Biserica și rolul ei în viața creștinilor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 25346
Mărime: 93.90KB (arhivat)
Publicat de: Andrei A.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marian Mihai
Facultatea de Teologie Ortodoxa
Universitatea din Bucuresti, Bucuresti
Lucrare perfect redactata, notata cu punctaj maxim

Cuprins

 1. Introducere
 2. Capitolul I
 3. Viața Bisericii din perioada Apostolică
 4. 1.Biserica - Terminologie
 5. 2.Viața Bisericii în primele veacuri
 6. 2.1. Activitatea Sfinților Apostoli
 7. 2.2. Postul și agapele
 8. 2.3. Sărbătorile creștine în primele secole
 9. 3. Liturghia în primele secole creștine
 10. Capitolul II
 11. Biserica locul de mărturisire a dreptei credințe
 12. 1. Sfintele Taine unitatea dintre “lex orandi” și “lex credendi”
 13. 2.Ierurgiile - lucrări sfințitoare ale Bisericii
 14. 2.1. Ierurgii în legătură cu nașterea omului
 15. 2.2. Ierurgii în legătură cu viața omului: logodna, dezlegări și molitfe, rugăciuni la diferite trebuințe
 16. 2.3. Ierurgii în legătură cu moartea omului: citirea stâlpilor, înmormântarea, parastasele
 17. 2.4. Ierurgii în legătură cu sfințirea naturii și a bunurilor omului: sfințirea casei (sfeștania), a fântânii, a holdelor.
 18. Capitolul III
 19. Rolul Bisericii în societate
 20. 1. Biserica și activitatea ei socială
 21. 2. Biserica și dragostea față de aproapele
 22. 2.1. Grija Bisericii față de bătrăni
 23. 2.2. Grija Bisericii față de copiii abandonați
 24. 3.Rolul tinerilor în activitatea Bisericii
 25. 4.Rolul Bisericii în viața creștinilor
 26. 5 Rolul Mass-Mediei în viață Bisericii
 27. Concluzii
 28. Bibliografie

Extras din licență

Introducere

Biserica este instituția divino-umană, corabia care-i poartă pe oameni pe valurile învolburate ale vieții pentru a-i duce la limanul mântuirii. În decursul vremii, Biserica a fost cea care le-a oferit tuturor hrana cea duhovnicească pentru a-și potoli foamea sufletească. Ea a avut de înfruntat intemperiile timpului care au lovit-o de multe ori cu cruzime, însă ea a făcut față tuturor acestora, datorită puterii ei care-i vine de la Hristos Domnul, "capul ei", (Ef. 5, 23). Cel care a sfințit-o prin Sfântul Său sânge vărsat pe crucea răstignirii de pe Dealul Golgotei.

Încă din primele secole Biserica a avut o organizare și un cult simplu, care treptat a evoluat până în forma de astăzi. Lucrarea de față cuprinde 3 capitole în care prezint această evoluție. Astfel în Capitolul I prezint Terminologia cuvântului Biserică cu toate sensurile sale dar viața bisericii organizată de Sfinții Apostoli și Liturghia care se săvârșea în acea perioadă. Capitolul II ne prezintă unitatea dintre dreptul la rugăciune și dreptul la religie sau în alt fel spus „lex orandi” și „lex credendi” iar ultimul capitol prezintă rolul covârșitor al Bisericii de a sensibiliza și alina suferințe, știind că în fața lui Dumnezeu toți suntem egali indiferent de naționalitate, culoarea pielii și a condiției sociale; că numai trăind în iubire și respectându-ne reciproc tradițiile, obiceiurile, mentalitățile și tot ce ține de specificul fiecărui neam, vom putea trăi în pace și armonie; iar războaiele, acele fantome ale morții vor înceta pentru ca toți oamenii să poată viețui într-o lume mai bună și mai plină de iubire.

lată deci, că Biserica, cu toate cele îndurate în decursul timp, a reușit să învingă toate greutățile, ba mai mult, a reușit să-i facă pe oameni să înțeleagă că iubirea este cea care învinge totul, așa cum Dumnezeu care "este iubire" (I In. 4,3) a reușit să învingă păcatul și tot ceea ce este rău, prin însuși Fiul Său care a luat fire omenească afară de păcat, iar prin moartea și învierea Sa a biruit puterile răului.

Am ales această temă actuală, cred pentru că îmi doream să aprofundez mai mult spațiul eclesial, să cunosc mai mult din ritualurile și activitățile Apostolilor și a urmașilor acestora. Mai mult decât atât în context actual, Biserica are o vizibil implicare socială din ce în ce mai intensă și cred că este în continuare cea care poate sensibiliza și deschide inimile oamenilor.

Biserica, prin glasul slujitorilor ei a fost cea care L-a propovăduit popoarelor pe Cel care a venit în lume pentru a-I mântui pe oameni. Ea a fost cea care i-a îndrumat pe oameni să trăiască în pace și frăție, pentru că, toți sunt creați de a moșteni Împărăția Cerurilor.

În trecut lumea a avut nevoie de Biserică, pentru că ea a arătat lumii drumul pe care îl are de parcurs „de la chip la asemănarea cu Dumnezeu”. Astăzi, datorită evenimentelor care se întâmplă în această lume contemporană, rolul Bisericii este din ce în ce mai mare și mai benefic.

În zilele noastre, în care dragostea a fost înlocuită cu ura, binele cu răul, Biserica trebuie să-L propovăduiască pe Fiul lui Dumnezeu în altarele inimilor tuturor oamenilor. Biserica este cea care are datoria de a-i ajuta pe oameni să înțeleagă că războaiele, crimele și toate faptele ingrate îi dezumanizează.

În această lume contemporană, Biserica trebuie să planteze floarea iubirii, căci mirosul ei este cel care îi îmbie pe oameni. Biserica este cea care Îl propovăduiește acestei lumi pe Mântuitorul Hristos, căci El este Cel care îi cheamă pe toți oamenii să trăiască în pace și armonie. Vestea pe care Biserica o dă lumii contemporane este vestea mântuirii pe care Domnul Hristos a realizat-o prin patimile, moartea și învierea Sa.

Lumea contemporană fără Biserică este asemenea unei flori fără apă sau asemenea unei ființe fără aer. Așa cum floarea se ofilește dacă nu are apă și orice ființă își încetează viața dacă nu are aer, tot așa și această lume contemporană cu pași ușori dar siguri se va nărui.

Bibliografie

Izvoare:

1. BIBLIA sau Sfânta Scriptură

2. Pr. Prof. Dr. ENE BRANIȘTE, Prof. ECATERINA BRANIȘTE, Dicționar enciclopedic de cunoștințe religioase, Ed. Diecezana Caransebeș, 2001

3. Pr. Prof. Dr. ENE BRANIȘTE, Liturgica Generală, Ed. Episcopiei Dunării de Jos, Galați, 2002.

4. Pr. Prof. Dr. ENE BRANIȘTE, Liturgică specială, București, 1980.

5. SFÂNTUL IOAN GURĂ de AUR, ”Lumina Sfintelor Scripturi” Ed. Trinitas, Iași, 2007.

6. Sf. NICOLAE CABASILA, “Despre viața în Hristos”, Ed. Arhiepiscopiei Bucureștiului, București, 1989.

7. Sfântul TEOFILACT al BULGARIEI, “Tâlcuire la Faptele Apotolilor”, Ed. Cartea Ortodoxă, București, 2007.

8. ÎNDRUMĂRI MISIONARE, Ed. Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1989.

9. LITURGHIER, Chișinău, 1978.

Cărți:

1. Arh. I. CLEOPA , Arhim. IOANICHIE BĂLAN, “Lumina și Faptele credinței” , Ed. Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Iași, 1994.

2. K. CHRISTIAN FELMY, “De la Cina de Taină la Dumnezeiasca Liturghie a Bisericii Ortodoxe” , Ed. Deisis, Sibiu, 2008.

3. ȘEBU SEBASTIAN, “Lăsați copiii să vină la Mine. Mic catehism”, Sibiu, 1990.

4. Pr. Prof. D. STĂNILOAE, “Spiritualitate și comuniune în Liturghia ortodoxă”, EIBMBOR, București, 2004

5. Pr. PETRE VINTILESCU, “Încercări de istoria liturghiei”, București, 1930

6. IOANNIS ZIZIOULAS, „Ființa eclesială”, Ed. Bizantină, București, 1996.

Reviste:

1. APOSTOL GEORGE, „Lucrarea socială a bisericii”, în „Studii Teologice”, anul XLIV, nr. 3-4, 1992.

2. Pr. VASILE CITIRIGA, “Experierea conținutului Dogmaticii ortodoxe prin intermediul cultului divin” în “Ortodoxia”, București, 2010.

3. Pr. SORIN COSMA “Philia ca înnobilare a sufletului și întărire a comuniunii umane” în Revista “Ortodoxia” București, 2010.

4. † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, „Cuvântul lui Dumnezeu transmis prin Mass-Media” în „Studii Teologice”, nr. 6, București, 2010.

5. Drd. STELIAN GOMBOȘ, “Despre gândirea teologică și acțiunea socială a Bisericii în lumea contemporană” în Revista “Ortodoxia”, 2007.

6. Pr. Lect. DUMITRU RADU, “Caracterul ecleziologic al Sfintelor Taine și problema comuniunii”, teză de doctorat, în “Ortodoxia”, 1978

7. Pr. Prof. Dr. D. STĂNILOAE, „Sfintele Taine și ierurgiile bisericești”, in „Ortodoxia”, nr. 3, iulie-septembrie, 1985.

8. IDEM, “Încrederea și prietenia între oameni și popoare, condiții pentru coexistența pașnică între state și porunci ale învățăturii creștine” în Revista “Biserica Ortodoxă Română”, 1956

Preview document

Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 1
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 2
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 3
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 4
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 5
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 6
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 7
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 8
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 9
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 10
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 11
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 12
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 13
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 14
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 15
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 16
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 17
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 18
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 19
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 20
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 21
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 22
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 23
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 24
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 25
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 26
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 27
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 28
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 29
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 30
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 31
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 32
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 33
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 34
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 35
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 36
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 37
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 38
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 39
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 40
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 41
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 42
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 43
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 44
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 45
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 46
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 47
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 48
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 49
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 50
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 51
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 52
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 53
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 54
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 55
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 56
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 57
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 58
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 59
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 60
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 61
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 62
Biserica și rolul ei în viața creștinilor - Pagina 63

Conținut arhivă zip

 • Biserica si rolul ei in viata crestinilor.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural

Introducere Activitatea de asistenţă socială nu este o preocupare nouă în orizontul grijii faţă de aproapele nostru, întrucât Biserica şi-a făcut...

Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi

Credinţa într-un singur Dumnezeu personal - monoteismul - este învăţătura principală care s-a descoperit în Vechiul Testament (Ieşire XX, 2-3;...

Apostolatul social ca parte integrantă a slujirii bisericii

Creştinismul e religie de sus, e un dar dumnezeiesc. În creştinism se descoperă deplinătatea dumnezeieştei iubiri, Dumnezeu iubitor,...

Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism

Introducere În paginile ce urmează nu se va găsi decât o contribuție foarte limitată la studiul unei probleme dintre cele mai obscure și mai...

Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi

Introducere Biserica, ca Trup al lui Hristos, în ziua de astăzi, este tot mai bolnăvicioasă din cauza faptului că mădularele din care ea este...

Taina Preoției

Introducere Taina hirotoniei a reprezentat întotdeauna un subiect delicat în cadrul dialogului ecumenic inițiat la începutul secolului XX. Deși...

Preoția și viața bisericească a credincioșilor

Despre „ Teologia Pastorală” s-a scris şi se va mai scrie mult. Primind ca temă de „Disertaţie”, „Preocupările de Teologie Pastorală în paginile...

Misiunea creștină în primele trei secole creștine

INTRODUCERE Biserica este alcătuită din oameni, adică din membri ai cetăţii pământeşti, care sunt chemaţi să formeze, încă din cursul istoriei...

Te-ar putea interesa și

Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural

Introducere Activitatea de asistenţă socială nu este o preocupare nouă în orizontul grijii faţă de aproapele nostru, întrucât Biserica şi-a făcut...

Lucrarea Duhului Sfânt în Evanghelia după Ioan

INTRODUCERE În zilele noastre se recunoaşte tot mai mult adevărul că relaţia intimă dintre Sfântul Duh şi Biserică e o trăsătură caracteristică...

Sfânta Liturghie

PRELIMINARII Biserica este viaţa cea adevărată în comuniune cu izvorul vieţii, Dumnezeu, pe care omul a pierdut-o prin păcat şi pe care Hristos...

Etica în sănătate

Capitolul I.Etica in sistemul de sanatate – elemente teoretice I.1.Generalități: etică și bioetică Ce este etica? Într-un mod reducţionist, etica...

Învățatura despre Sfințenia Bisericii

PREFAŢĂ Sfântul Apostol Pavel ne învaţă că Biserica este Trupul lui Hristos şi Hristos este Capul ei. (Efes. I, 23; V, 23), iar Trupul are mai...

Monahismul la Locurile Sfinte

Argument Tema pe care am ales-o mi se pare cât se poate de actuala nu numai pentru cei pe care îi numim nevoitori în întelesul restrâns, si ca sa...

Statutul Laicilor în Biserică

Introducere: Viaţa bisericească nu poate fi concepută fără laici. Biserica este formată din cler şi credincioşi. Aşa cum fără episcop nu poate...

Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN MATERIA CĂSĂTORIEI ŞI A DIVORŢULUI De la apariţia vieţii şi până în Evul Mediu, societatea umană de pe teritoriul...

Ai nevoie de altceva?