Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 107 în total
Cuvinte : 36173
Mărime: 104.73KB (arhivat)
Publicat de: Iuliana Sîrbu
Puncte necesare: 11
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „PATRIARHUL JUSTINIAN”

Cuprins

 1. Introducere 4
 2. Capitolul I.
 3. SFÂNTA EUHARISTIE CA TAINĂ LA ORTODOCŞI
 4. SI LA ROMANO-CATOLICI 8
 5. - Fiinţa Sfintei Euharistii
 6. a) Instituirea dumnezeiască a Sfintei Euharistii 18
 7. b) Partea văzută a Sfintei Cuminecături 20
 8. c) Partea nevăzută a Sfintei Euharistii 22
 9. Capitolul II.
 10. PREZENŢA REALĂ A LUI HRISTOS ÎN SFÂNTA
 11. EUHARISTIE 26
 12. Capitolul III.
 13. PREFACEREA ELEMENTELOR EUHARISTICE LA
 14. ORTODOCŞI 43
 15. - Epicleza 51
 16. ¬- Consecinţele prefacerii elementelor 60
 17. - Cererile adresate lui Dumnezeu după prefacere 61
 18. Capitolul IV.
 19. TRANSSUBSTANŢIAŢIA 67
 20. - Modul de săvârşire şi împărtăşire a Euharistiei 72
 21. - Sfânta Euharistie şi unitatea creştină în cadrul
 22. Mişcării Ecumenice 76
 23. Capitolul V.
 24. EUHARISTIA CA JERTFĂ LA ORTODOCŞI ŞI LA
 25. CATOLICI 82
 26. - Fiinţa Euharistiei ca jertfă 89
 27. - Efectele Euharistiei ca jertfă şi ca taină 94
 28. Concluzii 102
 29. Bibliografie 106

Extras din licență

INTRODUCERE

De la început, omenirea a fost sortită trăirii în Dumnezeu , la o viaţă fericită, lipsită de griji, suferinţe şi moarte. În nemărginita Sa bunătate, Dumnezeu n-a voit să deţină singur viaţa de fericire dumnezeiască, ci a binevoit să facă şi pe om părtaş la o asemenea viaţă. Astfel a creat omul „după chipul şi asemănarea Sa”, dându-i posibilitatea de a-şi menţine această stare de fericire iniţială.

Totuşi, Dumnezeu n-a întârziat să-şi reafirme dragostea faţă de om, trimiţându-i, Răscumpărător din robia păcatului şi a morţii, pe însuşi Fiul Său iubit, Iisus Hristos. Venirea lui Hristos împacă pe om cu Dumnezeu şi şterge păcatul strămoşesc. Până la Hristos, viaţa, mântuirea şi desăvârşirea erau, practic, imposibile. Prin El acestea devin scopul şi ţinta oricărui creştin. Prin Hristos, orice suflet omenesc se simte făcut ca să trăiască o viaţă mai înaltă, mai curată, mai aleasă, o viaţă cu totul duhovnicească, dumnezeiască aproape. Prin moartea Fiului lui Dumnezeu pe cruce, în viaţa omului, ţinta asemănării cu Dumnezeu a devenit o nouă realitate. Chipul lui Dumnezeu adâncit în sufletul omenesc, odinioară întunecat prin cădere, prin Hristos devine iarăşi o dorinţă şi scop de realizare omenească. Aspiraţia omului către Dumnezeu, dezideratul sfinţeniei divine prin Hristos, planează iarăşi asupra omenirii, prin îndemnul care străbate şi covârşeşte sufletele celor însetaţi după o altă viaţă decât aceea pe care o cunoşteau. „Fiţi desăvârşiţi precum şi Tatăl vostru cel din ceruri desăvârşit este”. Acum omul cel înnoit prin jertfa de pe Golgota nu se mai lasă tras de lut spre pieire, ci ajutat de noul Adam, râvneşte veşnicia pierdută prin vechiul Adam, tinzând să-şi realizeze scopul nou al vieţii: asemănarea şi unirea cu Dumnezeu.

Hristos, noul Adam, noua viaţă, deşi plecat cu trupul dintre noi, continuă să fie prezent, , prin Sfintele Taine. Adeseori se pune întrebarea ce sunt aceste taine, care păstrează mereu viu pe Hristos între noi? Ele sunt nişte lucrări sfinte văzute, prin care ni se împărtăşesc harurile nevăzute ale lui Dumnezeu. Prin mijlocirea Sfintelor Taine, însuşi Hristos, venind la noi, îşi face sălaş în sufletul nostru. El omoară păcatul din noi, ne dă propria Sa viaţă şi lucrează desăvârşirea noastră, făcându-ne părtaşi dumnezeirii Lui.

Prezenţa Mântuitorului în lume se află în modul cel mai vădit în Biserică, în Sfânta Euharistie, pentru că ea este însuşi Trupul şi Sângele Domnului. Inseparabilă de Hristos cel înviat, Euharistia nu este separabilă nici de taina Bisericii care este Trupul tainic al Domnului.

Astăzi ca de altfel în fiecare moment al timpului, fie prezent, trecut sau viitor, dumnezeiasca Euharistie nu este altceva decât centrul vieţii creştine.

A cuteza să scrii ceva vrednic despre această taină este ca şi cum ai încerca să pătrunzi în „corola de minuni a lumii”. Pentru acest lucru e nevoie de pana unui înger, de mâna unui serafim sau, mai bine, de lumina Duhului Sfânt. Înainte de a încerca să înţelegem această taină divină trebuie să cădem cu faţa la altar şi să-L rugăm pe Hristos să ne trimită lumina Sa călăuzitoare care să ne străbată mintea şi să ne poarte mâna pentru a putea scrie ceva vrednic.

Prin Sfintele Taine şi cu deosebire prin Taina Sfintei Euharistii, care coboară pe Hristos real şi substanţial în noi, ne facem încă din această lume, părtaşi vieţii şi slavei viitoare. Sufletul nostru trăieşte din această pâine a vieţii după ce şi-a primit fiinţa din baia Botezului şi întărirea prin ungerea cu sfântul Mir. Mulţumită lucrării sfinţitoare a tainelor, Hristos, Soarele dreptăţii, intră ca printr-o fereastră în această lume întunecată şi omoară tot ce-i pieritor în ea, căci Lumina lumii biruieşte lumea, potrivit cuvintelor Lui: „Îndrăzniţi, Eu am biruit lumea” (Ioan 16, 33), vrând să arate prin aceasta că toţi aceia care îndrăznesc a se apropia de El, prin ospăţul de la Masa Lui şi trăirea tainică întru El, biruiesc lumea pierzării şi se fac vrednici de viaţa veşnică, a desăvârşirii.

În ceea ce priveşte dezvoltarea lucrării de faţă, este o modestă încercare de prezentare a aspectului de viaţă trăită mai intens în Hristos, prin Euharistie. Am vrut să evidenţiez importanţa acestei mari taine în viaţa creştinului ortodox, pe de o parte, şi-n teologia romano-catolică, pe de altă parte.

„Eu sunt pâinea cea vie, care s-a pogorât

din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta

viu va fi în veci. Iar pâinea pe care eu o

voi da pentru viaţa lumii este trupul Meu.”

(Ioan 6, 51)

Capitolul I

SFÂNTA EUHARISTIE CA TAINĂ LA

ORTODOCŞI ŞI LA ROMANO-CATOLICI

Scopul ultim al oricărui creştin este desăvârşirea sau unirea cu Hristos. Această unire se realizează prin sfintele taine şi trăirea în Hristos.

Sfânta Euharistie (ή Έυχάριστιά) este taina în care creştinul, sub chipul pâinii şi al vinului , primeşte adevăratul trup şi sânge al Domnului, pentru iertarea păcatelor şi câştigarea vieţii de veci, înfăţişându-se, totodată, real şi nesângeros, jertfa de pe cruce a Mântuitorului. Astfel, Sfânta Euharistie are caracter dublu, de Taină şi de Jertfă.

Preview document

Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 1
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 2
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 3
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 4
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 5
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 6
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 7
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 8
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 9
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 10
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 11
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 12
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 13
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 14
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 15
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 16
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 17
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 18
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 19
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 20
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 21
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 22
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 23
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 24
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 25
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 26
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 27
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 28
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 29
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 30
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 31
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 32
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 33
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 34
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 35
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 36
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 37
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 38
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 39
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 40
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 41
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 42
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 43
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 44
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 45
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 46
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 47
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 48
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 49
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 50
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 51
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 52
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 53
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 54
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 55
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 56
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 57
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 58
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 59
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 60
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 61
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 62
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 63
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 64
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 65
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 66
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 67
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 68
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 69
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 70
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 71
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 72
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 73
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 74
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 75
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 76
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 77
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 78
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 79
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 80
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 81
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 82
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 83
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 84
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 85
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 86
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 87
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 88
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 89
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 90
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 91
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 92
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 93
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 94
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 95
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 96
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 97
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 98
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 99
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 100
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 101
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 102
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 103
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 104
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 105
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 106
Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici - Pagina 107

Conținut arhivă zip

 • Taina Euharistiei la Ortodocsi si Romano-Catolici.doc

Alții au mai descărcat și

Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică

CAPITOLUL I Noțiuni introductive 1.1. Despre preoție si rolul preotului ca păstor de suflete. Preoția este slujirea sfântă întemeiată de...

Cunoaștere și Comuniune cu Dumnezeu în Taina Sfântului Maslu

1.Sfintele Taine, trepte ale desăvârşirii în comuniunea cu Dumnezeu 1.1.Sfintele Taine, împlinirea creaţiei omului. Pentru Biserica Ortodoxă...

Taina Preoției

Introducere Taina hirotoniei a reprezentat întotdeauna un subiect delicat în cadrul dialogului ecumenic inițiat la începutul secolului XX. Deși...

Tainele de inițiere în viața creștină

Introducere După căderea în păcat, comunicarea harică între Dumnezeu şi om a fost pierdută, omul intrând în moarte sufletească şi osândă veşnică,...

Căsătoria în Vechiul și Noul Testament

Căsătoria şi familia reprezintă un adânc ocean purtat de valurile timpului trecut de la prima pereche de oameni până astăzi, sinergie între opera...

Hristologie

Introducere În prologul Evangheliei a IV-a, Sfântul Apostol loan confirmă ca dat al Revelaţiei divine hristocentrismul creaţiei. „Toate prin El...

Taina sfântului botez

INTRODUCERE Sfintele Taine reprezintă puntea de legătură între creştinul ortodox şi Dumnezeu. Prin Sfintele Taine, noi putem simţi harul lui...

Casatorie, Familie și Monahism

Introducere Căsătoria şi familia reprezintă un adânc ocean purtat de valurile timpului trecut de la prima pereche de oameni până astăzi, o...

Te-ar putea interesa și

Relația Tainei Botezului cu Sfânta Scriptură, reflectată în ritual și în interpretările teologico-simbolice

Argument „Cum poate omul să se nască fiind bătrân ? Oare poate să intre a doua oară în pântecele mamei sale şi să se nască ?” (Ioan 3, 4). Mirarea...

Sfânta Taină a Euharistiei și Practica Ei

Introducere Sfintele Taine sunt lucrări văzute, instituite de Mântuitorul Hristos şi încredinţate Sfintei Sale Biserici, prin care celor ce le...

Liturgică

INTRODUCERE Cuvintele Teologie şi Liturgică vin din limba greacă. Teologie este alcătuit din θεος -Dumnezeu şi λογος –cuvânt, ştiinţă. Astfel,...

Sfânta Taină a Euharistiei

Biserica creştină a considerat întotdeauna Taina Sfintei Euharistii ca supremul act al cultului. Prefigurată în Vechiul Testament (Facere 14, 18),...

Drept Bisericesc - Activitatea sau Administrarea Bisericii

I. ACTIVITATEA SAU ADMINISTRAREA BISERICII Biserica este Trupul lui Hristos, dar un Trup viu, în care toate părţile îşi au propria însemnătate,...

Ai nevoie de altceva?