Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 37067
Mărime: 192.38KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 11

Extras din licență

A. INTRODUCERE

Dumnezeu Creatorul şi Atotţiitorul, aşa de mult a iubit lumea încât şi pe Fiul Său cel Unul-Născut L-a dat, ca tot cel ce crede într-însul să nu piară ci să aibă viaţă veşnică. În acest înalt plan al mântuirii, El a întemeiat Biserica Sa aici pe pământ, ca oamenii dornici de viaţă veşnică să intre într-însa şi prin ascultarea şi păzirea cuvântului Său, să redobândească fericirea vremelnică şi veşnică. Legătura dintre oameni şi Biserică trebuie să fie foarte strânsă, sinceră, curată, sfântă, fiindcă : « Cei ce prin viclenii, îndărătnicii şi rupturi, n-au Biserica de mamă, n-au nici pe Dumnezeu de Tată ». Astfel cei ce vor să aibă parte cu Dumnezeu în luminata fericire veşnică , trebuie să cerceteze Sfintele Scripturi spre dobândirea luminatei cunoştinţe, să cugete ziua şi noaptea în Legea Domnului, alimentându-se cu puteri de sus, să se ostenească zilnic a-şi purta crucea lor, împlinindu-şi făgăduinţa dată la Sfântul Botez, să se lase călăuziţi de luminatele învăţături Divine ale Sfintei Biserici Ortodoxe, să lupte până la sacrificiu pentru a rămâne pururea în Hristos şi Hristos în ei.

Mântuitorul nostru Iisus Hristos a iubit aşa de mult Biserica, încât S-a crucificat, jertfit şi proslăvit pe Sine pentru dânsa, ca să o sfinţească , curăţindu-o cu baia apei prin cuvânt şi să o pună înainte pe ea Luişi Biserica slăvită, neavând întinăciune, nici prihană, nici altceva de acest fel ; ca astfel să fie şi să rămână pururea Sfântă şi fără de prihană. Pentru ca fiecare creştin şi Biserică, adică adunarea creştinilor, să fie şi să rămână aşa, El ne-a înzestrat cu un strălucit Tezaur, abundent în învăţături Divine, rânduieli luminate, Taine Sfinte şi alte multe bogăţii duhovniceşti, poruncindu-ne: « Sfinţiţi-vă… Fiţi sfinţi precum şi Eu sunt Sfânt »

În Biserica aceasta aşa de Sfântă şi îmbogăţită, mai minunată decât Raiul pământesc, se vede (de cei care au ochi văzători sau de acei care privesc prin ochelarii Dumnezeieştilor Scripturi şi Tradiţii Sfinte), pe lângă Pomul Vieţii, Dumnezeu-Cuvântul cu toate bogăţiile Divine şi Slava Lui, şi pomul ispititor dimpreună cu spiritele infernului, ţesându-şi pânzele prinzătoare de suflete, de unde le prăbuşesc în infernul lor.

Biserica Domnului, unde totul grăieşte slava Lui, este pusă şi piatra încercării, sita cernătoare şi alegătoare de suflete, care prin felul ei pururea lucrător, alege suflete uşuratice din cele credincioase şi sfinte, aşa cum se aleg în sita gospodinelor tărâţele din făină bună. Precum tărâţele oprite în sită se varsă în lături la porci, şi din făină curată se face pâine curată ce se aşează pe cinstita masă; tot astfel şi tărâţele creştinismului, adică creştinii de nume se opresc în sita cernerilor Divine şi se varsă în lăturarul infernului la porcii iadului; iar sufletele credincioase, sfinte, alegându-se, merg la locul cinstei in Biserica Sfântă, luptătoare şi triumfătoare, în împărăţia lui Dumnezeu, unde se vor veseli şi ferici în veci.

Pentru a ne putea salva din pierzare, e bine să cunoaştem, pe lângă sitele acestea, şi tot ceea ce periclitează mântuirea sufletelor. Pe lângă multele păcate şi apucături idolatre ce se văd răsfăţându-se în lumea mare, cu care şarpele-diavol apucă şi trage în iad sumedenii de suflete şi multele neorânduieli ce se fac adeseori chiar şi în Sfintele Biserici în timpul Slujbelor Divine; mai sunt şi profanarea Dumnezeiescului Semn al Sfintei Cruci, prin punerea lui pe jos (în aşternuturi, covoare, pietre, mozaicuri, trotuare, în băi, localuri publice şi chiar în biserici) şi călcarea cu picioarele şi profanarea Sfintelor Icoane prin felurite păpuşării, credinţe superstiţioase şi apucături idolatre.

Profanarea celor Sfinte, e un groaznic sacrilegiu, care pururea s-a răzbunat cumplit, se răzbună şi se va răzbuna asupra profanatorilor. Acum, e vremea ca majoritatea creştinilor molipsiţi de boala ignoranţei şi a indiferentismului religios, să se transporte de la întunericul necunoştinţei la lumina cunoştinţei, şi de la credinţa oarbă la credinţa cu ochi, spre a păşi mai sigur pe calea vieţii.

Semnul Crucii nu-i: nebunie, sminteală sau numai două lemne ori linii încrucişate, sau obiect de suduit, cum îl socotesc păgânii, evreii, sectarii şi întunecaţii creştini hulitori; ci e Semnul, Pecetea Dumnezeirii, cu care se sfinţesc toate şi toţi. Acest Semn Dumnezeiesc, fie el oricât de simplu, ne înfăţişează înaintea ochilor sufleteşti patru icoane Divine:

1) Icoana Sfintei Treimi. Latura verticală a crucii ne înfăţişează pe Dumnezeu Tatăl ; iar braţele pe Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt.

2) Icoana răstignirii Mântuitorului întins pe Cruce.

3) Icoana înălţării la ceruri în clipa când El binecuvântează arhiereşte pe divina Sa Maică, pe Apostoli şi pe cei dimpreună cu dânşii, cu braţele întinse în Semnul Crucii.

4) Icoana Maicii Sfinte rugându-se cu mâinile întinse în chipul Crucii, pentru mântuirea lumii.

De asemenea Sfintele Icoane, care-s o grăitoare Scriptură celor neînvăţaţi cât şi celor învăţaţi, nu trebuie să le socotim ca păgânii, evreii, ereticii şi pleiada sectarilor ; ci să le cinstim precum se cuvine ca să ne folosim cu succes de ele. Ştiind că prin Sfânta Cruce şi prin Sfintele Icoane s-au făcut, se fac şi se vor face pururea minuni mari în lumea credincioşilor, noi fiii Bisericii, ai Luminii şi ai zilei, să luptăm din răsputeri a le feri de orice profanări. Semnul Sfintei Cruci să luptăm a-l ridica din locurile unde se profanează prin călcare cu picioarele, oricând nu putem reuşi, măcar prin păzirea de a nu-l mai călca şi noi. Aşijderea şi Sfintele Icoane să le ferim de orice lucruri străine şi potrivnice sfinţeniei lor.

Bibliografie

1 IZVOARE

Biblia sau Sfânta Scriptură, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1994

2 SURSE

Învăţătură de credinţă creştină ortodoxă, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2000

3 MANUALE

Pr. Prof. Dr. Isidor Todoran, Arhid. Prof. Dr. Ioan Zăgrean, Teologia Dogmatica, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1991

4 LUCRĂRI

Pr. Conf. Dr. Univ. Nicolae Brânzea, Formare Duhovnicească partea a 3-a, Ed. Tiparg, Geamăna – com. Bradu, 2006

Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, Iisus Hristos Pantocrator, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2005

Dr. Dr. h.c. Nicolae Mlădin, Studii de Teologie Morală, Ed. Arhiepiscopiei Ardealului, Sibiu, 1969

Karl Christian Felmy, Dogmatica experienţei ecleziale. Ed. Deisis, Sibiu, 1999

Vasile Sorescu, Antropologia Sfântului Ioan Gură de Aur, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2008

Dumitru Stăniloae, Ascetică şi Mistică Creştină sau Teologia Vieţii Spirituale, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 1993

5 ARTICOLE ŞI STUDII

Sfântul Chiril al Alexandriei, Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, partea a 2-a, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1992

Studii Tologice, Revista Institutelor Teologice din Patriarhia Română, seria a 2-a, anul 8, Ed I.B.M.B.O.R., 1956

Ortodoxia, Revista Patriarhiei Române, Despre Cultul Sfinţilor, nr. 1-2, ianuarie-martie, anul 32, Ed. I.B.M.B.O.R., 1980

Preview document

Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 1
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 2
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 3
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 4
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 5
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 6
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 7
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 8
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 9
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 10
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 11
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 12
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 13
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 14
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 15
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 16
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 17
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 18
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 19
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 20
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 21
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 22
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 23
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 24
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 25
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 26
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 27
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 28
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 29
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 30
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 31
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 32
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 33
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 34
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 35
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 36
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 37
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 38
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 39
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 40
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 41
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 42
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 43
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 44
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 45
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 46
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 47
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 48
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 49
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 50
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 51
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 52
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 53
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 54
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 55
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 56
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 57
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 58
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 59
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 60
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 61
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 62
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 63
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 64
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 65
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 66
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 67
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 68
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 69
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 70
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 71
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 72
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 73
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 74
Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Cinstirea sfintilor ca expresie a unitatii crestine.doc

Alții au mai descărcat și

Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă

ARGUMENT Biserica noastră Ortodoxă, cinsteşte pe îngeri, pe Maica Domnului şi pe sfinţi. S-a spus chiar că cinstirea lor fierbinte este sufletul...

Evanghelia copilăriei lui Iisus

1. INTRODUCERE Primele scrieri ale Noului Testament care cuprind viaţa şi învăţătura Domnului Iisus Hristos se numesc evanghelii. Ele sunt în...

Hristologie

Introducere În prologul Evangheliei a IV-a, Sfântul Apostol loan confirmă ca dat al Revelaţiei divine hristocentrismul creaţiei. „Toate prin El...

Schimbarea la fata

Introducere Schimbarea la Faţă a Mântuitorului Hristos este paradigma teologică a îndumnezeirii şi desăvârşirii noastre. Ea este cheia de boltă a...

Iudaismul

Iudaism – doctrina religioasa a evreilor.Se poate referi de asemenea si la sistemul religios al evreilor in general. Cartea misterului pecetluit...

Viața și moartea în epistolele pauline

Introducere Biserica şi-a putut dezvolta de timpuriu o gandire tologica sistematică, dogmatică, şi morală datorită celor paisprezece epistole pe...

Comparație între învierea fiului văduvei din Sarepta și a fiului văduvei din Nain

Introducere După cum bine știm atât în Noul Testament, cât și în Vechiul Testament avem relatate mai multe minuni ce au la bază învierea. Termenul...

Învierea Mântuitorului

Invierea Mantuitorului, al carei imn - Troparul Pastilor - este cel mai triumfal pe care l-a cantat si l-a auzit vreodata neamul omenesc, creeaza...

Te-ar putea interesa și

Comuniunea în Ortodoxie

INTRODUCERE Înainte de tratarea capitolelor, despre diferitele forme ale comuniunii vom spune câteva cuvinte despre comuniune în general. Noţiunea...

Ai nevoie de altceva?