Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 25745
Mărime: 230.22KB (arhivat)
Publicat de: Andrei M.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. Dr. Iosifescu Viorel
Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
Universitatea din Bucuresti, Bucuresti

Cuprins

 1. INTRODUCERE 5
 2. CAPITOLUL I: ASPECTE ALE DEZVOLTĂRII PSIHICE ALE ȘCOLARULUI MIC 7
 3. I.1. Vârsta școlară mică - caracterizare generală 7
 4. I.2. Particularitățile proceselor psihice ale școlarului mic 10
 5. I.3. Personalitatea în formare a școlarului mic 15
 6. CAPITOLUL AL II-LEA: ÎNVĂȚAREA LA VÂRSTA ȘCOLARULUI MIC 22
 7. II.1. Conceptul de învățare 22
 8. II.2. Factorii învățării școlare 25
 9. II.3. Specificul învățării la școlarul mic 31
 10. CAPITOLUL AL III-LEA: ASPECTE ALE ÎNVĂȚĂRII PRIN COOPERARE ȘI COMPETIȚIE LA ȘCOLARUL MIC 36
 11. III.1. Cooperarea și competiția - strategii de predare și învățare 36
 12. III.2. Teorii care fundamentează învățarea prin cooperare / colaborare 41
 13. III.3. Valențele cooperării în cadrul grupurilor 43
 14. III.4. Motivare prin cooperare și competiție în perioada școlarității mici 46
 15. III.5. Competențele educatorului necesare susținerii învățării prin cooperare 49
 16. CAPITOLUL AL IV-LEA: METODOLOGIA CERCETĂRII - Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic 51
 17. IV.1. Argumentul cercetării 51
 18. IV.2. Obiectivele cercetării 51
 19. IV.3. Ipotezele cercetării 52
 20. IV.4. Desfășurarea cercetării 52
 21. IV.4. Interpretarea rezultatelor obținute și extragerea concluziilor 54
 22. IV.5 Concluzii 59
 23. IV.6 Propuneri 60
 24. CONCLUZII 61
 25. BIBLIOGRAFIE 63

Extras din licență

SUMMARY

This paper intitled „Cooperative Learning And Competition Learning In Children” aims to highlight the use of active-participatory strategies using cooperative learning and competition learning in the process of education among young students belonging to the young school-age.

The role of the above learning strategies is a major one, and the present paper will demonstrate this, presenting, comparing and investigating the methods and theories that formed the basis for the implementation of these two directions in education. On the one hand, cooperative learning teaches every student to participate actively at the lesson, contributing to the lesson according to his intellectual capacities and at the level of his psychic development, within a lesson group, making cooperative learning an indispensable manner of teaching. On the other hand, this method lacks the competition required to involve all the students in the learning process and to boost them by arousing inside them the ambition to become the best.

The paper is structured in four chapters. The first chapter is titled „Aspects Of The Psychological Development Of The Young School-Age Child” and begins with a general characterization of the early school age ,continues with the peculiarities of the psychic processes of the young student emphasizing on the small pupil personality formation.

In the second chapter, „Learning At The Age Of The Young School Child”, I went through the concept of learning underlining the importance of the factors at the base of the learning process and concluding with the particularities of learning at early school-age students.

The third chapter „Aspects Of Learning Through Cooperation And Competition In Early School-Aged Children” presents all the aspects of the learning process going through the Theories that underpin learning through cooperation and collaboration, the teaching and learning strategies, the importance of learning inside a lesson group, and the Educator's competencies needed to support cooperative learning and to motivate the early school-aged student throughout the learning process.

The final chapter, chapter four, contains a methodological research that aims to reveal the impact of cooperative and competition learning upon the learning process in the nowadays schools. The method used within the research was the Survey and, through its main tool - the Questionnaire, we were able to conclude and confirm the expectations of the research. Cooperative learning proves to be essential in the learning process, but only if the Teachers are aware of the dangers caused by the lack of competitiveness, and provide countermeasures.

INTRODUCERE

Școala nu mai reprezintă doar o instituție unde copiii și tinerii vin să primească informații, ci un loc unde trebuie să învețe toți cei care lucrează. Până acum, profesorul era considerat principala sursă de informații pentru o anumită disciplină. Datorită democratizării accesului la cunoștințe, acest rol al profesorului se reduce dramatic, el devenind un organizator, o călăuză a învățării, oferind elevilor, în locul tradiționalei „transmiteri a cunoștințelor”, veritabile experiențe de învățare”. Acest lucru se poate realiza însă doar într-o școală care poate răspunde unei diversități mari de copii, o școală în care toți participă și sunt tratați ca fiind la fel de importanți.

Astfel, odată cu includerea elevilor cu abilități diferite în clasele obișnuite din învățământul de masă, crește și diversitatea nevoilor individuale de învățare, iar pentru a face față, dascălii trebuie să învețe să apeleze la tehnici noi, cu ajutorul cărora să poată asigura performanțe școlare înalte pentru toți elevii.

Metodele de învățare prin cooperare coroborate cu cele prin competiție oferă o soluție acestei noi provocări, cercetările demonstrând că metodele și tehnicile de învățare prin cooperare pot consolida atitudinile pozitive față de învățare, pot îmbunătăți performanțele, rezultatele școlare și stima de sine ale elevilor, putând promova interacțiunea pozitivă și sprijinul reciproc între elevi.

În a doua jumătate a secolului trecut, Piaget sugera deja promovarea unei educații a descoperirii active și critica excesul de verbalism care conduce la „proliferarea de pseudo noțiunii agățate de cuvinte, fără semnificații reale” și care diminuează caracterul activ al învățării.

Școala de la Geneva a demonstrat că învățarea în grupul mic constituie cadrul cel mai favorabil dezvoltării structurilor intelectuale ale elevilor, iar Jean-Marc Monteil ridica problema competiției și a cooperării în cadrul unui grup, motivând că „simpla anticipare a unei interacțiuni competitive este suficientă pentru a da naștere unor reprezentări negative ale celuilalt, influențând, la rândul lor, comportamentele ce decurg de aici” (Jean-Marc Monteil, 1997).

Ca urmare, situațiile de învățare întemeiate pe cooperare sunt mult mai eficiente decât cele structurate competitiv; cooperarea în grup nu uniformizează conduitele membrilor săi, ci conduce la „crearea unui spațiu social finalizat de o sarcină care le cere actorilor să stabilească o interdependență funcțională, necesitând conflictualizări cognitive minimale”.

Având în vedere aceste premiez, dezvoltarea motivației învățării se realizează atât prin valorizarea elementelor pozitive ale fiecărui elev în parte, cât și prin construirea, pe această bază, a unei atitudini favorabile fată de învățare.

Bibliografie

1. Allport, G. (1981). Structura și dezvoltarea personalității, București: Editura Didactică și Pedagogică.

2. Ausubel, D., Robinson, F. (1981), Învățarea în școală. O introducere în psihologia pedagogică, București: Editura Didactică și Pedagogică.

3. Bălan, Bogdan, Boncu, Ștefan și Cosmovici, Andrei (2005). Psihopedagogie, Iași: Editura Polirom.

4. Bălăceanu, Constantin și Nicolau, Edmond (1972). Personalitatea umană - o inter-pretare cibernetică, Iași: Editura Junimea.

5. Bernat, S. E. (2003). Tehnica învățării eficiente, Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană.

6. Cerghit, Ioan (1997). Metode de învățământ, ediția a III-a, București: Editura Didactică și Pedagogică.

7. Cerghit, Ioan, Neacșu, Ioan, Negreț-Dobridor, Ion, Pânișoară, Ion Ovidiu (2001). Prelegeri pedagogice, Iași: Editura Polirom.

8. Chateau, Jean (2005). Copilul și jocul, București: Editura Didactică și Pedagogică.

9. Chelcea, S. (1982). Experimentul în psihosociologie, București: Editura Științifică și Enciclopedică.

10. Clausse, Arnould (1967). Initiation aux sciences de lʼeducation, Paris: Collin-Bourrelier.

11. Cosmovici, Andrei și Caluschi, Mariana (1985). Adolescentul și timpul său liber, Iași: Editura Junimea.

12. Cosmovici, Andrei și Iacob, Luminița (2005). Psihologie Școlară, Iași: Editura Polirom.

13. Cucoș, Constantin (coord.) (1998). Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, Iași: Editura Polirom.

14. Dariescu, Nadia Cerasela, Petraru, Roxana Alina (2009). Didactica predării științelor juridice și administrative, Iași: Editura Lumen.

15. Deutsch, Morton (1949). An Experimental Study upon the Effects of Co-operation and Competition upon Group Process, publicat în „Human Relations”, vol. II, No. 3, Londra: Tavistock Publications LTD.

16. Flueraș, V. (2005). Teoria și practica învățării prin cooperare, Cluj-Napoca: Editura Casa Cărții de Știință.

17. Gagné, R. (1975). Condițiile învățării, București: Editura Didactică și Pedagogică.

18. Gesell, Arnold și Ilg, François (1953). L’enfant de 5 à 10 ans, Paris: Editura P.U.F.

19. Glava, A. și Glava, C. (2002). Introducere în pedagogia preșcolară, Cluj-Napoca: Editura Dacia.

20. Golu, M., Dicu, A. (1972). Introducere în psihologie, București: Editura Științifică.

21. Golu, M., Zlate, M. și Verzea, E. (1988). Psihologia copilului, București: Editura Didactică și Pedagogică.

22. Handrabura, Lorettanr (2003). Învățarea prin cooperare: ipoteze de lucru, în revista Didactica Pro, nr. 1.

23. Hare. A. P. (1962). Handbook of Small Group Researce, New York: The Free Press.

24. Hilgard, E., Bower, G. (1974), Teorii ale învățării, București: Editura Didactică și Pedagogică.

25. Hornstein, H. A. (1978). Promotive tension and prosocial behavior: A Lewinian analysis, în L. Wispe (Ed.), „Altruism, sympathy, and helping: Psychological and sociological principles”, New York: Academic Press.

26. Ionescu, Miron și Bacos, M. (2001). Instruire interactivă. Repere pentru reflecție și acțiune, Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară.

Preview document

Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 1
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 2
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 3
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 4
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 5
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 6
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 7
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 8
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 9
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 10
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 11
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 12
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 13
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 14
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 15
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 16
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 17
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 18
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 19
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 20
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 21
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 22
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 23
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 24
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 25
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 26
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 27
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 28
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 29
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 30
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 31
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 32
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 33
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 34
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 35
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 36
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 37
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 38
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 39
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 40
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 41
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 42
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 43
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 44
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 45
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 46
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 47
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 48
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 49
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 50
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 51
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 52
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 53
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 54
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 55
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 56
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 57
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 58
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 59
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 60
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 61
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 62
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 63
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 64
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 65
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 66
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 67
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 68
Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic - Pagina 69

Conținut arhivă zip

 • Invatarea prin cooperare si invatarea competitie la scolarul mic.docx

Alții au mai descărcat și

Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare

Motto: ,, Evaluarea este cel mai puternic instrument politic în educaţie.” ( P.Broadfoot ) Motto: ,, Atâta timp cât instrucţia şi educaţia vor...

Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar

INTRODUCERE Într-un interviu pentru Hotnews.ro din 2016, Alfie Kohn spunea: „Ceea ce ne dorim cu adevărat este să-i ajutăm pe copii să se...

Dezvoltarea personalității în învățământul primar

ARGUMENT Personalitatea este calitatea cea mai valoroasă pe care individul și-o însușește prin autocunoaștere,prin efort propriu,prin dorința de a...

Relația dintre Stilul Educațional Parental și Dezvoltarea socio-afectivă a Preșcolarului

PARTEA I INTRODUCERE MESERIA DE PĂRINTE Societatea contemporană nu oferă, practic, nici o posibilitate de calificare în meseria de părinte. A...

Importanța Activităților Practice pentru Educația Ecologică la Ciclul Primar

INTRODUCERE În această lucrare am căutat să evidenţiez importanţa activităţilor practice pentru dobândirea unei educaţii ecologice temeinice, în...

Învățarea scrisului caligrafic clasa I

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare rezidă din faptul că alfabetizarea reprezintă o etapă aparte în instruirea şcolară a copilului....

Modalități de realizare a activităților de parteneriat educațional în învățământul primar

ARGUMENT Elaborarea prezentei lucrări a impus o reală asumare de responsabilitate, deoarece tema pune accentul atât pe parteneriat, dar și pe tot...

Influența stilurilor parentale asupra motivației școlarilor mici

INTRODUCERE Cunoașterea școlarului mic din punct de vedere psihopedagogic, este o activitate științifică și presupune o mare responsabilitate din...

Te-ar putea interesa și

Dezvoltarea Competențelor de Comunicare a Școlarilor Mici prin Intermediul Lecturii

Introducere ,,Cultura unui om se formează, în primul rând, prin lectură. De aceea, din frageda copilărie, e bine să iubim cartea, să o citim,...

Neglijarea Copilului - Considerații Generale

ARGUMENT Dacă eşecurile din sectoarele economice sau politice pot fi stopate sau diminuate prin mijloace legislative sau economice, eşecurile în...

Imaginea de Sine a Școlarului Mic

In Dictionarul enciclopedic de psihologie (1997) imaginea de sine apare ca 'expresia concretizată a modului în care se vede o persoană oarecare sau...

Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar

ARGUMENT Creativitatea a devenit una dintre temele de bază ale psihologiei, în mare parte datorită societății contemporane care se caracterizează...

Dezvoltarea gândirii creatoare prin rezolvarea și compunerea de probleme

I. MATEMATICA – TEREN DELIMITAT DE DEZVOLTARE A CAPACITĂȚII CREATOARE A ELEVILOR ”Intrarea în tara cunoasterii se face pe podul matematicii” punea...

Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale

Multă vreme procesul instructiv-educativ cu întreaga sa stuctură instituţională şi mai ales cu funcţionalitatea sa concretă a fost abordat prin...

Managementul Învățării de Către Învățător în Învățământul Primar

Managementul învăţării de către învăţător în învăţământul primar I Management Din antichitate şi până la începutul secolului XX s-a utilizat...

Evoluția Imaginii de Sine și a Percepției Sociale de la Naștere Până în Adolescență

Imaginea de Sine evolueaza paralel cu cea a Eului. Fiecare stadiu al dezvoltarii psihice umane înregistreaza, în ceea ce priveste constituirea si...

Ai nevoie de altceva?