Creșterea eficienței lecției de educație fizică la ciclul liceal prin folosirea băncii de gimnastică în diferite momente ale lecției

Licență
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 83 în total
Mărime: 357.65KB (arhivat)
Publicat de: Carla Crețu
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Czumbil Ella
UNIVERSITATEA DE VEST “VASILE GOLDIŞ” ARAD FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. CONSIDERAŢII GENERALE 3
 3. 1.1.Importanţa educaţiei fizice în formarea personalităţii elevilor 3
 4. 1.2.Motivarea alegerii temei 4
 5. CAPITOLUL II
 6. REFLECTAREA TEMEI ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE 6
 7. 2.1.Creşterea eficienţei lecţiei pe plan conceptual, metodologic, organizatoric 6
 8. 2.2.Consideraţii metodice asupra întrebuinţării exerciţiilor cu banca de gimnastică 15
 9. 2.3.Locul exerciţiilor cu banca de gimnastică în lecţiile de educaţie fizică 18
 10. 2.4.Sistematizarea exerciţiilor cu banca de gimnastică 24
 11. CAPITOLUL III
 12. IPOTEZA, SARCINI ŞI METODE DE CERCETARE 34
 13. 3.1.Ipoteza 34
 14. 3.2.Sarcinile cercetării 34
 15. 3.3.Metode de cercetare, observaţia pedagogică 35
 16. CAPITOLUL IV
 17. ORGANIZAREA ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII 40
 18. 4.1.Subiecţii 40
 19. 4.2.Particularităţile psihice, biomotrice şi somato-funcţionale ale elevilor din ciclul liceal 40
 20. 4.3.Etapele cercetării 42
 21. 4.4.Conţinutul cercetării 43
 22. CAPITOLUL V DATE OBŢINUTE ÎN CERCETARE ŞI INTERPRETAREA LOR 49
 23. CAPITOLUL VI CONCLUZII ŞI PROPUNERI 71 BIBLIOGRAFIE 73

Extras din licență

1.1.IMPORTANŢA EDUCAŢIEI FIZICE ÎN FORMAREA

PERSONALITĂŢII ELEVULUI DIN CICLUL LICEAL

1.2.MOTIVAREA ALEGERII TEMEI

1.1. Importanţa Educaţiei fizice în formarea personalităţii elevilor din ciclul liceal.

Formarea integrală a personalităţii umane cu cele două componente fundamentale ale sale (cea fizică şi cea psihică, inseparabile), impune ca toţi factorii responsabili cu educarea copiilor şi elevilor să nu absolutizeze doar pregătirea intelectuală a acestora, ci să acţioneze concomitent şi continuu pentru asigurarea dezvoltării fizice armonioase şi a valorificării tuturor celorlalte beneficii de ordin educativ-comportamental care decurge din practicarea exerciţiilor fizice.

Nu de puţine ori însă, chiar persoane cu responsabilitatea în realizarea procesului instructiv-educativ, privesc educaţia fizică doar ca o activitate cu caracter compensator-recreativ, ignorând rolul formativ al acesteia în conturarea personalităţii elevilor. De aici decurgând şi lipsa de preocupări pentru dezvoltarea bazei materiale, tolerarea neparticipării unui mare număr de elevi la aceste lecţii pe motiv de „scutire medicală”(fără o acoperire reală), neaplicarea regulamentului şcolar cu privire la numărul maxim de absenţe permise la un obiect de studiu etc.

Trebuie reamintit faptul că educaţia fizică are importante contribuţii (prin formele şi mijloacele sale) pentru realizarea dezvoltării psiho-fizice ale organismului, asigurându-se astfel formarea integrală a personalităţii elevilor, valorificând concomitent componentele biologice şi cele psihice.

Educaţia fizică acţionează pentru dezvoltarea fizică dar şi pentru numeroase procese psihice şi trăsături de personalitate, cum sunt procesele cognitive, afectiv-emoţionale, volitive, caracteriale şi temperamentale. Prin activităţile sale specifice, educaţia fizică acţionează şi asupra funcţionalităţii sistemului nervos, favorizând astfel eficientizarea bunei activităţii intelectuale.

Potrivit precizării Ministerului Educaţiei şi Cercetării, înscrisă chiar în preambulul planurilor de învăţământ, se subliniează faptul că „învăţământul din România să contribuie la formarea unei personalităţi active, motivate şi creative, capabile de obţiune şi decizie”.

Aceste trăsături ale personalităţii elevului sunt prioritare, nefiind însă singurele, unele fiind chiar moştenite ereditar, toate fiind însă posibil de format prin măsuri de ordin educativ (realizate în diferite proporţii) de toţi factorii implicaţi în educarea şi conturarea diferitelor laturi ale personalităţii.

Educaţia fizică, datorită specificităţii obiectivelor şi conţinutului său, oferă un cadru complex, în care 1.2.Motivarea alegerii temei

se poate manifesta personalitatea elevului şi deci o poate influenţa.

Exerciţiile ce se pot executa cu banca sunt foarte variate şi influenţează în mod favorabil dezvoltarea generală a organismului şi perfecţionarea funcţiilor vitale.

Motivarea din partea profesorului poate fi de a câştiga interesul elevilor şi de a atrage atenţia lor cu ajutorul exerciţiilor cu banca de gimnastică.

Pentru realizarea obiectivelor propuse, procesul de instruire şi educare, specific învăţământul, trebuie să respecte, în organizarea şi desfăşurarea sa, anumite cerinţe obiective, stabilite în funcţie de concepţia care motivează un sistem sau altul de educaţie şi exprimate prin principiile de învăţământ.

Pedagogia consideră principiile de învăţământ drept teze fundamentare, teze de bază ale organizării şi dirijării activităţii didactice. Ele guvernează atât acţiunea de predare, cât şi pe cea de organizare a activităţii elevilor, în vederea însuşirii conştiente şi temeinice a cunoştinţelor priceperilor şi deprinderilor.

Aplicarea în procesul instructiv-educativ a unui principiu este condiţionată de respectarea cerinţelor proprii celorlalte.

Sistemul principiilor de învăţământ are un caracter dinamic, dezvoltându-se, perfecţionându-se odată cu înbogăţirea experienţei didactice, cu dezvăluirea unor noi legi ale procesului de învăţământ.

de învăţământ.

Până la adoptarea şi generalizarea acestor încercări, trebuie considerate ca actuale şi eficiente principiile clasice de învăţământ, datorate unei practici didactice îndelungate.

Educaţia fizică, ca obiect de învăţământ, recurge în organizarea şi dirijarea procesului propriu de instruire la principiile consacrate de pedagogie, cu adaptări şi particularizări specifice, care nu modifică însă orientarea generală, cerinţele fundamentale ale fiecăruia în parte.

Principiile care guvernează majoritatea obiectelor de învăţământ, inclusiv educaţia fizică, sunt :

1.Principiul participării conştiente şi active.

2.Principiul intuiţiei.

3.Principiul legării instruirii de cerinţele activităţii practice.

4.Principiul însuşirii temeinice.

5.Principiul sistematizării şi al continuităţii.

6.Principiul accesibilităţii. Astăzi asistăm la o serie de încercări care vizează perfecţionarea tehnologiei didactice în scopul optimizării procesului instructiv-educativ. Suntem convinşi că şi principiile de învăţământ vor fi supuse unor analize în scopul adoptării unor noi soluţii şi orientări, capabile să realizeze o coordonare eficientă a eforturilor care urmăresc perfecţionarea conţinutului învăţământului. De fapt, primele încercări sunt deja semnalate în literatura de specialitate din ţara noastră şi din străinătate, fie în sensul regrupării, reformulării principiilor clasice, fie în cel al mărimii numărului lor, stabilirii unor noi raporturi de prioritate între principalele cerinţe formulate în legătură cu organizarea procesului.

Conținut arhivă zip

 • Cresterea Eficientei Lectiei de Educatie Fizica la Ciclul Liceal prin Folosirea Bancii de Gimnastica in Diferite Momente ale Lectiei.ppt

Alții au mai descărcat și

Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului

Introducere Sănătatea, dezvoltarea fizică armonioasă constituie premise importante ale calităţilor, capacităţilor şi trăsăturilor de caracter ale...

Contribuții privind educarea și dezvoltarea psihomotricității la ciclul primar

CAPITOLUL I – INTRODUCERE I.1. SCOPUL LUCRARII Scopul acestei lucrarii il reprezinta educarea/ dezvoltarea psohomotricitatii la ciclul primar,...

Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I

INTRODUCERE Educaţia fizică intervine în mod organizat în dirijarea procesului de creştere în asigurarea dezvoltării armonioase a organismului...

Studiu privind Metodologia de Organizare a Lecției de Educație Fizică la Gimnaziu

INTRODUCERE Educaţia fizică şi sportul sunt activităţi complexe, complexitatea fiind determinată de conţinutul, structura, desfăşurarea şi...

Studiu privind nivelul condiției fizice la copii

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE In teoria si practica educationala, didactica moderna a educatiei fizice este abordata in prim plan de organizarea si...

Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România

Intrοduсеrе Educaţia fizică şi sportul reprezintă drepturi fundamentale ale omului, recunoscute de marile organizaţii internaţionale. În...

Evoluția gimnasticii artistice și implicațiile ei sociale

Motto ...”Olimpiada a însemnat pentru toți oamenii o invazie de lumină, o reîntoarcere la lumea de aur a copilăriei, încrederea în rațiunea și...

Studiu privind competiția și cooperarea în jocul copiilor preșcolari

CAPITOLUL 1. ACTUALITATEA TEMEI. INTRODUCERE. SCURT ISTORIC. In ultimii ani se fac tot mai multe cercetari pe diferite specii de mamifere ce...

Ai nevoie de altceva?