Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 17393
Mărime: 2.51MB (arhivat)
Publicat de: Andrei M.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. Dr. Iosifescu Viorel
Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
Universitatea din Bucuresti, Bucuresti

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. INTRODUCERE 5
 3. CAPITOLUL I: PROFILUL PSIHOLOGIC AL ȘCOLARULUI MIC 6
 4. I.1. Evoluția senzorial-cognitivă 7
 5. I.2. Gândirea școlarului mic 8
 6. I.3. Dezvoltarea limbajului 9
 7. I.4. Memoria 10
 8. I.5. Imaginația 10
 9. 1.6. Viața afectivă a școlarului mic 11
 10. I.7. Motivația și voința 11
 11. I.8. Aspecte ale personalității școlarului mic 12
 12. CAPITOLUL AL II-LEA: GÂNDIREA CRITICĂ: DISPOZIȚIE MENTALĂ EDUCABILĂ 14
 13. II.1. Delimitări conceptuale 14
 14. II.2. Stadiile dezvoltării gândirii critice 16
 15. II.3. Gândirea critică la școlarii mici 20
 16. CAPITOLUL AL III-LEA: STRATEGII DIDACTICE CENTRATE PE DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR DE GÂNDIRE CRITICĂ 26
 17. III.1. Cadrul Evocare - Realizarea sensului - Reflecție și utilitatea acestuia 26
 18. III.2. Abordări metodologice care preiau structura Evocare/Realizarea sensului/Reflecție 30
 19. III.3. Modalități de utilizare a gândirii critice în contextul învățării prin cooperare 34
 20. CAPITOLUL AL IV-LEA: CERCETARE PEDAGOGICĂ - „Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar” 42
 21. IV.1 Motivația cercetării 42
 22. IV.2. Argumentarea cercetării 42
 23. IV.3. Scopul cercetării 43
 24. IV.4. Ipotezele și obiectivele cercetării 44
 25. IV.5. Desfășurarea cercetării 44
 26. IV.6. Interpretarea rezultatelor obținute prin prelucrarea datelor și extragerea concluziilor 47
 27. CONCLUZII 53
 28. BIBLIOGRAFIE 54
 29. ANEXA (CHESTIONAR) 58

Extras din licență

INTRODUCERE

Într-un interviu pentru Hotnews.ro din 2016, Alfie Kohn spunea: „Ceea ce ne dorim cu adevărat este să-i ajutăm pe copii să se îndrăgostească de procesul de gândire, ne dorim ca ei să fie creativi și să învețe să pună întrebări profunde și cu sens. Copiii noștri vor fi capabili să ia decizii bune și să gândească critic atunci când le vom permite să ia decizii și să gândească cu mintea lor, nu când le vom cere să urmeze instrucțiuni”.

Citind acest interviu, mi-am pus întrebarea: Oare câți dintre profesorii pentru învățământul primar își pun în discuție însăși autoritatea absolută a poziției de profesor?

Există profesori clasici, care tind să fie o autoritate perfectă, care dețin adevărul și controlează clasa, cărora întrebările le-ar știrbi autoritatea, dar și profesori „socratici” care încurajează exprimarea opiniilor diferite, inteligent argumentate.

Profesorii anului 2020, ce fel de profesori sunt, clasici sau „socratici”? Aceasta fiind a doua întrebare, mi-am propus să aflu răspunsul redactând lucrarea de față, cu titlul „Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar”.

Ce este gândirea critică? Gândirea critică este un produs, un punct la care ajunge gândirea oamenilor în momentul în care gândesc ca modalitate de interacțiune cu ideile și informațiile, dar și un proces activ care, uneori se produce spontan, alteori intenționat, făcându-l pe cel care învață să controleze informația, să o pună sub semnul întrebării, să o integreze, reconfigureze, adapteze, respingă.

Motivul care m-a determinat să abordez această temă este acela că, școala românească trebuie să devină lucidă, critică și adecvată timpurilor pe care le trăim. Cred cu tărie în gândirea critică și consider că, a fi critic nu înseamnă a cunoaște care este adevărul și a-i determina pe elevii mei să-l accepte, pentru că îl spun eu. Îmi doresc ca aceștia să fie informați, critici, lucizi, dar mai ales buni, umani, calzi, deschiși, interesați de ceilalți și opiniile, ideile acestora.

A preda gândire critică nu e un lucru ușor, care să se realizeze într-o anumită lecție și, nu există „rețete” pentru dezvoltarea gândirii critice. Există doar condiții care trebuie îndeplinite pe parcursul fiecărei lecții, esențiale pentru promovarea gândirii critice.

Un elev va gândi critic dacă:

- Își va dezvolta încrederea în forțele proprii;

- Va înțelege valoarea propriilor opinii și idei;

- Se va implica activ în procesul de învățare;

- Va asculta cu respect opinii diferite;

- Va fi pregătit pentru a formula și demonta judecăți.

CAPITOLUL I: PROFILUL PSIHOLOGIC AL ȘCOLARULUI MIC

În lucrarea lor, E. Zlate și P. Golu definesc dezvoltarea psihica ca „proces de formare și restructurare continuă a unor însușiri, procese, funcții și structuri psihocomportamentale prin valorificarea subiectivă a experienței social-istorice, în vederea amplificării posibilităților adaptative ale organismului”. ( E. Zlate, P. Golu, 1998)

Dezvoltarea psihică este determinată de caracteristicile speciei, de caracteristicile psihoindividuale și de interacțiunea om-mediu. Factorii principali ai dezvoltării psihice sunt ereditatea, mediul și educația. Datorită faptului că este polimorfă și discontinuă, fiind dependentă de variabila „timp”, ea se prezintă ca o succesiune de stadii/etape, existând un tablou psihocomportamental asemănător la toți care se încadrează în aceleași linii de vârstă.

Psihologul P. Osterrieth definește stadiile dezvoltării psihice ca fiind „momente ale dezvoltării caracteristice printr-un ansamblu de trăsături coerente și structurate care constituie o mentalitate tipică și consistentă, dar trecătoare”. (Paul Osterrieth, 1976)

Criteriile care stau la baza stabilirii stadiilor dezvoltării psihice sunt: locul și rolul ocupat de individ în sistemul relațiilor sociale, tipul de activitate dominantă, vârsta cronologică. Stadiul urmărește toate transformările care au loc în cadrul fiecărei vârste și nu depinde nemijlocit de maturizarea funcțiilor biologice ale organismului.

Caracterizarea stadiilor de vârstă se face după mai multe criterii, cum ar fi: locul individului în cadrul sistemului relațiilor sociale, modificările anatomofiziologice, totalitatea necesităților resimțite de individ, instrumentarea lui psihică în vederea satisfacerii acestora, consecințe în plan educativ.

Stadiile dezvoltării psihice sunt:

- Stadiul copilului mic (naștere - 1 an)

- Stadiul copilului antepreșcolar (1 -3 ani)

- Stadiul copilului preșcolar (3 - 6/7 ani)

- Stadiul școlarului mic (6/7 - 10/11 ani)

- Stadiul școlarului mijlociu (10/11 - 14/15 ani)

- Stadiul școlarului mare (adolescentul 14/15 - 18/19 ani)

- Stadiul vârstei adulte ( tinerețea, maturitatea, bătrânețea) ( E. Zlate, P. Golu, 1998)

„Profilul psihologic este o expresie cantitativ-calitativă a totalității componentelor, proceselor și însușirilor psihice, precum și a relațiilor interfuncționale dintre acestea, caracteristice unei anumite etape din dezvoltarea ontogenetică a copiilor și diferențiate de la un individ la altul”. (E. Zlate, P. Golu, Psihologia copilului, p. 89)

Bibliografie

1. Atkinson, Rita, Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, J. D. (2002). Introducere în psihologie, București: Editura Tehnică.

2. Ausubel, David P. (1981). Învățarea în școală. O introducere în psihologia pedagogică, București: Editura Didactică și Pedagogică.

3. Beraru, Ion, Farkas Magda, Kulcsar Tiberiu (1979). Studii de psihologie școlară, București: Editura Didactică și Pedagogică.

4. Bernat, S. (2003). Tehnica învățării eficiente, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.

5. Bernat, S. E. (2003). Tehnica învățării eficiente, Cluj-Napoca: Editura P.U.C.

6. Birch, Ann (2000). Psihologia dezvoltării, București: Editura Tehnică.

7. Bocoș , M. (2002). Instruire interactivă, Cluj-Napoca: Editura P.U.C.

8. Bocoș M. (2002). Instruire interactivă, Cluj-Napoca: Editura P.U.C.

9. Bonchiș, Elena, secui Monica (2004). Psihologia vârstelor, Oradea: Editura Universității.

10. Bonchiș, Elena (1998). Dezvoltare umană, Oradea: Editura Imprimeriei de Vest.

11. Bonchiș, Elena (1998). Psihologia copilului, Oradea: Editura Universitară.

12. Chelcea, S. (1982). Experimentul în psihosociologie, București: Editura Științifică și Enciclopedică.

13. Cohen, G. Elizabeth, Celeste, M. Brody, Mara, Sapon-Shevin (2004). Teaching Cooperative Learning. The Challenge for Teacher Education, New York: State University Press.

14. Crețu, Tinca (2001). Psihologia vârstelor, București: Editura Credis.

15. Cristea, G. (2007). Managementul lecției, București: Editura Didactică și Pedagogică.

16. De Bono (2006). Gândirea laterală, București: Editura Curtea veche.

17. De Bono (2006). Șase pălării gânditoare, București: Editura Curtea veche.

18. Debesse, M.(1970). Psihologia copilului de la naștere la adolescență, București: Editura Didactică și Pedagogică

19. Doise, W. și Mugny, G. (1998). Psihologie socială și dezvoltare cognitivă, Iași: Editura Polirom.

20. Ennis, R. (1990). The Extent to Which Critical Thinking is Subject-Specific: Further Clarification, Educational Researcher, Sage Publications, vol. 19, no.4.

21. Ennis, R. (1989). Critical Thinking and Subject Specificity: Clarification and Needed Research, Educational Researcher, Sage Publications, vol.18, no. 3.

22. Ennis, R., Weir, E. (1985). The Ennis-Weir Critical Thinking Essay Test. An Instrument for Teaching and Testing, Pacific Grove: Midwest Publications.

23. Facione, P. A. (1990), Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction - „The Delphi Report”, Committee on Pre-College Philosophy of the American Philosophical Association, California Academic Press.

24. Fisher, A. (2001). Critical Thinking. An Introduction, Cambridge University Press.

25. Fluieraș, V. (2005). Teoria și practica învățării prin cooperare Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință.

26. Fluieraș, V. (2003). Paideia și gândirea critică, Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință.

27. Gardner, H. (2006). Inteligențe multiple. Noi orizonturi, București: Editura Sigma

28. Glaser, R. (1984). Education and knowledge - The role of knowledge, American Psychologist, 39 (2), 93-104.

29. Golu, Pantelimon, Verza, Emil, Zlate, Mielu (1998). Psihologia copilului, Manual pentru clasa a XI a, Școli normale, București: Editura Didactică și Pedagogică.

30. Halpern, D. F. (1998). Teaching critical thinking for transfer across domains, American Psychologist, 53 (4).

31. Halpern, D. F. (1996). Thought and knowledge: An introduction to critical thinking, (3rd ed.), Mahwah, NJ: Erlbaum.

32. Hayes, N. și Orrell, S. (1997). Introducere în psihologie, București: Editura ALL.

33. Ion, Al. Dumitru (2000). Dezvoltarea gândirii critice și învățarea eficientă, Timișoara: Editura de Vest.

34. Ion, Al. Dumitru (2000). Dezvoltarea gândirii critice și învățarea eficientă, Timișoara: Editura de Vest.

35. Ion, T. Radu (1974). Introducere în psihologie școlară, București: Editura Didactică și Pedagogică.

Preview document

Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 1
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 2
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 3
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 4
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 5
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 6
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 7
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 8
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 9
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 10
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 11
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 12
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 13
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 14
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 15
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 16
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 17
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 18
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 19
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 20
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 21
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 22
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 23
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 24
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 25
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 26
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 27
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 28
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 29
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 30
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 31
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 32
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 33
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 34
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 35
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 36
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 37
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 38
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 39
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 40
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 41
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 42
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 43
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 44
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 45
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 46
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 47
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 48
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 49
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 50
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 51
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 52
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 53
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 54
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 55
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 56
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 57
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 58
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 59
Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar - Pagina 60

Conținut arhivă zip

 • Dezvoltarea gandirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative in invatamantul primar.docx

Alții au mai descărcat și

Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare

Motto: ,, Evaluarea este cel mai puternic instrument politic în educaţie.” ( P.Broadfoot ) Motto: ,, Atâta timp cât instrucţia şi educaţia vor...

Dezvoltarea Competențelor de Comunicare a Școlarilor Mici prin Intermediul Lecturii

Introducere ,,Cultura unui om se formează, în primul rând, prin lectură. De aceea, din frageda copilărie, e bine să iubim cartea, să o citim,...

Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic

SUMMARY This paper intitled „Cooperative Learning And Competition Learning In Children” aims to highlight the use of active-participatory...

Conținuturi specifice învățământului primar

INTRODUCERE Elevii vin la scoală ca să învețe. De aceea este important să vedem care sunt caracteristicile învățării și cum ar putea ea să se...

Importanța Activităților Practice pentru Educația Ecologică la Ciclul Primar

INTRODUCERE În această lucrare am căutat să evidenţiez importanţa activităţilor practice pentru dobândirea unei educaţii ecologice temeinice, în...

Învățarea scrisului caligrafic clasa I

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare rezidă din faptul că alfabetizarea reprezintă o etapă aparte în instruirea şcolară a copilului....

Modalități de realizare a activităților de parteneriat educațional în învățământul primar

ARGUMENT Elaborarea prezentei lucrări a impus o reală asumare de responsabilitate, deoarece tema pune accentul atât pe parteneriat, dar și pe tot...

Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor

INTRODUCERE Motivarea alegerii temei: “Omul nu poate urca sau coborî decât prin sine însuși” H. Lovinescu Atunci când definim educația, în...

Ai nevoie de altceva?