Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 47936
Mărime: 991.90KB (arhivat)
Publicat de: Laurenţiu I.
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: IPS. Acad. Dr. Irineu Popa
Facultatea de Teologie Ortodoxa
Universitatea din Craiova, Craiova

Cuprins

 1. Capitolul 1. Noțiuni introductive .4
 2. 1.1.Despre Preoție și rolul preotului ca păstor de suflete . 4
 3. 1.2.Preoția, lucrare cerească. ... .7
 4. Capitolul 2. Slujirea Preoției în perioada vetero-testamentară . .11
 5. 2.1.Scurt istoric privind Preoția în Vechiul Testament ..11
 6. 2.2.Particularități ale Preoției în Vechiul Testament .. 12
 7. Capitolul 3. Superioritatea Preoției nou-testamentare față de cea a Vechiului Testament
 8. 3.1. Aspecte introductive cu privire la Preoția nou-testamentară ..19
 9. 3.2.Pogorârea Sfântului Duh,începutul Preoției nou-testamentare .. ..25
 10. 3.3.Continuitatea lucrării Sfântului Duh prin Preoție, până astăzi .31
 11. 3.4. Logosul înomenit și lucrarea Sa mântuitoare în Noul Testament 37
 12. Capitolul 4. Sacramentalitatea și universalitatea Preoției creștine 43
 13. 4.1.Preoția universală și treptele Preoției sacramentale .43
 14. 4.2. Succesiunea apostolică 55
 15. Capitolul 5. Hristos Arhiereul cel Veșnic și Jertfa Supremă adusă Tatălui pe Cruce 60
 16. 5.1. Slujirea arhierească a Mântuitorului Hristos ...60
 17. 5.2. Fiul lui Dumnezeu Întrupat, Împarat al cosmosului . ...77
 18. 5.3. Dumnezeu Cuvântul cel Întrupat, sfințește Creația prin om și în special prin preot..83
 19. 5.4. Taina Chenozei și necesitatea ei ... ...88
 20. Concluzii ..93
 21. Bibliografie . .95

Extras din licență

CAPITOLUL I

Noțiuni introductive

1.1. Despre preoție si rolul preotului ca păstor de suflete.

Preoția este slujirea sfântă întemeiată de Mântuitorul Iisus Hristos spre mântuirea sufletelor

noastre. Prin intermediul Bisericii și al preoților, credincioșii se împărtășesc de harul dumnezeiesc

sfintitor si desăvârșitor, își lucrează si își dobândesc mântuirea, fericirea veșnică. În afara Bisericii si

fără mijlocirea preoților, nu există mântuire. Preotul este un om ales dintre oameni, pe criterii de

vocatie si vrednicie, care îsi dedică viata sa slujirii integrale a lui Dumnezeu și a semenilor săi. El

este luat din lume, ales din cele ale ei, așa cum Însuși Mântuitorul Și-a ales ucenicii Sai și I-a

consacrat unei vieți duhovnicești înalte. Sacerdotul crestin „este ales dintre oameni si sfințit prin harul

dumnezeiesc, ca să le fie de folos oamenilor, spre mântuire. Mare este slujba lui, mare este și

răspunderea lui,sfânta trebuie să fie si viata lui. Fiecare crestin este numit sfânt, si cu atât mai mult

preotul. Viața lui trebuie să oglindească viața marilor sfinți, să oglindească viata cerului aici pe

pământ”1 .

Deși cu trupul se află in lume și păstoreste in timp, dar „cu timp si fară timp” , si desi lucrarea

lui se adresează unor oameni precis vizați, prin îndeplinirea exemplară a oficiului sau, prin slujirea sa

și prin înaltele sale calități, preotul petrece in ceruri, cu îngerii, contemplând slava dumnezeirii.Însuși

cerul se pogoară în timpul săvârșirii Sfintei Liturghii, asupra sa. Om dintre noi, ca și noi, el este totuși

un „ales al lui Dumnezeu”, care Îi împlinește mai mult decât oricare dintre noi cuvântul Lui

mântuitor, spre pilda și desăvârșirea noastră. El este lumină a lumii, care lumineaza din lumina cea

necreată a lui Dumnezeu; lumină și luminător semenilor săi. Faptele sale, cuvintele sale, tot ceea ce

face el și însăși viața sa trebuie să fie o mărturie despre iubirea și bunătatea lui Dumnezeu, despre

îndelunga-răbdare si multa Lui milostivire față de oameni, o pildă și o marturie care să ne îndemne și

pe noi la urmarea lor, întocmai. Numeroase, frumoase și înalte sunt paginile consacrate de Sfintii

Parinti acestei slujiri și demnitati duhovnicești Ele izvorăsc, pe de o parte, din înalta concepție a lor

despre Preotie, iar pe de altă parte, dau dovada unor suflete curate și sensibile, în care nu mai este

urmă de păcat, suflete care au inteles și trăit aceste adevăruri aducătoare de fericire și de mântuire,

într-un mod exemplar, integral. Doar din sufletele lor curate și din gurile lor de „aur” au putut să

răsară așa nestemate duhovnicești despre Preotie. De aceea, tratatele lor privind Sfânta Taină a

Preotiei sunt adevărate manuale de pastorală, vademecum-uri in Preoție, absolut necesare oricărui

slujitor bisericesc și folositoare chiar și celor păstoriti. Lectura lor duhovnicească în spirit de credință

și de rugăciune, meditatia asupra celor descrise magistral de autorii lor, au puterea de a schimba în

bine sufletele sensibile, de a le conștientiza, de a ne arata frumusețea, demnitatea și sublimitatea

Preoției creștine dar și ispitele și greutățile ei, au puterea de a spori responsabilitatea celor „puțini

aleși” dintre cei „multi chemati spre urmarea totală a lui Hristos, spre slujirea și dăruirea deplină lui

Dumnezeu, ale Cărui slugi nevrednice și păcatoase suntem, și a semenilor, care așteaptă de la noi

cuvintul și fapta care să aducă pacea și mângâierea, să aline suferinta și să șteargă lacrimile, să

întărească dragostea și să dea gând de pocăința și dorință de mântuire.

Dintre celebrele tratate despre Preotie, cel al Sfântului Ioan Gură de Aur ocupă un loc

privilegiat, fiind considerat „Magna Charta a preotilor creștini”1, „un adevărat imn de slavă închinat

preoției”2.

,,Tratatul Despre Preoție’’ al Sfântului Ioan Gură de Aur are aspectul unui dialog și al unei

argumentări a atitudinii inițiale a Sfântului Părinte, de eschivare, de ascundere și chiar de fugă de

hirotonie, dialog purtat cu prietenul său cel mai apropiat - Vasile, care nu este altcineva decât Sfântul

Vasile cel Mare. Motivul acestei conduite îl constituie sentimentul de nevrednicie și de

responsabilitate față de o demnitate așa de înaltă, cum este Preotia. Sentimentele descrise de Sfântul

Ioan Gură de Aur sunt numeroase: teamă, nedumerire, tulburare, tristețe, amărăciune, toate acestea

izvorâte din înalta sa concepție despre sublimul Preotiei creștine. Tratatul debutează cu frumoasele

considerații ale Sfântului Ioan, privind dragostea sa față de ființa care i-a dat viață - mama. Dacă

religia creștină este o religie a iubirii de Dumnezeu și de semeni, iubirea aproapelui începe cu

dragostea și respectul nostru față de cei apropiați nouă, intimi nouă, familia si cei dintr-o rudenie cu

noi - și se extinde, apoi, asupra tuturor. Crestinul adevărat iubeste pe toti semenii săi, îi consideră pe

toți apropiati și le este tuturor aproape. Pentru el, nu există străin sau necunoscut, dușman sau

vrajmas, ci toți îi sunt „frati întru Domnul”, în calitatea sa și a lor de „fii ai Aceluiași Părinte ceresc”.

Iubirea crestina cuprinde, prin puterea si intensitatea sa, stihiile lumii, se intinde pana la marginile

pămantului dar începe cu iubirea celor apropiați nouă. Mântuitorul spune că cel ce zice că iubește pe

Dumnezeu, dar pe fratele sau îl uraște, este mincinos. În același mod, putem spune, că acela care

crede că poate iubi pe altii, pe ceilalti, fara a-i iubi cu dragoste desăvârșită pe ai săi, nu este în Iubire

și Adevăr. Iubirea de semeni pornește de la cei mai asemanători nouă și de la cei cu care ne

asemănăm noi mai mult, cei de un sânge cu noi - cei ai noștri - familia noastră. Cei dintâi asupra

cărora trebuie să se reverse dragostea noastra sunt părinții noștri după trup, frații si surorile noastre,

cei dintr-o semintie cu noi.

Bibliografie

Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al

Bisericii Ortodoxe Române, București, 1988.

Braniște, Pr. Prof. Dr. Ene, Preoția după cărțile sfinte ale Vechiului Testament

și Preoția creștină. Chipul adevăratului preot după Sfânta Scriptură a Noului

Testament în Despre preoție, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2004, pg. 10-27.

Buzescu, Pr. Prof. Nicolae C., Lucrarea Duhului Sfânt în Sf. Taine, în Revista

,,Ortodoxia’’, nr. 3-4/1979, pg. 562-575.

Cândea, Pr. Prof. Sp., Sensul preoției la Sfinții Părinți, în Revista ,,Studii

Teologice’’, nr. 3-6/1950, pg. 192-212.

Cp. si Ierom. Pavel, Pastorația după Sfântul Evanghelist Ioan, trad. română în

Revista ,,Mitropolia Banatului’’, nr. 1-3/1958, pg. 105-131.

Crainic, Nichifor, Nostalgia paradisului, Editura Babel, Bacău, 2014.

Dalmais, Irenee-Henri , L’Experience de l’esprit par l’Eglise, în Revista ,,La

Maison-Dieu’’, Cerf. Paris, nr.110/1972, pg. 140-169.

David, Diac. Conf. Petru I., Biserica și lumea, în Revista ,,Ortodoxia’’, nr.

4/1982, pg. 541-550.

Fecioru, Pr. Dumitru; Parvuloiu Ierom. Policarp, Sfântul Ioan Gură de Aur -

Despre preoție, traducere din limba greacă veche, Editura Basilica, București, 2015.

Grigorie, Pr. C.; Saru, Prof. S., Comentariul Sfintei Evanghelii după Matei,

traducere in română, vol. II, Institutul de Editură creștină, Râmnicu-Vâlcea, 1933.

Ică, Pr. Prof. Ioan I., Învățătura ortodoxă despre condițiile îndreptării sau

mânturii subiective: har,credință și fapte bune, EIMBOR, București, 1982.

Ivan, Pr. Dr. Ilie, Întruparea Logosului Divin-Făgăduință și împlinire, în

Revista ,,Mitropolia Olteniei’’, nr. 1-2/2001, Craiova, pg. 71-77.

Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, EIMBOR, București, 2000.

Lopuhin, A. P., Istoria biblică. Vechiul Testament. Traducere de Patriarhul

Nicodim, EIMBOR, București, 1944.

Mihoc, Vasile , Canonul și inspirația Sfintei Scripturi văzută din punct de

vedere ortodox, în Revista ,,Ortodoxia’’, nr. 1-2/1997, pg. 32-47.

Pogan, Pr. Dr. Dorel, Biserica și mântuirea credincioșilor. Constituția

teandrică a Bisericii, Editura Mitrop. Aradului, Arad, 1998.

Popa, IPS. Prof. Univ. Dr. Irineu, Iisus Hristos este Același, ieri și azi și în

veac, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2010.

Radu, Pr. Lector Dumitru, Despre înnoirea și îndumnezeirea omului în

Hristos, Editura ,,Mitropolia Olteniei’’, Craiova, 2007.

Radu, Pr. Prof. Gh., Îndrumări misionare, EIMBOR, București, 1996.

Sf. Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia după Ioan. Cartea întâi,

în PSB, vol. 41, EIMBOR, București, 2000, pg. 12-92.

Sf. Clement Romanul, Epist. 1 Corinteni, cap. 40; Constituțiile Apostolice, II,

pg. 26-59.

Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia III, în PSB, vol. 23, EIMBOR, București, 1994,

pg. 37-45.

Sf. Maxim Mărturisitorul, Capete teologice (gnostice). Suta întâia, în Filocalia

Vol. 2, Editura Humanitas, București, 1999, pg. 166-210.

Sf. Simeon Noul Teolog, A cincea cuvântare morală, în Filocalia vol. 6,

EIMBOR, București, 1977, pg. 183-202.

Sf. Simion Metafrastul, Parafrază la Macarie Egipteanul, în Filocalia vol. 5,

EIMBOR, București, 1976, pg. 275-387.

Sfântul Nectarie de Eghina, Taina preoției ca slujire sfântă, în Despre preoție,

Editura Sophia, București, 2008, pg. 9-16.

Stăniloae, Pr. Prof. Dumitru , Filocalia, vol. VI, EIMBOR, București, 1977.

Stăniloae, Pr. Prof. Dumitru, Dumnezeu Cuvântul cel Întrupat, sfințește Creația

prin cuvântul și fapta omenească a Sa și a omului și în special a preotului, în Revista

,,Mitropolia Olteniei’’, nr. 4/1991, pg. 12-20.

Stăniloae, Pr. Prof. Dumitru, Iisus Hristos sau restaurarea omului, Sibiu,

1943, pg. 187, în Revista ,,Mitropolia Olteniei’’, nr. 1-3/1997, pg. 48-54.

Stăniloae, Pr. Prof. Dumitru, Sfântul Duh în Revelație și în Biserică, în Revista

,,Ortodoxia’’, nr. 2/1974, pg. 217-223.

Stăniloae, Pr. Prof. Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, EIMBOR,

București, 1997.

Stăniloae, Pr. Prof. Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. II, EIMBOR,

București, 1978.

Stăniloae, Pr. Prof. Dumitru, Teologia Morală Ortodoxă, EIMBOR, București,

1977.

Stăniloae, Pr.Prof.Dumitru, Filocalia, vol. V, EIMBOR, București, 1976.

Stăniloae, Pr.Prof.Dumitru, Temeiurile teologice ale ierarhiei și ale

sinodalității, în Revista ,,Studii Teologice’’, nr. 3-4/1970, pg. 170-183.

Teșu, Pr. Prof. Dr. Ioan , Demnitatea și sublimitatea preoției creștine în

concepția Sf. Ioan Gură de Aur, în Frumusețea și sublimitatea preoției creștine,

Editura Doxologia, Iași, 2010, pg. 11-34.

Tilea, Pr. Gheorghe, Sf. Grigorie de Nazianz- Taina m-a uns, Editura Herald,

București, 2004.

Tilea, Pr. Gh.; Barbu, Nicolae I., Sf. Grigorie de Nazianz - Cele cinci

Cuvântări despre Dumnezeu, după ediția din 1947, EIMBOR, București, 2008.

Triod. Ediția a VII-a, București, 1986.

Vornicescu, Ierom. Magistr. Nestor, Viața și morala duhovnicească a

preotului, în Revista ,,Biserica Ortodoxă Română’’, nr. 3-4/1958, pg. 334-360.

Preview document

Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 1
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 2
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 3
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 4
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 5
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 6
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 7
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 8
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 9
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 10
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 11
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 12
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 13
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 14
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 15
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 16
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 17
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 18
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 19
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 20
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 21
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 22
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 23
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 24
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 25
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 26
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 27
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 28
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 29
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 30
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 31
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 32
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 33
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 34
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 35
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 36
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 37
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 38
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 39
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 40
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 41
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 42
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 43
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 44
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 45
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 46
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 47
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 48
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 49
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 50
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 51
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 52
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 53
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 54
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 55
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 56
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 57
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 58
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 59
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 60
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 61
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 62
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 63
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 64
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 65
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 66
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 67
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 68
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 69
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 70
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 71
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 72
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 73
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 74
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 75
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 76
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 77
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 78
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 79
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 80
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 81
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 82
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 83
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 84
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 85
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 86
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 87
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 88
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 89
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 90
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 91
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 92
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 93
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 94
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 95
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 96
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 97
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 98
Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică - Pagina 99

Conținut arhivă zip

 • Taina Preotiei, Vehicul neintrerupt al harului Sfantului Duh in Biserica.pdf

Alții au mai descărcat și

Cunoaștere și Comuniune cu Dumnezeu în Taina Sfântului Maslu

1.Sfintele Taine, trepte ale desăvârşirii în comuniunea cu Dumnezeu 1.1.Sfintele Taine, împlinirea creaţiei omului. Pentru Biserica Ortodoxă...

Taina Preoției

Introducere Taina hirotoniei a reprezentat întotdeauna un subiect delicat în cadrul dialogului ecumenic inițiat la începutul secolului XX. Deși...

Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici

INTRODUCERE De la început, omenirea a fost sortită trăirii în Dumnezeu , la o viaţă fericită, lipsită de griji, suferinţe şi moarte. În...

Tainele de inițiere în viața creștină

Introducere După căderea în păcat, comunicarea harică între Dumnezeu şi om a fost pierdută, omul intrând în moarte sufletească şi osândă veşnică,...

Căsătoria în Vechiul și Noul Testament

Căsătoria şi familia reprezintă un adânc ocean purtat de valurile timpului trecut de la prima pereche de oameni până astăzi, sinergie între opera...

Taina sfântului botez

INTRODUCERE Sfintele Taine reprezintă puntea de legătură între creştinul ortodox şi Dumnezeu. Prin Sfintele Taine, noi putem simţi harul lui...

Casatorie, Familie și Monahism

Introducere Căsătoria şi familia reprezintă un adânc ocean purtat de valurile timpului trecut de la prima pereche de oameni până astăzi, o...

Despre înviere și cruce

Crucea reprezinta unul din cele dintâi simboluri crestine reprezentând patima si moartea prin rastignire a lui Iisus Hristos. Identificata de la...

Ai nevoie de altceva?