Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 53789
Mărime: 160.99KB (arhivat)
Publicat de: Cristian Ionut G.
Puncte necesare: 15
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: pr. lect. dr. Constantin Necula
Facultatea de Teologie "Andrei Saguna"
Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Materie: Formare Duhovnicească

Cuprins

 1. Introducere 4
 2. Capitolul I: Isoricul Sfintei Liturghii 6
 3. 1. Instituirea Sfintei Liturghii 6
 4. 2. Raportul dintre ritualul Pascal iudaic, Cina cea de Taină
 5. și Liturghia creștină 6
 6. 3. Liturghia în veacul Sfinților Apostoli 8
 7. 4. Liturghia în veacul al doilea 9
 8. 5. Liturghia în veacul al treilea 10
 9. 6. Liturghia creștină din veacul al patrulea înainte 11
 10. Capitolul II: Noțiuni de catehizare în Sfânta Liturghie 15
 11. 1. Simbolismul Proscomidiei 15
 12. 2. Liturghia catehumenilor 17
 13. 3. Liturghia credincioșilor 23
 14. Capitolul III: Participarea credincioșilor la viața duhovnicească
 15. în timpul Sfintei Liturghii 34
 16. 1. Transformarea spirituală prin har și rugăciune 34
 17. 2. Taina Sfintei Euharistii în lucrarea de mântuire a omului 41
 18. 3. Taina Sfintei Euharistii - taina unității Bisericii 50
 19. Capitolul IV: Liturghia după Liturghie 57
 20. 1. Păstrarea duhului liturgic prin efortul personal 57
 21. 2. Prefigurarea vieții veșnice - timpul Sfintei Liturghii 69
 22. Capitolul V: Rugăciune și comuniune în Sfânta Liturghie 80
 23. 1. Comuniunea credincioșilor cu Sfânta Treime 80
 24. 2. Comuniunea credincioșilor cu Maica Domnului
 25. și cu toți Sfinții în Sfânta Liturghie 88
 26. Capitolul VI: Sfânta Liturghie - motivație spirituală de unire a omului
 27. cu Dumnezeu 93
 28. Concluzii 99
 29. Bibliografie 100
 30. Curiculum vitae 105
 31. Declarație de onestitate 106

Extras din licență

INTRODUCERE

„Cine ne-a împins la îndeletniciri strivitoare, fără folos, care silesc îndoiala să înghețe?“ Marea apostazie ar fi mai degrabă să te simți vindecat de Dumnezeu, vindecat de orice întrebare, despărțit de taină. Incapabil de neliniște și uimire.

Am subliniat cuvintele „îndoială“ și „uimire“, și nu întâmplător. La prima vedere, a te îndoi de tine însuți și de oamenii din jurul tău și chiar de Dumnezeu pare un fapt ieșit din comun și nefiresc. Dar nu îndoiala este periculoasă, ci în primul rând neconștientizarea ei și, în al doilea rând, nedepășirea ei. Această atitudine grea și bizară la prima vedere avea drept scop provocarea stresului și a unei osândiri proprii și nicidecum începutul asumării a ceea ce sunt, și,cum spunea un părinte, „ceea ce nu este asumat nu este mântuit“. De ce atâta apologie pe seama îndoielii? Simplu. Nu credeam că lucrarea mea de licență va fi la disciplina Formare Duhovnicească și că tema va fi una de răscolire (ceea ce îmi doream, de fapt), încât să-mi dea lupta confruntării cu mine însămi, durerea și nemulțumirea propriei stări, precum și bucuria de a întrevedea măcar acum, la sfârșitul școlirii mele, un nou început. Așa se naște lupta, ca nădejde a unui nou început. Și, în mod paradoxal, tema licenței mele - pe care nu o trecusem în rândul temelor la care meditam, din teamă de a nu fi orientată spre o altă disciplină, dar la care meditasem cel mai mult - o văd așternută pe hârtie de părintele „duhovnic“: Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească. Și, dacă intrasem în biroul părintelui cu „solzii pe ochi“, îndoiala se transformă în uimire și cu aceasta mi-aș fi dorit să pun punct acestei introduceri, și nu în ideea că am fost foarte explicită în ceea ce privește motivația temei, ci doar de dragul uimirii, spunând cu psalmistul: „Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile Tale și nici un cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale!“.

A existat un timp când, pentru liniștea conștiinței mele religioase adormite, mi se părea destul că într-o Biserică, la Sfânta Liturghie, credincioșii participă în număr destul de mare, ascultă cuvântul lui Dumnezeu, se împărtășesc etc., pentru că nu excelează prin acte înjositoare de furt, consum excesiv de alcool etc. Limitarea la această formă de viețuire este, de fapt, ceea ce și-ar dori fiecare om care se va mărturisi de patru ori sau o dată pe an, având conștiința că se încadrează în limitele bunei-cuviințe creștine. O dată cu trecerea timpului, am început să înțeleg că fără o viață centrată liturgic în Hristos, tot creștinismul nostru nu rămâne decât o simplă etică strict convențională și o mască comportamentală, prin care ne sulemenim viața după câteva norme, fără o și mântuim.

Lucrarea de față, departe de a epuiza problematica atât de complexă a formării duhovnicești în cadrul Sfintei Liturghii, încearcă să prezinte doar câteva aspecte privitoare la adevărata religiozitate ortodoxă, care este de origine și de esență liturgică.

Capitolul I, intitulat „Istoricul Sfintei Liturghii“, prezintă evoluția Liturghiei în primele veacuri creștine (sec. I-IV).

Capitolul II, „Noțiuni de catehizare în Sfânta Liturghie“, este dedicat explicării succinte a Proscomidiei și a Sfintei Liturghii.

Capitolul III, „Participarea credincioșilor la viața duhovnicească în timpul Sfintei Liturghii,“ prezintă importanța rugăciunii liturgice în viața noastră, accentuând faptul că prin Sfânta Euharistie se realizează unirea sacramentală a lui Hristos cu credincioșii, dar și a credincioșilor întreolaltă.

Capitolul IV, intitulat „Liturghia după Liturghie“, după cunoscuta sintagmă a părintelui profesor Ion Bria, scoate în evidență câteva modalități, prin care putem păstra duhul liturgic prin străduințele proprii.

Prin capitolul V, numit „Rugăciune și comuniune în Sfânta Litur-ghie“, se reliefează comuniunea deplină a credincioșilor cu Sfânta Treime, Maica Domnului și toți Sfinții.

Capitolul VI, „Sfânta Liturghie - motivație spirituală de unire a omului cu Dumnezeu“, prezintă Sfânta Liturghie ca fiind mijlocul principal prin care înaintăm neabătut pe calea către unirea cu Dumnezeu.

În încheiere, mulțumesc lui Dumnezeu pentru darurile știute și neștiute, pe care le-a revărsat deplin în viața mea și prin care am reușit să ajung până aici.

Se cuvine să-i mulțumesc părintelui Constantin pentru răbdarea, dar, mai ales, pentru dragostea cu care m-a învăluit, și nu în ultimul rând să mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit cu rugăciunile lor, precum și celor care au pus umărul pentru ca această lucrare să fie finalizată.

Bibliografie

Izvoare

1. Biblia sau Sfânta Scriptură Ed. IBMBOR, 1995

2. Ceaslov, Ed. IBMBOR, 1990

3. Liturgierul, Ed.IBMBOR, 1997

4. Sfântul Nicolae Cabasila -Despre viața în Hristos 5. Sfântul Nicolae Cabasila, Tâlcuirea dumnezeieștii Liturghi, Ed. IBMBOR, 1997

6. Sfântul Chiril al Ierusalimului, Catehezele, Ed. IBMBOR, București, 1997

7. Sfântul Ioan Damaschin - Despre Credința Ortodoxă, Ed. Parohia Valea Popului(Jud.Prahova), 2000

8. Sfântul Maxim Mărturisitorul - Mystagogia, Ed. IBMBOR, București, 2000

9. Sfântul Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie, 30, în Filocalia vol. 3, trad. pr. Dumitru Staniloae, Sibiu 1948

10. Sfântul Iustin Martirul și Filosoful - Apologia I, cap.65-67 P. S. B. 2- Apologeți de limbă greacă, Ed. IBMBOR, Bucuresti 1980

11. Sfântul Iustin Martirul și Filosoful - Dialogul cu iudeul Trifon, cap. 41 și 117 P .S. B. 2- Apologeți de limbă greacă, Ed. IBMBOR, Bucuresti 1980

12. Sfântul Simeon Noul Teolog,Cateheze, Ed. Deisis, Sibiu, 1999

Opere

13. Beauregard M. Costa, Dumitru Stăniloaie-Mică dogmatică vorbită, dialoguri la Cernica, Ed. Deisis, Sibiu, 1995

14. Bobrinskoy Boris, Împărtășirea Sfantului Duh, Ed. IBMBOR, București 1999

15. Bobrinskoy Boris, Taina Bisericii-Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2002

16. Braniște Ene Pr. prof. dr. și Ecaterina, Dicționar enciclopedic de cunoștințe religioase, Ed. Diecezana Caransebeș 2000

17. Braniște Ene Pr .prof. dr., Explicarea Sfintei Liturghii, Ed. IBMBOR, 1997

18. Braniște Ene Pr. prof. dr., Explicarea Sfintelor Taine de inițiere, Ed.Arhiepiscopiei Bucureștilor, 1990

19. Braniște Ene Pr .prof. dr.-Liturgica Specială, Ed.Nemira 2002

20. Bria Ion Pr. prof. dr. - Dicționar de teologie ortodoxă, Ed. IBMBOR, București, 1994

21. Bria Ion Pr .prof. dr. - Liturghia după Liturghie, Ed. Athena, 1996

22. Buga Ion Pr., Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Dumnezeu... - predici la toată sărbătoarea, Ed. Sfântul Gheorghe- Vechi, 2000

23. Clement Oliver - patriarhul Bartolomeu I, Adevăr și libertate - Ortodoxia în contemporaneitate, Ed. Deisis, Sibiu 1997

24. Clement Oliver, Trei Rugăciuni, Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2001

25. Coniaris Anthony - Introducere în credința și viața Biserici ortodoxe, Ed. Sofia, București, 2001

26. Culian Ioan P. , Arta fugii, Ed. Polirom, Iași, 2002

27. Dura Nicolae Pr. , Propovăduirea și Sfintele Taine, Ed. IBMBOR, București, 1998

28. Evdokimov Paul, Ortodoxia, Ed. IBMBOR, București, 1996

29. Evdokimov Paul - Rugăciunea în Biserica de Răsărit, Ed. Polirom, Iași 1996

30. Felmy Karl Christian -De la Cina cea de Taină la dumnezeiasca Liturghie a Bisericii Ortodoxe, pg. 14-16

31. Henkel Jurgen -Indumnezeire si etica iubiri in opera parintelui Dumitru Staniloae, ed.Deisis, Sibiu, 2003

32. Ionașcu Iuvenalie Protos. Dr., Sfânta Liturghie, reprezentare iconică a Împărăției lui Dumnezeu, Ed. Anastasia, București, 2001

33. Sfântul Ioan din Kronștadt- Liturghia-cerul pe pământ, Ed, Deisis, Sibiu 1996

34. Lapont Ghislain, O Istorie teologică a Bisericii, Ed. Deisis, 2003

35. Lossky Vladimir Lossky, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, Ed. Bonifaciu,1998

36. Moldovan Ilie, Pr. Prof. Dr., „Adevăr și preamărire în Ortodoxie“, Ed. Pro-Vita, Valea plopului, 1999

37. Popescu Dumitru Pr. , Ortodoxie și conteporaneitate, Ed. IBMBOR, an1998

38. Schememann Alexander - Euharistia-Taina Împărăției, Ed. Anastasia

39. Schememann Alexander - Introducere în Teologia liturgică, Ed. Sofia, București, 2002

40. Schememann Alexander -Pentru Viața Lumii. Sacramentele și Ortodoxia, Ed IBMBOR, București, 2001

Preview document

Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 1
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 2
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 3
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 4
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 5
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 6
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 7
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 8
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 9
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 10
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 11
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 12
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 13
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 14
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 15
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 16
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 17
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 18
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 19
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 20
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 21
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 22
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 23
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 24
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 25
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 26
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 27
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 28
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 29
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 30
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 31
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 32
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 33
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 34
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 35
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 36
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 37
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 38
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 39
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 40
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 41
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 42
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 43
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 44
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 45
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 46
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 47
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 48
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 49
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 50
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 51
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 52
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 53
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 54
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 55
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 56
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 57
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 58
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 59
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 60
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 61
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 62
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 63
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 64
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 65
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 66
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 67
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 68
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 69
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 70
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 71
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 72
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 73
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 74
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 75
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 76
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 77
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 78
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 79
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 80
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 81
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 82
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 83
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 84
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 85
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 86
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 87
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 88
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 89
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 90
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 91
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 92
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 93
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 94
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 95
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 96
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 97
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 98
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 99
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 100
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 101
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 102
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 103
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească - Pagina 104

Conținut arhivă zip

 • Sfanta si dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovniceasca.doc

Alții au mai descărcat și

Eshatologia universală în teologia ortodoxă

1.Introducere Eshatologia (de la eschata = evenimentele ultime) este învăţătura despre realităţile ultime ale mântuirii, adică despre instaurarea...

Sfânta Liturghie

PRELIMINARII Biserica este viaţa cea adevărată în comuniune cu izvorul vieţii, Dumnezeu, pe care omul a pierdut-o prin păcat şi pe care Hristos...

Apostolatul social ca parte integrantă a slujirii bisericii

Creştinismul e religie de sus, e un dar dumnezeiesc. În creştinism se descoperă deplinătatea dumnezeieştei iubiri, Dumnezeu iubitor,...

Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă

ARGUMENT Biserica noastră Ortodoxă, cinsteşte pe îngeri, pe Maica Domnului şi pe sfinţi. S-a spus chiar că cinstirea lor fierbinte este sufletul...

Taina Mărturisirii și Persoana Preotului Duhovnic în Viața Bisericii și a Credincioșilor Ei

Taina Sfintei Spovedanii joacă un rol central în viaţa şi în spiritualitatea ortodoxă. Este taina prin care se restabileşte legătura creştinului cu...

Postul în lumina predicii de pe munte

INTRODUCERE Asupra originii postului părerile sunt împărțite. Cei mai mulți îl leagă de cultul morților din vechime. Astfel, după unii, postul își...

Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor

Introducere Creaţia şi Creatorul ei „Toate prin El s-au făcut şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut” (Ioan 1,3) Această afirmaţie a...

Virtuțile teologice în scrierile Sfantului Apostol Pavel

Introducere: Personalitatea Sfântului Apostol Pavel, întemeietorul creştinismului misionar Învăţătura şi faptele Mântuitorului Hristos au fost...

Ai nevoie de altceva?