Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 46539
Mărime: 184.47KB (arhivat)
Publicat de: Ovidiu C.
Puncte necesare: 12
UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA”, SIBIU FACULTATEA DE TEOLOGIE “ANDREI ŞAGUNA”

Cuprins

 1. ARGUMENT 1
 2. CAPITOLUL I
 3. INTRODUCERE 4
 4. 1. Sfinţenia lui Dumnezeu 4
 5. 2. Sfinţenia Îngerilor 7
 6. 3. Sfinţenia oamenilor 10
 7. CAPITOLUL II
 8. CINSTIREA SFINŢILOR ÎNGERI 17
 9. 1. Caracterul cinstirii sfinţilor îngeri 17
 10. 2. Argumente pentru cinstirea îngerilor 18
 11. 3. Motivele cinstirii sfinţilor îngeri 23
 12. 3.1.Sfinţenia îngerilor 23
 13. 3.2.Scopul pentru care au fost creaţi, rolul şi slujirea sfinţilorîngeri 27
 14. 3.3.Mijlocirea sfinţilor îngeri 32
 15. 3.4.Sfinţii îngeri – păzitorii noştri 35
 16. 4. Oglindirea în cult a cinstirii şi doctrinei despre sfinţii îngeri 37
 17. CAPITOLUL III
 18. PREACINSTIREA MAICII DOMNULUI 39
 19. 1. Caracterul preacinstirii Maicii Domnului 39
 20. 2. Motivele preacinstirii Maicii Domnului 41
 21. 2.1.Sfinţenia Maicii Domnului 42
 22. 2.2.Mijlocirea Maicii Domnului 51
 23. 3. Oglindirea în cult a cinstirii şi învăţăturii Bisericii despre Maica Domnului 62
 24. CAPITOLUL IV
 25. CINSTIREA SFINŢILOR 66
 26. 1. Caracterul cinstirii sfinţilor 66
 27. 2. Argumente pentru cinstirea sfinţilor 68
 28. 3. Mijlocirea sfinţilor 86
 29. 4. Oglindirea în cult a cinstirii şi învăţăturii Bisericii Ortodoxe despre sfinţi 99
 30. CONCLUZII 101
 31. BIBLIOGRAFIE 103
 32. DECLARAŢIA 107
 33. CUPRINS 108

Extras din licență

ARGUMENT

Biserica noastră Ortodoxă, cinsteşte pe îngeri, pe Maica Domnului şi pe sfinţi. S-a spus chiar că cinstirea lor fierbinte este sufletul evlaviei ortodoxe. Acesta, şi nu numai, este unul dintre motivele pentru care am ales ca şi subiect al lucrării de faţă, cinstirea îngerilor, a Maicii Domnului, şi a sfinţilor. Dar, şi pentru a mă informa mai bine în legătură cu acest subiect, pentru a mă lămuri mai bine, pentru a-l înţelege mai bine, şi pentru a mă întări în credinţa, în cinstirea lor, deoarece eu însumi am o evlavie mai specială la îngeri, la Maica Domnului şi la sfinţi.

Întărindu-mă în credinţa cu privire la cinstirea lor, am mai urmărit şi urmăresc şi să-mi formez tăria sufletească necesară, pentru a putea înfrunta viitoarele eventuale atacuri protestante si neoprotestante, cu privire la cinstirea lor, de care este posibil să am parte, ca student teolog şi ca aspirant la Taina Preoţiei.

Dar şi pentru a-i putea întări în credinţă pe credincioşii Bisericii noastre, care neavând pregătirea teologică şi sufletească necesară, la contactul cu cei care fac parte din cultele protestante şi neoprotestante în special, care pătrund tot mai mult la noi în ţară, şi câştigă tot mai mulţi aderenţi, încep să aibă îndoială cu privire la cinstirea îngerilor, a Maicii Domnului şi a sfinţilor. Astfel, ei în acele momente în special, au nevoie de întărire a credinţei prin prezentarea învăţăturii ortodoxe cu privire la sfinţi, pe care mulţi credincioşi nu o cunosc.

Însă întărirea credinţei se face şi prin argumente teologice, dar şi prin trăirea şi evlavia creştină, pe care de asemenea aş dori să o transmit şi credincioşilor care vor avea nevoie de aceasta. Căci având ei înşişi evlavie la îngeri, la Maica Domnului şi la sfinţi, şi astfel o relaţie specială, personală cu ei, vor avea ei înşişi tăria în viitor de a înfrunta atacurile sectanţilor cu privire la învăţătura Bisericii legată de cinstirea lor. Mai mult, am constatat că şi credincioşii noştrii în ceea ce priveşte evlavia la îngeri, la Maica Domnului şi la sfinţi sunt împărţiţi în două: o parte care au evlavie la Dumnezeu, la Sfânta Treime, pe motiv că doar Dumnezeu ne poate ajuta, îngerii, Maica Domnului şi sfinţii, sunt doar mijlocitori, ei nu ne pot ajuta. E vorba de o neîntelegere a puterii mijlocirii lor. Pentru că Dumnezeu a vrut în primul rând să-i cinstească şi i-a pus drept rugători şi mijlocitori înaintea Lui pentru noi si pentru mântuirea noastră, şi El vrea ca să alergăm la ajutorul Lui prin ei. Evlavia către ei, adică către îngeri, Maica Domnului şi sfinţi, tot spre Dumnezeu se îndreaptă, şi lui Dumnezeu îi place când avem evlavie faţă de ei, pentru că ştie, că cu cât vom avea mai mare evlavie faţă de ei, cu atât vom avea mai mare evlavie faţa de El. Şi de asemenea, şi ajutorul care ni-l oferă ei prin rugăciune este tot de la Dumnezeu, care-L oferă prin harul Său, ei fiind doar nişte mijlocitori ai acestui har şi ajutor pentru noi şi mântuirea noastră.

Iată încă un motiv în plus pentru alegerea acestui subiect. Pentru a-i lămuri şi pe aceşti credincioşi, care nu au evlavie la aceşti mijlocitori ai mântuirii noastre, înaintea lui Dumnezeu, în legătură cu mijlocirea lor şi felul acesteia, şi modul în care se realizează, şi pentru a naşte şi în sufletele lor evlavia faţă de ei, căci le va fi spre mare folos şi ajutor.

Ajunge în acest sens, să ne gândim doar la mulţimea creştinilor, care au fost ajutaţi de Dumnezeu în diferite nevoi, prin mijlocirea şi rugăciunile îngerilor, a Maicii Domnului şi a sfinţilor, şi câte minuni s-au petrecut, datorită intevenţiei lor. Câţi bolnavi nu au fi fost suferinzi încă, daca nu s-ar fi rugat aceşti mijlocitori pentru ei? Cât de mult ar mai fi trebuit să rabde dureri şi suferinţe aceşti oameni, dacă nu s-ar fi rugat ei? Cât de mult ar mai fi trebuit sa aştepte mulţi oameni, izbăvirea din nevoi şi împlinirea cererilor, dacă nu s-ar fi rugat aceşti mijlocitori pentru ei?

Acestea şi multe altele, întelegându-le aceşti credincioşi, nădăjduiesc că voi reuşi să nasc în sufletele lor, măcar puţină evlavie la aceşti mijlocitori. Şi mai există şi a II-a categorie de credincioşi, care au evlavie la îngeri, la Maica Domnului şi la sfinţi, pe care aş putea eventual să-i lămuresc puţin mai bine cu privire la acest subiect, şi să le mai întăresc evlavia şi credinţa faţă de ei.

Evlavia la aceşti mijlocitori, mie cel puţin îmi întăreşte evlavia faţă de Dumnezeu, faţă de Sfânta Treime, şi este evlavie faţă de Dumnezeu, căci nu-i cinstim pe ei în sine, ca oameni, ci harul lui Dumnezeu din ei, pe Hristos Dumnezeu sălăşluit în ei. Prin îndemnul la evlavia faţă de îngeri, faţă de Maica Domnului şi faţă de sfinţi, nu urmăresc exagerarea evlaviei faţă de ei, şi a cultului lor, ci acordarea cinstirii pe care le-a acordat-o Dumnezeu, şi care li se cuvine. Îndemn la evlavia faţă de ei în limitele îngăduite, prezentate de învăţătura ortodoxă. Exagerând cultul lor se cade în idolatrie, care este încălcarea poruncii întâi a Decalogului: “Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alţi dumnezei afară de Mine” (Ieş. 20,1).

Urmăresc aşadar să mă menţin în echilibrul specific ortodoxiei, şi cu privire la aceasta, spre a nu cădea în extrema exagerării evalviei faţă de ei. Mai menţionez că există chiar şi credincioşi, dintre cei care au evlavie la aceşti mijlocitori, şi au existat, care au ajuns la exagerarea cultului şi evlaviei faţă de ei, care este şi cauza apariţiei nenumăratelor tradiţii pioase, din popor, de-a lungul timpului, cu privire la îngeri, la viaţa Maicii Domnului şi la minuni săvârşite prin rugăciunile Ei, şi cu privire la vieţile sfinţilor.

Aceste tradiţii, s-au îndepărtat de adevărata evlavie ortodoxă, deşi nu toate dintre ele. De aceea, menţinându-mă pe mine pe linia echilibrului ortodox, aş putea să ajut şi pe credincioşi, în a-i menţine în acest echilibru, cu privire la cinstirea sfinţilor, şi să preîntâmpin eventualele exagerări, cum sunt şi cele amintite.

Bunul Dumnezeu, cu al Său har şi cu a Sa iubire de oameni, şi pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, ale tuturor cinstitelor şi netrupeştilor puteri şi pentru ale tuturor sfinţilor Săi, să binecuvinteze scrierea acestei lucrări, şi să fie spre slava Sa, a Tatălui şi a Fiului, şi a Sfântului Duh, spre slava lui Dumnezeu “întru Sfinţii Lui” (Ps. 150,1), spre folosul meu duhovnicesc şi a tuturor celor care o vor lectura şi studia.

I. INTRODUCERE

1.Sfinţenia lui Dumnezeu.

Sfinţenia, este unul din atributele, care prin excelenţă îi aparţine lui Dumnezeu. „Ea exprimă pe de-o parte o calitate a lui Dumnezeu Cel in Treime, pe de alta se manifestă în lume şi devine o calitate participantă a fiintelor umane...În primul aspect trebuie să-i spunem mai degrabă suprasfinţeniei, in al doilea aspect, ca relaţie a lui Dumnezeu cu făpturile, sfintenie. Aici vorbim mai mult despre sfinţenia aceasta revelată, manifestată în lume prin coborârea lui Dumnezeu la ea, prin energiile Sale necreate.”

„Sfinţenia, arată totuşi ceva ce depaşeşte tot ce e omenesc, ceva ce e lumesc, ceva ce e de alt ordin...sfinţenia e ceva transcendent lumii...sfinţenia însăşi prezentă în lume e dovada existenţei unei ordini transcendente... Aproape că identificăm dumnezirea revelată cu sfinţenia. Se poate spune că în sfinţenie ni se revelează concentrat toate însuşirile dumnezeieşti.” „Sfinţenia e atributul transcendenţei ca persoană.” „Sfinţenia nu e atributul unui mister impersonal.” „Dionisie Areopagitul identifică sfinţenia lui Dumnezeu cu atotpuritatea Lui(„Despre ierarhia Bisericească”). Dar această atotcurăţie divină are în acelaşi timp ceva transcendent...ceva dumnezeiesc.”

Preview document

Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 1
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 2
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 3
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 4
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 5
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 6
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 7
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 8
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 9
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 10
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 11
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 12
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 13
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 14
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 15
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 16
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 17
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 18
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 19
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 20
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 21
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 22
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 23
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 24
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 25
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 26
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 27
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 28
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 29
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 30
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 31
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 32
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 33
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 34
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 35
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 36
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 37
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 38
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 39
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 40
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 41
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 42
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 43
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 44
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 45
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 46
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 47
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 48
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 49
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 50
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 51
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 52
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 53
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 54
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 55
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 56
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 57
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 58
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 59
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 60
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 61
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 62
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 63
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 64
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 65
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 66
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 67
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 68
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 69
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 70
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 71
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 72
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 73
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 74
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 75
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 76
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 77
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 78
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 79
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 80
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 81
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 82
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 83
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 84
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 85
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 86
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 87
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 88
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 89
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 90
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 91
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 92
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 93
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 94
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 95
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 96
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 97
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 98
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 99
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 100
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 101
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 102
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 103
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 104
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 105
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 106
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 107
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 108
Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă - Pagina 109

Conținut arhivă zip

 • Cinstirea Sfintilor in Biserica Ortodoxa.doc

Alții au mai descărcat și

Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească

INTRODUCERE „Cine ne-a împins la îndeletniciri strivitoare, fără folos, care silesc îndoiala să înghețe?“ Marea apostazie ar fi mai degrabă să te...

Maica Domnului și Misiunea Bisericii

Introducere Pentru început această lucrare pare simplă datorită obişnuinţei noastre de creştini cu numele Maicii Domnului, sau datorită multor...

Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu

INTRODUCERE "Sfintele Taine sunt lucrări sfinte, instituite de Dumnezeu întrupat, prin care, în Biserică, într-o formă văzută, se împărtăşeşte...

Funcția Didactică a Sărbătorilor

Preliminarii Privind calendarul bisericesc vedem că sunt unele zile însemnate cu roşu, pentru a atrage atenţia spre a le deosebi de celelalte zile...

Euharistia - taina unirii cu Hristos

Introducere Sfintele Taine sunt lucrări văzute, instituite de Mântuitorul Hristos şi încredinţate Sfintei Sale Biserici, prin care celor ce le...

Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox

Introducere Legătura firească, naturală dintre slujire și preoție, așa cum este arătată în cuvântul revelat al Sfintei Scripturi, este importantă...

Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine

A. INTRODUCERE Dumnezeu Creatorul şi Atotţiitorul, aşa de mult a iubit lumea încât şi pe Fiul Său cel Unul-Născut L-a dat, ca tot cel ce crede...

Taina Preoției

Introducere Taina hirotoniei a reprezentat întotdeauna un subiect delicat în cadrul dialogului ecumenic inițiat la începutul secolului XX. Deși...

Te-ar putea interesa și

Iconoclasmul Bizantin și Urmările Acestuia în Arta Sacră

Introducere Pornind, de la atacul icoanelor în şcoli, mi-am pus întrebarea: Dacă nu, aceşti oameni care vor să înlăture prezenţa icoanelor, pot...

Funcția Didactică a Sărbătorilor

Preliminarii Privind calendarul bisericesc vedem că sunt unele zile însemnate cu roşu, pentru a atrage atenţia spre a le deosebi de celelalte zile...

Cultul Maicii Domnului în Vechiul și Noul Testament

„Biserica a considerat-o întotdeauna pe Fecioara Maria Născătoare de Dumnezeu, căci numai astfel se poate mărturisi că Cel ce S-a născut din ea nu...

Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine

A. INTRODUCERE Dumnezeu Creatorul şi Atotţiitorul, aşa de mult a iubit lumea încât şi pe Fiul Său cel Unul-Născut L-a dat, ca tot cel ce crede...

Venerarea Sfinților în Ortodoxie

INTRODUCERE În centrul lumii create, ca şi o coroană a ei este pus omul zidit de Dumnezeu după chipul său cel veşnic viu. Omul face legătura între...

Cinstirea Sfintelor Moaște

Introducere Într-un timp în care omenirea se vede tot mai neajutorată faţă în faţă cu realităţile negative ale vieţii, este neîndoios faptul că...

Sfânta Liturghie

Introducere A defini Sfânta Liturghie şi a explica semnificaţia ei nu este o sarcină deloc uşoară. Tradiţia patristică o vede a fi spaţiul...

Cinstirea Sfintei Cruci și Sfintelor Moaște

I. Temeiuri dogmatice ale cinstirii sfintelor moaşte Omul a fost creat spre a locui veşnic alături de Dumnezeu întru Împărăţia Sa. Şi doar păcatul...

Ai nevoie de altceva?