Îndreptățirea prin Credință

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 32207
Mărime: 101.92KB (arhivat)
Publicat de: Salomea Adela Avram
Puncte necesare: 10

Extras din licență

Introducere

Controversata doctrină a îndreptăţirii prin credinţă a penetrat lumea de mii de ani, fiind din ce în ce mai vie de-a lungul timpului. Sângele primilor creştini duşi în arenele Romei antice, a sigilat pentru totdeauna mărturia credinţei neclintite şi a iubirii mai tari decât moartea. Generaţii după generaţii s-au succedat pe tărâmul credinţei “dată sfinţilor odată pentru totdeauna”. Răspândiţi prin munţii şi prin cătunele singuratice, trecuţi prin săbiile cruciate, aruncate în prăpăstii fără speranţă, ei au trăit o viaţă prin credinţă, şi au avut o înţelegere clară a faptului că nimic din ceea ce face omul nu-l poate recomanda înaintea lui Dumnezeu. Ei au răscolit inimile oamenilor, aducând vestea cea bună că “cel neprihănit va trăi prin credinţă”.

Au existat şi continuă să existe pe această temă întrebări fără răspunsuri şi răspunsuri neclare. Cu toate acestea conţinutul Sfintei Scripturi este cu totul suficient pentru a ne călăuzi într-un studiu profund şi suficient în înţelegerea necesară a trăirii unei vieţi prin credinţă.

Vom încerca în această lucrare să dăm răspuns la întrebările esenţiale legate de doctrina îndreptăţirii prin credinţă. Sunt totuşi conştient că un studiu exhaustiv este imposibil, subiectul fiind prea vast pentru a putea fi cuprins într-o asemenea lucrare.

Datorită faptului că materialul biblic despre tema lucrării noastre este foarte vast, ne vom rezuma în principal la capitolele 5-8 ale Epistolei către Romani.

Nu este necesar să stăruim asupra importanţei majore a acestei doctrine. Vom cita totuşi câteva dintre afirmaţiile făcute de Ellen G. White:

“Nu vă lăsaţi mintea să fie abătută de la a tot-importanta temă a neprihănirii lui Hristos, studiind tot felul de alte teorii “1

1 E.G.White, Review and Herald, 5 aprilie 1892

“Sfătuiţi-I să acorde întreaga lor atenţie dobândirii celui mai preţios dar ce poate fi făcut omului muritor - haina neprihănirii lui Hristos-“ 2

“Sacrificiul pe care Hristos l-a făcut, pentru ca El să ne împărtăşească neprihănirea Sa - acesta este o temă asupra căreia ar trebui să zăbovim cu tot mai mult şi mai mult entuziasm” 3

În ceea ce priveşte structura tezei, am folosit algoritmele următoare:

• Primul capitol cuprinde o prezentare din punct de vedere istoric a doctrinei îndreptăţirii prin credinţă pe parcursul dezvoltării acesteia. De la teologia Vechiului Testament, până la dezbaterea unor teologi contemporani, am subliniat aspectele de strictă necesitate în abordarea acestei teme. Capitolul se încheie cu câteva citate din scrierile E.G. White.

• Al doilea capitol v-a cuprinde o prezentare strictă a importantului aspect al îndreptăţirii prin credinţă, aspectul obiectiv. Vom analiza îndeosebi ispăşirea lui Isus Hristos.

• Al treilea capitol cuprinde o prezentare strictă a celui de al doilea aspect al îndreptăţirii prin credinţă: aspectul subiectiv. Vom analiza problematica păcatului, botezului şi a trăirii unei vieţi noi. Lucrarea se va încheia cu anumite concluzii privind cele două aspecte ale îndreptăţirii prin credinţă.

Tuturor celor care vor examina cu atenţie sau doar vor lectura paginile acestei lucrări, le doresc să crească în înţelegerea planului de mântuire şi să se bucure de cele mai alese binecuvântări ale cerului.

2 E.G.White, Mărturii pentru comunitate, p.114

3 E.G.White, Fii şi fiicele lui Dumnezeu, p.124

Capitolul I

Principiul îndreptăţirii prin credinţă

I.1 În teologia Vechiului şi Noului Testament

“Solia de faţă - îndreptăţirea prin credinţă - este un mesaj de la Dumnezeu; ea poartă scrisorile divine de acreditare, pentru că rodul ei conduce la sfinţirea.” 1

Serva Domnului afirmă în mod categoric despre solia îndreptăţirii prin credinţă că: “într-adevăr ea este cea de-a treia solie îngereasca” 2 în paginile epistolelor scrise de apostolul Pavel, el îşi exprimă ferma convingere că “premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Isus Hristos” se poate dobândi pe o singură trăire: prin credinţă. Acesta nu era crezul cu care se născuse, prin care pornise în lucrare, ci descoperirea ulterioară dată prin Duhul Sfânt. El descoperă în teologi Vechiului Testament neprihănirea prin credinţă, nu neprihănirea prin fapte pe care o da Legea. În Filipeni 3 apostolul ne descoperă drumul vieţii sale.

Pornind de la perioada când era prigonitor plin de râvnă, fără prihană, cu privire la neprihănirea pe care o da Legea; ajunge să înţeleagă că neprihănirea obţinută astfel e un gunoi, că nu trebuie doar dezbrăcată ci şi pierdută.

Versetul 9 este apogeul dezvăluirilor sale: “să fiu găsit în El nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă.”

Apostolul Pavel nu ajunge la înţelegerea aceasta datorită soliei îngerului al treilea, căci acesta nici nu-şi vestise încă marea lui solie (Apocalipsa 14), ci ajunge să înţeleagă adevărata natură a neprihănirii - cea prin credinţă - datorită soliei Vechiului Testament referitoare la îndreptăţire.

Bibliografie

1. Adventiştii de Ziua a Şaptea Cred…, Cuvântul Evanghelic, Bucureşti 1993

2. Adalbert, Orban, Curs de Histologie, ITAGU, 1994

3. Beassley - Murry, G. R. , Baptist in the New Testament, Grand Rapids, Michigan, Wm. B. Gerdmans Publishing Company, 1962 (Retip. 1994)

4. Berkhaf, Louis, Systematic Theology, Grand Rapids, Michigan, Wm. B Gerdmans Publishing Company, 1993

5. Biblia, diferite traduceri

6. Brunner, Emil, Epistola către Romani, Ed. Lumina Luminii, 1992

7. Buchman, James, Nevinovat, Oradea, Romflair Press SRL, 1990

8. Butrick G. A. THE INTERPRETER`S BIBLE: The Epistole to the ROMANS, Editorial BOARD, New York, Abingdon Press, Nashville

9. Concise Bible Dictionary, Gute Botschaf, Dillenburg, 1993

10. Dicţionar biblic, Ed. “Cartea creştină” Oradea 1995

11. Expositor`s Bible Commentary, vol. X, The Zonedervan Corporation Grand Rapids, Michigan, 1976

12. George, Timothy, Theology of the Reformers, Nashville Broadman Press, 1988

13. Grek-Englesh Lexicon of the N.T., Grand Rapids, Michigan, Baker Book house, 1993

14. Hodge, Charles, Systematic Theology, Vol. 3, Grand Rapids, Michigan, Wm.B. Germands, 1982

15. Kittel, Gerhard, Theological Dictionary of the Bible, Germands Pub. Company Grand Rapids, Michigan, 1980

16. Luther, Martin, Commentary on the Epistole to the Romans, Michigan, Zondervand Pub. House Grand Rapids, 1954

17. Laiu Florin, Sindomul Minneapolis, Perteşti, S.C. Alba Print SRL, 1994

18. Lewis, Gordon L. And Demarest Bruce A.,Integrativ Theology , Vol. 3, Grand Rapids, MIchigan, Zambervan, Pub. House, 1994

19. Molbovan, Vilhelm, Manualul Doctrinelor Biblice A.Z.S., Ed. Curierul Adventist, Bucureşti, 1982

20. Murry, John, The Epistole to the Romans, Philadelphia, Forthess Press, 1980

21. Reinolds B. Louis, GREAT TEXTS FROM ROMANS, Southern Pub. Ass. Nashville, Tennessee, 1972

22. The Saventh-Day Adventist Bible - Commentary, Vol. 1, 6, Hagerstown, Reviw and Herald pub. Ass., 1956.

23. Thiessen, C. Henry, Prelegeri de Teologie Sistematică, Grand Rapids, Michigan, Wm. B. Gerdmans Publishing Company, 1979.

24. Vincent, R. Marvin, World Studies in the New Testament, Vol. III, Wm. B. Gerdmans Pub. Co., Michigan, G.R., 1989

25. White, E.G., Desire of Ages, Mountain View, Pacific Press, Pub. Ass., 1940

26. White, E.G., Gospel Workers, Wasington D.C., Review and Herald Pub. Ass. 1968.

27. White, E.G., Messages to Young People, Washington D.C. Revew and Herald Pub. Ass., 1958.

28. White, E.G., Selected Messages, Vol. 2, Washington D.C., Revew and Herald Pub. Ass., 1958.

29. White, E.G., Testimonies for the Curch, Vol. 3, Boise, Pacific Press, Pub. Ass., 1948

30. White, E.G., The Great Controversy, Mountain View, Pacifc Press Pub. Ass., 1950

31. Wright, F,T., Salvat din Robia Păcatului, Dickendorf, Comunitatea Adventistă a Ddihnei de Sabat, 1993

32. Wright, F,T., Îndreptăţirea prin credinţă, Bucureşti, Viaţă şi Sănătate, 1995

33. White, E.G., Calea către Hristos, Bucureşti, Curierul Adventist

34. Wieland, J. Robert, Solia 1888 - O Introducere, Bucureşti, Cuvântul Evangheliei.

Preview document

Îndreptățirea prin Credință - Pagina 1
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 2
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 3
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 4
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 5
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 6
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 7
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 8
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 9
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 10
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 11
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 12
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 13
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 14
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 15
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 16
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 17
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 18
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 19
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 20
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 21
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 22
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 23
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 24
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 25
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 26
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 27
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 28
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 29
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 30
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 31
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 32
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 33
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 34
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 35
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 36
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 37
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 38
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 39
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 40
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 41
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 42
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 43
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 44
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 45
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 46
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 47
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 48
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 49
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 50
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 51
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 52
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 53
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 54
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 55
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 56
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 57
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 58
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 59
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 60
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 61
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 62
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 63
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 64
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 65
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 66
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 67
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 68
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 69
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 70
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 71
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 72
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 73
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 74
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 75
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 76
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 77
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 78
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 79
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 80
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 81
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 82
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 83
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 84
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 85
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 86
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 87
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 88
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 89
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 90
Îndreptățirea prin Credință - Pagina 91

Conținut arhivă zip

  • Indreptatirea prin Credinta.doc

Alții au mai descărcat și

Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani

INTRODUCERE Dacă Biserica şi-a putut dezvolta de timpuriu o gândire teologică sistematică, aceasta li se datorează în primul rând celor...

Nestorianismul

Nestorianismul I. Etape nestoriene în istoria umanităţii Sfântul Apostol Pavel spune tuturor creştinilor: „Căci lupta noastră nu este împotriva...

Chip și asemănare în gândirea Părinților Răsăriteni

I.Motivaţie Societatea contemporană este o societate prin excelenţă antropocentrică. Ştiinţa, cultura , întreaga civilizaţie gravitează în jurul...

Iudaismul

Iudaism – doctrina religioasa a evreilor.Se poate referi de asemenea si la sistemul religios al evreilor in general. Cartea misterului pecetluit...

Structura retorică a propovăduirii apostolice la Sfântul Apostop Pavel

În Epistola întâi către Tesaloniceni (1 Tes.), Aşa cum scrie în Fapte 17, după ce a întemeiat Biserica din Tesalonic, capitala provinciei...

Mănăstirea Putna

Asezata la 72 de kilometri de Cetatea de Scaun a Sucevei, Manastirea Putna, prima si cea mai importanta ctitorie a Binecredinciosului Voievod...

Exegeza Psalmilor la Sfinții Părinți

Introducere Dintre toate scrierile cuprinse în Vechiul Testament, cea mai populară scriere este Psaltirea, numită „O carte a sufletului...

Sinoadele Conciliariste

Scurt Istoric Sinodul de la Pisa a fost convocat la 25 martie 1409, pentru curmarea marei schisme papale, dar în loc s-o aplaneze a lărgit-o. La 5...

Te-ar putea interesa și

Faptele bune în lumina predici de pe munte

INTRODUCERE Conceptul de desăvârşire este reliefat cel mai bine în Sfintele Evanghelii în cadrul Predicii de pe Munte: prima sorbitură a esenţei...

Biserica adventistă din România 1965-1989

Introducere Deşi apărute de mai bine de un secol pe scena vieţii religioase româneşti, cultele minoritare neoprotestante continuă să rămână în...

Catolicismul Contemporan

Introducere Tema proiectului o reprezintă “Catolicismul Contemporan”. Am ales această tema pentru realizarea proiectului din mai multe motive,...

Teologia Paulina

1. PERSOANA LUI HRISTOS Dovedind că posedă calităţi rabinice, Pavel a avut privilegiul de a studia mai mult “la picioarele lui Gamaliel” după cum...

Modul de Viață și Comportamentul Creștin

I. Fundamentul biblic al eticii creştine A fi creştin este o vocaţie, o chemare personală şi adâncă să fi o persoană specială, care are o misiune...

Hristologia la adventiștii din ziua a șaptea

Adventistii de ziua „a saptea” au aparut in prima jumatate a secolului trecut. Doctrina sa are ca punct central apropiata venire a lui Hristos,...

Monahismul

Introducere Conform cu concepţia Bisericii Ortodoxe mişcarea monahală este intruchiparea perfectă la tot ceea ce înseamnă viaţa de credinţă. Doar...

Martin Luther

Nascut in anul 1483 in Eisleben, Germania, fiul unor parintii ce proveneau din patura mijlocie, Martin a intrat in anul 1505 intr-o manastire...

Ai nevoie de altceva?