Dezvoltarea personalității în învățământul primar

Disertație
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 18188
Mărime: 142.73KB (arhivat)
Publicat de: Anca M.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. Argument ...pag.4
 2. CAPITOLUL I - STRUCTURA ȘI DINAMICA PERSONALITĂȚII .pag.6
 3. I.1.Subsistemele și componentele personalității
 4. 1.1.Conceptul de personalitate pag.7
 5. 1.2.Temperamentul ..pag.10
 6. 1.3.Caracterul ...pag.14
 7. 1.4.Aptitudinile .. .pag.17
 8. I.2.Învățarea ca premisă a formării și dezvoltării personalității ...pag.21
 9. I.3.Dimensiunea creativă a personalității:formare,dezvoltare,exprimare,afirmare pag.26
 10. I.4.Climatul educativ și efectul său asupra formării și dezvoltării personalității pag.30
 11. CAPITOLUL II - METODE ȘI TEHNICI DE CUNOAȘTERE A PERSONALITĂȚII
 12. II.1.Conceptul de metodă pag.33
 13. II.2.Observația ..pag.35
 14. II.3.Chestionarul ..pag.38
 15. II.4.Experimentul psihopedagogic ..pag.40
 16. II.5.Convorbirea ...pag.42
 17. II.6.Analiza produselor activității ...pag.44
 18. II.7.Autocaracterizarea pag.46
 19. II.8.Fișa psihopedagogică pag.47
 20. II.9.Tehnici sociometrice-testul sociometric ..pag.49
 21. CAPITOLUL III - METODOLOGIA CERCETĂRII
 22. Consilierea școlarilor mici cu stimă de sine scăzută pag.51
 23. III.1.Scopul cercetării pag.52
 24. III.2.Obiectivele cercetării .pag.52
 25. III.3.Ipoteza de lucru .pag.52
 26. III.4.Variabilele cercetării .pag.52
 27. III.5.Instrumente și metode de cercetare .pag.52
 28. III.6.Eșantionul cercetării ..pag.53
 29. III.7.Etapele cercetării pag.53
 30. III.8.Concluzii și recomandări ...pag.65
 31. BIBLIOGRAFIE .pag.66
 32. ANEXE .pag.67a

Extras din disertație

ARGUMENT

Personalitatea este calitatea cea mai valoroasă pe care individul și-o însușește prin autocunoaștere,prin efort propriu,prin dorința de a se autodepăși.

Fiecare om are personalitatea sa.Caracteristicile personale sunt observate încă de la copiii mici.Bazele personalității se pun încă de la vârsta preșcolară,atunci când se conturează trăsăturile de caracter și cele temperamentale.

Personalitatea este,în esență,un termen extins,care este folosit în viața cotidiană.

Ceea ce este omul, ce gândește că este el, ce dorește să fie, ce gândește despre alții, ce crede el că ceilalți gândesc despre el reprezintă elemente sau un mod particular de a se integra și acționa ca atare. În relațiile interpersonale este important doar modul cum omul se manifestă în realitate, ci cum se comportă el in contact cu cei din jur. Cu alte cuvinte este important să avem în vedere acele caracteristici care se exteriorizează.

Am ales această temă deoarece am vrut să îmi răspund la unele întrebări și anume:„De ce acționăm,judecăm sau percepem anumite lucruri într-un anumit fel? Ce-i face pe cei apropiați nouă(frați,surori) să fie diferiți față de noi,dacă au crescut în același mediu?Justificările pe care le obținem duc la trei concepte și anume: structură,proces,dezvoltare.În urma documentării specifice am dobândit un mic bagaj de informații pentru anevoioasa și continua menire de a cunoaște personalitatea.

Intrarea în școală reprezintă un eveniment important în viața copilului.Apariția învățătorului,a unui program,a unor noi sarcini(temele pentru acasă,învățarea) ajută la dezvoltarea personalității,a proceselor psihice.Personalitatea comportamentelor acestuia impune sarcini complexe pentru cadrul didactic.Pentru o bună desfășurare a procesului instructiv-educativ,este necesar să se cunoască temperamentele,aptitudinile elevilor.Elevul se implică în activitatea de învațare nu doar cu memoria sau atenția sau doar cu gândirea,ci și cu o altă structură psihică și anume personalitatea.

Recunoașterea,afirmarea și aprecierea primelor aptitudini reprezintă un interes deosebit pentru cadrul didactic.Anumite activități pot identifica aptitudini,iar școala are datoria să ofere aceste activități astfel încât școlarul de vârstă mică sa își poată manifesta aceste aptitudini.

Contactul școlarilor mici cu literatura le oferă o multitudine de exemple și modele de viață.Datorită dezvoltării logice,a capacității de judecată ia naătere concpția dspre lume și viață,se formează capacitatea de a-și planifica activitatea,de a-și dirija comportamentul.

De multe ori când se invocă „personalitatea copilului",se vorbește depre cu totul altceva:încăpțânare, neputința părintelui de a comunica cu propriul copil,nerăbdare,toleranță,reacții adaptative distincte, etc. Acestea nu sunt calități sau defecte, însă părinții se referă la ele ca și cum ar fi. Atunci ei încep lupta cu o parte dintre trăsăturile copilului,să caute să le schimbe iar rezultatul este dezamăgitor atunci când nu pot.Copiii trebuie ajutați deoarece în unele cazuri,părinții sunt cei care fac greșeli în educarea lor.În aceste cazuri,copiii sunt nehotărâți în ceea ce privește binele și răul,au un comportament neechilibrat,nu pot lua decizii în anumite situații. .

Să ținem cont de nevoile copilului,să-l respectăm ca individ distinct, cu nevoile si dorințele sale, cu preferințele și atitudinile sale reprezintă un mod de a-i permite să îsi dezvolte personalitatea într-un cadru armonios.

Personalitatea este unică.Sesizăm asemănări între oameni,însă constatăm că dispun de unele însușiri care îi deosebesc de cei din jurul lor.

De asemenea,stima de sine reprezintă un element important al personalității,La noi în țară se insistă foarte mult pe cultivarea stimei de sine.Trebuie să acordăm o mai mare atenție formării elevilor.A ridica nivelul stimei de sine înseamnă a-i ajuta pe școlarii mici să își formeze o imagine de sine pozitivă.Această imagine îl va ajuta să își păstreze stabilitatea. Ceea ce la prima vedere poate însemna un aspect negativ de comportament nu reprezintă decât o etapă normală,obișnuită de câștigare,de întărire și stabilizare a identității sale.

De aceea consider că este important să știm cum este elevul nostru,să îl cunoaștem din punct de vedere al personalității sale și să facem efortul de a găsi o cale de comunicare chiar dacă personalitatea lui este diferită de a noastră.

Lucrarea de față este structurată în trei capitole,din care primele două tratează probleme teoretice cu privire la personalitate,la metodele de cunoaștere a personalității,iar în ultimul capitol am abordat stima de sine,un factor important în dezvoltarea personalității.În cadrul ccercetării am prezentat obiectivele,ipotezele de lucru,am aplicat elevilor de la clasa a III a un chestionar(Scala Rosenberg) și testul sociometric,comparând rezultatele pentru a identifica nivelul stimei de sine.În urma rezultatelor obținute,am întreprins o serie de activități în cadrul orelor de Consiliere și orientare,activități bazate pe jocul didactic cu scopul de a dezvolta stima de sine a școlarilor de vârstă mică.

Bibliografie

1. Allport,Gordon - Structura și dezvoltarea personalității - Editura Didactică și Pedagogică , București,1981

2. Băban,Adriana - Consiliere educațională - Editura Presa Universitară Clujeană,Cluj-Napoca,2001

3. Binet ,Alfred - Ideile moderne despre copil - Editura Didactică și Pedagogică, București,1975

4. Branden,Nathaniel - Cei șase stâlpi ai încrederii în sine - Editura Amsta Publishing,București,2008

5. Cosmovici, Andrei - Psihologie diferențială - Editura Universității Al.I.Cuza,Iași,1974

6. Cosmovici, Andrei - Psihologie generală - Editura Polirom, Iași, 1996

7. Cosmovici,Andrei,Iacob Luminița - Psihologie școlară - Editura Polirom , Iași ,1998

8. Crețu,Elvira - Psihopedagogie școlară pentru învățământul primar - Editura Aramis, București,1999

9. Cristea, Sorin - Dicționar de pedagogie - Grupul Editorial Litera, Chișinău ,2000

10. Cucoș , Constantin - Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice - Editura Polirom,Iași, 2005

11. Dafinoiu, Ion - Personalitatea.Metode calitative de abordare - Editura Polirom,Iași , 2002

12. Gagne, Robert - Condițile învățării - Editura Didactică și Pedagogică , București,1975

13. Godin ,Paul - Creșterea copilului în epoca școlară - Editura România Nouă, București, 1925

14. Golu, Mihai - Fundamentele psihologiei - Editura Fundația România de mâine ,București,2005

15. Matthews, Gerald - Psihologia personalității-trăsături,cauze,consecințe - Editura Polirom, Iași, 2005

16. Montessori, Maria - Descoperirea copilului - Editura Didactică și Pedagogică, București, 1977

17. Perron, R. - Geneza persoanei - 1985

18. Popescu-Neveanu,Paul - Dicționar de pshologie - Editura Albatros , București , 1978

19. Sillamy, Norbert - Dicționar de psihologie - Larousse,Paris ,1995

20. Zlate , Mielu - Psihologia copilului-manual pentru clasa a XI a - Editura Didactică și Pedagogică, București, 1998

Preview document

Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 1
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 2
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 3
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 4
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 5
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 6
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 7
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 8
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 9
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 10
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 11
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 12
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 13
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 14
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 15
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 16
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 17
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 18
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 19
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 20
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 21
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 22
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 23
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 24
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 25
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 26
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 27
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 28
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 29
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 30
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 31
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 32
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 33
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 34
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 35
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 36
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 37
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 38
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 39
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 40
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 41
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 42
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 43
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 44
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 45
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 46
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 47
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 48
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 49
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 50
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 51
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 52
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 53
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 54
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 55
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 56
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 57
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 58
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 59
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 60
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 61
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 62
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 63
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 64
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 65
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 66
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 67
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 68
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 69
Dezvoltarea personalității în învățământul primar - Pagina 70

Conținut arhivă zip

 • Dezvoltarea personalitatii in invatamantul primar.docx

Alții au mai descărcat și

Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii

INTRODUCERE Tulburarea de limbaj poate constitui un factor stresant, atunci când subiectul nu găseşte înţelegerea necesară faţă de dificultatea sa...

Tulburările de Limbaj la Școlarul Mic

INTRODUCERE Motivaţia alegerii temei Comunicarea orală este o metodă cardinală în dezvoltarea personalităţii preşcolarilor. Limbajul îi coferă...

Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar

CAPITOLUL I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1.1 IMPORTANȚA TEMEI Generații după generații de învățători și de elevi s-au format și au format pe cele care...

Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic

SUMMARY This paper intitled „Cooperative Learning And Competition Learning In Children” aims to highlight the use of active-participatory...

Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar

INTRODUCERE Într-un interviu pentru Hotnews.ro din 2016, Alfie Kohn spunea: „Ceea ce ne dorim cu adevărat este să-i ajutăm pe copii să se...

Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților

INTRODUCERE Eliberată de constrângerile politice, educaţia îşi descoperă în mod necesar şi dimensiunea sa de consiliere în interacţiune cu cea de...

Relația Profesor Elev și Inadaptarea Școlară

Argument Actualitatea cercetării evoluţiei comportamentului deviant şi a verificării experimentale a eficienţei unor măsuri psihopedagogice de...

Aspirații profesionale la copiii cu dislexie

ARGUMENT Atunci când ne alegem profesia trebuie sa ţinem cont de ceea ce ne place, ce ne oferă satisfacţii, să fim conştienţi pe ce drum pornim,...

Te-ar putea interesa și

Specificul Consilierii în Învățământul Primar

Introducere În lucrarea de faţă propun o abordare a problematicii consilierii elevilor în învăţământul primar din perspectiva impusă de contextul...

Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului

Introducere Sănătatea, dezvoltarea fizică armonioasă constituie premise importante ale calităţilor, capacităţilor şi trăsăturilor de caracter ale...

Aspecte Metodologice ale Însușirii Categoriilor Gramaticale de Gen și Număr ale Substantivului la Elevii din Învățământul Primar

CAPITOLUL I. INTRODUCERE I.1. Importanta studierii limbii române în ciclul primar Limba româna reprezinta în esenta continuarea limbii latine...

Contribuția jocurilor didactice cu caracter gramatical la educarea limbajului

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. MOTIVAREA ALEGERII TEMEI “Limba este tezaurul cel mai preţios pe care-l moştenesc copiii de la părinţi, depozitul...

Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională

INTRODUCERE Nivelul de perfecţionare la care a ajuns în prezent protecţia fiinţei umane - atât pe plan mondial, cât şi în Europa, este, fără...

Educația preșcolară - premisă a dezvoltării psiho-fizice a copilului

ARGUMENT Ca primă etapă a sistemului de învăţământ, grădiniţa de copii are o importanţă covârşitoare în formarea personalităţii tinerei generaţii...

Finanțarea Studiilor

Introducere Educaţia reprezintă unul dintre cele mai importante drepturi ale cetăţenilor. Din această cauză şi datorită creşterii importanţei...

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție publică

CAPITOLUL 1 ORGANIZAREA SI FUNCTIONALITATEA UNEI INSTITUTII PUBLIC 1. Scurt istoric Prezentarea Scolii Generale Nr.4 Adjud,judetul Vrancea...

Ai nevoie de altceva?