Constituțiile României și Libertatea Religioasă

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 115 în total
Cuvinte : 45760
Mărime: 161.61KB (arhivat)
Publicat de: Anghel Kovacs
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Pr. Nicolae V. Dură
UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANŢA FACULTATEA DE TEOLOGIE SECŢIA: TEOLOGIE PASTORALĂ

Cuprins

 1. PRECIZĂRI NOŢIONALE
 2. INTRODUCERE
 3. CAPITOLUL I: BISERICA ŞI STATUL
 4. 1. Relaţiile dintre Biserică şi Stat – aspecte generale
 5. 2. Scurt istoric al relaţiilor Stat – Biserică
 6. CAPITOLUL II: CONSTITUŢIA ROMÂNIEI ŞI PREVEDERILE
 7. EI PRIVIND CULTELE RELIGIOASE
 8. 1. Regimul juridic al cultelor în lumina Constituţiilor României (1866, 1923, 1938, 1948, 1965, 1986).
 9. 2. Constituţiile din 1991 şi 2003 şi libertatea religioasă.
 10. CAPITOLUL III: INSUFICIENŢE ALE CONSTITUŢIEI ROMÂNIEI DIN PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ
 11. CAPITOLUL IV: O EVALUARE A REGIMULUI CONSTITUŢIONAL AL CULTELOR DIN ROMÂNIA ÎN LUMINA TRATATULUI PRIVIND CONSTITUŢIA EUROPEANĂ
 12. 1. Libertatea religioasă în Constituţiile statelor europene.
 13. 2. Prevederi ale Legilor libertăţilor religioase.
 14. CONCLUZII
 15. BIBLIGRAFIE

Extras din proiect

INTRODUCERE

După revoluţia din decembrie 1989, guvernele, parlamentele, toate instituţiile democratice ale sistemului politic românesc în curs de constituire au acţionat pentru instituirea cadrului juridic necesar garantării libertaţii religioase, pentru crearea premiselor instituţionale necesare fiecarui cetaţean, pentru a-şi putea practica, în public sau în privat, credinţele sau practicile religioase pe care le împărtăşeşte. Cele trei puteri ale statului român au dat dovadă de interese şi preocupări comune, de dorinţa de a colabora pentru asigurarea libertaţii religioase. De asemenea, marea majoritate a partidelor politice au propus sau au cerut ca organele de stat să asigure libertatea religioasă cultelor şi asociaţiilor religioase, nesemnalându-se poziţii divergente şi aprige dispute între reprezentanţii diferitelor partide politice în privinţa garantării unei depline libertaţi religioase .

Legile statului şi reglementarile referitoare la viaţa religioasă nu trebuiesc considerate o încercare de stanjenire şi limitare a libertăţii credinţei, un amestec al politicului si juridicului într-un domeniu care aparţine în exclusivitate sacrului şi divinului. Încercarea de exceptare a comunitatilor religioase de la reglementarile “pământeşti” pierde din vedere că, deşi “nu aparţin acestei lumi” ele se află în această “lume”, esenţa lor este în legătură cu supranaturalul dar existenţa este socială şi comunitaţile religioase, după cum se exprimă sociologii, reprezintă grupuri sociale ca oricare altele, evident, cu specificul lor.

Credincioşii şi comunităţile pe care le formează se află în cele mai variate relaţii cu celelalte subsisteme sociale, fiind, în acelaşi timp, parteneri în viaţa economică, în subsistemul cultural, administrativ, etc. Nereglementarea relaţiilor din anumite domenii lasă câmp deschis manifestării liberului arbitru, care poate ajunge până la consecinţe şi violenţe greu de imaginat. Pentru ca, în concepţia socială, credincioşii şi comunităţile religioase, prin specificul lor sunt mai vulnerabili decât alţi agenţi şi factori ai activităţii sociale. Legile referitoare la organizarea şi activitatea sistemului religios protejează acest domeniu şi egalizează şansele de coexistenţă şi colaborare în viaţa socială. De fapt, reglementările juridice referitoare la culte şi credinţe nu stabilesc norme pentru viaţa religioasă şi pentru activitatea internă a bisericilor. Pentru aceasta fiecare cult şi asociaţie îşi elaborează propriile norme în cadrul statutelor şi mărturisirilor de credinţă. Normele elaborate de stat au în vedere asigurarea desfăşurării libere a activitaţii de cult şi relaţiile cu celelalte subsisteme sociale. Ele vizează nu credinţa ci activitatea “laică” a credincioşilor şi bisericilor. Toate bisericile administrează bunurile materiale, terenurile, construiesc lăcaşe de cult, redistribuie veniturile credincioşilor, au o ierarhie şi o organizare administrativ-teritorială, etc. Aceste îndeletniciri nereligioase rămân în competenţa autorităţilor politice şi judecătoreşti. Prin reglementări, activitatea economică, financiară, culturală a bisericilor şi personalului de cult este integrată în ansamblul sistemului social. Celelalte subsisteme sociale oferă comunităţilor de credincioşi venituri, bunuri, protecţie, etc. şi exprimă faţă de religie anumite cerinţe: să contribuie la realizarea unitaţii şi armoniei sociale, la culturalizarea populaţiei, la sporirea moralităţii şi spiritului civic etc. Între religie şi societate există o interdependenţă funcţională. Sistemele religioase şi credinţele care de-a lungul istoriei şi-au epuizat rolul şi funcţiile, au fost abandonate .

Democratizarea şi secularizrea societăţilor moderne, separarea bisericii de stat şi transformarea acesteia într-un subsistem al vieţii sociale impune reglementarea activităţii cultelor în sensul armonizarii funcţiilor religiei în ansamblul vieţii sociale. Aceasta cu atât mai mult în condiţiile existenţei pe acelaşi teritoriu – cum este cazul Romaniei – a unui numar mare de credinţe religioase, toate având drepturi şi îndatoriri egale şi presupunând, deopotrivă, relaţii ”frăţeşti”.

Lucrarea de faţă este o analiză a mentalităţilor, principiilor, mecanismelor mediilor politice, juridice, administrative, culturale, care permit persoanei umane să practice individual sau în colectiv, în particular sau în public, propriile credinţe religioase. Am avut în vedere statutul juridic al institutiilor religioase; relaţiile Stat – instituţii religioase; relaţiile interreligioase; actele normative şi instituţiile Statului care asigură şi garantează libertatea religioasă; prevederile documentelor/ mecanismele internaţionale pentru protecţia libertaţii religioase.

Cu toate ca problema raporturilor dintre Biserica şi Stat a fost tratată în nenumarate scrieri, ea ramâne însă mereu actuală, pentru că în fiecare epocă se pun probleme noi vieţii în general, vieţii sociale, vieţii de Stat şi celei bisericeşti.

Biserica îndeplinindu-şi misiunea ei în timp, nu poate face abstracţie de vremea în care trăieşte, şi care cuprinde nu numai zile şi ani etc., ci mai ales acele condiţii în care se desfăşoară viaţa omenească, condiţii supuse mereu transformărilor, pe măsura progresului pe care îl înscrie viaţa omenească în dezvoltarea ei istorică.

Vorbind de Biserică, se înţelege că ne gândim la aspectul ei de societate văzută şi nu la aspectul ei haric, care nu intra în domeniul relaţiilor cu Statul. Pentru indeplinirea misiunii sale, Biserica îşi duce acţiunea printre oameni, iar acestia nu există altfel decât în condiţiile vremii, pentru că nu se pot nici hrani, nici imbrăca, nici gândi şi nici lucra, decât în condiţiile pe care i le oferă dezvoltarea istorică. Biserica nu poate acţiona, şi niciodată nu a acţionat altfel decât ţinând seama de ansamblul condiţiilor în care traieşte omul, pentru ca, aşa cum s-a văzut, ea nu conduce şi nu schimbă vremurile, ci şi ea se gaseşte înlăuntrul acestora .

Acceptând întotdeauna realităţile pe care le dă la iveală dezvoltarea istorică a vieţii omeneşti, Biserica le-a privit si pe acestea- cum era şi firesc – ca supuse categoriei timpului şi nu şi-a legat nici natura, nici misiunea ei de vreuna din ele.

Pentru viaţa şi misiunea Bisericii, cea mai de seamă dintre realităţile istorice ale vieţii omeneşti în continua transformare, este Statul. Organizaţia Statală, privită în cadrul general al condiţiilor vremii, se integrează şi ea între acestea, şi poate fi numită condiţia Statului, condiţie pe care Biserica a privit-o cu un interes deosebit şi a ţinut şi trebuie să ţină mereu seama de ea, ca fiind cea mai importantă între toate celelalte care au aparut la un moment dat în istoria societăţii omeneşti.

Preview document

Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 1
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 2
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 3
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 4
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 5
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 6
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 7
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 8
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 9
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 10
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 11
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 12
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 13
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 14
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 15
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 16
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 17
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 18
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 19
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 20
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 21
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 22
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 23
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 24
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 25
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 26
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 27
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 28
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 29
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 30
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 31
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 32
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 33
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 34
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 35
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 36
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 37
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 38
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 39
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 40
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 41
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 42
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 43
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 44
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 45
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 46
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 47
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 48
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 49
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 50
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 51
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 52
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 53
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 54
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 55
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 56
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 57
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 58
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 59
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 60
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 61
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 62
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 63
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 64
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 65
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 66
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 67
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 68
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 69
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 70
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 71
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 72
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 73
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 74
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 75
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 76
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 77
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 78
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 79
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 80
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 81
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 82
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 83
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 84
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 85
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 86
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 87
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 88
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 89
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 90
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 91
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 92
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 93
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 94
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 95
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 96
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 97
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 98
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 99
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 100
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 101
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 102
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 103
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 104
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 105
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 106
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 107
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 108
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 109
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 110
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 111
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 112
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 113
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 114
Constituțiile României și Libertatea Religioasă - Pagina 115

Conținut arhivă zip

 • Constitutiile Romaniei si Libertatea Religioasa.doc

Alții au mai descărcat și

Lucrarea de dizertație - Religie

1. Jertfelnicul Vechiului Testament. Loc de întâlnire cu Dumnezeu În toate religiile au existat și exisă diverse locuri de cult, începând cu...

Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică

CAPITOLUL I Noțiuni introductive 1.1. Despre preoție si rolul preotului ca păstor de suflete. Preoția este slujirea sfântă întemeiată de...

Cenzura - vechile practici staliniste

În România a existat o cultură de ocupaţie al cărei principal scop a constat în demolarea continuă a valorilor culturale româneşti, vechi sau...

Protopsalti, compozitori și dascăli de muzică psaltică

Introducere Muzica psaltică bizantină este prin esență o muzica exclusiv omofonă și melodică (exclude armonia sau cântarea pe mai multe voci). Din...

Hamartiologia și patologia - Legătura dintre păcate și bolile psihice

INTRODUCERE Am elaborat această lucrare de seminar cu titlul „Hartiologia și patologia: legătura dintre păcate și bolile psihice” la disciplina...

Chipul patriarhilor români în pictura bisericească

Prezenta ierarhilor în pictura bizantină devine un fenomen repetabil începând încă din secolul al VI-lea, atunci cand alături de împăratul...

Decalog

Porunca I “Eu sunt Domnul Dumnezeul Tau; sa nu ai alti dumnezei afara de Mine.” Cea dintâi poruncă din prima tablă este aceasta: “Eu sunt Domnul...

Viața și activitatea Sfinților Apostoli

SFÂNTUL APOSTOL ȘI EVANGHELIST MATEI Mai este cunoscut ca Levi, fiul lui Alfeu. Este din Capernaum, având meseria de vameș. Într-o zi când era...

Te-ar putea interesa și

Protecția juridică a dreptului la viață

CAPITOLUL l EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI 1.1.EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI PE PLAN INTERNATIONAL Problema...

Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă

CUVÂNT INTRODUCTIV Anul 1945 marchează începutul unei noi perioade în istoria poporului român. Timp de aproape jumătate de secol, la conducerea...

Drept constituțional și instituții publice

Sectiunea I - Drept constitutional Noţiunea de drept constituţional Dreptul este definit ca ansamblul regulilor de conduită, instituite sau...

Relațiile dintre stat și Biserică în țările UE

Atunci când dorim să înţelegem situaţia complexă în care se găseşte relaţia dintre Biserică şi Stat la nivel european, trebuie să privim spre...

Libertatea de conștiință - drept constituțional

Introducere Libertăţile gândirii au atât o dimensiune individuală propriu-zisă(a avea opinii şi convingeri), cât şi o dimensiune socială şi...

Drepturile Fundamentale Europene ale Omului și Drepturile Omului Islamic

1. Consideratii generale a) Delimitarea conceptelor: Drepturile omului/ Drepturile fundamentale. Drepturile omului/ Drepturile cetateanului....

Viața religioasă și libertatea cultelor în Uniunea Europeană

a)Libertatea religioasa in tarile din Uniunea Europeana Ỉn limbajul juridic internaţional, expresia “libertate religioasă”este folosită pentru a...

Relația stat biserică

Lucrarea de fata îsi propune sa demonstreze în ce sens a evoluat relatia dintre puterea politica, reprezentata de Stat si puterea religioasa,...

Ai nevoie de altceva?