Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 27568
Mărime: 84.06KB (arhivat)
Publicat de: Marinescu A.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: PĂRINTE PR. DR. VASILE MUNTEAN

Cuprins

 1. I. Legăturile Bisericii Româneşti cu Constantinopolul, secolele XIV-XVII 5
 2. I 1 Secolele XV-XVI 6
 3. I 2 Secolele XVI-XVIII 13
 4. II Relaţiile cu Patriarhia Ecumenică, secolul al XIX-lea 22
 5. II 1 Raporturile Bisericii Româneşti cu Constantinopolul de la Cuza la autocefalie 29
 6. II 2 Ridicarea la rang de Patriarhie a Bisericii Româneşti 38
 7. III Relaţiile Patriarhiei Române cu Patriarhia Ecumenică în secolul al XX-lea 40
 8. III 1 Raporturile cu Patriarhia din Constantinopol în vremea noastră 53
 9. Concluzii 57
 10. Bibliografie 58

Extras din disertație

Introducere:

Legăturile dintre Biserica Ortodoxă Română şi Patriarhia Ecumenică de Constantinopol, a reprezentat pentru mine o problema interesantă pe care am considerat-o bună de abordat la finalitatea studilor de licenţă şi astfel că sub supravegherea Părintelui Profesor Dr Vasile Muntean, am încercat să expun istoricile legături care au fost între Biserica noastră şi cea a Constantinopolului Odată cu întemeierea statelor independente ale Ţărilor Române, Ţara Românească şi Moldova, au început să se întemeieze şi anumite formaţiuni religioase care cu timpu au început să crească şi tot odată să îşi caite sprijin şi ajutor Astfel au luat fiinţă tinerele biserici ale Ţării Româneşti şi a Moldovei

Lucrarea de faţă urmăreşte prezentarea legăturilor sau a rapoartelor întreţinute între Patriarhia Ecumenică şi cea românească având în vedere cele mai importante momente din viaţa religioasă românească, cum ar fi întemeierea Bisericii Româneşti, câştigarea Autocefaliei şi mai târziu la ridicarea la rang de Patriarhie

După cum am amintit, primul contact favorabil dintre Biserica românească şi cea din Constantinopol a fost însuşi recunoaşterea ei, când Ierarhul Iachint al Viciniei a fost mutat ca Mitropolit al Ungrovlahiei de către Patriarhul din aceea vreme Filotei I la anul 1359 Dacă în privinţa Ţării Româneşti lucrurile au mers destul de bine şi biserica de aici a fost recunoscută în jurul anul mai sus amintit, acelaşi lucru nu se poate spune şi de Biserica din Moldova, care în urma unor neînţelegeri între Ecumenic şi domnul moldovean, va avea drept consecinţă recunoaşterea ei abia în jurul anul 1401, când Ecumenicul recunoaşte ca Mitropolit pe Iosif

Un alt moment de mare însemnatatea dintre legăturile Bisericii Române şi Patriarhia Ecumenică la constituit recunoaşterea autocefalie Ca făuritori ai acestui moment istoric îi avem pe Mitropolit Calinic Miclescu al Ţării Româneşti şi Patriarhul Ecumenic Ioachim IV, care binecuvintează şi aprobă această cerere la data de 25 aprilie 1885, astfel ca Biserica Românească începe un nou capitol al vieţii sale din postura de autocefală

Momentul culminant al legăturilor dintre cele două Bisericii, l-a constituit ridicarea la rang de Patriarhie a Bisericii Ortodoxe Române De acum, Biserica Românească va fi reprezentată în spaţiul Ortodoxiei de cea mai înaltă treaptă aceea a Patriarhatului, care va fi reprezentat de oameni cu o pregătire deosebitp, atât teologică cât şi în alte domenii cum ar fi culturală, socială, etc

Astfel că, pe parcursul lucrării vom însoţii Biserica românească de la tinereţea ei, sau mai bine spus din momentul naşterii, şi până la momentul maturităţii depline, şi vom arăta ce fel de legaturi au avut loc, fie ele favorabile sau nu dezvoltării şi perfecţionării vieţii religioase în noile State Române

LEGĂTURILE BISERICII ORTODOXE ROMÂNE CU PATRIARHIA ECUMENICĂ DE-A LUNGUL VREMII

I Legăturile Bisericii Româneşti cu Constantinopolul: secolele XIV-XVIII

Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică, numită şi Marea Biserică a lui Hristos din Constantinopol, se întind mult în trecut, întrepătrunzându-se, în plan spiritual, încă de la începuturile creştinismului Astfel, atât anticul oraş al Bizanţului, cât şi provincia Scythia Minor au primit Evanghelia de la Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat, împărtăşind aşadar aceeaşi paternitate spirituală Sfântul Ierarh Iachint, mitropolit al Vicinei şi primul întâistătător al Mitropoliei Ungrovlahiei, este numit de patriarhul ecumenic Filotei I la anul 1359

După întemeierea noii capitale a Imperiului Roman de Răsărit pe malurile Bosforului de către Sfântul Împărat Constantin cel Mare şi aşezarea aici a unuia dintre cele mai însemnate scaune episcopale ale întregii creştinătăţi, egal în demnitate cu Roma, conducătorii Bisericii din Constantinopol nu vor întârzia să intre în legătură cu ierarhii de la Tomis, episcopie atestată din a doua jumătate a secolului al IV-lea

Păstori dobrogeni precum Gherontie, Timotei ori Valentinian vor lua parte, fie direct, fie prin intermediul mărturiilor scrise, la hotărârile Sinoadelor II, III şi V ecumenice, dovedindu-se apărători ai Ortodoxiei După pierderea provinciei Scythiei Minor de către Imperiul Bizantin în secolul al VII-lea nu mai există, vreme de patru veacuri, menţiuni ale legăturilor dintre Patriarhia Ecumenică şi spaţiul românesc Cert este însă că misionarii constantinopolitani vor continua să activeze în rândurile vlahilor, atât la sud, cât şi la nord de Dunăre, dovadă fiind o episcopie a acestora, subordonată Arhiepiscopiei de Ohrida şi, prin aceasta, Patriarhiei, menţionată începând cu secolul al XI-lea

De asemenea, odată cu reafirmarea prezenţei bizantine la Dunărea de Jos, prin constituirea themei Paristrion ori Paradunavon, este fără îndoială faptul că reorganizarea eclesiastică a acestui teritoriu a urmat-o îndeaproape pe cea administrativă

Primul centru religios al acestei regiuni despre care avem mărturii clare este oraşul Vicinei, sediul unui arhiepiscop (sau mitropolit) subordonat direct tronului ecumenic, menţionat începând cu secolul al XIII-lea, când o parte a ierarhiei bizantine, izgonită de cavalerii Cruciadei a IV-a, care cuceresc la anul 1204 Constantinopolul, se refugiază aici Vicina va rămâne un important centru religios până în a doua jumătate a secolului al XIV-lea, când se pare că o invazie a tătarilor îi produce declinul

Preview document

Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 1
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 2
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 3
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 4
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 5
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 6
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 7
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 8
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 9
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 10
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 11
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 12
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 13
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 14
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 15
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 16
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 17
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 18
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 19
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 20
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 21
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 22
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 23
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 24
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 25
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 26
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 27
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 28
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 29
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 30
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 31
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 32
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 33
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 34
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 35
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 36
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 37
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 38
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 39
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 40
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 41
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 42
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 43
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 44
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 45
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 46
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 47
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 48
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 49
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 50
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 51
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 52
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 53
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 54
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 55
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii - Pagina 56

Conținut arhivă zip

 • Legaturile Bisericii Ortodoxe Romane cu Patriarhia Ecumenica de-a Lungul Vremii.doc

Alții au mai descărcat și

Drepturile, obligațiile și privilegiile Bisericii Ortodoxe Române în contextul menținerii securității europene

INTRODUCERE O privire canonică crestină ortodoxă asupra ideii de europenizare. Cum o “cultură europeană” nu se poate manifesta corect fără...

Iudaismul

Iudaism – doctrina religioasa a evreilor.Se poate referi de asemenea si la sistemul religios al evreilor in general. Cartea misterului pecetluit...

Mănăstirea Putna

Asezata la 72 de kilometri de Cetatea de Scaun a Sucevei, Manastirea Putna, prima si cea mai importanta ctitorie a Binecredinciosului Voievod...

Morala creștină

I. Introducere Dupa Reforma, gandirea si simtamintele omului s-au impins in zona rationalului. Ceea ce scapa uzului ratiunii este determinant....

Exegeza Psalmilor la Sfinții Părinți

Introducere Dintre toate scrierile cuprinse în Vechiul Testament, cea mai populară scriere este Psaltirea, numită „O carte a sufletului...

Sinoadele Conciliariste

Scurt Istoric Sinodul de la Pisa a fost convocat la 25 martie 1409, pentru curmarea marei schisme papale, dar în loc s-o aplaneze a lărgit-o. La 5...

Nașterea Bisericii Creștine Române

Crestinismul este a doua mare religie monoteista a lumii, intemeiata pe invatatura, persoana si viata lui Iisus, numit si Mesia (Mantuitorul) in...

Introducere în Studiul IBOR

Istoria B.O.R este disciplina care cercetează critic și înfățișează sistematic viața creștina la români, adică apariția și dezvoltarea pe care a...

Te-ar putea interesa și

Imperiul Bizantin în sec XV-lea, legăturile cu Moldova

INTRODUCERE Multe râuri de cerneală au curs, scriindu-se despre faimosul Imperiu Bizantin, dar mai multă cerneală a curs sriindu-se despre căderea...

Influența bizantină în Moldova și Țara Românească în viziunea lui Alexandru Elian

1. ARGUMENT Alexandru Elian constituie o personalitate complexă, care stârneşte admiraţia pe parcurs ce incerci sa cuprinzi ceea ce a adus, prin...

Ai nevoie de altceva?