Comuniunea în Ortodoxie

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 39396
Mărime: 160.19KB (arhivat)
Publicat de: Stefanel G.
Puncte necesare: 12

Extras din disertație

INTRODUCERE

Înainte de tratarea capitolelor, despre diferitele forme ale comuniunii vom spune câteva cuvinte despre comuniune în general. Noţiunea comuniunii (Koinonia) provine din Noul Testament unde în sens „vertical” înseamnă legătura dintre credincioşi şi Dumnezeu, iar în sens „orizontal” dragostea care uneşte pe fiii aceluiaşi Părinte ceresc (I Ioan 1, 2; 1, 7; 4, 7; I Cor. 1, 9; 10, 16). „Koinonia” este în primul rând unirea cu Hristos. “Prin ea Dumnezeu îşi face „intrarea” în sufletul credinciosului (Ioan 14, 20; 15, 4). Dar ea înseamnă, totodată, şi trăirea în dragostea comună, după cum arată Sfântul Ioan Evanghelistul (I Ioan 4, 16)”.

În sensul creştin „comuniunea nu alcătuieşte o unire şi o trăire laolaltă, care s-ar dezvolta numai printr-un imbold şi printr-o evoluţie naturală, a puterilor omeneşti, ci este o legătură unică şi un rezultat mai presus de fire al lucrării răscumpărătoare a lui Dumnezeu, ieşind din limitele vieţii naturale a omului. Ea este opusă categoric legăturii celor răi”.

În Sfânta Scriptură înţelesul deplin al noţiunii de comuniune este exprimat de Mântuitorul în cuvintele: „Ca toţi să fie una, precum Tu părinte eşti în Mine şi Eu sunt în Tine, aşa şi ei una să fie în Noi” (Ioan 17, 21). Comuniunea unora cu alţii se manifestă în iubire. „Să ne iubim unii pe alţii, căci dragostea este de la Dumnezeu” (I Ioan 4, 7).

Sfântul Apostol Petru numeşte această comuniune „părtăşie la firea dumnezeiască” (II Petru 1, 4), care e părtăşie la energiile necreate ale harului, nu la esenţa lui Dumnezeu.

Aşadar, viaţa Sfintei Treimi, îndreptată spre lume prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, a coborât în interiorul existenţei create a lumii o viaţă nouă, o realitate superioară de conţinut dumnezeiesc: Împărăţia lui Dumnezeu. “Ea a apărut din adâncurile vieţii intradivine a Sfintei Treimi prin întruparea lui Dumnezeu Cuvântul, în persoana Domnului nostru Iisus Hristos, fiind destinată să oglindească şi să realizeze, prin firea creată a omului ridicat în comuniune cu Hristos, o viaţă pătrunsă de dumnezeiesc”.

Această comuniune de viaţă cu Hristos în Biserică este ca o unitate organică, “având ca model şi izvor comuniunea Sfintei Treimi, în care găsim însuşi principiul tainic al vieţii”.

Comuniunea în iubire are o frumuseţe de taină. Copleşit de puterea acestei comuniuni a iubirii prieteneşti, David, când pe câmpul de luptă îl găseşte mort pe Ionatan prietenul său, îşi revarsă durerea în aceste cuvinte: „Frate Ionatane, întristat sunt după tine, căci tu mi-ai fost foarte scump şi iubirea ta a fost pentru mine, mai presus de iubirea femeiască” (II Regi 1, 26). Seva care întreţine această legătură în iubire este darul lui Dumnezeu.

Misiunea comuniunii în iubire a pus în uimire pe marii gânditori şi poeţi ai lumii, încât „niciunul dintre ei n-a găsit niciodată răspunsul la întrebarea ce este iubirea”. Căutând să redea conţinutul unor astfel de trăiri în comuniune, unul dintre aceşti gânditori zice: „În prezenţa unor astfel de momente, comunicarea devine comuniune, clipa înfloreşte în eternitate, iar eternitatea coboară în cuprinsurile de lumi ale timpului”.

Dar unirea aceasta nu este nici pe departe o contopire a credinciosului cu Dumnezeu, deoarece „ea are forma comuniunii între două persoane, căci numai unde este comuniune este dragoste”. Şi numai unde sunt persoane se realizează comuniunea iubirii. Iubirea ţine de persoană, şi ea realizează o comuniune a persoanelor. Totuşi „koinonia” ca mod de existenţă plenară a omului se bazează pe unitatea firii umane existentă în mai multe persoane: Sfântul Apostol Pavel spune, că „dintr-un sânge a făcut Dumnezeu tot neamul omenesc” (Fapte 17, 26).

„Comuniunea este o legătură mai presus de minte şi de cuvânt, pentru că-şi are fundamentul în taina persoanei”.

Teologia ortodoxă românească formulează învăţătura ortodoxă despre comuniune în următoarea expresie: „Biserica este comuniunea persoanelor divine şi umane” , „săvârşită în trupul tainic al Domnului” .

CAPITOLUL I

DEFINIŢII ALE COMUNIUNII ŞI ASPECTE GENERALE ÎN ÎNVĂŢĂTURA ORTODOXĂ

1. Cuvântul şi noţiunea de comuniune în Sfânta Scriptură

Traducerea grecească a scrierilor Vechiului Testament şi ale Noului Testament foloseşte cuvântul „koinonia” pentru a exprima relaţia dintre Dumnezeu şi credincioşi, accentuând caracterul personal al acestei relaţii. “În Vechiul Testament, Dumnezeu era părtaş invizibil la jertfele sacrificiale în timpul cărora oamenii se aliau şi se obligau între ei în baza înţelegerii şi ajutorului reciproc (Facere 31, 54; Ieşire 24, 9; I Samuel 20; II Samuel 6; I Regi 8, 63)”.

Noul Testament exprimând restaurarea legăturii personale dintre Dumnezeu şi om în Iisus Hristos redă adevăratul sens cuvântului „koinonia” adâncind caracterul personal ca aspect esenţial al acestei relaţii în cadrul căreia persoanele nu-şi anulează între ele vreo calitate proprie, ci se îmbogăţesc reciproc. “În relaţia personală cu Dumnezeu credinciosul se desăvârşeşte ca persoană ajungând la asemănarea cu Dumnezeu, scopul pentru care a fost creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu (Facere 1, 26)”.

Cuvântul „comuniune”, folosit de autorii traducerii greceşti ai textelor Sfintei Scripturi avea sensul de relaţie personală. Prin filozofia lui Platon acest termen a primit conţinutul de unitate în diversitate, conţinut apropiat de ideea creştină a comuniunii persoanelor divine şi umane realizată în Biserică. Nu e de mirare că la Platon apare ideea comuniunii trupului şi membrelor, idee dezvoltată de Sfântul Apostol Pavel şi apoi de Sfinţii Părinţi, în special de marele tâlcuitor al epistolelor pauline Sfântul Ioan Gură de Aur.

Preview document

Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 1
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 2
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 3
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 4
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 5
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 6
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 7
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 8
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 9
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 10
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 11
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 12
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 13
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 14
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 15
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 16
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 17
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 18
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 19
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 20
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 21
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 22
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 23
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 24
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 25
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 26
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 27
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 28
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 29
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 30
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 31
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 32
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 33
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 34
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 35
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 36
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 37
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 38
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 39
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 40
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 41
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 42
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 43
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 44
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 45
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 46
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 47
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 48
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 49
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 50
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 51
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 52
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 53
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 54
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 55
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 56
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 57
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 58
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 59
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 60
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 61
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 62
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 63
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 64
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 65
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 66
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 67
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 68
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 69
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 70
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 71
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 72
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 73
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 74
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 75
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 76
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 77
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 78
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 79
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 80
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 81
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 82
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 83
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 84
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 85
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 86
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 87
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 88
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 89
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 90
Comuniunea în Ortodoxie - Pagina 91

Conținut arhivă zip

  • Comuniunea in Ortodoxie.docx

Alții au mai descărcat și

Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi

Credinţa într-un singur Dumnezeu personal - monoteismul - este învăţătura principală care s-a descoperit în Vechiul Testament (Ieşire XX, 2-3;...

Apostolatul social ca parte integrantă a slujirii bisericii

Creştinismul e religie de sus, e un dar dumnezeiesc. În creştinism se descoperă deplinătatea dumnezeieştei iubiri, Dumnezeu iubitor,...

Virtute și păcat la Sfântul Apostol Pavel

INTRODUCERE Personalitatea Sf. Apostol Pavel domină întreaga dezvoltare a istoriei creştinismului primar, întrucât activitatea sa misionară a...

Iubire și recunoștință

Argument Este foarte dificil, ca având o serie de teme, să alegi una care să te reprezinte, să fie în total acord cu aspiraţiile şi preocupările...

Maica Domnului în Învățătura Sfântului Ioan Damaschin

Introducere Legat de Maica Domnului Serghei Bulgakov afirma în anul 1925 : „Creştinismul numai cu Hristos, fără Maica Domnului, e în fiinţa sa o...

Virtuțile Cardinale

I. VIRTUŢILE CREŞTINE ÎN GENERAL Viaţa duhovnicească a creştinului este o permanentă încordare şi luptă de eliberare deplină de păcat şi de...

Istoria Icoanei și a Iconoclasmului

PARTEA I CHIPUL CEL VEŞNIC Sfântul Pavel spune despre Hristos: „El este chipul Dumnezeului celui nevăzut” (Col 1,15), şi Hristos însuşi spune lui...

Virtuțile Teologice

INTRODUCERE Relaţia omului cu Dumnezeu este specificul Moralei creştine şi prezintă o importanţă centrală pentru întreaga vieţuire, deoarece de...

Te-ar putea interesa și

Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească

INTRODUCERE „Cine ne-a împins la îndeletniciri strivitoare, fără folos, care silesc îndoiala să înghețe?“ Marea apostazie ar fi mai degrabă să te...

Sensul Eshatologic al Creației

Introducere Motivaţia alegerii temei Sensul eshatologic al creaţiei ca teză de doctorat provine din profunda convingere că teologia ortodoxă se...

Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii

Introducere Cuvântul rugăciune este de origine latină și se traduce prin rugă, stăruință sau a ruga cu stăruință. Este un act ce are fundament...

Biserica și rolul ei în viața creștinilor

Introducere Biserica este instituția divino-umană, corabia care-i poartă pe oameni pe valurile învolburate ale vieții pentru a-i duce la limanul...

Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată

Introducere Dumnezeu cheamă pe omul dintotdeauna, de ieri, de azi şi de mâine la un "dialog etern al iubirii" în care să-şi împlinească vocaţia sa...

Învățatura despre Sfințenia Bisericii

PREFAŢĂ Sfântul Apostol Pavel ne învaţă că Biserica este Trupul lui Hristos şi Hristos este Capul ei. (Efes. I, 23; V, 23), iar Trupul are mai...

Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului

Biserica şi secularizarea 1. Introducere Domnul nostru Iisus Hristos a voit ca opera Lui să fie continuată de următorii Săi, după modelul dat de...

Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii

Introducere: Legăturile dintre Biserica Ortodoxă Română şi Patriarhia Ecumenică de Constantinopol, a reprezentat pentru mine o problema...

Ai nevoie de altceva?