Rolul Bisericii

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Creștinism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 1958
Mărime: 226.67KB (arhivat)
Publicat de: Octaviu Cornea
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Emil Dumea

Extras din referat

1. Definiţia Bisericii

Cuvântul „biserică ” provine din „ecclesia” care înseamnă, în limba greacă, „o adunare” sau „cei chemaţi”. Cu toate acestea, majoritatea oamenilor atribuie cuvântului „biserică” în primul rând un sens material şi anume cel de „clădire”. Alteori, atunci când diverşi indivizi sunt întrebaţi ce biserică frecventează, ei asociază biserica cu credinţa: ortodoxă, catolică, luterană, baptistă etc. În citatul Romani 16:5: „... spuneţi sănătate şi Bisericii care se adună în casa lor...”, apostolul Pavel echivalează biserica cu oamenii credincioşi şi nu cu spaţiul în care ei se întâlnesc de obicei.

De asemenea, în literatura de specialitate mai sunt folosiţi doi termeni biserica universală şi biserica locală. Biserica universală reprezintă totalitatea indivizilor care au credinţă în Iisus Hristos (Corinteni 12:13 „Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adppaţi dintr-un singur Duh”).

Biserica locală este prezentată în Galateni 1:1-2 „Pavel, apostol...şi toţi fraţii care sunt împreună cu mine, către Bisericile Galatiei”. În Galatia existau mai multe biserici. Astfel, biserica ortodoxă, catolică, luterană, evanghelică, baptistă etc reprezintă fiecare o biserică locală. Totalitatea bisericilor locale, indivizi care cred în Hristos şi s-au mântuit, constituie biserica universală.

2. Tipuri de relaţii între biserică şi stat în Uniunea Europeană

În cadrul Uniunii Europene relaţiile dintre biserică şi stat pot fi grupate în trei categorii: modelul separaţie totală, modelul identificării totale şi modelul cooperării distincte. Fiecare dintre aceste modele sunt specifice unor state membre ale Uniunii Europene.

Modelul francez sau modelul separaţiei totale dintre stat şi biserică se întâlneşte în Franţa, Olanda şi formal în Irlanda. Acest model este rezultatul revoluţiei franceze obţinute în urma reacţiei la viziunea apuseană a sumei dintre puterea spirituală şi politică a instituţiei papale.

Caracteristica modelului presupune o lipsă a sprijinului financiar al statului pentru biserică, un statut social nesigur al slujitorilor bisericii (ceea ce îi determină pe clerici să apeleze la activităţi colaterale pentru a obţine un venit suficient), un regim privat al studiului teologic şi admiterea limitată a religiei în şcolile publice.

Modelul englez sau modelul identificării totale are drept caracteristică faptul că cei care conduc statul sunt şi conducătorii bisericii. În Marea Britanie, regina este şi conducătoarea comunităţilor anglicane din întreaga lume, iar parlamentul legiferează legile bisericeşti votate de sinodul general. Episcopii sunt numiţi de regină la propunerea primului ministru. Aceştia sunt membri cu drepturi depline în camera superioară a parlamentului.

Modelul german sau modelul cooperării distincte funcţionează ca un sistem de legături şi obligaţii reciproce cu scopul de a stabili locul bisericii în societate şi sprijinul bisericii faţă de politica socială a statului.

Ţările în care se regăseşte acest model sunt Germania, Spania, Italia, Belgia, Luxemburg, Austria şi Portugalia. Legislaţia din aceste ţări susţine predarea religiei în şcolile publice în funcţie de configuraţia confesională şi susţine financiar toate activităţile sociale, misionare şi filantropice ale bisericilor recunoscute oficial.

Chiar dacă statul permite bisericii o minimă stabilitate financiară, cu toate acestea, este colectat un impozit bisericesc, care determină în unele cazuri o îndepărtare a creştinilor de biserică.

Un caz aparte îl constituie statul elen, în care relaţia dintre stat şi biserică este ilustrată de unii teoreticeni similară modelului englez. Diferenţa constă în faptul că Biserica Greacă este o biserică naţională autonomă condusă de un sinod, iar episcopii sunt doar recunoscuţi de stat. Creştinismul ortodox grec este legiferat constituţional, iar prozelitismul sectar este condamnat de codul penal.

Preview document

Rolul Bisericii - Pagina 1
Rolul Bisericii - Pagina 2
Rolul Bisericii - Pagina 3
Rolul Bisericii - Pagina 4
Rolul Bisericii - Pagina 5
Rolul Bisericii - Pagina 6
Rolul Bisericii - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Rolul Bisericii.doc

Alții au mai descărcat și

Profetismul Vechiului Testament

Oamenii si-au dorit dintotdeauna sa cunoasca ce le rezerva viitorul.În acest scop, antichitatea a apelat la tot felul de metode: oracole, ghicitul...

Dialog între creștinism și orient

De-a lungul timpului, religia care este credinta in supranatural, sacru sau divin şi codul moral a luat un imens număr de forme in diverse culturi...

Gnoseologia crestină

Nimic nu este mai dificil decat sa spui Cine este Dumnezeu. Aceasta dificultate nu tine neaparat numai de nivelul intelectual al credinciosului,...

Obiceiuri tradiționale de peste an

La acest final de veac si de mileniu încercam cu totii o anumita "nostalgie a originilor", ca sa folosim o expresie draga lui Mircea Eliade....

Bizant sem II

A.A. Vasiliev, Istoria Imperiului Bizantin,Ed.Polirom, Iași, 2010, pp. 551-689 Din punct de vedere cronologic, ultima dinastie bizantină se...

Te-ar putea interesa și

Cântarea în comun și rolul ei în educarea spirituală a credincioșilor

CAPITOLUL I I. Importanța temei și rolul cântării în comun în educarea spirituală a credincioșilor. I.1.Motivarea personală a alegerii temei....

Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică

Cuvânt înainte „Muntele şi omul se aseamănă, dar cu deosebirea că de unde prin munte pământul tinde spre cer, prin om cerul a coborât pe pământ.’’...

Educația copiilor la Sfântul Ioan Gură de Aur

Introducere Prin lucrarea de faţă “Educaţia copiilor la Sfântul Ioan Gură de Aur” am urmărit aprofundarea cunoştinţelor despre Sfântului Ioan Gură...

Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural

Introducere Activitatea de asistenţă socială nu este o preocupare nouă în orizontul grijii faţă de aproapele nostru, întrucât Biserica şi-a făcut...

Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu

INTRODUCERE "Sfintele Taine sunt lucrări sfinte, instituite de Dumnezeu întrupat, prin care, în Biserică, într-o formă văzută, se împărtăşeşte...

Biserica și rolul ei în viața creștinilor

Introducere Biserica este instituția divino-umană, corabia care-i poartă pe oameni pe valurile învolburate ale vieții pentru a-i duce la limanul...

Drepturile, obligațiile și privilegiile Bisericii Ortodoxe Române în contextul menținerii securității europene

INTRODUCERE O privire canonică crestină ortodoxă asupra ideii de europenizare. Cum o “cultură europeană” nu se poate manifesta corect fără...

Taina Preoției

Introducere Taina hirotoniei a reprezentat întotdeauna un subiect delicat în cadrul dialogului ecumenic inițiat la începutul secolului XX. Deși...

Ai nevoie de altceva?