Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 115 în total
Cuvinte : 43575
Mărime: 214.32KB (arhivat)
Publicat de: Vladimir Grecu
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pr. Lect. Dr. Dănuţ Popovici
UNIVERSITATEA „OVIDIUS” – CONSTANŢA FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Cuprins

 1. INTRODUCERE.2
 2. I.PETRU MAIOR. REPERE BIOGRAFICE.4
 3. II.PREDICA ÎN VIZIUNEA LUI PETRU MAIOR.12
 4. III. PREDICILE LA DUMINICI ŞI SĂRBĂTORI .20
 5. 3.1.Aspectul cărţii.20
 6. 3.2.Cazanie sau Predică?.23
 7. 3.3. Izvoarele predicilor.25
 8. 3.4.Temele sociale.32
 9. 3.5.Teme teologice.37
 10. 3.6.Sfintele Taine.42
 11. 3.7.Alte aspecte liturgice.56
 12. 3.8.Aspecte omiletice.59
 13. 3.9.Valoarea lingvistică a predicilor.62
 14. 3.10. Răspândirea predicilor.70
 15. 3.11.Predica prin cuvânt .72
 16. 3.12.Protopopul greco-catolic, predicator în Bisericile Ortodoxe.74
 17. IV.5.PROPOVEDANIILE LUI PETRU MAIOR.75
 18. 4.1.Scopul cărţii.75
 19. 4.2.Izvoarele Propovedaniilor.78
 20. 4.3.Sfaturi omiletice.81
 21. 4.4.Predica şi viaţa celui răposat.82
 22. 4.5.Modul de alcătuire a predicilor.83
 23. V.DIDAHIILE LUI PETRU MAIOR .92
 24. 5.1.Conţinutul cărţii.92
 25. 5.2.Izvoarele Didahiilor .94
 26. 5.3.Prefaţa Didahiilor.95
 27. 5.4.Educaţia copiilor.97
 28. 5.5.Alte aspecte.100
 29. 5.6.Structura cuvântărilor.101
 30. 5.7.Aprecieri.103
 31. CONCLUZII.106
 32. BIBLIOGRAFIE.108

Extras din licență

INTRODUCERE

Prezenta lucrare de licenţă încearcă să scoată la lumină valoarea predicilor apărute sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, sub semnătura lui Petru Maior. Cuvântările vor fi analizate sub aspectul conţinutului, temelor tratate, din punct de vedere omiletic ori retoric.

O atenţie sporită este dedicată volumelor de predici tipărite de Petru Maior

pentru duminicile şi sărbătorile anului. Cartea beneficiază de o amănunţită tratare în mai multe subcapitole, din care amintim: Predica în viziunea lui Maior la duminici şi sărbători, izvoarele predicilor. Sunt analizate, aşa cum vom vedea, diferitele teme abordate: sociale, teologice, Sfintele Taine, ca şi aspectele liturgice, aspectele omiletice, sau valoarea lingvistică a predicilor şi răspândirea lor.

De la început, preotul de la Reghin, Petru Maior, îşi manifestă intenţia de a schimba cuvântul cazanie împrumutat în limba română, cu cel vechi de „predică”. Predicile lui Maior sunt echilibrate, ample, atingând problemele vremii în concordanţă cu învăţătura Evangheliei şi a Bisericii.

Predicile tipărite sunt rezultatul muncii de aproape 25 de ani la amvonul bisericii parohiale din Reghin, de aceea, un subcapitol e dedicat predicii prin cuvânt. Cu valoare de adevăr, atât pentru Petru Maior, cât şi pentru alt contemporan de al său, Samuil Micu, susţinem afirmaţia: preotul (protopopul) greco-catolic, predicator în Bisericile Ortodoxe. Nu doar predicator în Bisericile Ortodoxe, ci şi în Duhul şi tradiţia răsăriteană, fără învăţături catolice în predici, aşa cum vom încerca să demonstrăm în rândurile ce urmează.

I. PETRU MAIOR. REPERE BIOGRAFICE

Petru Maior, marele istoric, filolog şi teolog, vede lumina zilei în anul 1756 laTârgu Mureş, unde tatăl său era protopop . Anii copilăriei lui Petru Maior sunt marcaţi de poziţia de protopop a tatălui său, care era şi jurat asesor al consistoriului din Blaj. Ioan Chindriş spune în Studiu introductiv că:„Mândria de castă a protopopilor i-a dominat viaţa lui Maior făcându-l să refuze demnităţi mai mari, de pildă, aceea de vicar al Haţegului.” Studiază la Căpuşul de Câmpie, Târgu Mureş şi Blaj. Remarcat de episcopul Grigorie Maior, la recomandarea vicarului general Ignatie Daraban, Petru Maior a fost trimis de către episcopul său la Roma să studieze la colegiul „De Propaganda Fide”. Tovarăşi de călătorie şi de studiu îi sunt: Gheorghe Şincai şi Ioachim Pop.

Înainte de plecare, se călugăreşte, deşi nu trecuse prin toate etapele pregătitoare. La Roma studiază 5 ani filosofia şi teologia. La întoarcere rămâne în capitala Imperiului Austriac, la Viena, unde timp de un an de zile studiază Dreptul Canonic la Universitate. Alături îi este prietenul său Gheorghe Şincai. Revenit la Blaj, este numit profesor şi hirotonit preot. „Se cade întâi a şti că Petru Maior, mai-nainte de a se hirotoni preot învăţase filosofia şi teologia în cinci ani la Roma. Întorcându-se de acolo la Beciu, au mai zăbovit un an, în carele au învăţat Pravila ce se zice <ius canonicum>. De acolo, venind în Ardeal, îndată fu rânduit profesor la lotghică, metafisică şi la legile firei, întru care dregătorie patru ani cu atâta nevoinţă au petrecut, cât din shoala lui eşiţi bărbaţi se feaceră floarea românilor şi în clir şi în politie, apoi venind .acasă la Blaj au fost chemat la profesoria canoanelor.”

La o vârstă destul de tânără, după ce părăsise alături de Gheorghe Şincai, cinul monahal, este numit preot paroh în Reghinul Maghiar şi protopop al Gurghiului (1785-1809): „Pentru vârsta lui (aprox.29 de ani) numirea ca protopop, sau arhidiacon, se poate înscrie drept un eveniment în istoria bisericii unite; căci nici un cleric, fie de Roma, fie de Viena, nu ajungea la acea treaptă, decât după câţiva ani de pastoraţie «in cura animaru» (în dieceză la sate)” .

Reghinul, ca oraş, era locuit în partea centrală de saşi, iar marginile, sau suburbiile, de unguri şi români. În zona periferică se găsea o Biserică de lemn construită la 1744, în stil moldovenesc. În interiorul ei va sluji cea mai mare parte a timpului petrecut la Reghin. Credincioşii din Reghinul săsesc alcătuiau o filie a Reghinului Maghiar. În zona săsească locuiau în 1784 aproximativ 30 de familii de români uniţi . În partea centrală a oraşului nu exista nici un locaş de închinare ortodox.

Preview document

Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 1
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 2
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 3
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 4
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 5
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 6
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 7
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 8
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 9
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 10
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 11
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 12
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 13
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 14
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 15
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 16
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 17
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 18
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 19
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 20
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 21
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 22
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 23
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 24
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 25
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 26
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 27
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 28
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 29
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 30
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 31
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 32
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 33
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 34
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 35
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 36
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 37
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 38
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 39
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 40
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 41
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 42
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 43
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 44
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 45
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 46
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 47
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 48
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 49
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 50
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 51
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 52
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 53
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 54
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 55
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 56
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 57
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 58
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 59
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 60
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 61
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 62
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 63
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 64
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 65
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 66
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 67
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 68
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 69
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 70
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 71
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 72
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 73
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 74
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 75
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 76
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 77
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 78
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 79
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 80
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 81
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 82
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 83
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 84
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 85
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 86
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 87
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 88
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 89
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 90
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 91
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 92
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 93
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 94
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 95
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 96
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 97
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 98
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 99
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 100
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 101
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 102
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 103
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 104
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 105
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 106
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 107
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 108
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 109
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 110
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 111
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 112
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 113
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 114
Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior - Pagina 115

Conținut arhivă zip

 • Valentele Omiletice ale Operei lui Petru Maior.doc

Alții au mai descărcat și

Iudaismul

Iudaism – doctrina religioasa a evreilor.Se poate referi de asemenea si la sistemul religios al evreilor in general. Cartea misterului pecetluit...

Mănăstirea Putna

Asezata la 72 de kilometri de Cetatea de Scaun a Sucevei, Manastirea Putna, prima si cea mai importanta ctitorie a Binecredinciosului Voievod...

Exegeza Psalmilor la Sfinții Părinți

Introducere Dintre toate scrierile cuprinse în Vechiul Testament, cea mai populară scriere este Psaltirea, numită „O carte a sufletului...

Sinoadele Conciliariste

Scurt Istoric Sinodul de la Pisa a fost convocat la 25 martie 1409, pentru curmarea marei schisme papale, dar în loc s-o aplaneze a lărgit-o. La 5...

Nașterea Bisericii Creștine Române

Crestinismul este a doua mare religie monoteista a lumii, intemeiata pe invatatura, persoana si viata lui Iisus, numit si Mesia (Mantuitorul) in...

Mănăstirea Cetățuia

Ctitorul Manastirii CETATUIA este domnul Gheorghe Duca. Zidirea s-a inceput in anul 1669 si s-a finalizat in 1672. Inscriptia in limba greaca,...

Ai nevoie de altceva?