Biserica ortodoxă și regimul comunist

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 174 în total
Cuvinte : 70393
Mărime: 233.01KB (arhivat)
Publicat de: Valentin A.
Puncte necesare: 14

Cuprins

 1. Introducere . 5
 2. Stadiul cercetărilor . 9
 3. Situaţia Bisericii Ortodoxe Române după 1945 . 22
 4. Clerul şi arestările . 28
 5. Epurarea ierarhiei . 32
 6. Profeţii ale ierarhilor BOR privind regimul comunist . 35
 7. Partidul Stat şi Biserica Ortodoxă Română . 39
 8. Poliţia politică şi slujitorii Altarului . 59
 9. Monahismul românesc în anii ’50 . 63
 10. Călugării şi rezistenţa anticomunistă . 67
 11. Spiritualitatea ortodoxă în timpul comunismului . 75
 12. Mănăstirile şi puterea comunistă. Ingerinţe politice . 80
 13. Clerici monahi în rezistenţa anticomunistă din anii ’50 . 87
 14. Îndrumarea clericilor în anii comunismului . 118
 15. Profesori de Teologie Ortodoxă în închisori . 133
 16. Un mărturisitor: prof. dr. Teodor M. Popescu (1893-1973) . 148
 17. Încheiere . 151
 18. Bibliografie . 155
 19. Anexă . 190

Extras din licență

Biserica Ortodoxă Română şi

regimul comunist (1945-1964)

Introducere

Relaţiile dintre Biserică şi Stat au prezentat de-a lungul timpului, şi încă mai prezintă, un interes deosebit pentru Istoricii Bisericii Universale, cu atât mai mult cu cât, de cele mai multe ori, reprezentanţii puterii temporare au căutat să-şi subordoneze Biserica, în vederea realizării unor interese trecătoare şi mai mult egoiste şi de grup, iar nu în interesul umanităţii.

Anii ’50-’60 ai sec. XX au fost dominaţi în cercetare de tema relaţiilor dintre Biserică şi Stat, fapt datorat, în parte, implicării unor factori de răspundere din structurile religioase internaţionale în conflictul celui de-al doilea război mondial.

Căderea cortinei de fier a făcut ca şi raporturile dintre Biserică şi statele comuniste , sau în curs de comunizare, să fie studiate, în contextul special al regimurilor totalitare comuniste. Există totuşi diferenţe majore, de la zonă la zonă, de la Stat la Stat, şi chiar de la Biserică la Biserică, fie ea Romano-catolică, Ortodoxă, Protestantă sau Greco-catolică. Aceste particularităţi se datorează oamenilor intraţi în joc şi caracterelor acestora, strategiilor politice operate de fiecare regim politic din statele fostei axe sovietice .

Michel Shafir, crainic în anii comunismului la Europa Liberă, afirma că există o deosebire fundamentală între Biserica Romano-catolică din Polonia şi Biserica Ortodoxă Română, şi anume prin faptul că cea din urmă a devenit o unealtă în mâna autorităţilor comuniste .

Lipsa unor mişcări de protest, precum cele din Ungaria sau Polonia, a contribuit la naşterea unor stereotipuri, privind o aşa-numită pasivitate nativă a românilor. S-a subliniat de curând că: „inexistenţa unei opoziţii în România comunistă a fost explicată prin influenţa preponderentă a Ortodoxiei asupra culturii politice. Cu alte cuvinte, Ortodoxia, spre deosebire de catolicism sau de protestantismul tradiţional, ar încuraja atitudinile pasive, ceea ce ar putea explica lipsa unei mişcări de opoziţie în România comunistă” .

Cu privire la această lipsă de rezistenţă, chiar români, precum Daniel Barbu, erau convinşi că: „Bisericii româneşti nu i-a fost dat să traverseze modernitatea în opoziţie cu Statul, ci s-a lăsat plămăduită de acesta. Mai întâi Statul liberal i-a dăruit autocefalia, unitatea prin Patriarhie şi dominaţia asupra celorlalte confesiuni. Mai târziu, Statul totalitar a scutit-o de concurenţa - periculoasă, întrucât se desfăşoară chiar pe terenul meritelor naţionale - Bisericii Greco-catolice şi i-a garantat securitatea în schimbul unei retrageri parţiale din sfera publică” .

În acest sens, regimul comunist, instaurat la 6 martie 1945, considera, potrivit modelului sovietic, că asumarea controlului Bisericii va putea mobiliza poporul spre culmile realizărilor socialiste. Pericolul unui astfel de control a fost prevestit de mari valori şi personalităţi ale Bisericii Ortodoxe Române, precum: Mitropolitul Nicolae Bălan, Teodor M. Popescu, Ioan Gh. Savin.

S-a evidenţiat adesea, mai ales în conferinţele ţinute la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, şi nu numai, de către fostul profesor de Teologie, T. M. Popescu, că modelul sovietic este al unui Stat persecutor, cu repercusiuni mai periculoase decât regimul politic al lui Nero. Persecuţiile din perioada primelor secole creştine ar fi avut o intensitate redusă în raport cu ceea ce se întâmpla în Uniunea Sovietică sau în ţările sale satelit: Albania şi Bulgaria.

Schimbările din viaţa socială şi politică a României, datorate presiunilor sovietice şi lipsei de ataşament ale celorlalte state care au manifestat o anume distanţare faţă de ţara noastră înaintea înţelegerii de la Ialta, au creat ideea transformării Bisericii Ortodoxe Române într-un „instrument docil la dispoziţia puterii comuniste” şi au creat premiza „schimbării în profunzime a structurii şi componenţei înaltei ierarhii a Bisericii noastre” . Clerul şi ierarhii au început să fie divizaţi în grupări definite de colaborarea sau necolaborarea cu puterea politică.

Cominterniştii, ajunşi la putere în România, căutau deseori oameni care să le facă jocul. Cum oportunişti se găseau pretutindeni,fapt întâmplat în toată istoria Poporului Român, deznădejdea nu şi-a găsit locul între membrii noii puteri politice. În acest sens, mulţi preoţi legionari sau membri ai diverselor partide politice se înrolau cu abnegaţie în rândurile Partidului Comunist, direct sau prin intermediul diverselor organizaţii sindicale sau culturale, ferm slujitoare diavolului roşu. Sunt cunoscuţi o serie de astfel de slujitori: Ioan Vască, Stan Dimancea, Constantin Burducea, Valerian Zaharia, Alexandru Ionescu etc.

Biserica Ortodoxă Română a rezistat în pofida acestor realităţi, datorită fiinţei sale sacramentale, prin marii duhovnici, unici în Ortodoxie şi neîntâlniţi în celelalte confesiuni creştine.

Preview document

Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 1
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 2
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 3
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 4
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 5
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 6
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 7
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 8
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 9
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 10
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 11
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 12
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 13
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 14
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 15
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 16
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 17
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 18
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 19
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 20
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 21
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 22
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 23
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 24
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 25
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 26
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 27
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 28
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 29
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 30
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 31
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 32
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 33
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 34
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 35
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 36
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 37
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 38
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 39
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 40
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 41
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 42
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 43
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 44
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 45
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 46
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 47
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 48
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 49
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 50
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 51
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 52
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 53
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 54
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 55
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 56
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 57
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 58
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 59
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 60
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 61
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 62
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 63
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 64
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 65
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 66
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 67
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 68
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 69
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 70
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 71
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 72
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 73
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 74
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 75
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 76
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 77
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 78
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 79
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 80
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 81
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 82
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 83
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 84
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 85
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 86
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 87
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 88
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 89
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 90
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 91
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 92
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 93
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 94
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 95
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 96
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 97
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 98
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 99
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 100
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 101
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 102
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 103
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 104
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 105
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 106
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 107
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 108
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 109
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 110
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 111
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 112
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 113
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 114
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 115
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 116
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 117
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 118
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 119
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 120
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 121
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 122
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 123
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 124
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 125
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 126
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 127
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 128
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 129
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 130
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 131
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 132
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 133
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 134
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 135
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 136
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 137
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 138
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 139
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 140
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 141
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 142
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 143
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 144
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 145
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 146
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 147
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 148
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 149
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 150
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 151
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 152
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 153
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 154
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 155
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 156
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 157
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 158
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 159
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 160
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 161
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 162
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 163
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 164
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 165
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 166
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 167
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 168
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 169
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 170
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 171
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 172
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 173
Biserica ortodoxă și regimul comunist - Pagina 174

Conținut arhivă zip

 • Biserica ortodoxa si regimul comunist.doc

Alții au mai descărcat și

Sfântul Iustin Martirul și filozoful - opera apologetică

Introducere Prin lucrarea de faţă am urmărit aprofundarea cunoştinţelor despre Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful, crescut în tradiţia şi...

Eshatologia universală în teologia ortodoxă

1.Introducere Eshatologia (de la eschata = evenimentele ultime) este învăţătura despre realităţile ultime ale mântuirii, adică despre instaurarea...

Evanghelia copilăriei lui Iisus

1. INTRODUCERE Primele scrieri ale Noului Testament care cuprind viaţa şi învăţătura Domnului Iisus Hristos se numesc evanghelii. Ele sunt în...

Sobornicitatea Bisericii

Introducere Cea mai de seamă problemă care a făcut şi face obiectul discuţiilor ecumeniste este refacerea unităţii Bisericii. Cine urmăreşte...

Competența Consistoriilor

Dreptul în sine are ca scop paza şi asigurarea intereselor vieţii omeneşti, şi în special a acelora care formează Biserica creştină. Disciplina şi...

Icoana - Chemare Spre Rugăciune

P r e f a ţ ă „Zic vouă: dacă aceştia vor tăcea , pietrele vor striga (Luca 19 : 45)” Pentru mulţi astăzi icoana este şi rămâne din păcate un...

Misiunea creștină și monahismul

Introducere Înainte de a începe tratarea unui astfel de subiect, precum şi a punctele de vedere ce se impun a fi menţionate, am considerat necesar...

Sfântul Apostol Pavel și Puterea Seculară

Scurt istoric Dintre cei doisprezece Apostoli, persoana Sfantului Apostol Pavel este cea mai cunoscuta. Informatii importante despre viata si...

Te-ar putea interesa și

Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea

INTRODUCERE Dialogul dintre Biserică și Stat constituie o temă mereu actuală, pentru că în fiecare epocă se pun probleme noi vieții în general,...

Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă

CUVÂNT INTRODUCTIV Anul 1945 marchează începutul unei noi perioade în istoria poporului român. Timp de aproape jumătate de secol, la conducerea...

Constituțiile României și Libertatea Religioasă

INTRODUCERE După revoluţia din decembrie 1989, guvernele, parlamentele, toate instituţiile democratice ale sistemului politic românesc în curs de...

Închiderea bisericii greco-catolice - studiu comparat România și Ucraina

INTRODUCERE De-a lungul istoriei, dincolo de conflictele armate, de conflictele dintre persoane şi de revendicãrile de putere, au existat...

Relația stat biserică

Lucrarea de fata îsi propune sa demonstreze în ce sens a evoluat relatia dintre puterea politica, reprezentata de Stat si puterea religioasa,...

Apariția și Evoluția Creștinismului în România

Creştinismul apărut în primul secol al erei noastre aduce un mesaj universal mai presus de divizunile naţionale şi sociale. Răspândirea...

Patriarhul Justinian Marina - omul potrivit la timpul potrivit

În ciuda faptului că Patriarhul Justinian Marina a fost numit de către unii în mod denigrator „patriarhul roşu”, a purtat povara cea mai grea a...

Deschidere Ritz Carlton în București

1. Prezentarea companiei 1.1 Prezentare generala Marriott International Inc. este o companie lider pe piata turistica, cu peste 3200 de...

Ai nevoie de altceva?