Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 31777
Mărime: 174.73KB (arhivat)
Publicat de: Marius P.
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pr. Lect. Dr. Alexandru Corneliu Arion
Facultatea de Teologie Ortodoxa si Stiintele Educatiei
Universitatea Valahia, Targoviste

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL I: Biserica ortodoxă și provocările religiozității postmoderne
 3. 1. Ipostaze ale religiozității postmoderne
 4. 2. Provocări ale noii religiozități postmoderne din perspectivă teologică
 5. CAPITOLUL II: Ortodoxia și Uniunea Europeană
 6. 1. Creștinismul ortodox și drepturile omului
 7. 2. Biserica Ortodoxă Română în perioada comunistă și post - comunistă
 8. 3. Drepturile omului în perspectiva ortodoxă română actuală
 9. CAPITOLUL III: Ortodoxia și puterea seculară - trecut și perspective
 10. 1. O istorie a secularizării în țara noastră în timpul lui Alexandru Ioan Cuza
 11. 2. O istorie a secularizării în timpul lui Spiru Haret
 12. CAPITOLUL IV: Dialogul Bisericii Ortodoxe cu mass - media
 13. 1. Sacrul și profanul în mass - media
 14. 2. Mediatizarea Bisericii Ortodoxe Române ( cazul Colectiv)
 15. 3. Persoane și instituții sacre vs profane
 16. CAPITOLUL V: Dialogul inter-religios și inter-creștin - o prioritate educativă eclesială contemporană
 17. CONCLUZII
 18. BIBLIOGRAFIE

Extras din disertație

INTRODUCERE

Dialogul dintre Biserică și Stat constituie o temă mereu actuală, pentru că în fiecare epocă se pun probleme noi vieții în general, vieții sociale, vieții de stat și vieții bisericești în special. În afara elementelor lor permanente care își au sorgintea lor în temeiurile dogmatice și canonice, cât privește Biserica Ortodoxă,și în principiile dreptului secular, cât privește Statul, raporturile dintre Biserică și Stat primesc trăsături noi, specifice, cu fiecare epocă istorică și orânduire socială. Elementul etnic, poporul, națiunea cărora aparține Biserica, precum și împreună-existența și lucrarea Bisericii Ortodoxe cu acestea, își pun amprenta lor pe relațiile dintre Biserică și Stat.

Relația Bisericii cu societatea în general și cu statul în special trebuie să țină seama de condițiile specifice sociale și istorice în care își desfășoară activitatea.Una din cele mai mari probleme cu care se confruntă Bisericile Ortodoxe în lumea contemporană este înțelegerea noțiunii de Biserică a lui Dumnezeu într-o societate pluralistă. Perioada contemporană demonstrează că este puternic pusă în criză teoria secularizării ca raționalizare progresivă, ireversibilă și integrală a existenței, teorie care a patronat universul cultural al modernității.

Începând cu anii 1990, noțiunea de globalizarea început să fie folosită pentru a descrie un proces complex,socio-economic și cultural, ale cărui principale caracteristici sunt difuziunea globală a instituțiilor și practicilor democratice, popularizarea și răspândirea unor modele economice, financiare și tehnologice și slăbirea suveranității statului național. Globalizarea favorizează individualismulși pluralismul, care se exprimă atât printr-o multitudine de credințe și denominațiuni, dar și printr-o pluralitate a posibilităților de angajament religios în lume.

Pluralismul a intrat în vocabular ca urmare aunei evoluții istorice continue de la intoleranță la toleranță, de la toleranță la respectul disensiunii și de aici la „credința în valoarea diversității”.

Lumea de azi este într-o stare de înstrăinare și de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Valorile religioase și morale sunt amenințate constant de un neo-păgânism care invadează oriunde viața societății. Persoana, comunitatea familială, cea locală și societatea românească se află în situația de a constata o serie de mutații fine dar sigure care sunt încă în derulare și care ating în diferite proporții și cu mai diferite efecte specificul personalist și comunitar al structurilor sociale la toate palierele, marcând o luptă aproape insesizabilă împotriva manifestării în lume a duhului lui Hristos.

Biserica creștină vede existența totală a lumii ca fiind suveranitatea lui Dumnezeu, modernitatea a pus în mișcare procesul dinamic de secularizare care a schimbat în mod radical rolul sfințeniei și al instituțiilor ecleziastice în viața lumii. Domeniul secular a pretins independența față de sfințenie, lumea smulgându-și autonomia de sub oblăduirea ecleziastică.

Biserica Ortodoxă, în relația ei cu lumea, nu adoptă nici atitudinea triumfalistă, adică de dominare a lumii, nici pe cea de negare a lumii și nici pe cea de rezervă și de resemnare în față lumii. Dimpotrivă, Ortodoxia are o atitudine realistă adecvată fiecărui moment istoric al evoluției complexe a societății. În dialogul cu lumea, cu problemele ei atât devariate și complexe, Biserica își arată prezența păstrând mesajul divin al slujirii. Ea lucrează în lume din interior spre exterior. Ea nu lucrează de pe poziții de forță și nici cu metode constrângătoare.

Lucrul ei este lucrul izvorât din dragoste, este o lucrare de slujire și dăruire pentru îndreptarea și transfigurarea lumii și a omului, pentru venirea acelui „cer nou” și „pământ nou”. În raport cu puterea seculară, creștinul trebuie să aibă o atitudine eshatologică: plecând de la biruința asupra patimilor să transfigureze în el însuși și în jurul lui existența, dar nu prin eludarea istoriei, ci prin asumarea ei.

În epoca modernității, provocările contemporane ale societății dezrădăcinate sunt multe, dar le amintim pe cele mai des întâlnite: muzica sau drogul auzului, care nu mai cultivă sentimentul frumosului din inima omului, ci îi obosesc sufletul injectându-i mesaje codificate sau directe, prin care acesta își pierde sensul sănătos al vieții sale și devine un dezaxat; drogul ochilorprin scene erotice sau ținută sumară; drogul guriicare depinde de gusturi: unii doresc amețeala prin alcool, alții drogurile sau țigările pentru că sunt la modă; drogul tactiluluicare implică empirismul de orice nuanță a omul contemporan; drogul mirosuluicare face ca omul să-și piardă simțul unui câmp cu flori; mitul hedonismului eroticcare oferă senzația că erosul este marea descoperire a sec. XX-XXI.

Dacă Biserica Ortodoxă se va mulțumi cu o prezență șicu o mărturie convențională în lume, nu va răspunde provocării contemporane cu duhul universal al lui Hristos și al Apostolilor, îl va lăsa pe omul contemporan neajutorat și va sucomba din cauza omogenizării promovate prin globalizare. Dacă, dimpotrivă, va avea curajul să promoveze în mod autocritic și cu pocăință, atât la nivel individual, cât și la nivel comunitar, duhul tradiției sale, va putea să ofere adevărul universalității sale ca replică la himera globalizării.

Demersul misionar nu caută să „cucerească” lumea; nici nu are drept scop extinderea și proiectarea unei comuniuni creștine, care controlează totul. Scopul lui nu este să crească autoritatea unei Biserici organizate, ci să slujească lumea cu iubire și smerenie, să îi ofere mântuirea. Nu este vorba de un aspect simplu de transmiterea unor învățături religioase, ci de „întruparea” Cuvântului în noi arii geografice și în noi circumstanțe, cu intenția de a așeza noi „biserici”, noi nuclee de adevăr și har, unde Tainele Împărăției vor fi celebrate și unde venirea ei va fi trăită în recunoștință și slăvire deoarece, misiunea nu este reprezentată de un proiect grandios, asemenea unei caracatițe care cuprinde totul în sine, ci de intervenția în micro, de îndeplinire a misiunii de păstor de suflete și a aceleia de următor al Mântuitorului, calitate pe care o are orice creștin botezat, nu numai clericul și nu numai cei cu anumite răspunderi în Biserică.

Bibliografie

1. *** Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea și cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte DANIEL - Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2015.

2. Achimescu, Pr. Nicolae, Noile mișcări religioase, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2002.

3. Idem, Religie, modernitate și postmodernitate, Editura Trinitas, București, 2013.

4. Idem, Religii în dialog, Editura Trinitas, Iași, 2006.

5. Alexy, Robert, Drepturi fundamantale și drepturi ale omului, în „Drepturile omului la întâlnirea dintre culturi”, coord. Jörn Rüsen, Hans-Klaus Keul, Adrian-Paul Iliescu, Editura Paralela 45, Pitești, 2004.

6. Arion, Drd. Alexandru, Influența sectelor de origine hindusă în Europa și America, în „Studii Teologice”, seria a-II-a, anul LV, nr. 1-2 (ian.-iun.), 2003.

7. Bauman, Zygmunt, Etica postmodernă, trad. de Doina Lică, Ed. Amarcord, Timișoara, 2000.

8. Berglund, Bruce R., Porter Brian, Christianity and Modernity in Eastern Europe, Budapest, Central European University Press, 2010.

9. Bizău, Pr. Ioan, Viața în Hristos și maladia secularizării, Editura Patmos, Cluj- Napoca, 2002.

10. Bobrinskoy, Pr. Prof. Boris, Împărtășirea Duhului, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1999.

11. Bria, Pr. Prof. Dr. Ion, Liturghia după Liturghie. Misiune apostolică și mărturie creștină - azi, Ed. Athena, București, 1996.

12. Idem, Teologia ortodoxă în România contemporană. Evaluări și perspective, Editura Trinitas, Iași, 2003.

13. Idem, Tratat de Teologie Dogmatică și Ecumenică, Editura Andreiană, Sibiu, 2009.

14. Bruce, Steve, God is dead: Secularization in the West, Oxford: Blackwell, 2002.

15. Brunner, Emil, Justice and the Social Order, trad. Mary Hottinger, New York, Harper& Brothers, 1945.

16. Bulgakov, Serghei, Ortodoxia, traducere de Nicolae Grosu, Editura Pandeia, București, 1994.

17. Champion, Francoise, Spirit religios difuz, eclectism și sincretisme, în Jean Delumeau (coord.), Religiile lumii, trad. Angela Pagu, Editura Humanitas, București, 2014.

18. Coman, Viorel I., „Depersonalizarea ideologiilor umaniste”, art. în Ziarul Lumina, luni, 18 ianuarie 2010.

19. *** Constituția României, art. 29, alin. 3 și 5, Ed. Lumina Lex, București, 2003.

20. Cotrău Diana, Cotoc Alexandra, Social Capital Bridging through Sociopolitical and Religious Referencing in Computer Mediated Communication. A Study Case of a Mediated Local Drama, în „Journal for the Study of Religions and Ideologies”, nr. 17/2018.

21. Davie, Grace, Believing without belonging, în „Social Compass”, nr. 4/1990.

22. Idem, Global Civil Religion: A European Perspective, în „Sociology of Religion”, 62, no. 4, 2001.

23. Idem, Religion in Modern Europe. A Memory Mutates, Oxford University Press, 2000.

24. Durkheim, Emile, Selected writings, Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

25. Eliade, Mircea, Nostalgia originilor. Istorie și semnificație în religie, trad. de Cezar Baltag, Editura Humanitas, București, 1994.

26. Idem, Sacrul și Profanul, trad. Brîndușa Prelipceanu, Editura Humanitas, București, 2017.

27. Enache, George, Ortodoxie și putere politică în România contemporană (studii și eseuri), Editura Nemira, București, 2005.

28. Idem, Problema autonomiei în dezbaterile parlamentare din 1925, privitoare la Legea pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Române, în „Revista română de studii teologice și religioase”, nr. 1-2/2007.

29. Fox, Jonathan, World Separation of Religion and State into the 21st Century, în „Comparative Political Studies”, Volume 39, Number 5, 2006.

30. Frunză, Florin, Misiunea Bisericii și instituțiile Statului, în „Inter”, Anul I, nr. 1-2 /2007.

...

Preview document

Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 1
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 2
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 3
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 4
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 5
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 6
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 7
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 8
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 9
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 10
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 11
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 12
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 13
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 14
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 15
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 16
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 17
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 18
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 19
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 20
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 21
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 22
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 23
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 24
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 25
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 26
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 27
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 28
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 29
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 30
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 31
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 32
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 33
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 34
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 35
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 36
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 37
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 38
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 39
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 40
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 41
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 42
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 43
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 44
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 45
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 46
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 47
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 48
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 49
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 50
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 51
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 52
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 53
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 54
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 55
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 56
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 57
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 58
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 59
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 60
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 61
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 62
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 63
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 64
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 65
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 66
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 67
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 68
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 69
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 70
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 71
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 72
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 73
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 74
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 75
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 76
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 77
Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea - Pagina 78

Conținut arhivă zip

 • Biserica Ortodoxa intr-o lume pluralista. Dialogul sau cu societatea.docx

Alții au mai descărcat și

Iudaismul

Iudaism – doctrina religioasa a evreilor.Se poate referi de asemenea si la sistemul religios al evreilor in general. Cartea misterului pecetluit...

Mănăstirea Putna

Asezata la 72 de kilometri de Cetatea de Scaun a Sucevei, Manastirea Putna, prima si cea mai importanta ctitorie a Binecredinciosului Voievod...

Exegeza Psalmilor la Sfinții Părinți

Introducere Dintre toate scrierile cuprinse în Vechiul Testament, cea mai populară scriere este Psaltirea, numită „O carte a sufletului...

Sinoadele Conciliariste

Scurt Istoric Sinodul de la Pisa a fost convocat la 25 martie 1409, pentru curmarea marei schisme papale, dar în loc s-o aplaneze a lărgit-o. La 5...

Nașterea Bisericii Creștine Române

Crestinismul este a doua mare religie monoteista a lumii, intemeiata pe invatatura, persoana si viata lui Iisus, numit si Mesia (Mantuitorul) in...

Mănăstirea Cetățuia

Ctitorul Manastirii CETATUIA este domnul Gheorghe Duca. Zidirea s-a inceput in anul 1669 si s-a finalizat in 1672. Inscriptia in limba greaca,...

Te-ar putea interesa și

Misiunea Bisericii și Deschiderea Ecumenică în Mileniul III

1. MISIUNEA CA VOCAŢIE APOSTOLICĂ A BISERICII 1. 1. Etimologia cuvântului „misiune” Misiune (de la verbul mitto, ere - a trimite) înseamnă...

Sociologia Religiei

Noţiuni Generale de Sociologie Întrebările Sociologiei Care este obiectul cercetărilor sociologice? Wright Mills (1916 - 1962), preciza...

Ai nevoie de altceva?