Asistență Socială în Creștinism

Curs
9.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Creștinism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 193 în total
Cuvinte : 95610
Mărime: 297.48KB (arhivat)
Publicat de: Felix Oros
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dani Dorinel

Extras din curs

Pentru a vorbi despre felul în care s-a dezvoltat sistemul de asistenţă socială în creştinism, trebuie, mai întâi, să apreciem faptul că exponenţii de seamă ai Bisericii au fost cei dintâi filantropi şi organizatori ai unor sisteme de asistenţă socială. De aceea în prima parte a cursului am să prezint succint câteva date biografice ale celor mai însemnaţi sfinţi părinţi ai Bisericii din primele veacuri creştine. Punctul de pornire va fi, însă, viaţa socială în epoca Sfinţilor apostoli pentru că nu putem vorbi despreactivităţi sociale în creştinism fără a ne referi la viaţa Bisericii primare.

Disciplina care se ocupă de studiul vieţii şi activităţii personalităţilor Bisericii care au trăit până în secolul al VIII-lea se numeşte Patrologie Patrologia este disciplina teologică care se ocupă cu viaţa sfinţilor părinţi şi a scriitorilor bisericeşti din primele opt veacuri creştine. În viaţa lor se oglindesc luptele doctrinare din acele veacuri; din viaţa lor putem cunoaşte frumuseţea creştină a acelor timpuri.

Scrierile sfinţilor părinţi alcătuiesc tezaurul Bisericii şi sunt izvorul teologiei; din lucrările lor putem urmări frământările doctrinare. Învăţătura sfinţilor părinţi împreună cu hotărârile sinoadelor ecumenice şi principalele învăţături de credinţă formează tradiţia Bisericii care este al doilea izvor al revelaţiei divine.

O altă disciplină, Patristica, studiază numai viaţa părinţilor ortodocşi. Patrologia mai poartă numele de Istoria vechii literaturi creştine. Numele ei derivă de la ό πατίρ (o patir) του πατρός (tu patros)=părinte şi λογός=ştiinţă (cuvânt). Patrologia este înrudită cu Istoria dogmelor şi cu Istoria Bisericii Universale. Ea nu se confundă cu Haghiografia care se ocupă cu viaţa sfinţilor.

Periodizarea Din motive didactice, cei 2000 de ani de creştinism putem să-i grupăm în mai multe perioade:

1. perioada de la apariţia Bisericii creştine până la începutul veacului al IV-lea. Este epoca de început în care Biserica s-a confruntat cu morala mozaică promovată de evrei, cu imoralitatea lumii păgâne şi cu lipsa de religiozitate profundă a ei, cu probleme interne generate de interpretarea greşită a cerinţelor Mântuitorului, cu persecuţii venite din partea evreilor şi păgânilor. De aceea în această perioadă putem vorbi doar la nivel de comunităţi despre un sistem de întrajutorare socială. Realizările pe această linie sunt tributare mentalităţilor vechi potrivit cărora doar bărbaţii în putere contau în societate.

2. ar ţine din veacul al IV-lea până pe la mijlocul secolului al XI-lea când s-a produs Schisma cea mare. În această perioadă întâlnim oameni ai Bisericii implicaţi în tot felul de acţiuni sociale generate fie de perioade de criză (secete), fie de boli, fie de stăpâniri străine etc. Această perioadă a dat Bisericii pe cei mai însemnaţi sfinţi ei fiind recunoscuţi caatare tocmai pentru implicarea lor în viaţa socială a creştinismului.

3. de pe la mijlocul sec. al XI-lea până la reforma protestantă din veacul al XVI-lea. Este o perioadă obscură din viaţa Bisericilor istorice pe această linie deoarece oamenii Bisericii au fost preocupaţi mai mult de dispute teologice în timp ce monarhii vremii erau preocupaţi de cuceriri de noi teritorii. Remarcăm, totuşi, activitatea unor ordine călugăreşti în Apus pe tărâm didactic.

4. din veacul al XVI-lea până pe la sfârşitul veacului al XVIII-lea. Este perioada dezvoltării Bisericilor protestante istorice, perioadă în care umanismul şi iluminismul şi-au pus amprenta asupra societăţilor din întreaga Europă.

5. de la începutul veacului al XIX-lea până în zilele noastre, perioadă în care datorită industrializării au apărut marile probleme sociale în toate ţările Europei. Ca urmare a cestui fapt a apărut şi nevoia organizării unui sistem de asistenţă socială care a fost îmbunătăţit continuu ca urmare a evenimentelor istorice petrecute în timp (războaiele), ca urmare a evoluţiei financiare a anumitor ţări, ca urmare a sistemelor politice promovate de diferite societăţi, etc. În acest context Bisericile creştine au fost nevoite să-şi dezvolte propriile sisteme de asistenţă socială. Abia din perioada interbelică a secolului trecut putem vorbi despre un sistem clar sprijinit de stat şi reglementat (la început mai timid apoi mai consistent) în toate ţările lumii.

Nu fac obiectul cursului nostru comunităţile şi statele care mărturisesc altă credinţă decât cea creştină.

BIBLIOGRAFIE

- Pentru viaţa şi operele Sfinţilor Părinţi

- Altaner Bertoldo, Patrologia, Ed. III, Torino, 1914.

- Sfântul Ambrozie, Scrieri, partea a II-a: Despre Sfintele Taine, traducere, introducere si note de pr.prof.dr. Ene Braniste, Scrisori, traducere si note de prof. David Popescu, Imnuri, traducere si introducere de lector dr. Dan Negrescu, EIBMBOR, PSB 53, Bucuresti, 1994

- Idem, Despre Duhul Sfânt, traducere, studiu introductiv şi note de pr.dr. Vasile Răducă, Editura Anastasia, Bucureşti, 1997

- Augustin, Despre iubirea absolută, comentariu la prima epistolă a lui Ioan, ediţie bilingvă, traducere de Roxana Matei, introducere de Marie-Anne Vannier, ediţie îngrijită de Cristian Bădiliţă, Editura Polirom, Iaşi, 2003

- Idem, Confessiones, traducere şi indice de prof.dr. docent Nicolae Barbu, introducere şi note de pr. prof. dr. Ioan Rămureanu, ediţia a II-a, EIBMBOR, Bucureşti, 1994

Preview document

Asistență Socială în Creștinism - Pagina 1
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 2
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 3
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 4
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 5
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 6
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 7
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 8
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 9
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 10
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 11
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 12
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 13
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 14
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 15
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 16
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 17
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 18
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 19
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 20
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 21
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 22
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 23
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 24
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 25
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 26
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 27
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 28
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 29
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 30
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 31
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 32
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 33
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 34
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 35
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 36
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 37
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 38
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 39
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 40
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 41
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 42
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 43
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 44
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 45
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 46
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 47
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 48
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 49
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 50
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 51
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 52
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 53
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 54
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 55
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 56
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 57
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 58
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 59
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 60
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 61
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 62
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 63
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 64
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 65
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 66
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 67
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 68
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 69
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 70
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 71
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 72
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 73
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 74
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 75
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 76
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 77
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 78
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 79
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 80
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 81
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 82
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 83
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 84
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 85
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 86
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 87
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 88
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 89
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 90
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 91
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 92
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 93
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 94
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 95
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 96
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 97
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 98
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 99
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 100
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 101
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 102
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 103
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 104
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 105
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 106
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 107
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 108
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 109
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 110
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 111
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 112
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 113
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 114
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 115
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 116
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 117
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 118
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 119
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 120
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 121
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 122
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 123
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 124
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 125
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 126
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 127
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 128
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 129
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 130
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 131
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 132
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 133
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 134
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 135
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 136
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 137
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 138
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 139
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 140
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 141
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 142
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 143
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 144
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 145
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 146
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 147
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 148
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 149
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 150
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 151
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 152
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 153
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 154
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 155
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 156
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 157
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 158
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 159
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 160
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 161
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 162
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 163
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 164
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 165
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 166
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 167
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 168
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 169
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 170
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 171
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 172
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 173
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 174
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 175
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 176
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 177
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 178
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 179
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 180
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 181
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 182
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 183
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 184
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 185
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 186
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 187
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 188
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 189
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 190
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 191
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 192
Asistență Socială în Creștinism - Pagina 193

Conținut arhivă zip

  • Asistenta Sociala in Crestinism.doc

Alții au mai descărcat și

Cer nou și pământ nou în apocalipsă

Consemnam faptul ca în iudaism cerurile sunt mai multe, trei sau sapte. În Noul Testament se vorbeste despre "ceruri" în Evangheliile sinoptice, la...

Căsătoriile mixte în lumina învățăturii și practicii ortodoxe

I. INTRODUCERE Problema căsătoriilor mixte, adică a căsătoriilor dintre persoane aparţinând unor religii sau confesiuni creştine diferite, a...

Acte de violență în Biblie și Coran

Violenta in Coran si in Biblie Prof. Dr. Samuele Bacchiocchi RELATARI DESPRE VIOLENTA IN BIBLIE Unii oameni incearca sa justifice recentele acte...

Dialog între creștinism și orient

De-a lungul timpului, religia care este credinta in supranatural, sacru sau divin şi codul moral a luat un imens număr de forme in diverse culturi...

Gnoseologia crestină

Nimic nu este mai dificil decat sa spui Cine este Dumnezeu. Aceasta dificultate nu tine neaparat numai de nivelul intelectual al credinciosului,...

Obiceiuri tradiționale de peste an

La acest final de veac si de mileniu încercam cu totii o anumita "nostalgie a originilor", ca sa folosim o expresie draga lui Mircea Eliade....

Rolul Bisericii

1. Definiţia Bisericii Cuvântul „biserică ” provine din „ecclesia” care înseamnă, în limba greacă, „o adunare” sau „cei chemaţi”. Cu toate...

Curs de Pregătire pentru Învățătorii de Școală Duminicală

BAZA BIBLICĂ A LUCRĂRII Predăm copiilor pentru că Dumnezeu ne porunceşte: Deuteronom 4;9-10 „Numai ,ia seama asupra ta şi veghează cu luare...

Te-ar putea interesa și

Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural

Introducere Activitatea de asistenţă socială nu este o preocupare nouă în orizontul grijii faţă de aproapele nostru, întrucât Biserica şi-a făcut...

Apostolatul social ca parte integrantă a slujirii bisericii

Creştinismul e religie de sus, e un dar dumnezeiesc. În creştinism se descoperă deplinătatea dumnezeieştei iubiri, Dumnezeu iubitor,...

Liturghie și Slujire Socială

Preliminarii Omul este creat de Dumnezeu pentru a trăi în comuniune cu comunitatea din care face parte, pentru că omul – deşi cade în păcat singur...

Raportul dintre Marta și Maria în creștinism

INTRODUCERE Raportul dintre Marta şi Maria în Ortodoxie este de fapt raportul dintre slujire şi contemplaţie, dintre partea activă şi cea aparent...

Preoția și viața bisericească a credincioșilor

Despre „ Teologia Pastorală” s-a scris şi se va mai scrie mult. Primind ca temă de „Disertaţie”, „Preocupările de Teologie Pastorală în paginile...

Asistența socială în instituțiile statului

INTRODUCERE Situaţia din perioada comunistă „Nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu”. (Iez. 18,23). Iată mesajul pe care...

Biroul de Asistență Socială Diaconia - sistemul de asistență socială

1. Introducere Aparitia unei profesii centrate pe “tratarea maladiilor sociale” in mod stiintific si sistematic este un fapt relative recent:...

Asistența socială

“ Asistenta sociala a iesit din fagasul sentimentalismului generos si al simplelor bune intentii, pentru a pasi in domeniul unei actiuni sociale si...

Ai nevoie de altceva?