Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 18518
Mărime: 68.82KB (arhivat)
Publicat de: Ilaria Rotariu
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tudor Vianu

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL I. Botez, Mirungere, Euharistie şi Spaţiul Ortodox.
 3. a) Rânduiala şi Explicarea Botezului şi a Mirungerii la Sfinţii Părinţi: Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare, Ambrozie al Milanului
 4. b) Rânduiala Botezului, Mirungerii, Euharistiei în Ortodoxia Contemporană
 5. CAPITOLUL II Legătura dintre Botez, Mirungere, Euharistie ca taine
 6. de iniţiere
 7. a) Botez
 8. b) Mirungere
 9. c) Euharistie
 10. d) Legătura dintre ele
 11. CAPITOLUL III Botez, Mirungere, Euharistie în Bisericile Vechi
 12. Orientale
 13. a) Botez, Mirungere, Euharistie în Biserica Armeană
 14. b) Botez, Mirungere, Euharistie în Biserica Ortodoxă Siriană şi în India
 15. c) Botez, Mirungere, Euharistie în Biserica Etiopiană
 16. CAPITOLUL IV Tradiţia Apuseană privind cele trei taine
 17. a) Tradiţia Catolică
 18. b) Tradiţia Protestantă
 19. CAPITOLUL V Reforma Conciliul II Vatican privind tainele de Iniţiere
 20. a) Botez, Mirungere, Euharistie în Constituţia Sacrosanctum Concilium
 21. b) Reforma postconciliară şi Tainele de iniţiere

Extras din proiect

INTRODUCERE

Între cele şapte taine liturgice se numără şi cele trei taine de iniţiere care sunt iniţiale creştinului: Botez, Mirungere şi Euharistie.

Botezul, Mirungerea şi Euharistia sunt taine fundamentale ale Bisericii, fără de care mântuirea ar fi imposibilă. Aceste taine de iniţiere sunt puncte de referire în viaţa unui creştin.

Toate momentele importante ale vieţii noastre creştineşti sunt pecetluite, sfinţite şi călăuzite de harurile Sfintelor Taine.

Pe Iisus Hristos îl avem ca exemplu, deoarece El a fost Cel care s-a lăsat botezat de Sfântul Ioan Botezătorul în apa Iordanului pentru a arăta lumii că fără botez nu ne putem numi creştini, sau cel ce nu se va naşte din apă şi din Duh, nu va intra în împărăţia cerurilor.

Prin propovăduirea cuvântului Sfintei Evanghelii, Biserica lucrează în numele şi cu puterea lui Hristos la opera mântuirii noastre.

„Biserica este întruchipată în Sfintele Taine dar nu în chip simbolic, ci ca mădularele în inimă, ca ramurile în rădăcina plantei sau ca mlădiţele în viţă”.

Botezul, Mirungerea şi Euharistia sunt considerate Taine ale vieţii spirituale, deoarece ele sunt foarte importante pentru mântuirea fiecărui om.

Tainele de iniţiere, le putem numi temelia vieţii noastre religioase, fiind fundamentale pentru mântuire.

Prin Taina Botezului ne unim şi ne naştem în Hristos, prin Taina Mirungerii ne întărim în viaţa duhovnicească, iar prin Sfânta Taină a Euharistiei primim hrana pentru viaţa de dincolo, numită viaţa veşnică.

Fiecare taină necesită o taină corespunzătoare care constă în caracterul supranatural al Tainei. Botezul este acea Taină care, prin întreita cufundare în apă sfinţită, în numele Sfintei Treimi, cel ce se botează primeşte harul iertării păcatului strămoşesc.

Cu referire la Sfânta Taină a Botezului, Sfântul Grigorie de Nyssa ne spune un cuvânt foarte frumos: „Botezul este curăţirea păcatelor, iertarea greşelilor, cauza înnoirii şi a renaşterii.”

Lucrarea aceasta este un studiu liturgic şi urmăreşte prezentarea actelor, a rugăciunilor şi a ceremoniilor din diferitele rânduieli de iniţiere care există în lumea creştină. Vom vedea diferenţele şi asemănările dintre rânduiala ortodoxă şi celelalte rânduieli creştine.

Sub o cercetare mai amănunţită privind Tainele de iniţiere în celelalte Biserici şi confesiuni creştine, vom scoate în evidenţă şi vom urmări într-un mod special ritualul acestor taine de iniţiere. Sunt prezentate rânduielile baptismale ale diferitelor Biserici şi confesiuni creştine în modul în care se apropie de rânduiala ortodoxă şi de tradiţia apostolică, iar cele mai apropiate taine de iniţiere de cea ortodoxă sunt rânduielile de iniţiere din Bisericile Orientale.

Lucrarea se va încheia cu prezentarea concluziilor rezultate în urma studiului amănunţit asupra semnificaţiei şi a evoluţiei ritualului primar al iniţierii creştine.

CAPITOLUL I

Botez, Mirungere şi Euharistie în Spaţiul Ortodox

a) Rânduiala şi explicarea Botezului şi a Mirungerii la Sfinţii Părinţi: Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare şi Ambrozie al Milanului.

b) Rânduiala Botezului, Mirungerii în Ortodoxia Contemporană

a) Rânduiala şi explicarea Botezului şi a Mirungerii la Sfinţii Părinţi: Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare şi Ambrozie al Milanului.

Sfântul Ioan Gură de Aur

Ioan Hrisostom (Gură de Aur) îşi merită pe deplin numele pentru puterea şi frumuseţea cuvântării sale. Sfântul Ioan Gură de Aur s-a născut în Antiohia, capitala Orientului, cam pe la nul 344 . În viaţă a fost îndrumat de mama sa, care i-a vrut tot binele pentru el. Ioan a luat lecţii de la cei mai învăţaţi oratori ai timpului, iar cu timpul a devenit mai bun decât îndrumătorii săi.

Sfântul Ioan Gură de Aur în diferitele sale scrieri, a acordat o importanţă deosebită explicării ritului Botezului, ca Taină de iniţiere, neglijând în catehezele sale baptismale, celelalte două Taine ale iniţierii creştine (Mirungerea şi Sfânta Euharistie).

În rândurile următoare vom încerca să reconstituim rânduiala slujbei Botezului, aşa cum se săvârşea ea la Antiohia în epoca aceea, şi cum reiese din informaţiile pe care ni le dă în omiliile sale baptismale Sfântul Ioan Gură de Aur.

Am observat că rânduiala, în comparaţie cu cea de azi din riturile liturgice răsăritene, era mult mai simplă. Riturile baptismale, erau, ca şi la Ierusalim, pentru: exorcismare, lepădarea de satana, Unirea cu Hristos şi ungerea baptismală.

Exorcismele erau citite de către exorcişti, cu mult înainte de săvârşirea botezului propriu-zis şi constau în rostirea cuvintelor înfricoşătoare ale conjurării (blestemului), destinate să alunge pe demoni, urmate de o rugăciune de invocare adresată lui Dumnezeu, în care era vorba şi de pedeapsa gheenei.

Ceremonia lepădării de satana şi unirea cu Hristos avea loc la Sfârşitul pregătirii baptismale, fie în Vinerea Patimilor, la ceasul al IX-lea, fie în Sâmbăta Patimilor după amiază, imediat înainte de săvârşirea Botezului.

În prezenţa preoţilor slujitori, în frunte cu episcopul, avea loc ritualul, care apoi conduceau candidaţii în biserică.

În urma studiilor făcute pe baza materialului, nu ştim dacă formula rostită era împărţită în articole sau o singură frază.

De la Sfântul Chiril al Ierusalimului avem o împărţire în fragmente sub formă de articole, a formulei rostită de catehumen.

Sfântul Ioan Gură de Aur nu pomeneşte de suflare sau scuiparea diavolului de către catehumen, din ritualul actual al botezului în riturile liturgice răsăritene.

Preview document

Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 1
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 2
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 3
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 4
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 5
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 6
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 7
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 8
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 9
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 10
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 11
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 12
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 13
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 14
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 15
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 16
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 17
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 18
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 19
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 20
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 21
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 22
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 23
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 24
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 25
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 26
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 27
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 28
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 29
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 30
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 31
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 32
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 33
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 34
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 35
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 36
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 37
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 38
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 39
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 40
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 41
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 42
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 43
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 44
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 45
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 46
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 47
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 48
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 49
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 50
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 51
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 52
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 53
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 54
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 55
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 56
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 57
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 58
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 59
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 60
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 61
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 62
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 63
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 64
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 65
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 66
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 67
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 68
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 69
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 70
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 71
Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Bibliografie.doc
 • Cuprins.doc
 • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem

INTRODUCERE Afirmaţiile mesajului creştin trebuie să prezinte propoziţii certe, nu ipoteze sau opinii personale. Ele pot avea un astfel de statut...

Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu

INTRODUCERE "Sfintele Taine sunt lucrări sfinte, instituite de Dumnezeu întrupat, prin care, în Biserică, într-o formă văzută, se împărtăşeşte...

Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică

INTRODUCERE Trăim într-o societate în care preocupările faţă de lucrurile materiale şi trecătoare sunt prioritare, într-o lume pe care cu mândrie...

Epistola I către Corinteni

Introducere Cei doisprezece ucenici, pe care Domnul Iisus Hristos i-a ales apostoli şi vestitori ai săi, au aplicat asupra Bisericii începătoare...

Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți

INTRODUCERE Apostolii, ca şi preoţii asociaţi lor, preiau misiunea pe care Iisus şi-a asumat-o când a zis: "Duhul Domnului este peste Mine, pentru...

Responsabilizare, auto-responsabilizare și înduhovnicire în viața studentului teolog

Exemplu de Introducere Orice român şi bun creştin este dator, cred, să se îngrijească şi să cunoască istoria Bisericii sale naţionale şi istoria...

Tainele de inițiere în viața creștină

Introducere După căderea în păcat, comunicarea harică între Dumnezeu şi om a fost pierdută, omul intrând în moarte sufletească şi osândă veşnică,...

Receptarea învățăturii palamite ca energie necreată și experiența ei în viață bisericească din Țările Române în secolele XIV-XVIII

dumnezeiesc-aspecte epistemologice Revelaţia lui Dumnezeu-Treime: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, ocupă centralitatea întregii teologii a Bisericii....

Ai nevoie de altceva?