Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 38385
Mărime: 2.50MB (arhivat)
Publicat de: Catalin B.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAPITOLUL 1 5
 3. MISTERELE ȘI INIȚIEREA SACRĂ 5
 4. 1.1 MITUL SI RITUL MAGIC 5
 5. 1.2 MISTER ȘI INIȚIERE SACRĂ 9
 6. 1.3 SIMBOLISMUL MORȚII INIȚIATICE 13
 7. CAPITOLUL 2 16
 8. ORFEU. MITUL LUI ORFEU 16
 9. 2.1 LEGENDA LUI ORFEU 16
 10. 2.2 MITUL LUI ORFEU 21
 11. CAPITOLUL 3 26
 12. ORFISMUL 26
 13. 3.1 ISTORIA ORFISMULUI 26
 14. 3.1.1 Originea și începutul orfismului 26
 15. 3.1.2 Evoluția și decadența orfismului 30
 16. 3.2 ANTROPOGONIE ȘI POLARITĂȚI ALE NEMURIRII 34
 17. 3.2.1 Dionysos. Mit și origini 34
 18. 3.2.2 Dionysos orgiastic și Dionysos orfic . 39
 19. 3.2.3 Titanii și oamenii 47
 20. 3.3 COTIDIANUL ȘI MISTERICUL 49
 21. 3.3.1 Comunitatea orfică. Purificarea ca mod de viață 49
 22. 3.3.2 Misterele orfice 55
 23. 3.4 DOCTRINA ORFICĂ 60
 24. 3.4.1 Sufletul nemuritor 60
 25. 3.4.2 Transmigrarea sufletelor( Metempsihoza) 63
 26. 3.4.3 Eshatologia 66
 27. CAPITOLUL 4 70
 28. ORFISM ȘI CREȘTINISM 70
 29. 4.1 ORFISMUL ȘI SFÂNTUL APOSTOL PAVEL 71
 30. 4.2. ORFISMUL ȘI APOLOGEȚII CREȘTINI 79
 31. 4.3 ORFISMUL ȘI ESHATOLOGIA CREȘTINĂ 81
 32. CONCLUZII 85
 33. BIBLIOGRAFIE 88

Extras din disertație

Introducere

În paginile ce urmează nu se va găsi decât o contribuție foarte limitată la studiul unei probleme dintre cele mai obscure și mai controversate: partea elenismului în creștinismul străvechi.

Creștinismul, după cum se știe, s-a născut într-un mediu care nu a fost ferit de influența elenistică, într-o vreme când gândirea ebraică și gândirea greacă încetaseră să fie antagoniste. El a fost propovăduit mai ales în ținuturi de cultură elenistică, unde și-a căpătat conștiința de sine și și-a definit doctrina. Prin urmare, încă de la început a fost nevoit să se adapteze nu numai obișnuințelor de gândire, ci și conștiinței religioase a unui public nou, în mijlocul căruia avea să-și exercite existența și să răspăndească noua învățătura a lui Iisus Hristos.

Dar, dificultățile apar odată cu strădania de a preciza modul în care creșinismul s-a acomodat în mijlocul păgânilor. Au existat numeroși scriitori, printre care și Tache Aurelian, în lucrarea Originea creștinismului, ce au admis faptul că religia creștină nu ar fi nimic altceva decât o prelungire a mitologiei, iar doctrina sa este constituită numai din elemente preluate din religiile de mistere preexistente apariției sale.

Însă, scopul acestei lucrări nu este acela de a trata acest subiect doar din punct de vedere general. Orfismul, unanim considerat una dintre manifestările religioase cele mai însemnate și mai interesante ale lumii antice, trebuie, din capul locului, să ne atragă atenția. Afinitățile sale cu creștinismul, fie ele și numai exterioare, sunt suficient de numeroase și de izbitoare pentru a justifica cercetarea pe care o voi interprinde.

Orfismul este, într-adevăr, o religie revelată, care își are profeții și cărțile sale sfinte. Dumnezeul său suferă, moare și învie acoperit de glorie. Asigură credincioșilor săi răscumpărarea unei greșeli originare, o înviere mistică și, după moarte, contopirea desăvârșită cu divinitatea. Propovăduiește o normă de neprihănire și de ascetism, și privește viața ca pe o încercare dureroasă prin care sufletul este nevoit să treacă, purificându-se.

Au existat numeroase voci care, pe baza acestor asemănări, acreditează ideea conform căreia creștinismul nu ar fi decât o transpunere a orfismului. Renumiți savanți, precum Vottorio Macchioro, în lucrarea Orfismo e Paolinismo, sau Mircea Eliade, în scrierea Arta de a muri, au încercat să acrediteze ideea unei corespondențe între orfism și creștinism . Pornind de la ideea că în Tars-ul Ciliciei, în timpul Sfântului Pavel, își aveau templul multe culte mistice(Attis, Osiris, Adonis,...), aceștia afirmă faptul că existau aici și așezăminte orfice, de care ar fi fost influențat și Apostolul Pavel în elaborarea doctrinei sale.

Multă vreme s-a dezbătut problema influențelor orfismului asupra creștinismului, făcându-se apropieri neîntemeiate între Orfeu, sau Dionysos, și Domnul Iisus Hristos, scoase în evidență și de cercetători precum André Boulanger( Orfeu.Legături între orfism și creștinism), W.K.C. Guthrie( Orphée et la religion grecque), și Pr.Prof.Dr. Ioan G.Coman( Essai sur les rapports de l’Orphisme et du Christianisme d’aprés V. Macchioro).

Acesta este, de altfel, și scopul acestei lucrări. Folosind ca metodă de cercetare pe cea comparativă și istorică, voi încerca să pun în discuție o temă care, atrăgând atât domeniul istoriei religiilor cât și pe cel al teologiei, să lămurească, pe cât este posibil, apropierea care s-a făcut deseori între orfism și creștinism.

Însă, o asemenea cercetare nu ar fi dusă până la capăt dacă, înainte de toate, pentru a da o bază solidă discuției, nu am trasa o imagine a orfismului cât mai limpede, arătând care a fost rolul său în istoria ideilor religioase ale lumii greco-romane, și sub ce forme și-a prelungit existența până în timpurile aproape de apariția creștinismului. De aceea, înainte de a dezbate problema pretinselor influențe ale orfismului asupra creștinismului, voi descrie, pe larg, istoria religiei orfice, modul de a trăi al orficilor, precum și elementele de doctrină ce caracterizează această religie mistică.

După cum afirmă și André Boulanger, informația de care dispunem pentru studiul orfismului este săracă. Documentele sunt rare, fragmentare și, deseori, suspecte. Ca atare, nu îmi va lua prea mult timp să le enumăr:

1. Un număr destul de mare de autori, din diferite epoci, aduc lămuriri asupra doctrinei orfice, precum și citate din poemele atribuite lui Orfeu. Pentru perioada antică, avem doar câteva citate sau mărturii ale lui Herodot, Platon sau Aristotel. Acestea, devenind mai numeroase abia începând cu secolul al II-lea d.H., sunt întâlnite chiar și la autorii creștini, cu toate că ei le folosesc pentru a evidenția superioritatea creștinismului față de religia păgână, și pentru a-i atrage pe cei fără de lege la Hristos.

2. Diverse formule, gravate pe foițe de aur, care au fost depuse în morminte, în Italia meridională și Creta, pentru a sluji morților drept călăuză, și a-i păzi de primejdiile lumii infernale. Însă, s-a făcut mare caz de aceste documente, pentru că nimic nu atestă, în mod incontestabil, faptul că ele ar fi propriu-zis orfice. Tot ce se poate afirma despre ele, este faptul că provin de la niște secte de mistere derivate din acelea din care s-a desprins și orfismul.

3. Două papirusuri din Egipt, foarte mutilate, unul din secolul al III-lea, celălalt din seccolul al II-lea î.H. În primul se recunosc fragmente dintr-un ritual orfic, iar în al doilea se află o versiune, probabil orfică, a răpirii Persefonei.

4. Poeme dintr-o epocă mult mai recentă ( între secolele II și IV al erei noastre), pătrunse, în întregime, de idei orfice: o culegere de imnuri și o mică epopee despre expediția Argonauților.

Bibliografie

1. Achimescu, Pr. Prof. Dr. Nicolae, Istoria și filosofia religiei la popoarele antice, Ed. Tehnopress, Iași, 1998;

2. Idem, India: religie și filosofie, Ed. Tehnopress, Iași, 2001;

3. Acsan, Ion, Constelația corifeilor, Ed. Cartea Românească, București, 1984;

4. Idem, Hesiod-Orfeu. Poeme, Ed. Minerva, București, 1987;

5. Balaci, Anca, Dicționar mitologic greco-roman, Ed. Orizonturi, București, 2002;

6. Baslez, Marie-Françoise, Originile creștinismului, trad. Gabriela Ciubuc, Ed. Polirom, Iași, 2002;

7. Benoist, Luc, Semne, simboluri și mituri, trad. Smaranda Bădiliță, Ed. Humanitas, București, 1995;

8. Boulanger, André, Orfeu. Legături între orfism și creștinism, trad. Dan Stanciu, Ed. Meta, București, 1992;

9. Braunstein, F., Pépin J. F., Marile mituri ale lumii, trad. Constantin Zeibuț, Ed. Lider, București, 2000;

10. Bruno, Wurtz, Istoria religiilor, Ed. Tipografia Universității din Timișoara, Timișoara, 1991;

11. Bulfinch, Thomas, The golden age of myth and legend, Wordsworth Edition Ltd, Denmark, 1993;

12. Cabasilas, Nicolaus Sanctus, Despre viața în Hristos, trad. Teodor Bodogae, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al B.O.R., București, 1997;

13. Clement Alexandrinul, Stromatele, trad. Pr. Dr. Dumitru Fecioru, Ed. Insitutului Biblic și de Misiune al B.O.R., București, 1982;

14. Coman, Pr. Prof. Dr. G. Ioan, Probleme de filosofie și literatură patristică, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al B.O.R., București, 1995;

15. Idem, Patrologie, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al B.O.R., București, 2000;

16. Compte, Fernand, Dictionary of Mythology, W&R Chambers Ltd, Edimburg, 1991;

17. Davy, Marie-Madeleine, Enciclopedia doctrinelor mistice, Ed. Amacord, Timișoara, 1997;

18. Demetrescu, Drag., Credința în nemurirea sufletului și viața viitoare la popoarele vechi înainte de creștinism, în B.O.R., an XXII(1898), 9 decembrie; pp.885-901;

19. Diodor din Sicilia, Biblioteca istorică, trad. Radu Vâncu și Vladimir Iliescu, Ed. Sport-Turism, București, 1981;

20. Dodds, E. R., Dialectica spiritului grec, trad. Catrinel Pleșu, Ed. Meridiane, București, 1983;

21. Idem, Grecii și iraționalul, trad. Catrinel Pleșu, Ed. Polirom, Iași, 1998;

22. Eliade, Mircea, Misterele orfice de la Pompei, în Orizontul, nr.22, 27 mai 1926;

23. Idem, Misterele și inițierea orientală, în Adevărul literar și artistic, VIII, nr. 293, 18 iulie 1926, pp.5-6;

24. Idem, Dionysos Zagreus, în Adevărul literar și artistic, 1 august 1926, p.3;

25. Idem, Misterele orfice, în Adevărul literar și artistic, 15 august 1926, p.3;

26. Idem, Orfeu și inițierea orfică, în Adevărul literar și artistic, 26 septembrie 1926, p.3;

27. Idem, Scrieri de tinerețe. vol.II: Misterele și inițierea orientală, ed. îngrijită de Mircea Handoca, Ed. Humanitas, București, 1996;

28. Idem, Aspecte ale mitului, trad. Paul G. Dinopol, Ed. Univers, București, 1978;

29. Idem, Istoria credințelor și ideilor religioase. vol.I: De la epoca de piatră la misterele la Eleusis, trad. Cezar Baltag, Ed. Științifică, București, 1991;

30. Idem, Istoria credințelor și ideilor religioase. vol.II: De la Gauthama Buddha până la triumful creștinismului, trad. Cezar Baltag, Ed. Științifică, București, 1991;

31. Idem, Tratat de istorie a religiilor, trad. Mariana Noica, Ed. Humanitas, București, 1992;

32. Idem, Arta de a muri, trad. Magda și Petru Ursache, Ed. Moldova, Iași, 1993;

33. Idem, Prolegomene. Morfologia religiilor, trad. Tănăsescu Manuela, Ed. Jurnalul literar, ediția a II-a, București, 1993;

34. Idem, Nașteri mistice, trad. Mihaela Paraschivescu, Ed. Humanitas, București, 1995;

35. Idem, Dicționar al religiilor, trad. Cezar Baltag, Ed. Humanitas, București, 1996;

36. Idem, Șamanismul și tehnicile arhaice ale extazului, trad. Brândușa Prelipceanu și Cezar Baltag, Ed. Humanitas, București, 1997;

37. Idem, Mituri, vise și mistere, trad. Maria Ivănescu și Cezar Ivănescu, Ed. Univers Enciclopedic, 1998;

38. Farnell, Lewis Richard, The cults of the Greek states, vol. V, Clarendon Press, Oxford, 1909;

39. Fernand, Robert, Religia greacă, trad. Marius Lazurca, Ed. Teora, București, 1998;

40. Filostrat, Viața lui Apollonius din Tyana, trad. Marius Alexianu, Ed. Polirom, Iași, 1997;

...

Preview document

Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 1
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 2
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 3
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 4
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 5
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 6
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 7
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 8
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 9
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 10
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 11
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 12
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 13
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 14
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 15
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 16
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 17
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 18
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 19
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 20
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 21
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 22
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 23
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 24
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 25
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 26
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 27
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 28
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 29
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 30
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 31
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 32
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 33
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 34
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 35
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 36
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 37
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 38
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 39
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 40
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 41
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 42
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 43
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 44
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 45
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 46
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 47
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 48
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 49
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 50
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 51
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 52
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 53
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 54
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 55
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 56
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 57
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 58
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 59
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 60
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 61
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 62
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 63
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 64
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 65
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 66
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 67
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 68
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 69
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 70
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 71
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 72
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 73
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 74
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 75
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 76
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 77
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 78
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 79
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 80
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 81
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 82
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 83
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 84
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 85
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 86
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 87
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 88
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 89
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 90
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 91
Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism - Pagina 92

Conținut arhivă zip

 • Orfismul - Pretinse legaturi intre orfism si crestinism.doc

Alții au mai descărcat și

Terminologia trinitară și relevanța ei în opera Părintelui Dumitru Stăniloae

Preliminarii A rânduit Dumnezeu ca şi Biserica şi Teologia noastră să fie slujite de mari personalităţi, cunoscute în întreaga lume creştină nu...

Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul

INTRODUCERE Întreaga tradiţie teologică creştină a recunoscut, începând cu veacul al VII-lea, personalitatea Sfântului Maxim Mărturisitorul (580...

Aspectul Duhovnicesc al Cunoașterii Teologice

I.INTRODUCERE Sfârşitul secolului V a fost o perioadă de formare pentru teologia mistică, ca de altfel şi pentru alte domenii ale teologiei. Nu că...

Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox

Introducere Legătura firească, naturală dintre slujire și preoție, așa cum este arătată în cuvântul revelat al Sfintei Scripturi, este importantă...

Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul

A. Introducere Cu toate că a trăit și a activat într-o perioadă istorică de mari frământări sociale, politice și religioase, Sfântul Maxim...

Taina Preoției

Introducere Taina hirotoniei a reprezentat întotdeauna un subiect delicat în cadrul dialogului ecumenic inițiat la începutul secolului XX. Deși...

Științele auxiliare a IBU

Introducere Istoria este știința care studiază evoluția societății omenești, analizând structurile și procesele economice, sociale, politice,...

Preoția

Capitolul I 1. Introducere Conceptul de Har preoţesc în teologia ortodoxă şi neoprotestantă. Conceptul de Har preoţesc în teologie,...

Ai nevoie de altceva?