Științele auxiliare a IBU

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 14161
Mărime: 69.07KB (arhivat)
Publicat de: Ioan-Gabriel P.
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dani Dorinel

Cuprins

 1. Introducere 2
 2. Capitolul I: Științele auxiliare teologice ..4
 3. 1.1. Studiul Noului Testament .,,,,,, .4
 4. 1.2. Patrologie .5
 5. 1.3. Istoria Bisericii Ortodoxe Române 7
 6. 1.4. Dogmatică ..10
 7. Capitolul al II-lea: Științe auxiliare laice ..13
 8. 2.1. Filologie .13
 9. 2.2. Epigrafia .14
 10. 2.3. Numismatica ...18
 11. 2.4. Heraldica 23
 12. 2.5. Sigilografia .26
 13. 2.6. Paelografia ..32
 14. 2.7. Cronologia ..33
 15. Concluzii ..39
 16. Bibliografie ..40

Extras din licență

Introducere

Istoria este știința care studiază evoluția societății omenești, analizând structurile și procesele economice, sociale, politice, instituționale și spirituale, pentru aceasta bazându-se pe izvoare sau surse documentare. Obiectul Istoriei Bisericești Universale este Biserica Creștină în sensul de comunitate religioasă-morală înființată de Mântuitorul Hristos pentru mântuirea oamenilor. Biserica este atât un așezământ dumnezeiesc, cât și omenesc. Prin atributele ei are un caracter supranatural, dumnezeiesc, iar prin membrii ei, un caracter omenesc.

Istoria Bisericească Universală se axează pe cercetarea Bisricii în latura ei omenească, în dezvoltarea, formele și manifestările ei istorice, accesibile cunoașterii umane, fără a neglija caracterul dumnezeiesc al acesteia. În creșterea și dezvoltarea ei, Biserica are o istorie complexă, evoluând de la o comunitate mică, cu forme simple de organizare, doctrină și cult, dezvoltându-se foarte mult și ajungând la forma ei actuală.

În conformitate cu cele de mai sus, ,,Istoria bisericească universal este cercetarea și expunerea metodică a vieții Bisericii creștine în general, privite în dezvoltarea și acțiunea ei internă și extertă."

Scopul studiului Istoriei Bisericești Universale este acela de a înțelege desfășurarea vieții Bisericii creștine în toate laturile ei, dintru începuturi și până acum, în toată lumea. Biserica nu a avut numai o viață moral-religioasă, ci și socială și culturală, istoria ei fiind o foarte importantă parte a Istoriei universale. Studiul acesteia ne face cunoscut creștinismul de-a lungul și în contextul diferitelor etape, scopul final al studiului fiind cunoașterea și înțelegerea situației actuale a creștinismului în organizațiile lui mai importante.

Istoria Bisericească Universală poate fi împărțită în două, după conținut și după timp. Cele două împărțiri se folosesc împreună în fiecare perioadă, studiinduse viața bisericească în toate laturile manifestărilor ei, grupând faptele după caracterul lor. Împărțirea logică se face pe baza tipizării, adică a privirii și tratării împreună, sub un titlu comun, a faptelor istorice, care au importante caractere comun.

Istoria Bisericească Universală ajută toate celelalte discipline teologice, ajutându-se la rândul ei cu unele dintre ele. Mai apropiate și necesare fiind, Studiul Noului Testament, Patrologia, Dogmatica, Istoria Bisericii Ortodoxe Române și altele. De asemenea, Istoria Bisericească Universală se ajută și de ștințele auxiliare propiu-zise ale Istorie: Filologia, Paleografia, Epigrafia, Numismatica, Heraldica, Sigilografia, Cronologia și altele.

În cele ce urmează vom trata științele ajutătoare ale Istoriei Bisericești Universale, atât pe cele teologice, cât și pe cele laice, care intră în componența acesteia. Lucrarea va fi structurată pe două capitole. Primul capitol va cuprinde științele teologice cu toate aspectele lor, iar cel de-al doilea capitol va cuprinde științele laice, de asemenea, cu aspectele lor.

Capitolul I: Științele auxiliare teologice

1.1. Studiul Noului Testament

Studiul Noului Testament este una dintre științele teologice auxiliare ale Istoriei Bisericești Universale, deoarece, această știință aduce informații referitoare despre viața și activitatea Mântuitorului și a Apostolilor Săi. Studiul Noului Testament se preocupă cu analizarea fiecărei cărți a cononului Noului Testament, luând câte o carte în parte și stabilind pentru fiecare locul scrierii, timpul scrierii, destinatarul cărții respective, motivele și scopul pentru care a fost scrisă lucrarea, limba în care s-a scris, planul scrierii cărții și autorul Evangheliei, Epistolei sau a altei cărți din cuprinsul Noului Testament. Această disciplină este foarte importantă Istoriei Bisericești Universale, deoarece aceasta studiază temelia Bisericii Creștine, obiectul de studiu al I.B.U..

Scrierile canonice ale Noului Testament au fost alcătuite în secolul I. Ele cuprind, descoperirea divină, deplină, împărtășită lumii de către Domnul Hristos. Aceste scrieri au luat denumirea de Cărțile Noului Legământ sau Așezământ, spre a deosebi de cărțile scrise de bărbații inspirați de Dumnezeu înainte de venirea Domnului Hristos și care sau numit Cărțile Vechiului Legământ. Deci, revelația împărtășită profeților și fixată în scris de cărtre ei s-a numit Vechiul Testament, iar revelația desăvârșită a Fiului lui Dumnezeu, Noul Testament. Ea s-a menținut astfel, mai ales, pentru că numele de Testament există și în Epistola căte Evrei (Ev. 9, 15), unde se spune că prin moartea Sa, Domnul Hristos și-a pecetluit opera, lăsându-ne un Nou Testament, adică opera Sa mântuitoare.

Cărțile Noului Testament se împart după cuprins în: cărți itorice, cărți didactice, și cărți profetice. Astfel, Cele patru Evanghelii, împreună cu Faptele Apostolilor constituie cărțile istorice, deoarece prezintă aspecte din viața și activitatea Mântuitorului, continuându-se cu activitatea misionară a Sfinților Apostoli. Cele paisprăzece Epistole ale Sf Pavel, împreună cu Epistolele Sobornicești, constituie cărțile didactice, deoarece, în ele se tâlcuiește învățătura Domnului Hristos. Ultima carte, Apocalipsa, are cuprins profetic, și în ea este descrisă în mod simbolic desfășurarea luptei pe care Biserica lui Hristos o va duce pentru mântuirea lumii, neâncetat, pânî la sfârșitul veacurilor.

Bibliografie

Manuale:

1. CONSTANTINESCU, Pr. Prof. Ioan -,,Studiul Noului Testament" Manual Pentru Seminariile Teologice- Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2002;

2. PĂCURARIU, Pr. Prof, Dr. Mircea -,,Istoria Bisericii Ortodoxe Române" Vol. I- Ed. Trinitas, Iași, 2004;

3. IDEM, -,,Istoria Bisericii Ortodoxe Române" Pentru Seminariile Teologice Liceale- Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2006;

4. RĂMUREANU, Pr. Prof. Dr. Ioan -,,Istoria Bisericească Universală" Manual pentru Seminariile Teologice- Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2004;

5. IDEM -,,Istoria Bisericească Universală" Manual pentru Institutele teologice, Vol.I- Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 1975;

6. VOICU, Arhid. Prof.Univ. Dr. Constantin și DUMITRAȘCU, Pr. Prof. Univ. Dr. Nicu -,,Patrologie" Manual pentru Seminariile Teologice- Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2006;

7. ZĂGREAN, Arhid. Prof. Dr. Ioan și TODORAN, Pr. Prof. Dr. Isidor -,,Teologia Dogmatică" Manual pentru Seminariile Teologice- Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2007.

Dicționare:

1. ,,Dicționar al științelor speciale ale Istoriei", Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1982.

Cărți:

1. CIUCĂ, Marcel Dumitru -,,Științele auxiliare ale Istorie"- Ed. Saeculum Vizual, București, 2012:

2. DRĂGHICESCU, Adina Berciu, Document PDF component al lucrării -,,Arhivistică și documentaristică" Partea I, Științele auxiliare ale Istoriei- București, 1994;

3. GAFTON, Alexandru -,,Introucere în paleografia româno-chirilică"- Ed. Universității ,,A. I. Cuza" Iași, Iași, 2003.

Preview document

Științele auxiliare a IBU - Pagina 1
Științele auxiliare a IBU - Pagina 2
Științele auxiliare a IBU - Pagina 3
Științele auxiliare a IBU - Pagina 4
Științele auxiliare a IBU - Pagina 5
Științele auxiliare a IBU - Pagina 6
Științele auxiliare a IBU - Pagina 7
Științele auxiliare a IBU - Pagina 8
Științele auxiliare a IBU - Pagina 9
Științele auxiliare a IBU - Pagina 10
Științele auxiliare a IBU - Pagina 11
Științele auxiliare a IBU - Pagina 12
Științele auxiliare a IBU - Pagina 13
Științele auxiliare a IBU - Pagina 14
Științele auxiliare a IBU - Pagina 15
Științele auxiliare a IBU - Pagina 16
Științele auxiliare a IBU - Pagina 17
Științele auxiliare a IBU - Pagina 18
Științele auxiliare a IBU - Pagina 19
Științele auxiliare a IBU - Pagina 20
Științele auxiliare a IBU - Pagina 21
Științele auxiliare a IBU - Pagina 22
Științele auxiliare a IBU - Pagina 23
Științele auxiliare a IBU - Pagina 24
Științele auxiliare a IBU - Pagina 25
Științele auxiliare a IBU - Pagina 26
Științele auxiliare a IBU - Pagina 27
Științele auxiliare a IBU - Pagina 28
Științele auxiliare a IBU - Pagina 29
Științele auxiliare a IBU - Pagina 30
Științele auxiliare a IBU - Pagina 31
Științele auxiliare a IBU - Pagina 32
Științele auxiliare a IBU - Pagina 33
Științele auxiliare a IBU - Pagina 34
Științele auxiliare a IBU - Pagina 35
Științele auxiliare a IBU - Pagina 36
Științele auxiliare a IBU - Pagina 37
Științele auxiliare a IBU - Pagina 38
Științele auxiliare a IBU - Pagina 39
Științele auxiliare a IBU - Pagina 40
Științele auxiliare a IBU - Pagina 41

Conținut arhivă zip

 • Stiintele auxiliare a IBU.docx

Alții au mai descărcat și

Terminologia trinitară și relevanța ei în opera Părintelui Dumitru Stăniloae

Preliminarii A rânduit Dumnezeu ca şi Biserica şi Teologia noastră să fie slujite de mari personalităţi, cunoscute în întreaga lume creştină nu...

Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul

INTRODUCERE Întreaga tradiţie teologică creştină a recunoscut, începând cu veacul al VII-lea, personalitatea Sfântului Maxim Mărturisitorul (580...

Aspectul Duhovnicesc al Cunoașterii Teologice

I.INTRODUCERE Sfârşitul secolului V a fost o perioadă de formare pentru teologia mistică, ca de altfel şi pentru alte domenii ale teologiei. Nu că...

Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox

Introducere Legătura firească, naturală dintre slujire și preoție, așa cum este arătată în cuvântul revelat al Sfintei Scripturi, este importantă...

Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism

Introducere În paginile ce urmează nu se va găsi decât o contribuție foarte limitată la studiul unei probleme dintre cele mai obscure și mai...

Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul

A. Introducere Cu toate că a trăit și a activat într-o perioadă istorică de mari frământări sociale, politice și religioase, Sfântul Maxim...

Taina Preoției

Introducere Taina hirotoniei a reprezentat întotdeauna un subiect delicat în cadrul dialogului ecumenic inițiat la începutul secolului XX. Deși...

Legături romano-bizantine în secolul XIII-XVIII

INTRODUCERE La sugestia părintelui îndrumător, am reuşit să redactez prezenta “Lucrare de licenţă” urmărind viaţa şi influenţa pe care Bizanţul...

Ai nevoie de altceva?