Istoria și evoluția Liturghiei

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 32737
Mărime: 138.78KB (arhivat)
Publicat de: Livia M.
Puncte necesare: 10

Extras din proiect

1. Denumirile Jertfei Euharistice

Jertfa euharistică a Noului Legământ nu a fost cunoscută încă de la început sub denumirea de Liturghie. Înainte de intrarea în uz și generalizarea acestei denumiri, au fost folosiți pentru aceasta alți termeni care indicau fie ființa sau esența și scopul sfintei slujbe, fie un rit sau altul, care era considerat ca o parte de căpetenie a ritualului sacru. Cele mai vechi denumiri le întâlnim întrebuințate în epoca apostolică și le găsim chiar în cărțile Noului Testament. Astfel, întâlnim denumiri ca: frângerea pâinii (Fapte II, 42,46 și XX, 7), Cina Domnului( I Cor. X, 21 și XI, 20), binecuvântare sau paharul binecuvântării (I Cor. X,16), pâine și paharul Domnului (I Cor. XI, 26-27).

În epoca imediat următoare epocii apostolice, dar și mai târziu, întâlnim, și alte denumiri care indică valoarea de jerfă a Liturghiei ori caracterul ei supranatural și scopul aducerii ei: înălțare, aducere sau ofrandă , Euharistie sau mulțumire , mister sau taină , jertfă sau sacrificiu (în Didahia , Sf. Ioan Gură de Aur ), Masă tainică (Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Ioan Damaschin).

Termenul cel mai utilizat pentru Jertfa Euharistică este cel de liturghie, cuvânt grecesc, vechi ce denumește o slujbă sau lucrare comună de interes public. Este un termen preluat din păgânism unde era folosit pentru desemnarea slujbelor cultului păgân. Septuaginta folosește acest termen de mai multe ori cu referire la cultul religios: la Ieșire 30:20, Numeri 18:6, și I Paralipomena 9:13. Termenul este utilizat de mai multe ori și în Noul Testament: la Luca 1:23, Evrei 9:21, Fapte 13:2, Romani 15:16, ș.a. Cel mai important text din Noul Testament care face referire la Mântuitorul Hristos ca slujitor al unei slujiri deosebite, și implicit la termenul de liturghie este cel de la Epistola către Evrei, cap. 8, versetele 2 și 6.

Încă de la început, tradiția Bisericii, a înțeles acest termen, de liturghie, ca fiind strict legat de cult. Putem observa acest lucru, mai ales în secolele III-IV, la Sf. Clement Romanul, Irineu de Lyon, Eusebiu de Cezareea, precum și în hotărârile unor sinoade locale din sec. IV: Ancira,Antiohia, Sardica și Laodiceea. Însă de prin secolele V-VI, înțelesul termenului s-a restrâns la noțiunea de jertfă euharistică și așa a rămas până astăzi.

Creștinii latini folosesc și ei termenul de liturghie, dar în sensul lui larg de slujbă, fără să aibă în vedere prin aceasta Euharistia. Pentru Jertfa Euharistică ei folosesc termenul missa, iar pentru Anafora, termenul de Canon (euharistic).

2. Fundalul iudaic și nou-testamentar al Jertfei Euharistice

Centrul activității răscumpărătoare a Mântuitorului Iisus Hristos îl constituie Jertfa Sa sângeroasă pe cruce, moartea și învierea Sa. Toate acestea reprezintă mântuirea obiectivă a umanității, mântuire ce trebuie primită personal și real de fiecare om care crede în Hristos, nu în mod abstract, ci concret prin Sfintele Taine: Botezul - ca semn al împărtășirii din moartea și învierea Lui, iar Euharistia - ca semn al împărtășirii și unirii cu Hristos, a cărui jertfă se actualizează în permanență în chip nesângeros, pe altarele Bisericii Sale.

Această jertfă nesângeroasă a Bisericii a fost instituită de Însuși Hristos, înainte de Patima Sa, când, adunând pe ucenici la Cină a pus temeiul Noului Legământ. Textele biblice de la Mt. 26:26-28, Mc. 14:22-24, Lc. 22:19-20 și I Cor. 11.23-25 ne vorbesc despre evenimentul instituirii acestei jertfe nesângeroase, iar textul din Evanghelia după Ioan, capitolul 6, ne vorbește despre necesitatea împărtășirii din roadele ei: Trupul și Sângele Domnului.

Dumnezeiasca Liturghie este o unitate alcătuită din cultul divin al Cuvântului (Liturghia catehumenilor) și celebrarea Euharistiei. Atât cultul divin al Cuvântului, cât și celebrarea Euharistiei își au rădăcinile în cultul divin al sinagogii. Acest cult divin al sinagogii este propriu-zis un cult divin al Cuvântului și stă la baza cultului divin al Bisericii. De asemenea, multe elemente vechi s-au păstrat și în partea a-II-a, euharistică, a Dumnezeieștii Liturghii.

Relatările nou-testamentare privitoare la întemeierea Euharistiei ne-o arată în contextul unui ospăț pascal. Formula din I Cor. 11 arată clar împletirea celebrării euharistice specific creștine cu un ospăț. După cuvintele privitor la pâine se spune: „Asemenea [a luat] si paharul dupa Cina” (I Cor. 11:25).

Preview document

Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 1
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 2
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 3
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 4
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 5
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 6
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 7
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 8
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 9
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 10
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 11
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 12
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 13
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 14
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 15
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 16
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 17
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 18
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 19
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 20
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 21
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 22
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 23
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 24
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 25
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 26
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 27
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 28
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 29
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 30
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 31
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 32
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 33
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 34
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 35
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 36
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 37
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 38
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 39
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 40
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 41
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 42
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 43
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 44
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 45
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 46
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 47
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 48
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 49
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 50
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 51
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 52
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 53
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 54
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 55
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 56
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 57
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 58
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 59
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 60
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 61
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 62
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 63
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 64
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 65
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 66
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 67
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 68
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 69
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 70
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 71
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 72
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 73
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 74
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 75
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 76
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 77
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 78
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 79
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 80
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 81
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 82
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 83
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 84
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 85
Istoria și evoluția Liturghiei - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • Istoria si evolutia Liturghiei.doc

Alții au mai descărcat și

Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească

INTRODUCERE „Cine ne-a împins la îndeletniciri strivitoare, fără folos, care silesc îndoiala să înghețe?“ Marea apostazie ar fi mai degrabă să te...

Sfânta Liturghie

PRELIMINARII Biserica este viaţa cea adevărată în comuniune cu izvorul vieţii, Dumnezeu, pe care omul a pierdut-o prin păcat şi pe care Hristos...

Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi

Introducere Biserica, ca Trup al lui Hristos, în ziua de astăzi, este tot mai bolnăvicioasă din cauza faptului că mădularele din care ea este...

Cultul Maicii Domnului în Vechiul și Noul Testament

„Biserica a considerat-o întotdeauna pe Fecioara Maria Născătoare de Dumnezeu, căci numai astfel se poate mărturisi că Cel ce S-a născut din ea nu...

Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită

I. INTRODUCERE Cu toate că Sfântul Grigorie a trăit în secolul al XlV-lea, el are încă multe de spus vremurilor noastre, întrucât, așa cum știm,...

Teologia colindelor

Introducere Pentru a cunoaște și înțelege un om, trebuie să-i cunoști familia și mediul social. Pentru a cunoaște și înțelege un popor, trebuie...

Învierea morților după epistolele pauline

Argument După un studiu de patru ani la Seminarul Teologic Ortodox ’’ Veniamin Costachi ,, , cu binecuvântarea Parintelui Vasile Păvăleanu, de a...

Sfântul Maslu

Introducere: Menirea ontologică a omului este unirea cu Arhetipul său care este Hristos Domnul, Logosul Întrupat. În starea paradisiacă Adam, avea...

Te-ar putea interesa și

Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc

Introducere Importanţa vindecării este covârşitoare, ţinând cont de faptul că, mai mult ca niciodată, omenirea suferă enorm atât fizic cât şi...

Aspectul Eshatologic al Euharistiei

Argumentare Scopul vietii crestine este mantuirea sufletului. Acesta se realizeaza prin Euharistie, prin impartasirea cu Trupul si Sangele...

Misiunea Bisericii și Deschiderea Ecumenică în Mileniul III

1. MISIUNEA CA VOCAŢIE APOSTOLICĂ A BISERICII 1. 1. Etimologia cuvântului „misiune” Misiune (de la verbul mitto, ere - a trimite) înseamnă...

Teologie

DREPT curs 1 17.02.2010 Realizarea dreptului bisericesc (dat mereu la examen) Existenţa si realizarea dreptului bis reprezintă condiţiile ordinii...

Carte, tipar și lectură în istoria culturii vechi românești

1. Istorie şi memorie culturală : introducere în problematica istoriei vechii culturi româneşti Obiectivul acestei prelegeri este de a vedea în ce...

Ai nevoie de altceva?