Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 23518
Mărime: 106.03KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. A.Introducere p. 4
 2. B.Tratare ..p. 6
 3. Capitolul I .Contribuția Sfântului Maxim Marturisitorul la formularea dogmei Hristologice în contextual disputelor monotelite .p. 6
 4. 1.Lupta Sfântului Maxim împotriva ereziei monotelite .p.7
 5. 2.Originea ereziei monotelite .p. 16
 6. 3.Sinodul al-VI-lea Ecumenic . p. 18
 7. Capitolul II.Teologia Sfântului Maxim Marturisitorul despre întrupare . p.21
 8. Cele cinci medieri realizate de Logosul înomenit . ..p. 26
 9. Capitolul III.Învațătura Sfântului Maxim Mărturisitorul despre cele doua firi în Persoana lui Hristos p. 42
 10. 1.Firea dumnezeiasca a Mântuitorului Iisus Hristos .. p. 43
 11. 2.Firea omenească a Mântuitorului Iisus Hristos . p. 47
 12. Capitolul IV. Unirea ipostatica a firilor în persoana lui Hristos și consecințele unirii ipostatice ..p. 54
 13. 1.Comunicarea însușirilor . .. .p. 56
 14. 2.Îndumnezeirea firii omenești .p. 58
 15. 3.Fecioara Maria născătoare de Dumnezeu p. 60
 16. 4.Lipsa de păcat a Mântuitorului Iisus Hristos p. 61
 17. 5.O singura închinare adusă lui Hristos ..p.64
 18. C.Concluzii .p. 66

Extras din disertație

A. Introducere

Cu toate că a trăit și a activat într-o perioadă istorică de mari frământări sociale, politice și religioase, Sfântul Maxim Mărturisitorul a reușit să sintetizeze vizionar toate curentele teologice și filozofice ale epoci patristice într-o grandioasă perspectiva hristocentrica, extinsă la dimensiuni cosmice. El este, fără îndoială nu numai unul din cei mai mari Părinți ai Bisericii Răsăritene, ci și unul din cei mai de seamă gânditori creștini din toate timpurile. Întreaga teologie a Sfântului Maxim Mărturisitorul poate fi înțeleasă ca un imn măreț, închinat unității tuturor lucrurilor, realizat prin iubirea creatoare și mântuitoare a lui Dumnezeu: unirea omului cu Dumnezeu și a lui Dumnezeu cu omul, unirea întregii creații în om, atunci când acesta își împlinește vocația de a fi în același timp microcosmos și mijlocitor, adică, cel în care și prin care toate lucrurile create sunt înălțate către Dumnezeu. Pentru Sfântul Maxim Mărturisitorul, aceasta este o unitate în care nimic din diversitatea atât de bogată a universului nu se pierde; toate își dobândesc adevărata lor individualitate atunci când sunt unite într-un singur act de adorare.

Teologia Sfântului Maxim acoperă în multe feluri întreaga gamă de teme teologice clasice. A existat însă în trecut o oarecare tendință de a restrânge teologia sa doar la aspectele care priveau mai mult hristologia. În realitate, temele teologice abordate și aprofundate de Sfântul Maxim sunt foarte diverse. El a folosit cuvintele cu mare exactitate, iar stilul său de abordare pare foarte tehnic. Din această cauză, opera sa este foarte greu de pătruns în profunzimea ei. Sfântul Maxim a recurs la acest stil mai mult din dorința de a armoniza unitatea cu diversitatea lucrurilor, de a afirma prezența și lucrarea lui Dumnezeu pe care el le sesizează în om, în univers, în sfânta Scriptură și mai presus de toate, în Revelația lui Dumnezeu Însușii săvârșită în Iisus Hristos.

În anumite privințe, terminologia Sfântului Maxim este scolastică, dar, fiind gânditor răsăritean, intenția sa nu a fost niciodată scolastică, în sens negativ. Și sub acest aspect, dorința sa a fost să fie cât mai exact în formularea și exprimarea învățăturii de credință, pe de o parte, iar pe de altă parte, să facă lumină în întunericul frământăturilor religioase cu care s-a confruntat el și contemporanii săi. Și, într-adevăr, a făcut lumină.

Opera lui este vastă și deosebit de valoroasă, într-o vreme în care multe dintre învățăturile de credință creștine nu erau încă clar definite de Biserică. Cu toate acestea, ortodoxia învățătura nu poate fi contestată în nici una din scrierile sale. De altfel, el expune în lucrările ce s-au răspândit în toată lumea creștină, credința cea adevărată a Bisericii, pe care a apărat-o de învățăturile greșite ale ereticilor, ce produceau mari tulburări între creștin, prin aceea că îndepărtau de la dreapta credință pe cei care nu înțelegeau în profunzime adevărurile revelate.

Cum era firesc, opera Sfântului Maxim a fost cunoscută și aprofundată mai mult în Răsăritul ortodox și mai puțin în Apus. În ultimii patruzeci, cincizeci de ani, ea a fost studiată mai amplu și în occident, cu precădere în Franța și în Germania.

În spațiul românesc, grație curentului neopatristic din prima jumătate a secolului al XX-lea, opera Sfântului Maxim Mărturisitorul a început să fie descoperită și valorificată tot mai mult de teologia contemporană, mai ales prin lucrările Părintelui Dumitru Stăniloaie.

În virtutea acestui demers neopatristic innoitor, opera Sfântului Maxim Mărturisitorul a fost în mare parte tradusă și completată, îar învățătura lui s-a facut cunoscută din ce în ce mai mult și în spațiul românesc. La rândul său, Părintele Dumitru Stăniloaie acordă o atenție deosebită gândirii Sfântului Maxim Mărturisitorul, scoțând în evidență importanța teologiei maximiene pentru teologia ortodoxă.

B. Tratare

Capitolul I. Contribuția Sfântului Maxim Mărturisitorul la formularea dogmei Hristologice în contextual disputelor monotelite.

1.Lupta Sfântului Maxim împotriva ereziei monotelite

Născut în anul 580 într-o ilustră familie din Constantinopol, Sfântul Maxim Mărturisitorul și-a însușit de o aleasă cultură, fiind curând remarcat de împăratul Heraclie (610-641) al cărui prim secretar devine în curând, funcție pe care o abandonează pe la anii 630 pentru a se retrage la mănăstirea Chrysopolis pe malurile Bosforului . Aici el se dedică slujirii lui Dumnezeu și ajunge stareț al acestei mănăstiri.

În 623 merge în Africa și leagă prietenie cu Sofronie - devenit apoi patriarh al Ierusalimului - și se alătură acestuia în lupta contra ereziei monotelite, care era susținută de curtea imperială și de unii teologi. Maxim Mărturisitorul era sufletul mișcării, pentru păstrarea nepătată a credinței și a unității Bisericii creștine. În 646, Maxim se află la Roma, luptând cu înfrigurare contra monotelismului. Exercită influență asupra papei Martin I și acesta condamnă monotelismul la sinodul Lateran din anul 649. Este arestat cu Atanasie monahul ucenicul său. Apoi sunt duși la Bizanț unde au fost judecați și exilați: Sfântul Maxim în Bizya (Tracia) iar Atanasie la Perberis . După alte exiluri , nevoind a renunța la învățătura lor:,,că în Hristos există două voințe (divină și umană) și două lucrări (divină și umană)” , au fost bătuții cu biciul , li sa smuls limba și mâna dreaptă și trimiși din nou în exil, în țara Lazilor, la răsăritul Mării Negre. În urma chinurilor, Sfântul Maxim își dă obștescul sfârșit în varstă de 82 de ani la 13 august 662.

Bibliografie

I. Izvoare:

Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod al B. O. R., Editura Institutului Biblic și de Misiune al B. O. R., București, 1988.

II. Traduceri:

Larchet Jean-Claude ,,Sfântul Maxim Mărturisitorul mediator între răsărit și apus”, traducere, traducere din franceză de Cojocariu Daniela, Editura Doxologia, Iași, 2010.

Lossky Vladimir ,,Vederea lui Dumnezeu”, traducere în românește de Oros Maria Cornelia, Editura Deisis, Sibiu, 1995.

Lossky Vladimir ,,Teologia Mistică a Bisericii de Răsărit”, traducere din lfranceză de Răducă Vasile, Editura Anastasia 1993.

Mărturisitorul, Sfântul Maxim ,,Mystagogia”, traducere de Pr. Prof. Dr. Stăniloaie Dumitru, Editura Institutului Biblic și de Misiune al B. O. R, București, 2000.

Mărturisitorul, Sfântul Maxim ,,Ambigua”, P. S. B. 80, Traducere din grecește de Pr. Prof. Dr. Stăniloaie Dumitru, Editura Institutului Biblic și de Misiune al B. O. R. București, 1983.

Mărturisitorul, Sfântul Maxim ,,Scrieri partea a doua”, P. S. B. 81, traducere din grecește de Pr. Prof. Dr. Stăniloaie Dumitru, Editura Institutului Biblic și de Misiune al B. O. R. București 1990.

III.Lucrări:

Băjan, Pr. Dr. Constantin ,,Patrologie”, Tipografia Universității din Craiova, 2000.

Coman, Pr. Prof. Ioan ,,Și cuvântul trup s-a făcut”, Editura Mitropolia Banatului, Timișoara, 1993.

Ioniță, Diac. Asist. Viorel ,,Sinodul al VI-lea Ecumenic și importanța lui pentru Ecumenismul actual”, Teză de Doctorat, Editura Institutului Biblic și de Misiune al B. O. R. București, 1978.

Micu, Samuil ,,Istorie Bisericească”, Sfânta Mănăstire Bistrița, Eparhia Râmnicului, 1993.

Popa, Prof. Univ. Dr. Irineu ,,Iisus Hristos este același, ieri și azi și în veac”, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2010.

Popescu, Pr. Prof. Dr. Ion ,,Prelegeri Master”, Editura Universității din Pitești, Pitești, 2007.

Popovici, Eusebiu ,,Istorie Bisericească Universală”, Tipografia Cărților Bisericești, 1926.

Rămureanu, Pr. Prof. Dr. Ioan, Șesan, Pr. Prof. Dr. Milan, Bodogoaie, Pr Pof. Dr. Teodor ,,Istorie Bisericească Universală”, Editura Institutului Biblic și de Misiune al B. O. R. București, 1997.

Sandu, Ștefan ,,Istoria Dogmelor” (vol.I), Editura Bren, București, 1987.

Stăniloaie, Pr. Prof. Dr. Dumitru ,,Teologie Dogmatica Ortodoxa”, vol II, Editura Institutului Biblic și de Misiune al B. O. R. București, 1978.

Stăniloaie, Pr. Prof. Dr. Dumitru ,,Iisus Hristos sau restaurarea omului”, Sibiu, 1943.

Îndrumător de Teologie Dogmatică Ortodoxă, vol II, Editura Irinaeus.

IV. Articole și studii:

Georgescu, Pr. Magistrand Mihai ,,Virtutea iubirii în teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul”, Studii Teologice, Nr. 9-10, 1958.

Ioan, Ică ,,Probleme dogmatice în Ddialogul Sfântului Maxim Mărturisitorul cu Pyrrhus”, Ortodoxia, Nr. 3, 1960.

Moldovan, Pr. Drd. Ilie ,,Teologia învierii în opera Sfântului Maxim Mărturisitorul”, Studii Teologice, Nr. 7-8, 1968.

Nișcoveanu, Pr. Mircea ,,Probleme de doctrină în operele Sfântului Maxim Mărturisitorul”, Glasul Bisericii, Nr. 1-2, Ianuarie-februarie, 1975.

Stăniloaie, Pr. Prof. Dr. Dumitru ,,Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul”, Ortodoxia, Nr. 3, iulie-septembrie, 1988.

Stăniloaie, Pr. Prof. Dr. Dumitru ,,Hristologia sinoadelor”, Ortodoxia, Nr. 3, 1974.

Stăniloaie, Pr. Prof. Dr. Dumitru ,,Hristologia în discuțile sinodului IV ecumenic”, Ortodoxia, Nr. 3, 1988.

Stoina, Drd. Liviu ,,Hristologia în discuțiile sinodului IV Ecumenic (Calcedon, 451)”, Ortodoxia, Nr. 3, 1988.

Stoina, Drd. Liviu ,,Cumoașterea lui Dumnezeu după Învățătura Sfântului Maxim Mărturisitorul”, Ortodoxia, Nr. 1, 1988.

Preview document

Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 1
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 2
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 3
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 4
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 5
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 6
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 7
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 8
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 9
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 10
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 11
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 12
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 13
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 14
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 15
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 16
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 17
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 18
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 19
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 20
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 21
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 22
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 23
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 24
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 25
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 26
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 27
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 28
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 29
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 30
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 31
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 32
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 33
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 34
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 35
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 36
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 37
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 38
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 39
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 40
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 41
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 42
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 43
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 44
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 45
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 46
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 47
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 48
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 49
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 50
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 51
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 52
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 53
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 54
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 55
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 56
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 57
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 58
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 59
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 60
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 61
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 62
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 63
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 64
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 65
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 66
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 67
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 68
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 69
Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 70

Conținut arhivă zip

 • Hristologia Sfantului Maxim Marturisitorul.docx

Alții au mai descărcat și

Educația copiilor la Sfântul Ioan Gură de Aur

Introducere Prin lucrarea de faţă “Educaţia copiilor la Sfântul Ioan Gură de Aur” am urmărit aprofundarea cunoştinţelor despre Sfântului Ioan Gură...

Terminologia trinitară și relevanța ei în opera Părintelui Dumitru Stăniloae

Preliminarii A rânduit Dumnezeu ca şi Biserica şi Teologia noastră să fie slujite de mari personalităţi, cunoscute în întreaga lume creştină nu...

Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul

INTRODUCERE Întreaga tradiţie teologică creştină a recunoscut, începând cu veacul al VII-lea, personalitatea Sfântului Maxim Mărturisitorul (580...

Aspectul Duhovnicesc al Cunoașterii Teologice

I.INTRODUCERE Sfârşitul secolului V a fost o perioadă de formare pentru teologia mistică, ca de altfel şi pentru alte domenii ale teologiei. Nu că...

Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox

Introducere Legătura firească, naturală dintre slujire și preoție, așa cum este arătată în cuvântul revelat al Sfintei Scripturi, este importantă...

Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism

Introducere În paginile ce urmează nu se va găsi decât o contribuție foarte limitată la studiul unei probleme dintre cele mai obscure și mai...

Taina Preoției

Introducere Taina hirotoniei a reprezentat întotdeauna un subiect delicat în cadrul dialogului ecumenic inițiat la începutul secolului XX. Deși...

Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul

CAPITOLUL I TEOLOGIA SFÂNTULUI MAXIM MĂRTURISITORUL - PERSPECTIVE GENERALE - A) SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL ÎN VREMEA SA Întreaga tradiţie...

Te-ar putea interesa și

Sensul Eshatologic al Creației

Introducere Motivaţia alegerii temei Sensul eshatologic al creaţiei ca teză de doctorat provine din profunda convingere că teologia ortodoxă se...

Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem

INTRODUCERE Afirmaţiile mesajului creştin trebuie să prezinte propoziţii certe, nu ipoteze sau opinii personale. Ele pot avea un astfel de statut...

Iconoclasmul Bizantin și Urmările Acestuia în Arta Sacră

Introducere Pornind, de la atacul icoanelor în şcoli, mi-am pus întrebarea: Dacă nu, aceşti oameni care vor să înlăture prezenţa icoanelor, pot...

Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul

INTRODUCERE Întreaga tradiţie teologică creştină a recunoscut, începând cu veacul al VII-lea, personalitatea Sfântului Maxim Mărturisitorul (580...

Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei

Introducere Orientarea ecumenică a Bisericii de Răsărit în contemporaneitate a dat naştere, printre altele, unei noi atitudini faţă de Bisericile...

Aspectul Duhovnicesc al Cunoașterii Teologice

I.INTRODUCERE Sfârşitul secolului V a fost o perioadă de formare pentru teologia mistică, ca de altfel şi pentru alte domenii ale teologiei. Nu că...

Sinodul IV Ecumenic (Calceedon-451) și urmările acestuia

CAPITOLUL I Hristologia precalcedoniană Disputele hristologice declanşate la începutul secolului al V-lea nu au putut fi aplanate definitiv nici...

Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul

CAPITOLUL I TEOLOGIA SFÂNTULUI MAXIM MĂRTURISITORUL - PERSPECTIVE GENERALE - A) SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL ÎN VREMEA SA Întreaga tradiţie...

Ai nevoie de altceva?