Hamartiologia și patologia - Legătura dintre păcate și bolile psihice

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 7063
Mărime: 43.05KB (arhivat)
Publicat de: Ieremia Botezatu
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pr. Conf. Univ. Dr. Nelu-Picu Ocoleanu
Facultatea de Teologie Ortodoxa
Universitatea din Craiova, Craiova
Materie: teologie si cultura
Domeniul: Teologie

Cuprins

  1. INTRODUCERE 3
  2. CAPITOLUL I. DEFINIȚIE ȘI TERMINOLOGIE .4
  3. CAPITOLUL II. CLASIFICAREA BOLILOR PSIHICE 6
  4. CAPITOLUL III. LEGĂTURA DINTRE BOLILE PSIHICE ȘI BOLILE SPIRITUALE 12
  5. CAPITOLUL IV. LEGĂTURA DINTRE PATIMI, BOLI SPIRITUALE ȘI BOLI PSIHICE ...14
  6. CONCLUZIE 22
  7. BIBLIOGRAFIE ...23

Extras din referat

INTRODUCERE

Am elaborat această lucrare de seminar cu titlul „Hartiologia și patologia: legătura dintre păcate și bolile psihice” la disciplina Bioetică.

Motivul pentru care am ales această temă, este importanța subiectului în societatea contemporană. Trăim într-o societate în care patologia bolilor sau cel puțin a tulburărilor psihice este din ce în ce mai prezentă. Starea de anxietate sau de teamă nejustificată (atac de panică) pare să copleșească lumea în care trăim. Astfel am încercat în prezenta lucrare, să arăt motivele apariției acestor boli psihice, dincolo de latura medicinei psihiatrice, încercând să tratez cauzele spirituale ale acestor tulburări.

În Capitolul I numit „Definiție și terminologie”, am expus pe scurt definițiile și terminologia hamartiologiei și patologiei.

Capitolul al II-lea denumit „Clasificarea bolilor psihice”, expune pe scurt, principalele categorii de boli psihice, și manifestarea acestora din punct de vedere al medicinei de psihiatrie.

În Capitolul al III-lea intitulat „Legătura dintre bolile spirituale și bolile psihice”, am arătat individualitatea bolilor spirituale, respectiv psihice, dar și legătura care există între unele dintre ele.

Capitolul IV l-am numit „Legătura dintre patimi, boli spirituale și boli psihice. În acesta se regăsește modul cum cele opt păcate capitale provoacă boli trupești, spirituale sau psihice. Este capitolul care tratează în mod direct legătura dintre păcate și bolile psihice.

Așadar pe parcursul lecturii, în această lucrare, se întâlnește în permanență indisolubila legătura dintre patimi și modul cum acestea viciază atât spiritul, cât și psihicul uman.

CAPITOLUL I

DEFINIȚIE ȘI TERMINOLOGIE

a) Hamartiologia

Termenul de hamartiologie, este originar din limba greacă: ἁμαρτία, hamartia, „lipsă de marcă, eroare" și λoγια, -logia, „studiu". Hamartiologia este o ramură a studiului teologiei religiei creștine, specifică majorității confesiunilor din cadrul creștinismului. Această ramură se ocupă cu studierea păcatului, mai ales a păcatului originar, și cu consecințele ontologice ale păcatului.

Doctrina păcatului original sau primordial, a fost formulată foarte clar de Apostolul Pavel, în Epistola sa către Romani: „De aceea, precum printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, așa și moartea a trecut la toți oamenii, pentru că toți au păcătuit în el. Căci, până la lege, păcatul era în lume, dar păcatul nu se socotește când nu este lege. Ci a împărățit moartea de la Adam până la Moise și peste cei ce nu păcătuiseră, după asemănarea greșelii lui Adam, care este chip al Celui ce avea să vină. Dar nu este cu greșeala cum este cu harul, căci dacă prin greșeala unuia cei mulți au murit, cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul Lui au prisosit asupra celor mulți, prin harul unui singur om, Iisus Hristos. Și ce aduce darul nu seamănă cu ce a adus acel unul care a păcătuit; căci judecata dintr-unul duce la osândire, iar harul din multe greșeli duce la îndreptare.Căci, dacă prin greșeala unuia moartea a împărățit printr-unul, cu mult mai mult cei ce primesc prisosința harului și a darului dreptății vor împărăți în viață prin Unul Iisus Hristos.Așadar, precum prin greșeala unuia a venit osânda pentru toți oamenii, așa și prin îndreptarea adusă de Unul a venit, pentru toți oamenii, îndreptarea care dă viață;Căci precum prin neascultarea unui om s-au făcut păcătoși cei mulți, tot așa prin ascultarea unuia se vor face drepți cei mulți” (5, 12-19).

Fericitul Augustin este cel care preia și dezvoltă această idee în Apus, numind această doctină „păcatul ereditar”. Conform lui Augustin, prin căderea în păcat a lui Adam și Eva, toți oamenii (urmași ai acestora) sunt ținuți sub pedeapsă. Practic întreaga umanitate preia în natura ei acest păcat al protopărinților din Grădina Edenului.

În schimb Pelagius, cel care a dezvoltat erezia numită pelagianism, afirma că păcatul primordial nu a afectat natura umană decât printr-o tendință negativă a acesteia de a cădea în păcat, dar fiecare om este responsabil doar de proprile greșeli. Practic Pelagiu nu credea în transmiterea păcatului lui Adam și Eva la toți urmașii acestora.

Bibliografie

1. Jean-Claude Larchet, Inconștientul spiritual sau Adâncul neștiut al inimii, Editura Sofia, București, 2009.

2. Jean-Claude Larchet, Terapeutica bolilor spirituale, Editura Sofia, București, 2006.

3. H. Tristram Engelhardth jr., Fundamentele bioeticii creștine, Editura Deisis, Sibiu, 2005.

4. Nicolae Răzvan Stan, Antropologia din perspectiva hristologică. Bazele doctrinareale vieții duhovnicești, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2016.

5. Kaplan & Sadock, Psihiatrie clinică, Manual de buzunar, ediția a treia. Ediție online.

6. https://ro.wikipedia.org

Preview document

Hamartiologia și patologia - Legătura dintre păcate și bolile psihice - Pagina 1
Hamartiologia și patologia - Legătura dintre păcate și bolile psihice - Pagina 2
Hamartiologia și patologia - Legătura dintre păcate și bolile psihice - Pagina 3
Hamartiologia și patologia - Legătura dintre păcate și bolile psihice - Pagina 4
Hamartiologia și patologia - Legătura dintre păcate și bolile psihice - Pagina 5
Hamartiologia și patologia - Legătura dintre păcate și bolile psihice - Pagina 6
Hamartiologia și patologia - Legătura dintre păcate și bolile psihice - Pagina 7
Hamartiologia și patologia - Legătura dintre păcate și bolile psihice - Pagina 8
Hamartiologia și patologia - Legătura dintre păcate și bolile psihice - Pagina 9
Hamartiologia și patologia - Legătura dintre păcate și bolile psihice - Pagina 10
Hamartiologia și patologia - Legătura dintre păcate și bolile psihice - Pagina 11
Hamartiologia și patologia - Legătura dintre păcate și bolile psihice - Pagina 12
Hamartiologia și patologia - Legătura dintre păcate și bolile psihice - Pagina 13
Hamartiologia și patologia - Legătura dintre păcate și bolile psihice - Pagina 14
Hamartiologia și patologia - Legătura dintre păcate și bolile psihice - Pagina 15
Hamartiologia și patologia - Legătura dintre păcate și bolile psihice - Pagina 16
Hamartiologia și patologia - Legătura dintre păcate și bolile psihice - Pagina 17
Hamartiologia și patologia - Legătura dintre păcate și bolile psihice - Pagina 18
Hamartiologia și patologia - Legătura dintre păcate și bolile psihice - Pagina 19
Hamartiologia și patologia - Legătura dintre păcate și bolile psihice - Pagina 20
Hamartiologia și patologia - Legătura dintre păcate și bolile psihice - Pagina 21
Hamartiologia și patologia - Legătura dintre păcate și bolile psihice - Pagina 22
Hamartiologia și patologia - Legătura dintre păcate și bolile psihice - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Hamartiologia si patologia - Legatura dintre pacate si bolile psihice.docx

Alții au mai descărcat și

Rugăciunea domnească în exegeză biblică și patristică

RUGĂCIUNEA DOMNEASCĂ ÎN EXEGEZA BIBLICĂ ŞI PATRISTICĂ. PRELIMINARII „Omenirea întreagă are nevoie de iertarea păcatelor astfel că prezenţa acestei...

Lucrarea de dizertație - Religie

1. Jertfelnicul Vechiului Testament. Loc de întâlnire cu Dumnezeu În toate religiile au existat și exisă diverse locuri de cult, începând cu...

Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică

CAPITOLUL I Noțiuni introductive 1.1. Despre preoție si rolul preotului ca păstor de suflete. Preoția este slujirea sfântă întemeiată de...

Postul în lumina predicii de pe munte

INTRODUCERE Asupra originii postului părerile sunt împărțite. Cei mai mulți îl leagă de cultul morților din vechime. Astfel, după unii, postul își...

Protopsalti, compozitori și dascăli de muzică psaltică

Introducere Muzica psaltică bizantină este prin esență o muzica exclusiv omofonă și melodică (exclude armonia sau cântarea pe mai multe voci). Din...

Chipul patriarhilor români în pictura bisericească

Prezenta ierarhilor în pictura bizantină devine un fenomen repetabil începând încă din secolul al VI-lea, atunci cand alături de împăratul...

Teologie

Psihologia este o știință modernă, un vlăstar al creștinismului apusean. în marea lor pustiire și lipsă de speranță, oamenii au descoperit...

Postul - timp al pocăinței

Postul, ca mijloc de despătimire, merge mână în mână cu rugăciunea. Cele două mijloace se sprijină unul pe altul şi se intercondiţionează. De aceea...

Ai nevoie de altceva?