Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului

Proiect
9/10 (2 voturi)
Conține 11 fișiere: doc
Pagini : 130 în total
Cuvinte : 24910
Mărime: 8.90MB (arhivat)
Publicat de: Beatrice S.
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Coordonator ştiinţific: Conf.univ.dr. Mariana Dumitru

Cuprins

 1. INTRODUCERE 5
 2. CAPITOLUL 1
 3. ROLUL EDUCAŢIEI FIZICE ÎN FORMAREA PREŞCOLARILOR DE 4-5 ANI
 4. 8
 5. 1.1 Contribuţia educaţiei fizice la dezvoltarea personalităţii preşcolarului de grupa mijlocie
 6. 8
 7. 1.2 Educaţia fizică – componenta planului de învăţământ 11
 8. 1.3 Importanţa educaţiei fizice în socializarea preşcolarului 15
 9. CAPITOLUL 2
 10. PARTICULARITĂŢILE ACTIVITĂŢII DE EDUCAŢIE FIZICĂ ÎN GRĂDINIŢĂ
 11. 18
 12. 2.1 Caracteristicile dezvoltării biologice şi psihomotrice a şcolarului de 4-5 ani
 13. 18
 14. 2.1.1 Repere ale creşterii biologice – creşterea fiziologică şi psihologică
 15. 19
 16. 2.1.2. Repere ale dezvoltării motrice 26
 17. 2.2. Contribuţii metodice privind valorificarea conţinuturilor programei de educaţie fizică în dezvoltarea motricităţii preşcolarului
 18. 37
 19. CAPITOLUL 3
 20. Studiu vizând contribuţiile metodice privind valorificarea conţinuturilor programei de educaţie fizică în dezvoltarea motricităţii
 21. preşcolarului
 22. 43
 23. 3.1. Ipoteza cercetării 43
 24. 3.2.Sarcinile cercetării experimentale 43
 25. 3.3. Prezentarea grupei de subiecţi 44
 26. 3. 4. Metode de cercetare 45
 27. 3.4.1. Teste de măsurare a parametrilor antropometrici 49
 28. 3.4.2. Teste pentru dezvoltarea motrică 50
 29. 3.5. Prezentarea sistemului de evaluare 51
 30. 3.6. Prezentarea structurilor operaţionale incluse în experiment 52
 31. CAPITOLUL 4
 32. Analiza şi interpretarea datelor
 33. 94
 34. 4.1. Prezentarea datelor la testarea iniţială 95
 35. 4.2. Prezentarea datelor la testarea finală 96
 36. 4.3. Prezentarea comparativă a datelor 98
 37. 4.3.1. Cu privire la dezvoltarea fizică
 38. 98
 39. 4.3.2. Cu privire la dezvoltarea motrică
 40. 101
 41. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 106
 42. BIBLIOGRAFIE 110
 43. ANEXE 113

Extras din proiect

Introducere

Sănătatea, dezvoltarea fizică armonioasă constituie premise importante ale calităţilor, capacităţilor şi trăsăturilor de caracter ale elevilor. Influenţarea favorabilă a sănătăţii, sporirea capacităţii de efort a organismului, prin exersarea sistematică a funcţiilor vitale şi de adaptare la mediul înconjurător, precum şi formarea deprinderilor de igienă individuală şi colectivă, constituie motivele fundamentale ale necesităţii şi valorii educaţiei fizice şcolare.

În cadrul grădiniţei, educaţia fizică are sarcina de a contribui la dezvoltarea şi formarea aceloraşi trăsături şi comportamente ale personalităţii pe care le vizează şi procesul de pregatire intelectuală, sistemul general de instrucţie şi educaţie.

Activitatea de educaţie fizică contribuie la dezvoltatea calităţilor motrice, viteză, îndemânare, etc., ducând implicit la realizarea unei ţinute expresive, la dezvoltarea fizică armonioasă a preşcolarilor, la realizarea unei educaţii estetice. Componentă a procesului de instruire, educaţia fizică trebuie să găsească toate căile şi mijloacele prin intermediul cărora să acţioneze în direcţia întăririi şi menţinerii sănătăţii, formării unui bagaj larg de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, precum şi educării calităţilor morale, fizice şi de voinţă. Aceste obiective majore ale educaţiei fizice au solicitat concentrarea atenţiei spre găsirea unor posibilităţi eficiente cu mare randament practic. La obţinerea unor rezultate în ceea ce priveşte dezvoltatea calităţilor motrice, jocurile de mişcare, traseele aplicative şi exerciţiile de gimnastică cu obiecte portative, au constituit mijloace importante.

Dezvoltarea acuităţii şi preciziei simţurilor, a capacităţii de percepţie a spaţiului şi timpului, favorizarea dezvoltării spiritului de observaţie, a iniţiativei şi imaginaţiei alături de stimularea dezvoltării noilor relaţii sociale ale copilului în condiţiile create prin regimul din grădiniţă şi influienţarea trăsăturilor de caracter (corectitudinea, curajul, hotărârea, iniţiativa, perseverenţa) sunt sarcini educative de mare însemnătate, prin intermediul cărora se realizează integrarea educaţiei fizice în procesul complex al educaţiei şi instrucţiei preşcolare, interrelaţia ei cu celelalte obiecte de invăţământ.

Pentru a folosi avantajele influenţelor educaţiei fizice şi activităţilor sportive, este necesar ca încă din grădiniţă să se formeze generaţiilor în creştere gustul pentru mişcare, priceperile şi obişnuinţa de a practica sistematic activităţi corporale, creând o tradiţie în acest sens, reclamată tot mai mult de dezvoltarea societăţii noastre. Activităţile organizate pe linia educaţiei fizice sprijină, în bună măsură, realizarea acestui obiectiv.

Modernizarea permanentă a activităţii de educaţie fizică impune găsirea unor noi metode , procedee şi mijloace prin care să se acţioneze în practică, precum şi perfecţionarea continuă a celor existente, a celor aşa zis „tradiţionale”, în baza noilor obiective ce stau în faţa acestui obiect de învăţământ.

Cunoscând pasiunea copiilor pentru mişcare, joc şi activitate sportivă, ne revine datoria de a o pune în valoare, canalizând corect influenţele exerciţiilor fizice astfel încât, odată cu fortificarea organismului, personalitatea copilului să fie pozitiv înrăurită sub aspect moral, afectiv şi intelectual.

Lucrarea de faţă are ca scop evidenţierea contribuţiilor metodice privind valorificarea conţinuturilor programei de educaţie fizică în dezvoltarea motricităţii preşcolarului , prin care am urmărit dezvoltarea fizică armonioasă a organismului, dar şi satisfacerea nevoii de mişcare care este vitală la vârsta preşcolară. În acest scop, am folosit parcursuri aplicative, care au solicitat copiilor spirit de observaţie, imaginaţie, şi mai ales gândirea practică şi capacitatea de generalizare, integrând elemente dispersate în structuri complexe şi în activităţi practice concrete.

Plecând de la ce mi-am propus, am realizat un experiment cu grupa mijlocie, pe baza unui plan calendaristic realizat pe principiul celor mai eficiente metode şi mijloace de îmvăţământ, prin alegerea şi eşalonarea celor mai eficiente exerciţii, jocuri şi parcursuri aplicative specifice activităţii preşcolare, care să asigure realizarea cerinţelor programei.

Folosirea intensivă a tuturor procedeelor şi mijloacelor mi-au permis verificarea ipotezelor, obiectivelor educaţiei fizice fiind realizate în întregime, respectându-se totodată particularităţile anatomo-fiziologice ale copiilor de vârstă preşcolară.

Capitolul 1

Rolul educaţiei fizice în formarea preşcolarilor de 4-5 ani

1.1 Contribuţia educaţiei fizice la dezvoltarea personalităţii preşcolarului de grupa mijlocie

Integrată într-o educaţie permanentă, cu profund caracter prospectiv, educaţia fizică, concură prin conţinutul ei specific, la realizarea idealului educaţional, la realizarea unei armonii între elementele biologice şi cele psihice ale personalităţii umane.

„Prin întreaga noastră activitate se urmăreşte pregătirea copilului pentru o societate dinamică, în continuă evoluţie, societate care cere o anumită configuraţie fizică, intelectuală, morală, civică, un anumit profil care să îmbine în mod armonios laturile personalităţii sale: un copil sănătos, armonios, dezvoltat fizic, educat, un copil cu gândire creativă, rapidă, cu spirit de iniţiativă, cu capacitate de selectare, sistematizare şi organizare a informaţiilor, de a alege cele mai bune soluţii şi de a decide rapid aplicarea lor practică.”

Se impun aşadar unele reconsiderări cu privire la cunoaşterea, acceptarea si implementarea în conştiinţa şi conduita socială, individuală si instituţionalizată, a valorii importante pe care disciplina educaţia fizică şi sportul o are în procesul complex de făurire a omului contemporan.

BUGETUL ENERGETIC AL ORGANISMULUI UMAN

(după Dumitru M. )

Capital De Rezervă ( activităţi interne)

Capital Disponibil ( activităţi externe)

Ţinând cont de părerea marilor psihologi Golu, Pantelimon, Emil, Verza, Mielu, Zlate ( 1993 ): „ preşcolaritatea este perioada formării iniţiale a personalităţii perioada apariţiei primelor relaţii şi atitudini ce constituie un nivel superior de organizare a vieţii psihice a vieţii copilului ’’.

Preview document

Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 1
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 2
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 3
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 4
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 5
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 6
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 7
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 8
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 9
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 10
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 11
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 12
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 13
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 14
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 15
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 16
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 17
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 18
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 19
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 20
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 21
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 22
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 23
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 24
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 25
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 26
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 27
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 28
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 29
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 30
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 31
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 32
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 33
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 34
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 35
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 36
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 37
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 38
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 39
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 40
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 41
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 42
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 43
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 44
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 45
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 46
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 47
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 48
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 49
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 50
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 51
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 52
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 53
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 54
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 55
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 56
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 57
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 58
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 59
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 60
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 61
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 62
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 63
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 64
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 65
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 66
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 67
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 68
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 69
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 70
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 71
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 72
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 73
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 74
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 75
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 76
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 77
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 78
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 79
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 80
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 81
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 82
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 83
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 84
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 85
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 86
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 87
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 88
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 89
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 90
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 91
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 92
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 93
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 94
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 95
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 96
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 97
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 98
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 99
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 100
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 101
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 102
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 103
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 104
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 105
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 106
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 107
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 108
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 109
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 110
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 111
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 112
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 113
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 114
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 115
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 116
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 117
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 118
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 119
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 120
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 121
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 122
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 123
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 124
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 125
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 126
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 127
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 128
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 129
Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului - Pagina 130

Conținut arhivă zip

 • Anexa 1.doc
 • ANEXE POZE.doc
 • Bibliografie.doc
 • Capitolul 1.doc
 • capitolul 2.doc
 • Capitolul 3.doc
 • Capitolul 4.doc
 • CONCLU~1.DOC
 • Cuprins.doc
 • Introducere.doc
 • Pagina 1.doc

Alții au mai descărcat și

Experimentarea Folosirii unor Metode și Procedee Metodice pentru Dezvoltarea Vitezei la Elevii de Ciclu Gimnazial

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Educaţia fizica si sportul scolar reprezintă activităţi de interes major, prin practicarea cărora se urmareste întărirea...

Atletismul

CAPITOLUL I I.1. SCURT ISTORIC AL ATLETISMULUI Atletismul este definit ca un „sistem de exercitii realizat sub forma alergarilor, sariturilor si...

Contribuții privind educarea și dezvoltarea psihomotricității la ciclul primar

CAPITOLUL I – INTRODUCERE I.1. SCOPUL LUCRARII Scopul acestei lucrarii il reprezinta educarea/ dezvoltarea psohomotricitatii la ciclul primar,...

Procesului de Pregătire Musculară în Lecția de Educație Fizică

INTRODUCERE Din analiza literaturii de specialitate am constatat că potenţialul biomotric al tinerei generaţii este în continuă scădere, aspect...

Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I

INTRODUCERE Educaţia fizică intervine în mod organizat în dirijarea procesului de creştere în asigurarea dezvoltării armonioase a organismului...

Creșterea eficienței lecției de educație fizică la ciclul liceal prin folosirea băncii de gimnastică în diferite momente ale lecției

1.1.IMPORTANŢA EDUCAŢIEI FIZICE ÎN FORMAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI DIN CICLUL LICEAL 1.2.MOTIVAREA ALEGERII TEMEI 1.1. Importanţa Educaţiei...

Studiu privind Metodologia de Organizare a Lecției de Educație Fizică la Gimnaziu

INTRODUCERE Educaţia fizică şi sportul sunt activităţi complexe, complexitatea fiind determinată de conţinutul, structura, desfăşurarea şi...

Combinații tactice în atac contra apărării 6-0 la echipele de juniori

INTRODUCERE 1.1.Orientari si tendinte în handbalul mondial si national Handbalul, unul din jocurile sportive cu o mare priza la public datorita...

Te-ar putea interesa și

Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor

INTRODUCERE 1. Principalele aspecte subordonate temei Psihomotricitatea este definită ca rezultat al integrării funcţiilor motrice şi mentale sub...

Ai nevoie de altceva?