Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 29613
Mărime: 110.32KB (arhivat)
Publicat de: George D.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pr. Prof. Dr. Hârlăoanu Cezar
Facultatea de Teologie Ortodoxa Dumitru Stăniloae

Cuprins

 1. I. Introducere
 2. I.1. Profeţii vestitori ai poruncilor divine p.3
 3. II.2. Mesajul moral-social al profeţilor mici p.6
 4. II. Atitudinea profetilor legată de desfrânare şi adulter p.10
 5. III. Condamnarea păcatelor clasei sacerdotale p.14
 6. IV. Idolatria poporului evreu în cărţile profeţilor mici p.25
 7. V. Păcatele combătute de profeţii mici
 8. V.1. Combaterea corupţiei p.37
 9. V.2. Combaterea luxului p.42
 10. V.3. Combaterea sclaviei şi a exploatării săracilor p.47
 11. VI. Îndemnuri la pace şi dreptate socială
 12. VI.1. Îndemnuri la pace p.52
 13. VI.2. Îndemnuri la dreptate socială p.57
 14. VII. Consideraţii finale p.68
 15. Bibliografie p.69

Extras din licență

I. Introducere

I.1 Profeţii vestitori ai poruncilor divine

Profetismul este o instituţie făgăduită poporului Israel din vremea lui Moise şi care s-a dezvoltat din vremea judecătorului-profet Samuel şi a durat până în vremea lui Neemia. Această instituţie religioasă este specifică poporului Israel, iar prin reprezentanţii săi-profeţii- a avut un rol important. Potrivit misiunii lor, profeţii au avut rolul de mijlocitori între Dumnezeu şi fii lui Israel, chemarea lor fiind făcută direct de Dumnezeu, ceea ce înseamnă că au avut o misiune specială din partea lui Dumnezeu

După opinia lui K. Jasper, profeţii Vechiului Testament aparţin „perioadei axiale” a istoriei universale. Ei sunt avocaţii neinfricaţi ai conştiinţei morale vizavi de forţele întunericului care încearcă să o depersonalizeze.

Veacuri de-a rândul, profeţii au jucat un rol hotărâtor în viaţa poporului biblic. Aproape că nu există eveniment mai important la care ei să nu fi luat parte. Şi aceasta nu au făcut-o în calitate de simpli funcţionari ci ca mesageri ai Dumnezeului celui Viu, ca persoane harismatice purtătoare de cuvânt dumnezeiesc. Au apărut în momente de răscruce şi de criză pentru destinul lui Israel, fiind astfel martorii incontestabili ai dramei prin care trecea poporul biblic. De notat, curentul profetic debutează istoric în ajunul instaurării regimului monarhic şi atinge apogeul în momentul în care monarhia era ameninţată cu abolirea.

Secolul al VIII –lea î.Hr. reprezintă o adevărată renaştere a fenomenului în discuţie. Acum îşi fac apariţia primii profeţi scriitori, Amos, Osea, Isaia şi Miheia. Activitatea prin viu grai e conjugată cu cea literară, de fixare în scris a mesajului transmis iniţial contemporanilor. Cauza consemnării acestor cuvinte pentru generaţiile viitoare trebuie căutată probabil în complexitatea fără precedent a perioadei istorice prin care trecea poporul lui Israel în acea perioadă. În acest context, cuvintele lor devin paradigme pentru profilul moral al persoanei umane din toate timpurile.

Trăsăturile particulare ale profeţilor scriitori din acest secol pot fi reduse la trei raporturi:

a. raportul profetului cu tradiţia

b. relaţia Revelaţie- istorie

c. interdependenţa factorilor moral-social-religioşi

Profeţii au avut atât o chemare extraordinară, dacă avem in vedere felul în care ei îşi îndeplineau misiunea, cât şi alta ordinară, dacă o privim ca o autoritate supremă de învăţământ în sânul poporului Israel. Ei au fost mai întâi mesageri ai soliei divine pe care o făceau cunoscută contemporanilor lor, cuvântările lor fiind însoţite de multe ori cu acte simbolice pentru a fi mai bine înţelese de cei ce-i ascultau. În scrierile profeţilor sunt prezentate aspectele etice a căror valabilitate nu se pierde niciodată, utilitatea lor pentru vremea noastră fiind evidenţiată. Atât pentru evrei cât şi pentru creştini, profeţii reprezintă personalităţile spirituale, scrierile lor fiindu-le de mare folos religios-moral, deoarece comportă evidente mesaje etice de mare şi eficientă actualitate. Operele lor reprezintă un adevărat tezaur de valoare religioasă şi socială din care se împărtăşeşte umanitatea.

În aceste scrieri profetice, care au pecetea inspiraţiei divine, orice credincios cunoaşte adevărata invăţătură despre Dumnezeu cel Sfânt şi etic, izvorul dreptăţii şi mai ale al iubirii sfinte, aşa cum au subliniat în cărţile lor Osea şi Ieremia. Profeţtii Vechiului Testament, în toată misiunea lor au dovedit că ei sunt oamenii lui Dumnezeu şi evenimentele din vremea lor le-au privit ţinând seama de aspectul religios. Ca bărbaţi aleşi ai lui Dumnezeu erau pătrunşi de ideea legământului încheiat pe muntele Sinai prin mijlocirea lui Moise. Acest legământ sfânt a fost conceput de profeţi ca o căsătorie spirituală a lui Dumnezeu cu poporul Său. Legământul sinaitic are şi un fundament moral şi pe care profeţii s-au străduit să îl aşeze la temelia vieţii sociale ca normă de comparare religos-morală

Bibliografie

Abrudan, Pr.Lector Dr. Dumitru -Aspecte ale antropologiei Vechiului Testament, în Studii Teologice an. XXX 1978, nr. 3-4.

Idem-Mântuirea şi sensul ei comunitar în scrierile profetice ale Vechiului Testament, în Studii Teologice an. XXVII 1975, nr. 1-2.

Basarab, Pr. Prof. Dr. Mircea -Cartea Profetului Amos:introducere, traducere şi comentariu, în Studii Teologice an. XXXI 1979 nr. 5-10.

Burcuş, Dr. M. Teodor-Aspecte sociale în predica profeţilor Vechiului Testament, în Studii Teologice an. XLVIII 1966, nr. 9-10.

Chiţescu, Prof. Dr. Nicolae -Atitudinea principalelor religii ale lumii faţă de problemele vieţii pământeşti, în Ortodoxia an. IV 1952, nr 2.

Georgescu, Diac. Prof. Dr. Ion V. -Legământul veşnic al preoţiei, în Biserica Ortodoxă Română an. LXXXII 1964, nr.5-6.

Neaga, Pr. Prof. Dr. Nicolae -Primatul dreptăţii, în Mitropolia Ardealului an. XXVIII 1983, nr. 9-10.

Idem- Împărăţia lui Dumnezeu, împărăţia păcii, în Mitropolia Ardealului an XXVIII 1983, nr. 7-8.

Idem-Dreptate şi pace:aspecte biblice, în Mitropolia Moldovei şi Sucevei an. LXIV 1988, nr. 5.

Idem-Universul social al păcii, în Mitropolia Ardealului an. XXX 1985 nr.9-10.

Idem-Pacea în viziunea profeţilor, în Mitropolia Ardealului an. XXVII 1982 nr.1-3.

Negoiţă, Pr. Prof. Dr. Athanase-Instituţii sociale în Vechiul Testament, în Studii Teologice an. II 1950, nr. 9-10.

Paschia, Pr. Prof. Dr. Gheorghe-Profeţii Vechiului Testament propovăduiesc pacea, se roagă şi luptă pentru ea, în Biserica Ortodoxă Română an. CII 1984, nr. 11-12.

Preview document

Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 1
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 2
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 3
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 4
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 5
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 6
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 7
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 8
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 9
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 10
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 11
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 12
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 13
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 14
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 15
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 16
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 17
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 18
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 19
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 20
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 21
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 22
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 23
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 24
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 25
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 26
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 27
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 28
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 29
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 30
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 31
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 32
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 33
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 34
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 35
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 36
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 37
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 38
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 39
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 40
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 41
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 42
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 43
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 44
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 45
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 46
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 47
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 48
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 49
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 50
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 51
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 52
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 53
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 54
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 55
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 56
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 57
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 58
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 59
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 60
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 61
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 62
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 63
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 64
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 65
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 66
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 67
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 68
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 69
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 70
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 71
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 72
Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici - Pagina 73

Conținut arhivă zip

 • Invataturi Moral-Sociale Desprinse din Cartile Profetilor Mici.doc

Alții au mai descărcat și

Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii

INTRODUCERE Această lucrare tratează o temă de reală importanţă practică în viaţa Bisericii din orice timp şi în mod special în timpul nostru,...

Crearea lumii - știință și religie

INTRODUCERE Dintotdeauna omul şi-a pus întrebarea cauzelor existenţei, a avut imboldul de a explica şi de a înţelege ceea ce este necunoscut sau...

Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei

Introducere Orientarea ecumenică a Bisericii de Răsărit în contemporaneitate a dat naştere, printre altele, unei noi atitudini faţă de Bisericile...

Botezul Copiilor

Fundamentarea scripturistică a pedobaptismului I. Motivare Înainte de mântuitoarele Sale patimi, Domnul nostru Iisus Hristos S-a rugat...

Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului

INTRODUCERE: Afirmaţiile mesajului creştin trebuie să prezinte propoziţii certe, nu ipoteze sau opinii personale. Ele pot avea un astfel de statut...

Raportul dintre cosmogonia mozaică și cosmogonia popoarelor antice

I.a. Superioritatea concepţiei mozaice despre lume fata de cele păgâne. Una dintre problemele fundamentale ale tuturor religiilor şi ale tuturor...

Creația - Operă a iubirii lui Dumnzeu

“La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul”(Facerea 1,1). Cerul – “şamayim” – este numit în Sfânta Scriptură “sălaşul lui Dumnezeu” (Psalmul...

Profeții mijlocitori și interpreți ai voii lui Dumnezeu

ARGUMENT Alegerea unei teme de studiu în domeniul teologiei biblice reprezeintã o datorie de onoare si o preocupare pentru orice elev seminarist....

Ai nevoie de altceva?