Euharistia - Hrana nemuririi

Disertație
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 22380
Mărime: 77.91KB (arhivat)
Publicat de: Theodor Iacob
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pr. Prof. Univ. Dr. Leon Arion
Facultatea de Teologie Ortodoxa si Stiintele Educatiei
Universitatea Valahia, Targoviste
Specializare: Pastorală Şi Misiune În Context European

Cuprins

  1. INTRODUCERE 4
  2. I. INSTTITUIREA SFINTEI EUHARISTII 10
  3. II. „PÂINEA VIEŢII”- PÂINEA NEMURIRII - IOAN CAP. 6 25
  4. III. EUHARISTIA - CALEA PENTRU DOBÂNDIREA ÎMPĂRĂŢIEI LUI DUMNEZEU 38
  5. IV. SFÂNTA EUHARISTIE - PAHARUL VIEŢII, PAHARUL COMUNIUNII 51
  6. V. VIAŢA BISERICII PRIN SFÂNTA EUHARISTIE 63
  7. CONCLUZII - EUHARISTIA CA MOD DE VIEŢUIRE CREŞTINĂ 70
  8. BIBLIOGRAFIE 78

Extras din disertație

Tainele sunt porţi ale harului şi ale Împărăţiei lui Dumnezeu. O Taină este totdeauna „un eveniment în Biserică, prin Biserică şi pentru Biserică. Orice Taină se răsfrânge asupra tuturor credincioşilor. Orice botezat şi pecetluit cu Taina Sfântului Mir, este o naştere în Biserică ce se împodobeşte cu încă un membru, orice iertare, dezlegare aduce pe penitent în Biserică.

Dacă harul Sfintelor Taine este după învăţătura ortodoxă acel fluid al întâlnirii şi comuniunii spirituale personale mereu noi a lui Hristos în Duhul Sfânt cu credinciosul, în Biserică, atunci prin orice act sacramental Biserica, se împărtăşeşte de prezenţa şi viaţa lui Hristos, care lucrează din ea, şi în ea tainele şi mântuirea noastră în general.

Fiecare Taină este prilejul unei reînnoite chemări şi pogorâri a Duhului Sfânt peste Biserică, care-L cheamă prin epicleză, căci fiecare taină îşi are epicleza sa, şi peste credinciosul pentru care Biserica îl cheamă şi îl împărtăşeşte prin Taina respectivă şi prin aceasta o mereu alta şi noua întâlnire a Bisericii cu Hristos, precum şi o noua dăruire a lui Hristos Bisericii, în Duhul Lui.

Ca adancime a misterului, Sfînta Euharistie nu este egalata de nici una din celelalte Sfînte Taine savarşite în Biserica, caei ea eonsta nu numai din prefacerea suprasensibila a materiei de jertfa - painea şi vinul - în trupul şi în sângele lui Hristos, ci pe insuşi Iisus Hristos, ca Acela ce leaga direct pe om de Dumnezeu, prin întroducerea în sanul Sfîntei Treimi a naturii umane indumnezeite. Caci, fiind El Persoana divina. la Inaltarea şi şederea Lui de-a dreapta Tatalui, a luat cu El şi natura umana desavarşita şi indumnezeita de EL. Dar ridicandu-se la Tatal, Iisus Hristos a ramas şi pe pamant tot prin Euharistie, caci EL a spus Apostolilor: "Nimeni nu s-a suit la cer tara numai Cel ce s-a coborat din cer, Fiul Omului care este în cer", şi "lata Eu sunt eu voi în toate zilele, pana la sfirşitul veacurilor". Putem spune aşadar ca Euharistia este punctul de întaInire şi de sudare a omului de Dumnezeu şi a lui Dunmezeu de om, ea capa.tand astfel dimensiuni fara de margini, prin ea legandu-se marginitul de nemarginit, temporalul de infinit, nedesavarşitul de desavarşit

Taina Sfîntei Euharistii sta alaturi de Taina Întruparii Logosului şi de Taina Sfîntei Treimi - aceste trei Sfînte Tame fiind cele mai mari şi mai nepatrunse taine ale credîntei creştine. "Caci Sfânta Treime se face cunoscuta deplin lumii, prin întruparea Cuvantului lui Dumnezeu, iar Sfanta Euharistie actualizeaza pana la sfarşitul veacurilor jertfa mantuitoare, indumnezeind pe credincioşi.

"Biserica afinna şi o impartaşire de Hristos eel jertfit şi inviat în viata viitoare, pe care o anticipeaza impartaşirea în timpul de acum cu acelaşi Hristos. în aceasta impartaşire eterna se încheie iconomia mantuirii ca unire eterna a oamenilor cu Dumnezeu în Hristos. Euharistia în viata de veci este, ca încoronarea iconorniei dumnezeieşti, acea unire desavarşita între creatiune şi Hristos, în care "Dumnezeu va fi totul în toate"

Sfânta Euharistie este cea mai mare minune ce se produce an, şi se va produce pana la sfărşitul veacurilor, pe pământ. Căci daca ştim şi credem ca Mântuitorul aduce vederea, ungându-i cu tina ochii celui ce nu văzuse vreodată lumina soarelui, ca de ştergarele purtate de Sfântul Apostol Pavel fug îngroziţi demonii, ca umbra Sfântului Apostol Petru vindeca bolnavii (F. Ap. 19, 11-12 urm.), daca ştim deci ca materia primeşte puteri de la Dumnezeu, nu ştim cum materia primeşte pe insuşi Dumnezeu, pe Iisus Hristos.

Modul prefacerii pâinii şi vinului în Trupul şi Sângele Iui Iisus Hristos nu este explicat în Sfânta Scriptura, totul rămâne mister şi "aşa va fi până la sfârşitul veacurilor, pana când trupurile noastre nu-şi vor putea asimila Trupul Domnului decât mâncând pâinea ce se poate manca şi bând vinul ce se poate bea"

Aşadar, trebuie raţiune şi credinţa pentru a primi adevărul Euharistiei. Mai trebuie şi voinţă. Pentru că, pentru cei ce nu vor să înţeleagă, nici credinţa, nici raţiunea nu le pot ajuta.

Ei vor putea respinge minunea Euharistiei, ca şi toate celelalte minuni, indiferent de modul săvârşirii lor; şi anume daca Dumnezeu ar fi făcut minuni prin acte exclusiv umane, ca un medic de exemplu, El ar fi zis: iata ca facem şi noi, ştiinţific, aşa "minuni"!

Şi dacă Dumnezeu ar fi făcut minuni prin acte exclusiv dumnezeieşti, El ar fi zis: nu-i credibil, căci aceste minuni sunt împotriva raţiunii nu putem experimenta minunea! Prin urmare, cum ar fi trebuit să facă Dumnezeu minunile pentru ca oamenii să creadă în ele? Cum? Aşa cum le-a făcut! Concluzia este ca cei ce nu cred în minunile lui Dumnezeu, nu ştiu nici ei cum ar fi trebuit să se facă minunile ca să le poată crede!

Bibliografie

I. IZVOARE BIBLICE :

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Ed. IBM al BOR, Bucureşti, 1994.

2. Biblia sau Sfânta Scriptură, Ediţie Jubiliară a Sfântului Sinod, Ed. IBM al BOR, Bucureşti, 2001.

II. SCRIERI PATRISTICE:

1. ***Constituţiile Apostolice, Ed. IBM al BOR, Bucureşti, 1933.

2. ***Scrierile Parintilor Apostolici, trad. Pr. D. Fecioru, în col. PSB, vol. 1, Ed. IBM al BOR, Bucuresti, 1979.

3. SF. CHIRIL AL ALEXANDRIEI, „Comentariu la Evanghelia Sf. Ioan”, partea a patra în PSB 41, trad. Dumitru Stăniloae, Ed. IBM al BOR, Bucureşti, 2000.

4. EUSEBIU DE CEZAREEA, Istoria Bisericeasca, VII, 11, în Scrieri, Partea Întîia: Istoria Bisericeasca; Martirii din Palestina, în col. PSB, vol. 13, trad. Pr. Prof. T. BODOGAE, Ed. IBM al BOR, Bucureşti, 1987.

5. IDEM, Închinarea în duh şi adevăr, cartea a X-a, P.G., 68, 688A.

6. SF. IOAN GURĂ DE AUR, Comentariile sau explicarea Epistolei 1 Corinteni, Cuv. XXVII, trad. din lb. Greacă de Arhim. Theodosie Athanasiu, Bucureşti, 1908.

7. IDEM, Omilii la Ioan, Colecţia PSB, nr. 42, trad. Pr. D. Stăniloae, Ed. IBM al BOR, 1988

8. IDEM, Omilii la Matei, Colecţia PSB, nr. 23, Ed. IBM al BOR, 2000

9. SF. IOAN GURA DE AUR, SF. GRIGORE DE NAZIANZ, SF. EFREM SIRUL, Despre Preoţie, trad. Pr. D. Fecioru, Ed. IBM al BOR, Bucureşti.

10. SF. TEOFILACT, Arhiepiscopul Bulgariei, Comentar la Evanghelia cea de la Ioan ,Ed. Pelerinul Român, Oradea, 1998.

III. DICŢIONARE:

1. Dicţionar Biblic, Ed. Cartea Creştină, Oradea, 1995.

2. Dictionar al Noului Testament, MIRCEA, Pr. Dr. Ioan, , Ed. IBM al BOR, Bucureşti, 1995.

3. Dictionar de Teologie Ortodoxă, BRIA, Ion, Ed. IBM al BOR, Bucureşti, 1994.

IV. LUCRĂRI DE SPECIALITATE:

1. ***Arhieraticon, Ed. IBM al BOR, Bucureşti, 1996.

2. ***Învăţătura de credinţă ortodoxă, Ed. IBM al BOR Bucureşti, 2002.

3. **Îndrumări misionare, Manual pentru Institutele Teologice, Ed. IBM al BOR, Bucureşti 1986.

4. *** Studiul Noului Testament, pentru Institutele Teologice, Ed. IBM al BOR, Bucureşti, 1984.

5. *** Tipic Bisericesc, Ed. IBM al BOR, Bucureşti, 1993.

6. ARION, Pr. Prof. Univ. Dr. Leon , 50 de Omilii la Sfânta Evanghelie după Ioan, Ed. ASA, Bucureşti, 2005.

Preview document

Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 1
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 2
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 3
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 4
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 5
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 6
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 7
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 8
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 9
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 10
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 11
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 12
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 13
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 14
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 15
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 16
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 17
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 18
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 19
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 20
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 21
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 22
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 23
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 24
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 25
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 26
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 27
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 28
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 29
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 30
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 31
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 32
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 33
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 34
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 35
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 36
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 37
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 38
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 39
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 40
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 41
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 42
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 43
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 44
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 45
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 46
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 47
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 48
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 49
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 50
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 51
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 52
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 53
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 54
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 55
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 56
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 57
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 58
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 59
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 60
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 61
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 62
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 63
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 64
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 65
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 66
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 67
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 68
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 69
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 70
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 71
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 72
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 73
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 74
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 75
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 76
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 77
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 78
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 79
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 80
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 81
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 82
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 83
Euharistia - Hrana nemuririi - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • Euharistia - Hrana nemuririi.doc

Alții au mai descărcat și

Sfânta Liturghie - Taina Comuniunii

INTRODUCERE Prin Sfânta Liturghie se realizează cea mai vie legătură duhovnicească a Domnului Iisus Hristos cu Biserica Sa, cea mai bogată...

Apostolatul social ca parte integrantă a slujirii bisericii

Creştinismul e religie de sus, e un dar dumnezeiesc. În creştinism se descoperă deplinătatea dumnezeieştei iubiri, Dumnezeu iubitor,...

Euharistia - taina unirii cu Hristos

Introducere Sfintele Taine sunt lucrări văzute, instituite de Mântuitorul Hristos şi încredinţate Sfintei Sale Biserici, prin care celor ce le...

Taina Mărturisirii și Persoana Preotului Duhovnic în Viața Bisericii și a Credincioșilor Ei

Taina Sfintei Spovedanii joacă un rol central în viaţa şi în spiritualitatea ortodoxă. Este taina prin care se restabileşte legătura creştinului cu...

Liturghie și Slujire Socială

Preliminarii Omul este creat de Dumnezeu pentru a trăi în comuniune cu comunitatea din care face parte, pentru că omul – deşi cade în păcat singur...

Preoția și viața bisericească a credincioșilor

Despre „ Teologia Pastorală” s-a scris şi se va mai scrie mult. Primind ca temă de „Disertaţie”, „Preocupările de Teologie Pastorală în paginile...

Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată

Introducere Dumnezeu cheamă pe omul dintotdeauna, de ieri, de azi şi de mâine la un "dialog etern al iubirii" în care să-şi împlinească vocaţia sa...

Preotul în Calitatea de Liturghisitor

I. Introducere Educatia clerului crestin sunt in dependenta de misiunea inalta si divina pe care preotul Bisericii lui Hristos o are de...

Te-ar putea interesa și

Sfânta Liturghie - împărăția cerului pe pământ

Introducere „Voi, cei vătămaţi de stricăciune, copiii pământului, veniţi cu gânduri şi simţăminte curate la Sf. Liturghie şi luaţi de aici cele...

Iconomia

I. Argument ,,Primeşte acest Dar e mare preţ şi îl păstrează până la a doua venire, când Hristos îl va cere de la tine!” Acestea sunt cuvintele...

Aspectul Eshatologic al Euharistiei

Argumentare Scopul vietii crestine este mantuirea sufletului. Acesta se realizeaza prin Euharistie, prin impartasirea cu Trupul si Sangele...

Rugăciunea

Toate Tainele au câteva trăsături sau însuşiri esenţiale şi anume: a. Tainele au fost instituite de Mântuitorul Iisus Hristos: „iar harul şi...

Prezența Reală a Mântuitorului în Euharistie

Prezenţa reală a Mântutorului în Sfânta Euharistie 1.Hristos – prezenţă reală în Euharistie, adevăr mărturisit de Biserică Sfânta Euharistie,...

Ai nevoie de altceva?