Tainele de inițiere în viața creștină

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 30570
Mărime: 143.03KB (arhivat)
Publicat de: Elvis D.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. I. Biserica şi Sfintele Taine 5
 3. I.2 Hristologia şi eclesiologia Sfintelor Taine 14
 4. I.3 Necesitatea Sfintelor Taine în viaţa creştină 17
 5. II. Tainele de Iniţiere în viaţa Creştină 18
 6. II.1 Tainele încorporării în Hristos potrivit Sfintei Scripturi 18
 7. II.2 Tainele încorporăii la Sfinţii Părinţi 26
 8. III. Învăţătura Ortodoxă privitoare la Tainele de iniţiere 34
 9. III.1 Sfânta Taină a Botezului 35
 10. III.2 Taina Sfintei Mirungeri 41
 11. III.3 Taina Sfintei Euharistii 44
 12. IV. Rolul şi importanţa Tainelor încorporării în Hristos, în viaţa Bisericii şi a credincioşilor 51
 13. Concluzii 59
 14. BIBLIOGRAFIE 61

Extras din disertație

Introducere

După căderea în păcat, comunicarea harică între Dumnezeu şi om a fost pierdută, omul intrând în moarte sufletească şi osândă veşnică, ajungând într-o stare în care mântuirea realizabilă prin propriile noastre puteri era imposibilă. Dumnezeu însă, în nemărginita Sa bunătate şi înţelepciune a găsit cel mai potrivit mijloc al izbăvirii omului de rău, hotărând Întruparea Fiului Său pentru mântuirea lumii (Efeseni 2, 4-5).

Biserica, în calitatea sa de Trup tainic al lui Hristos, Dumnezeu - Creatorul tuturor poate lucra si asupra fiinţei umane. Această lucrare se împlineşte prin săvârşirea Sfintelor şi mântuitoarelor Taine. „Sfintele Taine sunt acţiuni sensibile instituite de Hristos prin care se împărtăşeşte harul lui Hristos şi se uneşte Hristos cu persoanele care cred ”. „ Sfintele Taine sunt lucrari tainice, săvârşite de episcop sau preot, prin care ni se comunica in chip nevăzut, dar prin forme sau acte exterioare harul divin necesar mantuirii noastre ” .

Mântuitorul Hristos prin Întruparea Sa şi prin lucrarea Sa mântuitoare ne-a dat viaţa şi această viaţă ne este data concret prin Sfintele Taine, cu ajutorul cărora noi ne facem părtaşi cu El prin moarte şi suferim împreuna cu El, ca să putem fi şi înviaţi în puterea şi harul hristic.

În Ortodoxie, întreg cultul reprezintă o epicleză, o invocare a Sfântului Duh, dar mai ales Sfintele Tainele care, nu sunt doar repetiţia unor formule si rânduieli, ci prilejuri pentru reînnoirea chemării şi pogorârii Sfântului Duh. Fiecare Sfânta Taină are propria sa Cincizecime, epicleza sa, care este rugăciunea adresată Tatălui pentru ca El să reverse Sfântul Duh.

Prin săvârşirea şi primirea harului Sfintelor Taine se face o comunicare de viaţă duhovniceasca. Pentru aceasta, Sfintele Taine, reprezintă o parte fundamentală a slujirii Bisericii, care au rolul să actualizeze urmarea şi apoi vieţuirea în Hristos. Sfintele Taine sunt mijloace prin care primim iubirea lui Iisus Hristos şi care ne leagă de El. Iubirea lui Hristos este harul dumnezeiesc. Harul sacramental corespunde principalelor trebuinţe ale vieţii omului începând de la naştere şi până la sfârşitul vieţii.

Prin Sfintele Taine se constituie Biserica. Prin Tainele iniţierii (Botez, Mirungere şi Împartaşanie) omul se încorporează în Biserică şi mai departe numai prin aceste lucrări sfinte (Pocainţă, Cununie, Hirotonie şi Maslu) se pot transcende dimensiunile umane ale comunităţii creştine. Tainele sunt mijloace sau căi conducătoare spre împărăţie şi nu sunt scopuri în sine. Legătura dintre Taine şi Biserică este indisolubilă, de aceea ele sunt numite Taine ale Bisericii şi Biserica dreptmăritoare este considerată Biserica a Tainelor.

Sfintele Taine aparţin iniţial Bisericii şi prin Biserică se săvârşesc asupra credincioşilor. „Prin acestea, este permanent prezent viu şi activ Hristos-Domnul în Biserica şi în viaţa credincioşilor. Prin Sfintele Taine viaţa Bisericii, în Duhul cel Sfânt şi viaţa credincioşilor ei se uneşte cu viaţa Capului ei nevăzut, cu Hristos şi astfel înaintează în viaţa duhovnicească ” .

Mântuirea noastră, refacerea comuniunii cu Dumnezeu, este în raport de întâlnirea noastră cu Mântuitorul, care este calea, adevărul şi viaţa şi care ne spune că:" Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine"(Ioan 14, 6).

Aceasta ar însemna că, odată cu înălţarea Mântuitorului la cer, legătura noastră cu Dumnezeu, comuniunea cu El, singura garanţie a mântuirii ar înceta.

Cuvintele Mântuitorului spun însa clar: "Vă este de folos sa Mă duc Eu. Căci daca nu Mă voi duce, Mângâietorul nu va veni la voi, iar daca Mă voi duce, Îl voi trimite la voi"(Ioan 16, 7), aici ni se revelează pentru prima oară importanţa Sfintelor Taine pentru mântuirea noastră.

Harul Duhului Sfânt trimis de Mântuitorul Apostolilor Săi şi prin ei Bisericii Sale are misiunea de a învăţa toate şi a aminti de toate cele spuse şi făptuite de Mântuitorul (Ioan 14, 26).

Harul transmis prin Sfintele Tainele va face simţită prezenţa Mântuitorului faţă de toţi oamenii: "Şi iată Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacurilor"(Matei 28, 20).

Aşteptarea "întâlnirii depline poate fi înţeleasă numai prin faptul că noi şi acum îl întâlnim pe Domnul cel preamărit, căci El face vizibilă şi palpabilă între noi prezenţa Sa harică, activă prin Sfintele Taine"

Aşadar, Sfintele Taine sunt lucrări vizibile, acte personale ale Mântuitorului, în vizibilitate pământească, prin mijlocirea cărora "ne întâlnim cu Omul preamărit Iisus şi prin care venim în contact viu cu misteriul cultic sfinţitor al lui Hristos" .

Valoarea si importanţa lor deosebită pentru mântuire rezidă în caracterul lor mai mult decât simbolic, cu totul real, al actului care se săvârşeşte asupra credinciosului. Ele sunt simboluri în sensul în care simbolul este domeniul în care "văzutul este o parte a nevăzutului şi ca atare îl cuprinde, căci o parte poate reprezenta întregul, pe baza participării: de pildă, capul este trupul întreg

Bibliografie

I. IZVOARE

1. *** SFÂNTA SCRIPTURĂ, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1988.

2. *** BIBLIA, ediţie diortosită după Septuaginta, redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania, Arhiepiscopul şi Mitropolitul Clujului, vol. 1 şi 2, Ed. Litera, Bucureşti, 2011.

3.*** DEX, ediţia a III-a, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2009.

4. *** Învăţătura celor doisprezece Apostoli, în PSB, vol. 1, trad. Pr. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1979.

5. *** Liturghier, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2000.

6. *** Micul Molitfelnic, Ed. Arhidiecezana, Cluj-Napoca, 1997.

7. *** Molitfelnic, Ed.IBMBOR, Bucureşti, 1998.

II. SCRIERI PATRISTICE

8. Clement Alexandrinul, Pedagogul, în PSB, vol. 4, trad. Pr. Prof. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1982.

9. Idem, Stromatele, în PSB, vol. 5, trad. Pr. Prof. D. Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1982.

10. Dionisie Pseudo-Areopagitul, Despre ierarhia bisericească, trad. Pr. C. Iordăchescu, Bucureşti, 1932.

11. Metodiu de Olimp, Aglaofon sau Despre înviere, în PSB, vol 10, trad. Pr. Prof. Dr. Constantin Cornitescu, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1984.

12. Origen, Omilii la Cartea Ieşirii, în PSB, vol. 6, trad. Pr. Prof. Teodor Bodogae, Pr. Prof. Nicolae Neaga şi Zorica Latcu, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1981.

13.Idem, Despre principii, în PSB, vol. 8, trad. Pr. Prof. Teodor Bodogae, Pr. Prof. C. Galeriu, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1982.

14. Teodor de Mopsuestia, De sacramentis, trad. Pr. Prof. Ene Branişte, în Studii Teologice, XIX(1967), nr. 9-10.

15.Salvianus, Despre guvernarea lui Dumnezeu, în PSB, vol. 72, trad. David Popescu, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1992.

16. Sfântul Ambrozie al Milanului, De Sacramentis, trad. Pr. Prof. Ene Branişte, în Studii Teologice, XIX(1967), nr. 9-10.

17. Idem, De Mysteriis (Despre Sfintele Taine), trad. Pr. Prof. Ene Branişte, în Studii Teologice, XVII(1965), nr. 5-6.

18. Idem, De mysteriis, în PSB, vol. 53, trad. Pr. Prof. Dr. Ene Branişte, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1994.

19. Sf. Atanasie cel Mare, Trei cuvinte împotriva arienilor, în PSB, vol. 15, trad. Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1987.

20. Idem, Epistola Întâia către Serapion, Episcopul de Thmuis, Împotriva celor care hulesc şi spun că Duhul Sfânt este creatură, în PSB, vol. 16, trad. Pr. Prof. Dumitru Staniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1988.

...

Preview document

Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 1
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 2
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 3
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 4
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 5
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 6
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 7
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 8
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 9
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 10
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 11
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 12
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 13
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 14
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 15
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 16
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 17
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 18
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 19
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 20
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 21
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 22
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 23
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 24
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 25
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 26
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 27
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 28
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 29
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 30
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 31
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 32
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 33
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 34
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 35
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 36
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 37
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 38
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 39
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 40
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 41
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 42
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 43
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 44
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 45
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 46
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 47
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 48
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 49
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 50
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 51
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 52
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 53
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 54
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 55
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 56
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 57
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 58
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 59
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 60
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 61
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 62
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 63
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 64
Tainele de inițiere în viața creștină - Pagina 65

Conținut arhivă zip

 • Tainele de initiere in viata crestina.docx

Alții au mai descărcat și

Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică

CAPITOLUL I Noțiuni introductive 1.1. Despre preoție si rolul preotului ca păstor de suflete. Preoția este slujirea sfântă întemeiată de...

Cunoaștere și Comuniune cu Dumnezeu în Taina Sfântului Maslu

1.Sfintele Taine, trepte ale desăvârşirii în comuniunea cu Dumnezeu 1.1.Sfintele Taine, împlinirea creaţiei omului. Pentru Biserica Ortodoxă...

Individualitate, comuniune și unicitate în taina Sfintei Împărtășanii

Introducere Sfintele Taine Euharistice, Spovedania și Împărtășania sunt cele două Sfinte Taine care ne țin în permanentă legătură cu Hristos și...

Taina Preoției

Introducere Taina hirotoniei a reprezentat întotdeauna un subiect delicat în cadrul dialogului ecumenic inițiat la începutul secolului XX. Deși...

Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici

INTRODUCERE De la început, omenirea a fost sortită trăirii în Dumnezeu , la o viaţă fericită, lipsită de griji, suferinţe şi moarte. În...

Căsătoria în Vechiul și Noul Testament

Căsătoria şi familia reprezintă un adânc ocean purtat de valurile timpului trecut de la prima pereche de oameni până astăzi, sinergie între opera...

Taina sfântului botez

INTRODUCERE Sfintele Taine reprezintă puntea de legătură între creştinul ortodox şi Dumnezeu. Prin Sfintele Taine, noi putem simţi harul lui...

Casatorie, Familie și Monahism

Introducere Căsătoria şi familia reprezintă un adânc ocean purtat de valurile timpului trecut de la prima pereche de oameni până astăzi, o...

Te-ar putea interesa și

Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii

INTRODUCERE Această lucrare tratează o temă de reală importanţă practică în viaţa Bisericii din orice timp şi în mod special în timpul nostru,...

Catehezele mistagogice ale SF. Chiril al Ierusalimului și valoarea lor teologico-liturgica

Sfinţii Părinţi, ca tâlcuitori autorizaţi şi insuflaţi ai Sfintei Scripturi, nu au oferit doar lucrări de teologie dogmatică, pline de exprimări...

Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului

Viaţa spirituală în desfăşurarea şi dezvoltarea ei, cunoaşte o serie de etape care în Biserică sunt marcate prin Sfintele Taine, ce se...

Lucrarea Duhului Sfânt în Evanghelia după Ioan

INTRODUCERE În zilele noastre se recunoaşte tot mai mult adevărul că relaţia intimă dintre Sfântul Duh şi Biserică e o trăsătură caracteristică...

Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu

INTRODUCERE "Sfintele Taine sunt lucrări sfinte, instituite de Dumnezeu întrupat, prin care, în Biserică, într-o formă văzută, se împărtăşeşte...

Euharistia - taina unirii cu Hristos

Introducere Sfintele Taine sunt lucrări văzute, instituite de Mântuitorul Hristos şi încredinţate Sfintei Sale Biserici, prin care celor ce le...

Pocăința - Cruce și înviere în Triod și Penticostar

Când vorbim în Ortodoxie despre Spiritualitate, vorbim despre ea ca despre o Spiritualitate vie, care angajează întreaga fiinţă a omului. De aceea...

Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior

INTRODUCERE Prezenta lucrare de licenţă încearcă să scoată la lumină valoarea predicilor apărute sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul...

Ai nevoie de altceva?