Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 35098
Mărime: 211.45KB (arhivat)
Publicat de: Valentin A.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. Introducere 2
 2. I. Taina Sfântului Maslu - prefigurare în Sfânta Scriptură şi fundamentare scripturistică 3
 3. 1. Sfântul Maslu - etimologie şi denumirile atribuite acestei Sfinte Taine 3
 4. 2. Taina Vindecării - prefigurare în Vechiul Testament 5
 5. 3. Taina Vindecării - fundamentare scripturistică 8
 6. 4. Taina Mângâierii - prefigurare în Noul Testament. 10
 7. Iisus Hristos - Tămăduitorul şi Restauratorul firii omeneşti 10
 8. II. Mărturii Patristice privind ,,Taina Vindecării” 14
 9. 1. Mărturii din primele trei secole ale Creştinismului 14
 10. 2. Mărturii patristice din următoarele secole 17
 11. III. Taina Sfântului Maslu în ediţiile Molitfelnicelor româneşti 21
 12. 1. Taina Sfântului Maslu – rânduiala grecească 21
 13. 2. Taina Sfântului Maslu – rânduiala slavonă 24
 14. 3. Taina Sfântului Maslu – în ,,Molităvnic: Bălgrad, 1689” 26
 15. 4. Taina Sfântului Maslu – în ,,Evhologiu 1888” 33
 16. 5. Rânduiala Sfântului Maslu – în ,,Evhologiu bogat 1896” 36
 17. 6. Taina Sfântului Maslu - în ediţia ,,Molitfelnicului de Bucureşti 1937” 37
 18. 7. Taina Sfântului Maslu – alte ediţii româneşti 39
 19. IV. Taina Sfântului Maslu – actualitate şi importanţă 41
 20. 1. Câţi preoţi oficiază Sfântul Maslu ? 41
 21. 2. Interpretări liturgice ale Tainei Sfântului Maslu 45
 22. 3. Taina Sfântului Maslu – abateri şi practici necanonice 47
 23. 4. Taina Sfântului Maslu – aspecte interconfesionale 52
 24. V. ,,Taina Suferinţei” – imensitatea dragostei lui Dumnezeu 60
 25. 1. Suferinţa – aspecte scripturistice 60
 26. 2. Despre suferinţă – aspecte patristice 61
 27. 3. Expresii ce visează suferinţa din cadrul Tainei Sfântului Maslu 63
 28. Concluzie 67
 29. Anexe 69
 30. Bibliografie 72

Extras din licență

Introducere

Importanţa vindecării este covârşitoare, ţinând cont de faptul că, mai mult ca niciodată, omenirea suferă enorm atât fizic cât şi spiritual. Acest fapt dezvoltă în societate numeroase atitudini care înclină fie spre compasiune, fie, dureros dar adevărat, spre indiferenţă.

Am observat că în analiza şi abordarea fizică a bolii se neglijează dimensiunea de natură duhovnicească, acest lucru datorându-se desacralizării sentimentului religios şi catalogarea religiei ca act medieval şi practică superstiţioasă.

Deşi dezvoltarea medicinei oferă şanse din ce în ce mai mari în realizarea vindecării diferitelor boli, totuşi nu s-ar putea discuta despre un act taumaturgic de natură spirituală. Pe parcursul lucrării voi dezvolta şi nuanţa legătura dintre păcat şi boală, elemente care în majoritatea cazurilor se succed şi sunt într-o dependenţă considerabilă.

În analiza şi cercetarea temei ,,Taina Sfântului Maslu în Molitfelnicul românesc”, voi realiza o prezentare documentată privind autenticitatea, întemeierea şi practica acestei Sfinte Taine, pornind de la mărturii scripturistice, argumentând prin mărturii patristice şi concluzionând prin analiza textuală a rânduielii acestei Sfinte Taine.

Mi-am propus totodată să evidenţiez dezvoltarea Sfântului Maslu în Molitfelnicul românesc, ţinând cont de influienţele de natură grecească sau slavonă, care şi-au făcut simţită prezenţa de-alungul anilor în diferitele ediţii apărute pe teritoriul ţării noastre. În evidenţierea diferenţelor şi asemănărilor de natură textuală mă voi folosi de numeroase ediţii, dintre cele mai importante şi voi aminti eventualele abateri de natură liturgică sau canonică care s-au strecurat fie din neştiinţă, fie din nepăsare sau neglijenţă.

Deşi tema licenţei vizează în primul rând dezvoltarea Tainei Sfântului Maslu în Molitfelnicul românesc voi rezerva şi două capitole în care să tratez importanţa şi actualitatea acestei Sfinte Taine din viaţa creştinilor şi practica Bisericii, dar voi aminti şi câteva elemente de natură interconfesională, pe care le-am considerat mai importante în studierea materialului parcurs.

În încheierea lucrării mi-am propus o abordare a temei suferinţei printr-o prezentare a diferitelor mărturii scripturistice şi argumentări patristice, dar nu în ultimul rând voi încerca să reliefez câteva exemple din rânduiala Sfântului Maslu care fac referire la suferinţă, boală şi neputinţă.

I. Taina Sfântului Maslu - prefigurare în Sfânta Scriptură şi fundamentare scripturistică

1. Sfântul Maslu - etimologie şi denumirile atribuite acestei Sfinte Taine

Înainte de sistematizarea informaţiilor cu privire la subcapitolul propus, aş dori să amintesc caracterul esenţial al disciplinei intitulată ,,teologie liturgică”. Cu siguranţă este cunoscut faptul că scopul acestei discipline se rezumă la explicarea cultului prin elementul caracteristic intitulat ,,simbol”. De aceea elucidarea semnificaţiei cultului se realizează printr-un concept des folosit de teologia liturgică intitulat: ,,comemorare liturgică”; acest aspect mi-aminteşte, în primul rând, de caracterul anamnetic al cultului divin.

În acest sens doresc să fac referire la ideea exprimată de Alexander Schmemann: ,,dacă teologia liturgică provine dintr-o înţelegere a cultului ca act public al Bisericii, atunci scopul ei final va fi de a clarifica şi a explica cum Biserica se exprimă şi se împlineşte pe ea însăşi în acest act” .

Cu privire la definiţia acestei Sfinte Taine Hristu Andrutsos ne învaţă zicând: ,,Maslul sau Oleo-ungerea este Taina de origine dumnezeească, prin care, ungându-se bolnavul cu unt-de-lem, se coboară harul dumnezeesc şi vindecă boalele lui trupeşti şi sufleteşti” .

În ceea ce priveşte diferitele numiri ale acestei Sfinte Taine, trebuie să fac referire, mai întâi, la etimologia termenului ,,maslu”; denumirea este de origine slavă (de la cuvântul ,,maslo”, ce înseamnă untdelemn) , întâlnindu-se sub numirile: untdelemn, untdelemn împreunat cu rugăciune (din limba greacă ευ̉χὴ = rugăciune + έλαιον = untdelemn) , binecuvântarea untdelemnului, ungere cu untdelemn sfinţit , rugăciunea Sfântului Ulei sau Slujba Sfântului Ulei , eleoungere. În Biserica greacă Taina Sfântului Maslu este numită ,,Heptapadion”, adică ,,taina celor şapte preoţi” şi în limba slavonă se mai întrebuinţează şi termenul ,,soboravanie”, adică ,,slujba adunării” sau soborul preoţilor.

Bibliografie

Izvoare

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1975.

2. Novum Testamentum Graece et Latine, novis curis elaboravit D. Erwin Nestle, Editio duodecima, Stuttgart, 1937.

Autori patristici şi scrieri filocalice

3. Origen, Omilii şi adnotări la Levitic, Ediţie bilingvă, Studiu introductiv traducere şi note de Adrian Muraru, Editura Polirom, Iaşi, 2006.

4. Sfântul Ambrozie al Milanului, De Sacramentis (Despre Sfintele Taine), Scrieri (partea a II-a), în colecţia ,,Părinţi Scriitori Bisericeşti”, (53), Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1994.

5. Sfântul Chiril al Alexandriei, Închinarea şi slujirea în duh şi adevăr, în colecţia ,,Părinţi Scriitori Bisericeşti”, (38), Traducere introducere şi note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1991.

6. Sfântul Grigorie de Nyssa, Marele cuvânt catehetic, Traducere din limba greacă de Grigorie Teodorescu, Editura Sophia, 1998.

7. Sfântul Ignatie Teoforul, Epistola către Efeseni, în colecţia ,,Părinţi Scriitori Bisericeşti”, (1), Scrierile Părinţilor Apostolici, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1979.

8. Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2005.

9. Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre preoţie, Traducere introducere şi note de Pr. Dumitru Fecioru, Editura Sophia, Bucureşti, 2004.

10. Sfântul Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie, în Filocalia, vol. 3, Traducere introducere şi note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Ediţie electronică, Editura Apologeticum, 2005.

11. Idem, Ambigua, Traducere introducere şi note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2006.

12. Sfântul Nicolae Cabasila, Despre viaţa în Hristos, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2009.

13. Sfântul Sfinţit Mucenic Irineu al Lyonului, Aflarea şi respingerea falsei cunoaşteri sau Contra ereziilor, Traducere din limba engleză introducere şi note de Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruş, Editura Teologie pentru azi, Bucureşti, 2007.

14. Sfântul Simeon Arhiepiscopul Tesalonicului, Tratat asupra tuturor dogmelor credinţei noastre ortodoxe, după principii puse de Domnul nostru Iisus Hristos şi urmaşii Săi, vol. I, Editura Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, 2002.

15. Idem, vol. II, Editura Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, 2003.

16. Sfântul Vasile cel Mare, Scrieri (Partea Întâia), Omilia IX, Că Dumnezeu nu este autorul relelor, în colecţia ,,Părinţi Scriitori Bisericeşti”, (17), Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1986.

Preview document

Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 1
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 2
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 3
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 4
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 5
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 6
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 7
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 8
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 9
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 10
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 11
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 12
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 13
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 14
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 15
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 16
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 17
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 18
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 19
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 20
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 21
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 22
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 23
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 24
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 25
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 26
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 27
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 28
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 29
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 30
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 31
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 32
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 33
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 34
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 35
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 36
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 37
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 38
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 39
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 40
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 41
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 42
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 43
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 44
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 45
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 46
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 47
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 48
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 49
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 50
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 51
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 52
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 53
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 54
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 55
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 56
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 57
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 58
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 59
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 60
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 61
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 62
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 63
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 64
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 65
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 66
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 67
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 68
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 69
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 70
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 71
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 72
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 73
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 74
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 75
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 76
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 77
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 78
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 79
Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc - Pagina 80

Conținut arhivă zip

 • Taina Sfantului Maslu in molitfelnicul romanesc.doc

Alții au mai descărcat și

Sfântul Munte Athos

INTRODUCERE 6 CAPITOLUL I: PREZENTAREA MUNTELUI ATHOS 1.1 Aşezarc geograficã 8 1.2 Athosulde-a lungul istoriei 1.2.1 Athosul în vechime 10...

Biserica ortodoxă și regimul comunist

Biserica Ortodoxă Română şi regimul comunist (1945-1964) Introducere Relaţiile dintre Biserică şi Stat au prezentat de-a lungul timpului, şi...

Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică

CAPITOLUL I Noțiuni introductive 1.1. Despre preoție si rolul preotului ca păstor de suflete. Preoția este slujirea sfântă întemeiată de...

Biserica și rolul ei în viața creștinilor

Introducere Biserica este instituția divino-umană, corabia care-i poartă pe oameni pe valurile învolburate ale vieții pentru a-i duce la limanul...

Evanghelia copilăriei lui Iisus

1. INTRODUCERE Primele scrieri ale Noului Testament care cuprind viaţa şi învăţătura Domnului Iisus Hristos se numesc evanghelii. Ele sunt în...

Iubire și recunoștință

Argument Este foarte dificil, ca având o serie de teme, să alegi una care să te reprezinte, să fie în total acord cu aspiraţiile şi preocupările...

Aspectul religios - moral al cultului divin ortodox

Introducere Afirmaţiile mesajului creştin trebuie să prezinte propoziţii certe, nu ipoteze sau opinii personale. Ele pot avea un astfel de statut...

Taina Preoției

Introducere Taina hirotoniei a reprezentat întotdeauna un subiect delicat în cadrul dialogului ecumenic inițiat la începutul secolului XX. Deși...

Te-ar putea interesa și

Euharistia - taina unirii cu Hristos

Introducere Sfintele Taine sunt lucrări văzute, instituite de Mântuitorul Hristos şi încredinţate Sfintei Sale Biserici, prin care celor ce le...

Cunoaștere și Comuniune cu Dumnezeu în Taina Sfântului Maslu

1.Sfintele Taine, trepte ale desăvârşirii în comuniunea cu Dumnezeu 1.1.Sfintele Taine, împlinirea creaţiei omului. Pentru Biserica Ortodoxă...

Preocupări Patristice și Postpatristice în Țara Românească în Timpul Domnitorului Constantin Brâncoveanu

Introducere Viaţa liturgică reprezintă totalitatea slujbelor bisericeşti, săvârşite după un „tipic“, adică după rânduieli bine stabilite în forme...

Sfântul Maslu

Introducere: Menirea ontologică a omului este unirea cu Arhetipul său care este Hristos Domnul, Logosul Întrupat. În starea paradisiacă Adam, avea...

Ai nevoie de altceva?