;

16. BRANIȘTE, PR. PROF. DR. ENE, Explicarea Sfintei Liturghii după Sfântul Nicolae Cabasila, ED. I.B.M.B.O.R., București, 2011;

17. BRANIȘTE, PR. PROF. DR. ENE, Liturgica teoretică, ED. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2002;

18. BULGAKOV, SERGHEI, Dogma euharistică, traducere de Pr. Paraschiv Angelescu și Tit Simedrea, Editura Paideia Bucureşti, 2000;

19. CABASILA, SFÂNTUL NICOLAE, Despre viaţa în Hristos, traducere şi studiu introductive, de Pr. Prof. T. Bodogae, ED. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1989;

20. CABASILA, SFÂNTUL NICOLAE, Tâlcuirea Dumnezeieştii Liturghii, trad. de diac. Ene Branişte, Bucureşti, 1946;

21. CITIRIGĂ, PR. PROF. VASILE, Taina Sfintei Spovedanii şi Taina Sfintei Euharistii în lucrarea mântuirii omului, în „M. A.”, Anul XXXI (1986), nr. 4;

22. COMAN, PR. PROF. DR. IOAN G., Patrologie, vol. II, ED. I.B.M.B.O.R., Bucureşti 1985;

23. COMAN, PR. PROF. DR. IOAN G., Patrologie, vol. I, ED. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1984;

24. COMAN, PR. PROF. DR. IOAN G., Sensul Ecumenic al Sfintei Euharistii la Sfântul Ioan Gură de Aur, în „O.”, anul XVII (1965), nr. 4;

25. CRISTESCU, DRD. VASILE, Caracterul comunitar al chipului lui Dumnezeu în Om, în „S. T.”, nr. 1-2, anul XLIV (1992);

26. EVDOKIMOV, PAUL, Ortodoxia, traducere de Dr. Irineu Ioan Popa, ED. I.B.M.B.O.R., București, 1996;

27. FERENȚ, E., Euharistia. Sacramentul sacrificiului lui Cristos, Ed. Presa Bună, Iaşi, 1996;

28. FLOCA, ARHIDIACON PROF. DR. IOAN N., Dreptul canonic ortodox, vol. I, ED. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1990;

29. GOMBOȘ, DR. STELIAN, Sfânta Euharistie, Taina Nemuririi. Rolul ei în creșterea duhovnicească a credincioșilor, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2014

30. GOMBOȘ, DRD. STELIAN, Valoarea Duhovnicească a Sfintei Euharistii, temelie a Bisericii, a unităţii ei şi a Mântuirii omului cu Hristos, în „O.”, anul LIX, nr. 1-2, Bucureşti, 2008;

31. GRIGORIE, IEROM., Euharistia în scrierile Sfinților Părinți ai Bisericii și Sfânta Scriptură, traducere de Pr. Ion Andrei Țârlescu, Ed. Anestis, 2015;

32. HOMIACOV, ALEXIS, Biserica Una, traducere de prof. N. Chiţescu, în „M. M.”, XXXVI (1960), nr. 9-10;

33. ISPAS, PR. DR. GHEORGHE, Euharistia-taina unității bisericii. Aspecte teologice şi practice, Ed. Basilica a Patriarhiei Române, București, 2008;

34. IVAN, PROF. IORGU D., Tălmăciri și îndrumări ale Sfântului Vasile Cel Mare pentru cei doritori de desăvârșire morală, în „G. B.”, nr. 1-2, 1980;

35. JOANTĂ, Î. P.S. SERAFIM, Despre deasa sau rara împărtășire, în „T. R”., nr. 33-36, 1991, Sibiu;

36. MADA, ARHIM. LECT. DR. TEOFAN, Biserica și Euharistia în teologia Sfântul Ioan Gură de Aur, în „A. B.”, nr. 7-9, 2014;

37. MIHĂLȚAN, PR. IOAN, Comuniunea în cultul Bisericii Ortodoxe, în „O.”, nr. 1, anul XXXVII (1985);

38. MLADIN, MITR. NICOLAE, Asceza si mistica paulină, teză de doctorat, Ed. Deisis, Sibiu, 1996;

39. MOISIU, PR. ECONOM CONSTANTIN, Să stăm bine , să stăm cu frică, Tipografia cărților bisericești, Bucureşti, 1941;

40. Molitfelnic, ED. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1965;

...

Preview document

Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 1
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 2
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 3
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 4
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 5
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 6
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 7
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 8
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 9
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 10
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 11
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 12
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 13
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 14
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 15
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 16
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 17
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 18
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 19
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 20
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 21
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 22
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 23
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 24
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 25
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 26
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 27
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 28
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 29
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 30
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 31
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 32
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 33
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 34
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 35
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 36
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 37
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 38
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 39
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 40
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 41
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 42
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 43
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 44
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 45
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 46
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 47
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 48
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 49
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 50
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 51
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 52
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 53
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 54
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 55
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 56
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 57
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 58
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 59
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 60
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 61
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 62
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 63
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 64
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 65
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 66
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 67
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 68
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 69
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 70
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 71
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 72
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 73
Euharistia - taina unirii cu Hristos - Pagina 74

Conținut arhivă zip

 • Euharistia - Taina Unirii cu Hristos.docx

Alții au mai descărcat și

Euharistia - Hrana nemuririi

Tainele sunt porţi ale harului şi ale Împărăţiei lui Dumnezeu. O Taină este totdeauna „un eveniment în Biserică, prin Biserică şi pentru Biserică....

Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu

INTRODUCERE "Sfintele Taine sunt lucrări sfinte, instituite de Dumnezeu întrupat, prin care, în Biserică, într-o formă văzută, se împărtăşeşte...

Sfânta Liturghie

PRELIMINARII Biserica este viaţa cea adevărată în comuniune cu izvorul vieţii, Dumnezeu, pe care omul a pierdut-o prin păcat şi pe care Hristos...

Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă

ARGUMENT Biserica noastră Ortodoxă, cinsteşte pe îngeri, pe Maica Domnului şi pe sfinţi. S-a spus chiar că cinstirea lor fierbinte este sufletul...

Botezul Copiilor

Fundamentarea scripturistică a pedobaptismului I. Motivare Înainte de mântuitoarele Sale patimi, Domnul nostru Iisus Hristos S-a rugat...

Individualitate, comuniune și unicitate în taina Sfintei Împărtășanii

Introducere Sfintele Taine Euharistice, Spovedania și Împărtășania sunt cele două Sfinte Taine care ne țin în permanentă legătură cu Hristos și...

Taina Preoției

Introducere Taina hirotoniei a reprezentat întotdeauna un subiect delicat în cadrul dialogului ecumenic inițiat la începutul secolului XX. Deși...

Preoția și viața bisericească a credincioșilor

Despre „ Teologia Pastorală” s-a scris şi se va mai scrie mult. Primind ca temă de „Disertaţie”, „Preocupările de Teologie Pastorală în paginile...

Te-ar putea interesa și

Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească

INTRODUCERE „Cine ne-a împins la îndeletniciri strivitoare, fără folos, care silesc îndoiala să înghețe?“ Marea apostazie ar fi mai degrabă să te...

Euharistia - Hrana nemuririi

Tainele sunt porţi ale harului şi ale Împărăţiei lui Dumnezeu. O Taină este totdeauna „un eveniment în Biserică, prin Biserică şi pentru Biserică....

Comuniunea în Ortodoxie

INTRODUCERE Înainte de tratarea capitolelor, despre diferitele forme ale comuniunii vom spune câteva cuvinte despre comuniune în general. Noţiunea...

Legea cea nouă a Noului Testament

INTRODUCERE Vechiul Testament a fost folosit și cinstit de creștini pentru că Însuși Mântuitorul Iisus Hristos a respectat Legea cea Veche și i-a...

Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici

INTRODUCERE De la început, omenirea a fost sortită trăirii în Dumnezeu , la o viaţă fericită, lipsită de griji, suferinţe şi moarte. În...

Istoria și evoluția Liturghiei

1. Denumirile Jertfei Euharistice Jertfa euharistică a Noului Legământ nu a fost cunoscută încă de la început sub denumirea de Liturghie. Înainte...

Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură

I. INTRODUCERE. Simbolismul liturgic. Generalități Cultul creștin, prin frumusețea si varietatea lui, este o adevărată capodoperă, este „cerul pe...

Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană

INTRODUCERE Între cele şapte taine liturgice se numără şi cele trei taine de iniţiere care sunt iniţiale creştinului: Botez, Mirungere şi...

Ai nevoie de altceva?