Botezul Copiilor

Licență
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 31351
Mărime: 125.06KB (arhivat)
Publicat de: Mihaita T.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. 1. Introducere 2-7
 2. 2. Botezul copiilor în Vechiul Testament 8-11
 3. 3. Prefigurări ale Botezului creștin în Vechiul Testament 12-16
 4. 4. Botezul practicat de Sfântul Ioan Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului. Botezul Mântuitorului 17 - 30
 5. 5. Botezul creștin
 6. a) Generalități 31-35
 7. b) Necesitate și instituire 35-40
 8. c) Efecte 40-47
 9. 6. Botezul copiilor
 10. a) Considerații generale 48-49
 11. b) Necesitate 49-51
 12. c) Fundamentare nou-testamentară 52-58
 13. d) Practica Bisericii primare ( mărturii patristice) 58-62
 14. 7. Concluzii 63-64
 15. 8. Declarație 65
 16. 9. Bibliografie 66-70

Extras din licență

Fundamentarea scripturistică a pedobaptismului

I. Motivare

Înainte de mântuitoarele Sale patimi, Domnul nostru Iisus Hristos S-a rugat Părintelui ceresc pentru unitatea Apostolilor și a celor care vor crede în El prin propovăduirea lor (Ioan 17,21). De altfel Mântuitorul îi avertizase pe ucenici că vor apărea învățători mincinoși care îi vor duce pe mulți în rătăcire ( Marcu 13, 22).

Simon Magul a fost primul colț al neghinei celei rele, care, văzând pe Sfinții Apostoli cum făceau minuni prin darul Preasfântului Duh, prin punerea mâinilor pe bolnavi, a adus bani ca să cumpere și el acest dar spre a face și el minuni și vindecări ( Fapte 8, 9-24). Tot de timpuriu începe să apară blestematul eres al Nicolaiților ( Apocalipsa 2,6), precum și sectarismul grupărilor din Corint ( I Corinteni 1, 12).

Acestea au fost doar câteva începuturi de erezii și secte pomenite în Sfânta Scriptură, chiar din vremea Sfinților Apostoli, iar dacă vom trece în timpul post-apostolic (patristic), vedem că buruienile blestemate ale ereziilor au început a crește, a se îndesi și a înăbuși sămânța cea buna și curată a Evangheliei lui Hristos.

Cei dintâi au fost gnosticii, foarte puternici în sec. I; montaniștii și pepuzenii în sec. II; arienii și macedonienii în sec III; apolinariștii în sec IV; eunomienii, monofiziții în sec V; origenismul, întemeiat de Origen; monoteliții în sec VII; iconoclaștii, incepând cu sec. VIII.

A fost nevoie de cele șapte Sinoade Ecumenice care, pe baza Sfintei Scripturi și a Sfintei Tradiții, au stabilit adevărata învățătură de credință ortodoxă. În această perioadă părinții și scriitorii bisericești au alcătuit, în lupta lor împotriva ereziilor, cele mai importante scrieri teologice. Iconoclasmul, adică lupta împotriva icoanelor, a fost ultima mare luptă încercată de eretici și schismatici, împotriva Ortodoxiei, iar Sinodul din anul 842 a consfințit biruința Ortodoxiei împotriva învățăturilor greșite.

Din nefericire, în a doua jumatate a secolului al IX-lea au început tensiunile și confruntările între Apus și Răsărit, care vor duce în anul 1054 la Marea Schismă între Biserica Răsăritului, rămasă în istorie ca Biserica Ortodoxă și Biserica Apusului, cunoscută astăzi ca Biserica Romano-Catolică. Schisma de la 1054 deschide drumul celei mai radicale înstrăinări istorice a creștinismului. Evoluția lucrurilor în Biserica Apusului, în special prin cristalizarea primatului papal și a infailibilității papei și, prin aceasta, structurarea întregii Biserici Apusene în funcție de un singur centru din ce în ce mai puternic lumește, va conduce treptat la Reforma din secolul al XVI-lea.

“ La începutul secolului. al XVI-lea, călugărul catolic german Martin Luther a provocat o a doua mare dezbinare. Din trupul romano-catolicismului s-a rupt o parte și așa s-a născut Protestantismul. Au venit apoi Jean Calvin, Ulrich Zwingli și alții și în felul acesta s-a născut Biserica Reformată. Pe vremea regelui Henric al VIII-lea, Biserica Angliei s-a rupt și ea din trupul Romei și a dat naștere Bisericii Anglicane, regele proclamîndu-se cap al Bisericii, în locul papei. Și astăzi regina Angliei se consideră conducătoarea Bisericii Anglicane în Anglia și a Bisericii Presbiteriene în Scoția.

Dezbinarea a continuat și a crescut până la a măsura peste 6.000 de Biserici, denominațiuni creștine și secte, în vremea noastră. Nimeni nu mai știe câte au apărut în ultima vreme mai ales în S.U.A dar și în Europa, dezbinând astfel Biserica despre care Mântuitorul a spus că trebuie „să fie una” , precum trupul Său unul este. Încă Sf. Ap. Pavel pusese dramatica întrebare pe care ne-o punem și noi: „Au doară s-a împărțit Hristos?” (I Cor 1,13)”

Reformatorii din secolul al XVI-lea s-au înșelat crezând că autoritatea papei poate fi înlocuită cu autoritatea Bibliei. Principiul “Sola Scriptura” nu putea să mențină unitatea Bisericii și deci nici unitatea credinței, pentru că autoritatea Scripturii era de fapt autoritatea celui care o interpreta. Așa se face că Protestantismul și Bisericile născute din Reformă vor constitui mediul în care se vor naște cultele neoprotestante iar din acestea sectele neoprotestante Toate acestea, din dorința de a-și determina identitatea, își vor formula învățături proprii, inventând pretinse argumente împotriva dreptei credințe, în legătură cu : cinstirea Sfintei Cruci, a Sfintelor Icoane, a Maicii Domnului, a sfinților etc.

Preview document

Botezul Copiilor - Pagina 1
Botezul Copiilor - Pagina 2
Botezul Copiilor - Pagina 3
Botezul Copiilor - Pagina 4
Botezul Copiilor - Pagina 5
Botezul Copiilor - Pagina 6
Botezul Copiilor - Pagina 7
Botezul Copiilor - Pagina 8
Botezul Copiilor - Pagina 9
Botezul Copiilor - Pagina 10
Botezul Copiilor - Pagina 11
Botezul Copiilor - Pagina 12
Botezul Copiilor - Pagina 13
Botezul Copiilor - Pagina 14
Botezul Copiilor - Pagina 15
Botezul Copiilor - Pagina 16
Botezul Copiilor - Pagina 17
Botezul Copiilor - Pagina 18
Botezul Copiilor - Pagina 19
Botezul Copiilor - Pagina 20
Botezul Copiilor - Pagina 21
Botezul Copiilor - Pagina 22
Botezul Copiilor - Pagina 23
Botezul Copiilor - Pagina 24
Botezul Copiilor - Pagina 25
Botezul Copiilor - Pagina 26
Botezul Copiilor - Pagina 27
Botezul Copiilor - Pagina 28
Botezul Copiilor - Pagina 29
Botezul Copiilor - Pagina 30
Botezul Copiilor - Pagina 31
Botezul Copiilor - Pagina 32
Botezul Copiilor - Pagina 33
Botezul Copiilor - Pagina 34
Botezul Copiilor - Pagina 35
Botezul Copiilor - Pagina 36
Botezul Copiilor - Pagina 37
Botezul Copiilor - Pagina 38
Botezul Copiilor - Pagina 39
Botezul Copiilor - Pagina 40
Botezul Copiilor - Pagina 41
Botezul Copiilor - Pagina 42
Botezul Copiilor - Pagina 43
Botezul Copiilor - Pagina 44
Botezul Copiilor - Pagina 45
Botezul Copiilor - Pagina 46
Botezul Copiilor - Pagina 47
Botezul Copiilor - Pagina 48
Botezul Copiilor - Pagina 49
Botezul Copiilor - Pagina 50
Botezul Copiilor - Pagina 51
Botezul Copiilor - Pagina 52
Botezul Copiilor - Pagina 53
Botezul Copiilor - Pagina 54
Botezul Copiilor - Pagina 55
Botezul Copiilor - Pagina 56
Botezul Copiilor - Pagina 57
Botezul Copiilor - Pagina 58
Botezul Copiilor - Pagina 59
Botezul Copiilor - Pagina 60
Botezul Copiilor - Pagina 61
Botezul Copiilor - Pagina 62
Botezul Copiilor - Pagina 63
Botezul Copiilor - Pagina 64
Botezul Copiilor - Pagina 65
Botezul Copiilor - Pagina 66
Botezul Copiilor - Pagina 67
Botezul Copiilor - Pagina 68
Botezul Copiilor - Pagina 69
Botezul Copiilor - Pagina 70

Conținut arhivă zip

 • Botezul Copiilor.doc

Alții au mai descărcat și

Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii

INTRODUCERE Această lucrare tratează o temă de reală importanţă practică în viaţa Bisericii din orice timp şi în mod special în timpul nostru,...

Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu

INTRODUCERE "Sfintele Taine sunt lucrări sfinte, instituite de Dumnezeu întrupat, prin care, în Biserică, într-o formă văzută, se împărtăşeşte...

Euharistia - taina unirii cu Hristos

Introducere Sfintele Taine sunt lucrări văzute, instituite de Mântuitorul Hristos şi încredinţate Sfintei Sale Biserici, prin care celor ce le...

Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani

INTRODUCERE Dacă Biserica şi-a putut dezvolta de timpuriu o gândire teologică sistematică, aceasta li se datorează în primul rând celor...

Biserica și rolul ei în viața creștinilor

Introducere Biserica este instituția divino-umană, corabia care-i poartă pe oameni pe valurile învolburate ale vieții pentru a-i duce la limanul...

Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici

I. Introducere I.1 Profeţii vestitori ai poruncilor divine Profetismul este o instituţie făgăduită poporului Israel din vremea lui Moise şi care...

Virtuțile teologice în scrierile Sfantului Apostol Pavel

Introducere: Personalitatea Sfântului Apostol Pavel, întemeietorul creştinismului misionar Învăţătura şi faptele Mântuitorului Hristos au fost...

Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam

INTRODUCERE Iudaismul este alături de creştinism şi islam, una dintre cele trei mari religii ale lumii. Evreii sunt unul dintre puţinele popoare...

Te-ar putea interesa și

Catolicismul în Banat în secolul XVII

Introducere Lucrarea de faţă îşi propune spre dezbatere o temă puţin abordată în istoriografia românească în ciuda importanţei acesteia. Până în...

Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului

Viaţa spirituală în desfăşurarea şi dezvoltarea ei, cunoaşte o serie de etape care în Biserică sunt marcate prin Sfintele Taine, ce se...

Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani

INTRODUCERE Dacă Biserica şi-a putut dezvolta de timpuriu o gândire teologică sistematică, aceasta li se datorează în primul rând celor...

Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană

INTRODUCERE Între cele şapte taine liturgice se numără şi cele trei taine de iniţiere care sunt iniţiale creştinului: Botez, Mirungere şi...

Taina Sfântului Botez

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să expună tema anunţată în titlu încercând să ofere lămuriri asupra Tainei Sfântului Botez, prima Taină...

Taina sfântului botez

INTRODUCERE Sfintele Taine reprezintă puntea de legătură între creştinul ortodox şi Dumnezeu. Prin Sfintele Taine, noi putem simţi harul lui...

Intreita slujire a Mântuitorului - Sfintele Taine

Activitățile in Biserica In biserica, slujirea, o putem clasifica/imparti in 3 categorii 1. Activitatea invatatoreasca 2. Activitatea...

Necesitatea botezării copiilor

Introducere Din capul locului trebuie să remarcăm faptul că Mântuitorul Hristos a trimis pe sfintii apostoli la propovăduire si i-a însărcinat să...

Ai nevoie de altceva?