Educația copiilor la Sfântul Ioan Gură de Aur

Licență
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: docm
Pagini : 83 în total
Mărime: 198.01KB (arhivat)
Publicat de: Elodia Zita Tudor
Puncte necesare: 14

Cuprins

 1. Introducere – pg. 4
 2. Cap. 1. Educaţia copiilor în Sfânta Scriptură
 3. 1.1. Vechiul Testament – pg. 6
 4. 1.2. Noul Testament – pg. 9
 5. Cap. 2. Educaţia copiilor la Sfinţii Apostoli – pg. 13
 6. Cap. 3. Factori educativi în copilăria, tinereţea şi creşterea duhovnicească ale Sfântului Ioan Gură de Aur
 7. 3.1. Familia– pg. 18
 8. 3.2. Şcolile la care a studiat şi profesorii – pg. 20
 9. 3.3. Activitatea monahală a Sf. Ioan Gură de Aur – pg. 22
 10. Cap. 4. Pedagogia Sfântului Ioan Gură de Aur în opera sa omiletică
 11. 4.1. Îndatoririle şi obligaţiile părinţilor – pg. 27
 12. 4.2. Buna alegere a şcolii şi profesorii potriviţi – pg. 34
 13. 4.3. Modele biblice şi ale culturii antice, de părinţi şi pedagogi – pg. 42
 14. 4.4. Rolul Bisericii şi a duhovnicului în creşterea copilului (spirituală) – pg. 48
 15. Cap. 5. Aplicarea principiilor hrisostomice în pedagogia actuală
 16. 5.1. Cultul virtuţilor şi ferirea de păcat într-o lume a antimodelelor – pg. 51
 17. 5.2. Preocupări culturale şi spirituale în viaţa tânărului de astăzi – pg.
 18. 5.3. Pregătirea pentru viaţa de familie s-au cum să devină copilul părinte – pg.
 19. Cap. 6. Concluzii – pg.
 20. Bibliografie – pg. 80

Extras din licență

Introducere

Prin lucrarea de faţă “Educaţia copiilor la Sfântul Ioan Gură de Aur” am urmărit aprofundarea cunoştinţelor despre Sfântului Ioan Gură de Aur, luminătorul şi dascălul lumii, stâlpul şi întărirea Bisericii, propovăduitorul pocăinţei şi învăţăturile primite de la acesta privind modul de educare a copiilor, în spirit creştinesc.

Biserica Ortodoxă Romana îl pomeneşte pe 13 noiembrie, pe Sfântul Ioan Gură de Aur, acest mare şi vestit luminător dascăl al lumii care a fost din marea cetate Antiohia, din părinţi credincioşi ortodocşi amândoi, tatăl lui era Secund Stratilatul şi maică-sa Antuza.

Chiar de la începutul vieţii sale, a avut mare dragoste pentru ştiinţa cuvintelor şi cu nevoinţa ce pusese la învăţătură şi cu ascuţirea firii ce avea, a învăţat toată învăţătura elinească, făcându-se ucenic lui Libanie şi Andragatie, sofiştilor din Antiohia, iar după aceea al celor ce se aflau în Atena.

Cele mai bune invăţături, pe care ni le-a lăsat Sfântul Ioan Gură de Aur, sunt cele despre cum trebuie sa educăm copiii, cea mai bună mostenire pe care o putem lăsa copiilor noştri este educaţia creştin-ortodoxă.

Să îi învăţăm adevărurile de bază ale credinţei noastre, să fie evlavioşi şi să se roage, din fragedă pruncie, atât cu cuvântul nostru, cât mai ales prin exemplul nostru, degeaba se vor chinui mai târziu preoţii sau profesorii de religie să îi inveţe toate acestea, dacă nu vom pune bazele acestei educaţii încă de acasă.

Lucrarea este structurată în şase capitole principale. În capitolul de debut am prezentat educaţia copiilor în Sfânta scriptură, atât in vechiul testament “Mai de pret este un copil sarman si intelept decat un rege batran si nebun, care nu mai este in stare sa asculte de sfaturi“ , cât şi în noul testament "Mai mare bucurie decat aceasta nu am, ca sa aud ca fiii mei umbla intru adevar."

În capitolul următor am încercat să aduc la cunoştinţa părinţilor, învăţăturile rămase nouă, despre felul în care ne povăţuiesc Sfinţii Apostoli, să realizăm educaţia copiilor pentru a fi mândri de ei şi totodată mulţumiţi de realizările noastre, aşa cum Mântuitorul a fost Modelul desăvârşit de înţelepciune, bunătate, frumos, şi iubire, noi, oamenii creştini trebuie să urmăm acest Model atât cât ne este cu putinţă fiecăruia dintre noi. Cu cât aceasta este începută la o vârstă mai fragedă, cu cât valoarea sa va fi mai mare, pentru a-l face pe copil să ajungă la aceste valori esenţiale ale umanităţii este necesară educaţia religioasă începută încă din grădiniţă.

În ţara noastră Sfinţii Apostoli se bucură de o mare cinstire, nenumărate biserici s-au zidit în numele lor, printre care şi Mînăstirea Cetăţuia din Iaşi, numeroşi sînt şi creştinii care le poartă cu cinste numele.

Introducere

Capitolul trei l-am consacrat în întregime, prezentării vieţii Sfântului Ioan Gură de Aur, arătând viaţa sa în cadrul familiei, şcolile la care a studiat şi profesorii pe care i-a avut precum şi părinţii duhovniceşti la care a ucenicit şi care l-au ajutat să crească duhovniceşte.

Acesta şi-a început educaţia pe lângă educatorul păgân Libanius, apoi a studiat teologia cu Diodor din Tars (unul din conducătorii a ceea ce mai târziu s-a numit Școala din Antiohia), timp în care practică o aspră asceză. Nemulţumit de acestea, devine pustnic (cca. 375 d. Hr.) şi rămâne retras până când sănătatea sa precară îl sileşte să se întoarcă în Antiohia.

În continuarea lucrării am aprofundat lucrările Sfântului Ioan Gură de Aur, pedagogia sa în opera omiletică, privind relaţia dintre copiii, părinţi, profesori şi duhovnici, rolul acestora în educaţia copiiilor precum şi ajutorul reciproc pe care trebuie sa şi-l acorde pentru a realiza opera de artă numită OM.

În acţiunea de educare a copiilor, părinţii sunt consideraţi, de Sfântul Ioan Gură de Aur adevăraţi artişti, ce urmăresc realizarea unor adevărate opere de artă. Copilul este, la început, asemenea unui bloc de marmură şi precum sculptorul trebuie să dea o formă frumoasă acestuia, tot aşa şi părinţii trebuie să înfrumuseţeze viaţa lor cu virtuţile cele mai înalte şi, îndepărtând tot ceea ce este păcat şi contrar, să facă din copii adevărate opere de artă însufleţite

În capitolul cinci am încercat să prezint principiile hrisostomice, morala şi virtutea, modul de aplicare a lor în pedagogia actuală, pentru apărarea copiilor de păcat şi pregătirea lor pentru viaţă.Lucrarea învăţătorească a Sfântului Ioan Gură de Aur se fundamentează pe tâlcuirea, pe înţelegerea Sfintei Scripturi şi pe aplicarea în viaţă a învăţăturilor ei.

Concluziile ce se pot trage din această lucrare sunt că zilnic noi trebuie să fim gata să înfruntăm influenţa lumii printr-o educaţie creştină sănătoasă, tot ce cunoaşte copilul la scoală trebuie să fie controlat şi corectat acasă.

Nu trebuie să gândim că ceea ce îi dau copilului învăţătorii este pur şi simplu folositor sau neutru, căci chiar dacă el îşi însuşeşte cunostinţe şi îndemânări folositoare, lui i se vor preda şi multe păreri şi idei greşite.

Părinţii trebuie să supravegheze ce învaţă copiii lor şi să repare aceasta acasă, menţinându-se pe o poziţie sinceră şi relevând numaidecât aspectul moral, care lipseşte cu desăvârşire în instruirea laică.

Conținut arhivă zip

 • Educatia Copiilor la Sfantul Ioan Gura de Aur.docm

Alții au mai descărcat și

Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale

INTRODUCERE Actul creaţiei, în mod fundamental implică necesitatea unui sens profund. Este un sens semnificativ care va străbate întreaga istorie...

Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu

INTRODUCERE "Sfintele Taine sunt lucrări sfinte, instituite de Dumnezeu întrupat, prin care, în Biserică, într-o formă văzută, se împărtăşeşte...

Aspectul Duhovnicesc al Cunoașterii Teologice

I.INTRODUCERE Sfârşitul secolului V a fost o perioadă de formare pentru teologia mistică, ca de altfel şi pentru alte domenii ale teologiei. Nu că...

Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox

Introducere Legătura firească, naturală dintre slujire și preoție, așa cum este arătată în cuvântul revelat al Sfintei Scripturi, este importantă...

Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți

INTRODUCERE Apostolii, ca şi preoţii asociaţi lor, preiau misiunea pe care Iisus şi-a asumat-o când a zis: "Duhul Domnului este peste Mine, pentru...

Liturghie și Slujire Socială

Preliminarii Omul este creat de Dumnezeu pentru a trăi în comuniune cu comunitatea din care face parte, pentru că omul – deşi cade în păcat singur...

Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul

A. Introducere Cu toate că a trăit și a activat într-o perioadă istorică de mari frământări sociale, politice și religioase, Sfântul Maxim...

Muzica la Sfinții Părinți

Cuvânt lămuritor Motivul pentru care am ales această temă are un dublu temei: pe de-o parte, dorinţa de a-mi însuşi, atât cât este cu putinţă,...

Te-ar putea interesa și

Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem

INTRODUCERE Afirmaţiile mesajului creştin trebuie să prezinte propoziţii certe, nu ipoteze sau opinii personale. Ele pot avea un astfel de statut...

Pedagogia răbdării necazurilor în operele Sfinților Trei Ierarhi

Preambul Referindu-ne la noţiunea de necaz, în „Dicţionarul Limbii Române moderne” găsim următoarele definiţii: 1.Necaz-supărare, amărăciune,...

Muzica la Sfinții Părinți

Cuvânt lămuritor Motivul pentru care am ales această temă are un dublu temei: pe de-o parte, dorinţa de a-mi însuşi, atât cât este cu putinţă,...

Responsabilizare, auto-responsabilizare și înduhovnicire în viața studentului teolog

Exemplu de Introducere Orice român şi bun creştin este dator, cred, să se îngrijească şi să cunoască istoria Bisericii sale naţionale şi istoria...

Familia, școala și biserica - principalii factori în educația religioasă

MOTO Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească...

Familia în Viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur

Introducere Familia este prin excelenţă celula existenţială a societăţii. Ea are un rol definitoriu în cadrul societăţii, dar şi al Bisericii ca...

Taina Cununiei și Rolul ei în Viața Societății

ARGUMENT Taina Cununiei, sub aspect teoretic, dar mai ales practic, este complexată atât prin sensurile ei duhovniceşti cât şi prin multitudinea...

Pelerinaje

1 Pelerinaje la mănăstirile din ţară Pelerinajele la mănăstirile din ţara ca şi vizitele şi excursiile la biserici, oferă elevilor posibilitatea...

Ai nevoie de altceva?