Faptele bune în lumina predici de pe munte

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 44687
Mărime: 240.12KB (arhivat)
Publicat de: Andrei M.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Î.P.S. Prof. Univ. Dr. Teodosie Petrescu
Universitatea „Ovidius” Constanța Facultatea de Teologie „Sfântul Apostol Andrei” Specializarea Pastorală

Cuprins

 1. INTRODUCERE . 3
 2. CAPITOLUL I: CONTEXTUL ISTORICO-RELIGIOS AL PREDICII DE PE MUNTE. 5
 3. 1. Necesitatea Legii celei noi – plinirea legii celei vechi. 5
 4. 2. Predica de pe Munte – locul şi mediul rostirii . 14
 5. 3. Cuprinsul învățăturii Mântuitorului Hristos în predica de pe munte . 17
 6. CAPITOLUL AL II-LEA: FERICIRILE – CONDIȚII DE INTRARE ÎN ÎMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU. 32
 7. 1. Lupta duhovnicească pentru desăvârşire . 32
 8. 2. Motivele rostirii fericirilor și importanța lor. 36
 9. 3. Conținutul și tâlcuirea fericirilor . 41
 10. CAPITOLUL AL III-LEA: ÎNVĂȚĂTURA DESPRE FAPTELE BUNE ÎN PREDICA DE PE MUNTE . 76
 11. 1. Învăţătura ortodoxă despre faptele bune . 76
 12. 2. Faptele bune rod al credinţei . 80
 13. 3. Credinţa şi faptele bune, condiţii subiective ale mântuirii . 81
 14. 4. Faptele bune, expresii şi roade ale slujirii creştine . 85
 15. 5. Faptele bune, criteriu al judecăţii noastre . 88
 16. 6. Milostenia – cununa faptelor bune . 91
 17. CONCLUZII. 94
 18. BIBLIOGRAFIE. 95

Extras din licență

INTRODUCERE

Conceptul de desăvârşire este reliefat cel mai bine în Sfintele Evanghelii în cadrul Predicii de pe Munte: prima sorbitură a esenţei creştinismului , care ne arată cel mai bine modalităţile concrete pentru creştini de a înainta către împlinirea vocaţiei lor, asemănarea cu Dumnezeu.

În acest sens, Augustin scria în comentariul său la Predica de pe Munte, că aceasta reprezintă: îndreptarul sau modelul desăvârşit al vieţii creştine, singura cale sigură de a ne apropia de Dumnezeu înaintând în desăvârşire. De asemenea, literatura ascetică din mediile monastice priveşte conţinutul Predicii de pe Munte ca pe o colecţie de sfaturi pentru desăvârşire, este adevărat, spre deosebire de Augustin, nu pentru masele largi, ci doar pentru elite.

Marii reformatori, în comentariile pe care le-au făcut asupra acestui subiect, vorbesc despre Predica de pe Munte ca fiind: expresia perfectă a desăvârşirii divine care se află la dispoziţia tuturor, ca de altfel, şi teologii protestanţi mai noi, care insistă să interpreteze marile imperative morale ale Predicii de pe Munte ca fiind: principii etice absolute ale Împărăţiei ce au pătruns în miezul istoriei umane.

Predica de pe Munte are o faţă îndreptată spre discipoli şi o alta spre mulţime, de aceea orice exegeză trebuie să ţină seama de acest fapt, încercând să pătrundă nu doar aspectele imediate, exterioare (exoterice), îndreptate spre mulţime, ci mai ales cele mai profunde, interioare (esoterice), îndreptate spre cei care depun un efort de înţelegere mai mare şi-l urmează efectiv pe Hristos.

Că Predica de pe Munte, cuvântarea lui Iisus despre fericire dezvăluie calea spre realizarea desăvârşirii, este un lucru de necontestat, pentru că: fericirile dezvăluie scopul ultim al existenţei umane, ţelul ultim al actelor umane: Dumnezeu ne cheamă la propria sa fericire. Această ultimă chemare se adresează fiecăruia personal. .

Desăvârşirea este identică cu obţinerea asemănării cu Dumnezeu, aşa că omul trebuie să depună un serios efort ascetic pentru: a ajunge atât cât stă în puterea noastră omenească, asemenea lui Dumnezeu; să ne asemănăm cu Dumnezeu în ceea ce priveşte bunătatea, virtutea precum zice şi Hristos: Fiţi asemenea Tatălui vostru cel din ceruri. (Mt. V, 45). Calea desăvârşirii prin iubire a fost ultima şi cea mai importantă indicată de Iisus, ea, iubirea este aceea care ne introduce în misterul lui Dumnezeu.

Doctrina biblică afirmă că, omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu, iar noi ştim că Dumnezeu este iubire, deci şi omul este în adâncul lui iubire, iar calea de a ajunge la asemănarea cu Dumnezeu nu poate fi decât iubirea şi cum iubirea de Dumnezeu se exersează prin iubirea aproapelui, adică a tuturor acelora care au fost creaţi după chipul lui Dumnezeu, apropierea sau îndepărtarea de desăvârşire se observă în felul în care ne raportăm la semenii noştri.

Dar, ca această cale să fie desăvârşită, iubirea trebuie să cuprindă nu doar pe aceia care se situează în spaţiul prietenilor, ci ea trebuie extinsă asupra tuturor acelora, care dintr-un motiv sau altul ne sunt duşmani și să se reflecte în faptele noastre bune asupra lor.

CAPITOLUL I: CONTEXTUL ISTORICO-RELIGIOS AL PREDICII DE PE MUNTE

1. Necesitatea Legii celei noi – plinirea legii celei vechi

Iconomia mântuirii neamului omenesc cuprinde deopotrivă atât Legea Vechiului Testament, cât şi pe cea a Noului Testament, deoarece una cu cealaltă se găsesc într-o strânsă legătură, iar Dumnezeu a dat Legea Noului Testament numai atunci când Legea Vechiului Testament îşi împlinise scopul ei. Amândouă aceste legi constituie temelia învăţăturii morale creştine. De aceea, ele nu se iau în considerare izolate una de alta, ci se studiază împreună, căci altfel nu pot fi înţelese în mod deplin. După cuvintele Sfântului Apostol Pavel, Legea Vechiului Testament a avut rolul de conducător (pedagog) spre Hristos pentru poporul evreu (Galateni 3, 24), de unde rezultă că ea e inferioară Legii Noului Testament. Această inferioritate a ei în raport cu Legea Noului Testament este arătată şi mai lămurit de acelaşi Apostol, când o numeşte „umbra celor viitoare” (Evrei 10, 1), căci ea a fost neputincioasă în a mântui pe om (Galateni 2, 16 ; Romani 3, 20 etc.). Cu toate acestea, Mântuitorul, referindu-se la Legea Vechiului Testament, declară: „Să nu socotiţi că am venit să stric Legea şi proorocii. Nu am venit să stric, ci să plinesc” (Matei 5, 17); iar Sfântul Apostol Pavel spune despre ea că: „.este bună şi sfântă şi dreaptă” (Romani 7, 12).

Bibliografie

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită cu binecuvântarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, P. F. Părinte Teoctist, Editura I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1988;

2. Filocalia românească sau culegere din Scrierile Sfinţilor Părinţi, care arată cum se poate omul curăţii, lumina şi desăvârşii, vol. 5, Petru Damaschin, Învăţături duhovniceşti, Simeon Metafrasul, Parafrază la Macarie Egipteanul, Editura I.B.M.B.O.R., București, 2003;

3. Filocalia românească, vol. 10, Editura I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1981;

4. Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii sau culegere din scriile Sfinţilor Părinţi, care arată cum se poate omul curăţii, lumina şi desăvârşii, Sfântul Simeon Noul Teolog, Cuviosul Nichita Sinaitul; traducere, introducere şi note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloaie, Editura Humanitas, Bucureşti, 2005;

5. ABRUDAN, Pr. Prof. Dr. Dumitru Abrudan, CORNIȚESCU, Pr. Prof. Dr. Emilian, Arheologie Biblică, Editura I.B.M.B.O.R., București, 2002;

6. ARION, Pr. Conf. Univ. Dr. Leon, Sfânta Evanghelie după Matei, Editura Grafică Prahoveană, Ploieşti, 2000;

7. AVVA DOROTEI, Învăţături şi scrisori de suflet folositoare, Editura Bunavestire, Bacău, 1997;

8. AVVA EVAGRIE PONTICUL, În lupta cu gândurile. Despre cele opt gânduri ale răutății și replici împotriva lor, traducere Pr. Ioan I. Ică jr., Editura Deisis, Sibiu, 2006, p. 13.

9. BOBRINSKOY, Pr. Prof. Dr. Boris, Taina Bisericii, Editura Patmos, Cluj Napoca, 2002;

10. BRANIȘTE, Pr. Prof. Ene, BRANIȘTE Ecaterina, Noţiuni de Istorie Sfântă a Vechiului Testament şi a Noului Testament, Editura I.B.M.B.O.R., Bucureşti 1993;

11. BRIA, Pr. Prof. Ion, Iisus Hristos, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1992;

12. BUCEVSHI, Prof. Diac. Dr. Orest, Legea eterna, legea naturală, Cluj-Napoca, 1937;

13. CONSTANTINESCU, Pr. Prof. Dr. Ion, Studiul Noului Testament - manual pentru seminariile teologice, Editura I.B.M.B.O.R., 1980;

14. CORNIȚESCU, Pr. Prof. Dr. Constantin, Rolul tipic al jertfelor, în „Studii Teologice”, nr. 5-6/1982, p. 45.

15. CORNIȚESCU, Pr. Prof. Dr. Emilian, Rolul tipic al jertfelor, în „Studii Teologice”, 1982, nr. 5-6;

16. DE KEMPIS, Toma, Urmarea lui Hristos, Editura Mitropolia Banatului, Timișoara, 1991;

17. DMITRI, Arhiepiscopul, Împărăţia lui Dumnezeu - Tâlcuire duhovnicească la Predica de pe Munte, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2003;

18. DOUGLAS, John , Dicţionar Biblic, Editura Cartea Creştină, Oradea, 1995;

19. FERICITUL AUGUSTIN, Predica de pe Munte a Domnului nostru Iisus Hristos, Editura Agnos, Sibiu, 2006;

20. FERICITUL AUGUSTIN, Scrieri alese, în „Părinți și Scriitori Bisericești”, vol. 64, traducere, introducere și note de Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae, Editura I.B.M.B.O.R., București, 1985;

21. GALERIU, Pr. prof. dr. C., Mântuitorul Iisus Hristos, Învăţătorul nostru suprem, în „Ortodoxia”, nr. 1/1983;

22. HANCHEȘ, Pr. Marcel, Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvântări despre viaţa de familie, Editura Învierea, Timişoara, 2005;

23. ICĂ, Diacon Ioan I. Jr., Canonul și canoanele creștinismului apostolic, în „Canonul Apostolic al primelor secole”, Deisis, Sibiu, 2008;

24. IOAN, Pr. Dr. Mircea, Dicţionar de Noul Testament, Editura I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1995;

25. IRINEU, Episcop Vicar Bistriţeanul, Fericirile, Editura Glasul, Huedin, 2001;

Preview document

Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 1
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 2
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 3
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 4
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 5
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 6
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 7
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 8
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 9
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 10
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 11
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 12
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 13
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 14
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 15
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 16
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 17
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 18
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 19
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 20
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 21
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 22
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 23
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 24
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 25
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 26
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 27
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 28
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 29
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 30
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 31
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 32
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 33
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 34
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 35
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 36
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 37
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 38
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 39
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 40
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 41
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 42
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 43
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 44
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 45
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 46
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 47
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 48
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 49
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 50
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 51
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 52
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 53
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 54
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 55
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 56
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 57
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 58
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 59
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 60
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 61
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 62
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 63
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 64
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 65
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 66
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 67
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 68
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 69
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 70
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 71
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 72
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 73
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 74
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 75
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 76
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 77
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 78
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 79
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 80
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 81
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 82
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 83
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 84
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 85
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 86
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 87
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 88
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 89
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 90
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 91
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 92
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 93
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 94
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 95
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 96
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 97
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 98
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 99
Faptele bune în lumina predici de pe munte - Pagina 100

Conținut arhivă zip

 • Faptele bune in lumina predici de pe munte.docx

Alții au mai descărcat și

Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem

INTRODUCERE Afirmaţiile mesajului creştin trebuie să prezinte propoziţii certe, nu ipoteze sau opinii personale. Ele pot avea un astfel de statut...

Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu

INTRODUCERE "Sfintele Taine sunt lucrări sfinte, instituite de Dumnezeu întrupat, prin care, în Biserică, într-o formă văzută, se împărtăşeşte...

Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică

INTRODUCERE Trăim într-o societate în care preocupările faţă de lucrurile materiale şi trecătoare sunt prioritare, într-o lume pe care cu mândrie...

Epistola I către Corinteni

Introducere Cei doisprezece ucenici, pe care Domnul Iisus Hristos i-a ales apostoli şi vestitori ai săi, au aplicat asupra Bisericii începătoare...

Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți

INTRODUCERE Apostolii, ca şi preoţii asociaţi lor, preiau misiunea pe care Iisus şi-a asumat-o când a zis: "Duhul Domnului este peste Mine, pentru...

Responsabilizare, auto-responsabilizare și înduhovnicire în viața studentului teolog

Exemplu de Introducere Orice român şi bun creştin este dator, cred, să se îngrijească şi să cunoască istoria Bisericii sale naţionale şi istoria...

Predica de pe munte - fericirile

Introducere Prima scriere a Noului Testament este Evanghelia după Matei. Este cea dintâi Evanghelie în ordine cronologică, după cum arată şi...

Tainele de inițiere în viața creștină

Introducere După căderea în păcat, comunicarea harică între Dumnezeu şi om a fost pierdută, omul intrând în moarte sufletească şi osândă veşnică,...

Te-ar putea interesa și

Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți

INTRODUCERE Apostolii, ca şi preoţii asociaţi lor, preiau misiunea pe care Iisus şi-a asumat-o când a zis: "Duhul Domnului este peste Mine, pentru...

Nestorianismul

Nestorianismul I. Etape nestoriene în istoria umanităţii Sfântul Apostol Pavel spune tuturor creştinilor: „Căci lupta noastră nu este împotriva...

Postul în lumina predicii de pe munte

INTRODUCERE Asupra originii postului părerile sunt împărțite. Cei mai mulți îl leagă de cultul morților din vechime. Astfel, după unii, postul își...

Predica de pe munte - fericirile

Introducere Prima scriere a Noului Testament este Evanghelia după Matei. Este cea dintâi Evanghelie în ordine cronologică, după cum arată şi...

Doctrina Biblică a Raiului

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1. Aspecte metodice 1.1. Definirea, delimitarea și încadrarea subiectului. Lucrarea de față tratează doctrina despre Rai...

Morala Asiro-babiloniană în Codul lui Hammurapi

-INTRODUCERE- Încă din cele mai vechi timpuri populaţiile cu un leagăn de civilizaţie superioară, aflate în special pe văile apelor sau în...

Dimensiunea Religioasă a Existenței

Dimensiunea religioasă a existenţei În Dacia, creştinismul pătrunsese, chiar de la începutul colonizării romane, adus de legionari. O dovedesc...

Valoarea Misionară a Omului în Teologia Ortodoxă

1. Chipul lui Dumnezeu sau identitatea omului ca persoană „Cinstit-ai cu chipul Tău făptura mâinilor Tale, Mântuitorule, zugrăvit-ai în chip...

Ai nevoie de altceva?