Epistola I către Corinteni

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 105 în total
Cuvinte : 35964
Mărime: 108.82KB (arhivat)
Publicat de: Anghel Kovacs
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: I.P.S. Dr. Teodosie Petrescu
UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANŢA FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ SPECIALIZAREA TEOLOGIE PASTORALĂ

Cuprins

  1. Introducere 3
  2. I. Corintul şi începuturile creştinismului 6 II. Motivarea şi stilul Epistolei I către Corinteni 18
  3. III. Actualitatea mesajului din Epistola I către Corinteni 29
  4. IV. Învăţătura despre învierea trupurilor – temei al învierii noastre 61
  5. V. Iubirea – încununarea virtuţilor creştine 80
  6. VI. Textul Epistolei I către Corinteni în Bibliile româneşti 89
  7. Concluzii 98
  8. Bibliografie 101

Extras din proiect

Introducere

Cei doisprezece ucenici, pe care Domnul Iisus Hristos i-a ales apostoli şi vestitori ai săi, au aplicat asupra Bisericii începătoare şi pecetea personalităţii lor. Însuşi Mântuitorul Hristos, prin numirile ce le-a dat ucenicilor, arată particularităţile deosebite ale caracterului lor şi superioritatea însuşirilor lor. Astfel Ioan a fost numit Fiul Tunetului, iar Simon a trecut în toate veacurile cu numele de Chifa sau Petru, apostolul Pietrei din capul Unghiului (I Petru 2,4-8). Lui Petru îi revenise cinstea de a admite cu autoritate pe primul păgân netăiat împrejur, cu drepturi egale, în comuniune cu Hristos şi el totdeauna a fost socotit unul dintre stâlpii principali ai Bisericii primare (Galateni 2,9). Ioan pe de altă parte, este apostolul iubirii, apostolul iubit şi evanghelist ales, cu evlavia lăuntrică mai presus de formele externe. Petru, ca cel dintâi care mărturisise divinitatea lui Hristos, şi Ioan, ca prieten iubit al lui Iisus ca om, iată două nume în comunitatea apostolilor, care pentru ochii omeneşti strălucesc cu o lumină deosebită între cele douăsprezece pietre preţioase ce s-au aşezat la temeliile noului Ierusalim (Apocalipsa 21,14).

Nu era însă încă şi un apostol, căruia să i se încredinţeze un lucru şi mai vast şi mai rodnic şi mai greu, care trebuia să întemeieze încă şi mai multe Biserici, să suporte şi mai mute încercări şi să atragă în turma lui Hristos o mulţime mult mai mare de credincioşi, apărarea şi susţinerea noii comunităţi se rezema la început pe umerii Sfântului Petru şi totuşi răbdarea nu a fost supusă la o încercare aşa cum a fost supusă răbdarea aceluia asupra căruia zilnic apăsa îndatorirea „de a purta de grijă de toate Bisericile”, cum va fi viitorul Apostol Pavel. Apostolul Ioan a trăit mai mult decât toţi apostolii şi totuşi chiar şi viaţa acestuia apăsată de anii de exil şi de cumplite necazuri, a fost mai puţin încercată decât a aceluia care socotea pentru sine abia o mică amărăciune „de a muri în fiecare zi” (I Corinteni 15,31). Trebuia deci un al treilea fel de apostol. Pe lângă apostolul mărturisirii şi apostolul iubirii, Biserica lui Hristos mai avea nevoie şi de apostolul neamurilor.

De aceea nu este o exagerare a acorda o importanţă atât de mare meritelor arătate creştinismului de Sfântul Apostol Pavel. Acest lucrător de cea mai mare însemnătate şi plin de abnegaţie ar fi putut cu tot dreptul să spună că s-a ostenit mai mult ca oricare dintre astfel de propovăduitori cum au fost apostolii. Un drept deplin argumentat şi prin aceea că el de la Ierusalim până în Iliria, de la Iliria până la Roma şi poate chiar până în Spania a propovăduit Evanghelia şi care a insuflat o nouă viaţă în lumea învechită şi îmbătrânită. Şi totuşi, toate acestea au fost poate cele mai puţin durabile din bunurile de care s-a folosit omenirea cu ajutorul geniului şi vieţii lui.

În epistolele pauline găsim, oricare ar fi fost evenimentul care ar fi determinat scrierea lor găsim cele mai timpurii manifestări ale acelei literaturi creştine, cărora lumea le datorează cele mai bogate comori de poezie şi elocinţă, de înţelepciune morală şi de mângâiere duhovnicească. Minţii sale, înflăcărată de iubire şi luminată de duhul Domnului său, datorăm noi expunerea sistematică a marilor adevăruri ale acelei taine a credinţei, din veac ascunse şi anume descoperită în Evanghelia lui Hristos. Datorită îndrăznelii sale, vederilor sale clare şi înălţimii sale morale datorăm noi eliberarea religiei de jugul Legii, despărţirea creştinismului de învăţătura levitică.

El a fost unealta lui Dumnezeu, care a dat putinţă răspândirii generale a creştinismului. Ca apostol al neamurilor, el a fost apostol al libertăţii, culturii şi al raţiunii, dar în afară de aceasta a fost şi apostolul care mai lămurit ca toţi a arătat pentru cunoştinţa religioasă a omenirii importanţa credinţei, arătând convingător şi fără putinţă de ripostă în acelaşi timp şi măreţia şi universalitatea acestei răscumpărări, pe care a săvârşit-o Mântuitorul Iisus Hristos. Din această cauză, când credinţa lui Hristos se întuneca mai mult în inimile oamenilor, când flacăra ei cea mai curată era expusă unei primejdii să se stingă, fie sub spuza moartă a senzualităţii, fie sub suflările de gheaţă ale scepticismului, viaţa religioasă a reînviat în cea mai mare măsură datorită influenţei epistolelor lui. Să ne gândim de exemplu doar la una dintre normele sale riguroase: „Să umblăm cuviincios, ca ziua: nu în ospeţe şi în beţii, nu în desfrânări şi în fapte de ruşine, nu în ceartă şi în pizmă” (Romani 13,13), normă care a devenit pentru Fericitul Augustin steaua călăuzitoare care l-au scos din întunericul rătăcirilor morale aşa cum fiecare creştin poate găsi calea către treptele superioare ale sfinţeniei şi libertăţii creştine, în unirea cu Hristos.

Interesant este aspectul că duşmanul victorios al filosofiei păgâne şi al idolatriei şi-a petrecut copilăria în mediul păgân dintr-un oraş al filosofiei. Duşmanul neîmpăcat al exclusivismului iudaic, după însăşi originea sa, era evreu, omul care a dat lovitura de moarte fariseismului era fariseu. Chiar din tinereţe a fost crescut în Ierusalim, la picioarele lui Gamaliel (Fapte 12,3; 26,4), a învăţat până la desăvârşire legea părintească şi-a trăit în cea mai aspră supunere faţă de legea iudaică. Viaţa Sfântul Pavel ne este cunoscută din Faptele Apostolilor, dar tabloul personalităţii sale complexe ni se descoperă în epistolele ce le trimite Bisericilor pe care le-a întemeiat de-a lungul vremii.

Preview document

Epistola I către Corinteni - Pagina 1
Epistola I către Corinteni - Pagina 2
Epistola I către Corinteni - Pagina 3
Epistola I către Corinteni - Pagina 4
Epistola I către Corinteni - Pagina 5
Epistola I către Corinteni - Pagina 6
Epistola I către Corinteni - Pagina 7
Epistola I către Corinteni - Pagina 8
Epistola I către Corinteni - Pagina 9
Epistola I către Corinteni - Pagina 10
Epistola I către Corinteni - Pagina 11
Epistola I către Corinteni - Pagina 12
Epistola I către Corinteni - Pagina 13
Epistola I către Corinteni - Pagina 14
Epistola I către Corinteni - Pagina 15
Epistola I către Corinteni - Pagina 16
Epistola I către Corinteni - Pagina 17
Epistola I către Corinteni - Pagina 18
Epistola I către Corinteni - Pagina 19
Epistola I către Corinteni - Pagina 20
Epistola I către Corinteni - Pagina 21
Epistola I către Corinteni - Pagina 22
Epistola I către Corinteni - Pagina 23
Epistola I către Corinteni - Pagina 24
Epistola I către Corinteni - Pagina 25
Epistola I către Corinteni - Pagina 26
Epistola I către Corinteni - Pagina 27
Epistola I către Corinteni - Pagina 28
Epistola I către Corinteni - Pagina 29
Epistola I către Corinteni - Pagina 30
Epistola I către Corinteni - Pagina 31
Epistola I către Corinteni - Pagina 32
Epistola I către Corinteni - Pagina 33
Epistola I către Corinteni - Pagina 34
Epistola I către Corinteni - Pagina 35
Epistola I către Corinteni - Pagina 36
Epistola I către Corinteni - Pagina 37
Epistola I către Corinteni - Pagina 38
Epistola I către Corinteni - Pagina 39
Epistola I către Corinteni - Pagina 40
Epistola I către Corinteni - Pagina 41
Epistola I către Corinteni - Pagina 42
Epistola I către Corinteni - Pagina 43
Epistola I către Corinteni - Pagina 44
Epistola I către Corinteni - Pagina 45
Epistola I către Corinteni - Pagina 46
Epistola I către Corinteni - Pagina 47
Epistola I către Corinteni - Pagina 48
Epistola I către Corinteni - Pagina 49
Epistola I către Corinteni - Pagina 50
Epistola I către Corinteni - Pagina 51
Epistola I către Corinteni - Pagina 52
Epistola I către Corinteni - Pagina 53
Epistola I către Corinteni - Pagina 54
Epistola I către Corinteni - Pagina 55
Epistola I către Corinteni - Pagina 56
Epistola I către Corinteni - Pagina 57
Epistola I către Corinteni - Pagina 58
Epistola I către Corinteni - Pagina 59
Epistola I către Corinteni - Pagina 60
Epistola I către Corinteni - Pagina 61
Epistola I către Corinteni - Pagina 62
Epistola I către Corinteni - Pagina 63
Epistola I către Corinteni - Pagina 64
Epistola I către Corinteni - Pagina 65
Epistola I către Corinteni - Pagina 66
Epistola I către Corinteni - Pagina 67
Epistola I către Corinteni - Pagina 68
Epistola I către Corinteni - Pagina 69
Epistola I către Corinteni - Pagina 70
Epistola I către Corinteni - Pagina 71
Epistola I către Corinteni - Pagina 72
Epistola I către Corinteni - Pagina 73
Epistola I către Corinteni - Pagina 74
Epistola I către Corinteni - Pagina 75
Epistola I către Corinteni - Pagina 76
Epistola I către Corinteni - Pagina 77
Epistola I către Corinteni - Pagina 78
Epistola I către Corinteni - Pagina 79
Epistola I către Corinteni - Pagina 80
Epistola I către Corinteni - Pagina 81
Epistola I către Corinteni - Pagina 82
Epistola I către Corinteni - Pagina 83
Epistola I către Corinteni - Pagina 84
Epistola I către Corinteni - Pagina 85
Epistola I către Corinteni - Pagina 86
Epistola I către Corinteni - Pagina 87
Epistola I către Corinteni - Pagina 88
Epistola I către Corinteni - Pagina 89
Epistola I către Corinteni - Pagina 90
Epistola I către Corinteni - Pagina 91
Epistola I către Corinteni - Pagina 92
Epistola I către Corinteni - Pagina 93
Epistola I către Corinteni - Pagina 94
Epistola I către Corinteni - Pagina 95
Epistola I către Corinteni - Pagina 96
Epistola I către Corinteni - Pagina 97
Epistola I către Corinteni - Pagina 98
Epistola I către Corinteni - Pagina 99
Epistola I către Corinteni - Pagina 100
Epistola I către Corinteni - Pagina 101
Epistola I către Corinteni - Pagina 102
Epistola I către Corinteni - Pagina 103
Epistola I către Corinteni - Pagina 104
Epistola I către Corinteni - Pagina 105

Conținut arhivă zip

  • Epistola I catre Corinteni.doc

Alții au mai descărcat și

Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem

INTRODUCERE Afirmaţiile mesajului creştin trebuie să prezinte propoziţii certe, nu ipoteze sau opinii personale. Ele pot avea un astfel de statut...

Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu

INTRODUCERE "Sfintele Taine sunt lucrări sfinte, instituite de Dumnezeu întrupat, prin care, în Biserică, într-o formă văzută, se împărtăşeşte...

Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică

INTRODUCERE Trăim într-o societate în care preocupările faţă de lucrurile materiale şi trecătoare sunt prioritare, într-o lume pe care cu mândrie...

Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane

INTRODUCERE Referitor la Dumnezeu şi la om, teologia ortodoxă pleacă de la adevărul fundamental revelat că atât Dumnezeu cât şi omul sunt...

Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți

INTRODUCERE Apostolii, ca şi preoţii asociaţi lor, preiau misiunea pe care Iisus şi-a asumat-o când a zis: "Duhul Domnului este peste Mine, pentru...

Responsabilizare, auto-responsabilizare și înduhovnicire în viața studentului teolog

Exemplu de Introducere Orice român şi bun creştin este dator, cred, să se îngrijească şi să cunoască istoria Bisericii sale naţionale şi istoria...

Tainele de inițiere în viața creștină

Introducere După căderea în păcat, comunicarea harică între Dumnezeu şi om a fost pierdută, omul intrând în moarte sufletească şi osândă veşnică,...

Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană

INTRODUCERE Între cele şapte taine liturgice se numără şi cele trei taine de iniţiere care sunt iniţiale creştinului: Botez, Mirungere şi...

Te-ar putea interesa și

Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem

INTRODUCERE Afirmaţiile mesajului creştin trebuie să prezinte propoziţii certe, nu ipoteze sau opinii personale. Ele pot avea un astfel de statut...

Agape În Epistolele Captivității

PREFAŢĂ „O, Iubire care ne îndumnezeieşti, Tu eşti Dumnezeu! “ (Sf. Simeon Noul Teolog) Creaţia întreagă, în toată complexitatea ei, există prin...

Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică

Cap. I ÎNSEMNĂTATEA SFINTELOR TAINE ÎN VIAŢA CREŞTINULUI Sfintele Taine alcătuiesc, în unitatea lor indestructibilă, adevărata „Viaţă în...

Iubire și recunoștință

Argument Este foarte dificil, ca având o serie de teme, să alegi una care să te reprezinte, să fie în total acord cu aspiraţiile şi preocupările...

Învățatura despre Sfințenia Bisericii

PREFAŢĂ Sfântul Apostol Pavel ne învaţă că Biserica este Trupul lui Hristos şi Hristos este Capul ei. (Efes. I, 23; V, 23), iar Trupul are mai...

Îndreptățirea prin Credință

Introducere Controversata doctrină a îndreptăţirii prin credinţă a penetrat lumea de mii de ani, fiind din ce în ce mai vie de-a lungul timpului....

Iconomia

I. Argument ,,Primeşte acest Dar e mare preţ şi îl păstrează până la a doua venire, când Hristos îl va cere de la tine!” Acestea sunt cuvintele...

Familia în Viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur

Introducere Familia este prin excelenţă celula existenţială a societăţii. Ea are un rol definitoriu în cadrul societăţii, dar şi al Bisericii ca...

Ai nevoie de altceva?