Doctrina Biblică a Raiului

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 45899
Mărime: 820.79KB (arhivat)
Publicat de: Romana Toma
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Drd. Eugen Jugaru

Extras din licență

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

1. Aspecte metodice

1.1. Definirea, delimitarea și încadrarea subiectului. Lucrarea de față tratează doctrina despre Rai din punct de vedere biblico-dogmatic. Având în vedere baza biblică de la care se pleacă în tratarea acestui subiect, acesta se încadrează în cadrul teologiei biblice, folosindu-se uneori și studiul exegetic al unor pasaje biblice. În ceea ce privește teologia sistematică, lucrarea se corelează mai ales cu teologia doctrinară, tratând în prima parte probleme de antropologie, mai apoi în raport cu Hristos sunt abordate probleme de soteriologie, dar în mod deosebit lucrarea studiază chestiuni care se încadrează în domeniul eshatologic. Există, însă relații și cu teologia etică, comparată și apologetică.

1.2. Importanța subiectului. Raiul ceresc reprezintă într-un fel cheia vieții creștine. Modul în care omul căzut poate fructifica lucrarea răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos pentru a fi mântuit și a trăi o viață nouă în Hristos, îl poate conduce pe acesta înspre calea pierzării sau către nădejdea creștină - Raiul ceresc. Din această cauză, restaurarea doctrinei biblice despre Rai are o importanță covârșitoare în creștinism.

Deformarea doctrinei despre Rai în cursul istoriei de către anumite tradiții i-au făcut pe credincioși să se îndepărteze de adevărul biblic și să practice în multe privințe altă religie decât cea creștină. Precum vom înțelege doctrina despre Rai, va afecta cu desăvârșire modul nostru de viață. Dacă ne vom raporta la Rai doar ca la un concept învechit și dacă vom lua în brațe ideea existenței raiului pe pământ, cu siguranță vom ajunge la eșec. Cred, de altfel, că pentru a ajunge în Rai, nu este nevoie să încercăm prin efortul personal să atingem acest scop, ci Acel care ne poate duce acolo este Însuși Iisus Hristos. Credința în Fiul lui Dumnezeu ne duce în Cer, dar, în același timp, această credință poate aduce Cerul la noi.

Am optat pentru subiectul acesta, deoarece, pe lângă importanța doctrinară și istorică, are o mare valoare aplicativă, toate problemele actuale ale Bisericii, în general ale mișcării evanghelice multiconfesionale contemporane și chiar ale lumii de astăzi impun necesitatea înțelegerii corecte a învățăturii biblice despre Rai.

1.3. Motivarea opțiunii și obiectivele lucrării

1.3.1. Motivarea obțiunii - respingerea conceptului de Rai în gândirea modernă și contemporană. Subiectul pe care îl voi prezenta în această lucrare - „Raiul”, este din ce în ce mai puțin discutat, și foarte rar se mai întâlnesc oameni care să fie preocupați de un subiect atât de

Lucrare de Licență Doctrina Biblică a Raiului

important pentru viața de credință. În general, omenirea se ocupă mai mult de problemele vieții pământești și refuză să se gândească la ceea ce este dincolo de lumea aceasta, mai presus de starea materială a lucrurilor trecătoare. Omul este îndoctrinat cu hedonismul1 postmodern, care reprezintă o ideologie ateistă, alternativă la Raiul ceresc și premisă a creării „paradisului” tehnologic.2

În lumea contemporană există o totală ignoranță față de subiectul veșniciei, și, implicit, ignoranță față de problema Raiului. Ceea ce a dus la ignorarea acestui subiect a fost cu siguranță, înlăturarea lui Dumnezeu din viața de zi cu zi a individului. Înlăturându-l pe Dumnezeu s-a ajuns la starea de moarte spirituală care domină în acest moment miliarde de oameni. Ceea ce trebuie să înțeleagă omul este faptul că viața este prea scurtă pentru a ne mulțumi pe deplin și faptul că Dumnezeu a pus în noi și gândul veșniciei (Ecl. 3:11). Ignorarea Raiului este într-un fel mai puțin gravă față de a nu crede în existența lui, aceasta fiind o altă problemă a lumii contemporane. René Pache, tratează subiectul lumea de dincolo, în cartea cu același titlu, încercând să arate importanța veșniciei, spune: „dacă nu există lumea de dincolo (raiul, s.n.), atunci toate lucrurile acestei vieți sunt lipsite de sens”3.

În lumea modernă se regăsește o puternică opoziție față de adevărurile sfinte ale credinței creștine, mai mult decât în timpul apostolilor. Au fost diferite evenimente în istorie care au generat o asemenea opoziție. Revoluția Franceză face parte din această categorie. De aici a luat naștere un curent al opoziției față de creștinism, care după părerea unora, a fost „asemenea opoziției din zilele lui Dioclețian”.4 Curând după aceasta, „cel mai mare oponent și blasfemiator al Creștinismului”5 - Nietzsche6, spune: „noi l-am ucis pe Dumnezeu, ne mai existând un act mai grandios [...], noi suntem asasinii lui Dumnezeu”.7 Puțin mai târziu, în Europa, iau naștere odraslele Comunismului, și scrierile lui Karl Marx încep să domine inimile goale a milioane de europeni. În scrierile și discursurile lui cu privire la religie, Marx respinge cu vehemență conceptul despre Rai.8

Bibliografie

Agouridis, Savvas, Comentariu la Apocalipsă, București, Bizantină, 2004.

Aleksandroviç, Berdjaev Nikolaj, Despre Menirea Omului, Oradea, Aion, 2004.

Alexander, John H., Apocalipsa verset cu verset, Făgăraș, Agape, 1993.

Andreiescu, Valeriu, Istoria creștinismului, curs universitar, ITPB, 2003.

Attwater, Donald, A catholic dictionary, The MacMillan Company, 1958.

Barclay, William, The Letter to the Hebrews, Revised Edition, DSBS, Philadelphia, The Westminster Press, 1976.

Barclay, William, The Revelation of John, vol. 2, DSBS, Philadelphia, The Westminster Press, 1976.

Barrett, C. K., A Commentary on the Second Epistle to the Corinthians, Black’s New Testament Commentary, Hardcover, Hendrickson Publishers, 1973.

Bartoș, Emil, Istoria Gândirii Creștine, curs universitar, ITPB, 2005.

Beasley-Murray, G. R., The Book of Revelation, NCBC, Grand Rapids, Michigan, WM. B. Eerdmans Publ. CO. & Marshal, Morgan & Scott Publ. Ltd., London, 1992.

Bietenhard, H., C. Brown, Paradeisos în The New International Dictionary of New Testament Theology, Zondervan Reference Software.

Boettner, Loraine, Immortality, Philadelphia, Pennsylvania, P&RPC, 1956.

Boice, James Montgomery, Fundamente ale Credinței Creștine, Oradea, Institutul Biblic „Emanuel”, 2000.

Bonhoeffer, Dietrich, Creation and Temptation, London, SCM Press, 1996.

Bria, Ioan, Dicționar de Teologie Ortodoxă, București, IBM al BOR, 1981.

Brooks, Richard, Vrednic este Mielul să primească Slava-Apocalipsa, Oradea, Făclia, 2003.

Bruce, F. F., The Epistle to the Hebrews, NICNT, Grand Rapids-Michigan, WM. B. Eerdmans Publishing Co, 1964.

Calujac, Carmen, Realitatea Învierii în Creștinism, teză de licență, București, ITPB, 2003.

Calvin, Jean, Învățătura Religiei Creștine, vol. 1, Oradea, Cartea Creștină, 2003.

Călugăru, Vasile Dumitru, Carte de învățătura creștină ortodoxă, București, IBM al BOR, 1978.

Chafer, Lewis Sperry, Systematic Theology, vol. 1, Dallas, Texas, Dallas Seminary Press, 1971.

_________, Systematic Theology, vol. IV, Dallas-Texas, Dallas Seminary Press, 1971

Charles, R. H., The Revelation of St. John, International Critical Commentary, vol. I, T & T Clark, 1920.

Clarke, Adam, Clarke’s Commentary NT, 1 Thessalonians-Revelation, vol. 6B, Albany, OR, ADLC, AGES Software, Version 2.0, 1996, 1997.

_________, Clarke’s Commentary NT, John-Acts, vol. 5B, Albany, OR, ADLC, AGES Software, Version 2.0, 1996, 1997.

_________, Clarke’s Commentary NT, Romans-Colossians, vol. 6A, Albany, OR, ADLC, AGES Software, Version 2.0, 1996, 1997.

_________, Clarke’s Commentary The New Testament, Matthew through Luke, vol. 5, Albany, OR USA, ADLC, AGES Software, Version 1.0, 1997.

Cohen, A., Talmudul, București, Hasefer, 1999.

Constable, Thomas L., Notes on 1 Peter, Sonic Light, 2004, variantă electronică.

_________, Notes on Genesis, Sonic Light, 2004, variantă electronică.

_________, Notes on John, Sonic Light, 2002, variantă electronică.

_________, Notes on Luke, Sonic Light, 2002, variantă electronică.

_________, Notes on Matthew, Sonic Light, 2002, variantă electronică.

_________, Notes on Philippians, Sonic Light, 2004, variantă electronică.

_________, Notes on Revelation, Sonic Light, 2003, variantă electronică.

Coward, Parnell C., Revelation - Systematically Studied, Cleveland, Tennessee, Pathway Press, 1974.

Damaschin, Sfântul Ioan Dogmatica, București, Apologeticum, 2004, variantă electronică.

_________, Sfântul Ioan, Dogmatica, București, IBM al BOR, 2005.

Dan, Paul, Adevărul despre Mișcarea Adventistă, București, Alfa-Omega, 2002.

Derickson, Stanley L., Derickson’s Notes on Theology, Albany - OR USA, Books For The Ages, AGES Software, Version 1.0, 1997.

Doru, Vasile, Un capitol de teologie biblică: Antropologia, în Orizonturi Teologice, Oradea, Universitatea din Oradea, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Anul II, nr. 4, oct.-dec. 2001.

Douglas, J. D., Dicționar Biblic, Oradea, Cartea Creștină, 1995.

...

Preview document

Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 1
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 2
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 3
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 4
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 5
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 6
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 7
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 8
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 9
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 10
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 11
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 12
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 13
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 14
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 15
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 16
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 17
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 18
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 19
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 20
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 21
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 22
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 23
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 24
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 25
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 26
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 27
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 28
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 29
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 30
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 31
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 32
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 33
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 34
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 35
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 36
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 37
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 38
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 39
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 40
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 41
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 42
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 43
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 44
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 45
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 46
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 47
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 48
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 49
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 50
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 51
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 52
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 53
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 54
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 55
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 56
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 57
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 58
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 59
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 60
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 61
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 62
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 63
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 64
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 65
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 66
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 67
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 68
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 69
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 70
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 71
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 72
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 73
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 74
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 75
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 76
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 77
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 78
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 79
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 80
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 81
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 82
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 83
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 84
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 85
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 86
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 87
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 88
Doctrina Biblică a Raiului - Pagina 89

Conținut arhivă zip

  • Doctrina Biblica a Raiului.pdf

Alții au mai descărcat și

Virtute și păcat la Sfântul Apostol Pavel

INTRODUCERE Personalitatea Sf. Apostol Pavel domină întreaga dezvoltare a istoriei creştinismului primar, întrucât activitatea sa misionară a...

Postul în lumina predicii de pe munte

INTRODUCERE Asupra originii postului părerile sunt împărțite. Cei mai mulți îl leagă de cultul morților din vechime. Astfel, după unii, postul își...

Demonologia

Introducere Hristos este Lumina lumii, iar cel care iubeşte pe Dumnezeu trebuie să trăiască în Lumina Adevărului. Fără Adevăr, nu îl avem pe...

Predica de pe munte - fericirile

Introducere Prima scriere a Noului Testament este Evanghelia după Matei. Este cea dintâi Evanghelie în ordine cronologică, după cum arată şi...

Virtuțile teologice în scrierile Sfantului Apostol Pavel

Introducere: Personalitatea Sfântului Apostol Pavel, întemeietorul creştinismului misionar Învăţătura şi faptele Mântuitorului Hristos au fost...

Procesul Psihologic în Nașterea și Dezvoltarea Păcatului

I INTRODUCERE Suntem într-o epocă ce se interesează foarte mult de „analiza” sufletului omenesc. „Ştiinţele umane” au fost mult dezvoltate de la...

Sfântul Apostol Pavel și Puterea Seculară

Scurt istoric Dintre cei doisprezece Apostoli, persoana Sfantului Apostol Pavel este cea mai cunoscuta. Informatii importante despre viata si...

Crearea lumii văzute - schița pentru o interpretare contemporană a referatului biblic despre cosmogeneza

Problema Tributar unei concepții dualiste care postulează o distanță între Dumnezeu și lume, intre nevăzut și văzut, între spirit și materie, omul...

Te-ar putea interesa și

Învățătura Despre Iad la Baptiști

Introducere Mi-am propus ca în lucrarea de faţă, să analizez învăţătura baptistă despre iad, dar în acelaşi timp să subliniez şi ceea ce se...

Asistență Socială în Creștinism

Pentru a vorbi despre felul în care s-a dezvoltat sistemul de asistenţă socială în creştinism, trebuie, mai întâi, să apreciem faptul că exponenţii...

Ai nevoie de altceva?