Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 14719
Mărime: 379.04KB (arhivat)
Publicat de: Silvia Mihaela G.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. Capitolul 1. Conceptele de bază ale lucrării 5
 3. 1.1. Dimensiunile actuale ale programelor de educație pentru vârstele mici 5
 4. 1.2. Competențele socio-afective 7
 5. 1.2.1. Competența socială 8
 6. 1.2.2. Competența afectivă 10
 7. 1.3. Dezvoltarea afectivă a preșcolarului în contextul activităților și relațiilor din grădiniță 11
 8. 1.4. Factorii de risc ai dezvoltării socio-afective la vârsta preșcolară 16
 9. CAPITOLUL II METODE SPECIFICE DOMENIULUI ESTETIC ȘI CREATIV 21
 10. 2.1. Componentele de bază ale competențelor socio-afective 21
 11. 2.2. Domeniul experiențial ARTĂ 25
 12. 2.3. Exprimarea socio-afectivă a preșcolarilor prin metode specifice artterapiei 28
 13. PARTEA A II-A: DESIGNUL CERCETĂRII 29
 14. Concluzii 44
 15. Bibliografie 46

Extras din licență

INTRODUCERE

Motivarea alegerii temei:

“Omul nu poate urca sau coborî decât prin sine însuși”

H. Lovinescu

Atunci când definim educația, în accepțiunea ei generală, este procesul (acțiunea) prin care se realizează formarea și dezvoltarea personalității umane. Această accepțiune generală a educației este este prezentă și în Curriculum pentru educația timpurie a copiilor 3- 6/7 ani deoarece educația timpurie, ca primă treaptă de pregătire pentru educația formală, asigură intrarea copilului în sistemul de învățământ obligatoriu (în jurul vârstei de 6 ani), prin formarea capacității de a învăța. Învățarea timpurie favorizează oportunitățile de învățare de mai târziu. Deprinderile și cunoștințele dobândite devreme favorizează dezvoltarea altora ulterior, iar deficiențele de cunoștințe și deprinderi produc în timp deficiențe mai mari, oportunități de învățare ratate sau slab valorificate.

Cercetările au dovedit că nu este suficient să dezvoltăm doar capacitătile intelectuale ale copiilor, ci că este necesar un program de educație timpurie care să vizeze dezvoltarea competențelor socio-afective ale copiilor.

Astfel în lucrarea de față : “Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emoțională a preșcolarilor”, m-am centrat pe folosirea unor metode specifice artterapiei pentru dezvoltarea unor compețente socio-emoționale care vizează formarea abilităților de a răspunde emoțional și intelectual la experiențe perceptive, sensibilitatea față de diferitele niveluri de manifestare a calității, aprecierea frumosului și a adecvării la scop sau utilizare. Experiențele și trăirile caracteristice presupun explorarea trăirilor afective, ca și a proceselor de a construi, compune sau inventa. Prin intermediul unor asemenea experiențe copiii acumulează cunoștințe și abilități, ca și o sporită receptivitate perceptivă, care le va permite să reacționeze de o manieră personală la ceea ce văd, aud, ating sau simt. Aceste experiențe pot fi prezente în orice componentă curriculară, dar cu deosebire în contextul acelor discipline care solicită răspunsuri personale, imaginative, emoționale și uneori acționale la stimuli (muzica, activitățile artistico-plastice, drama, euritmia etc.).

În cadrul gradiniței, dezvoltarea socio-emoțională vizează debutul vieții sociale a copilului, capacitatea lui de a stabili și menține interacțiuni cu adulți șii copii. Interacțiunile sociale mediază modul în care copiii se privesc pe ei înșiși si lumea din jur. Dezvoltarea afectivă vizează îndeosebi capacitatea copiilor de a-și percepe și exprima emoțiile, de a înțelege și a răspunde emoțiilor celorlalți, precum și dezvoltarea conceptului de sine, crucial pentru acest domeniu. În strânsă corelație cu conceptul de sine se dezvoltă imaginea despre sine a copilului, care influențează decisiv procesul de învățare.

Diversitatea de metode și tehnici ce pot fi aplicate în cadrul activităților de educație muzicală sau artistico plastice contribuie la dezvoltarea intelectuală și afectivă a copilului, în vederea integrării sale sociale într-un mod cât mai individualizat pentru a respecta unicitatea personalității lui.

Aceste metode specific vin și în întâmpinarea dificultăților de adaptare la mediul grădiniței (9 -10 săptămâni) deoarece preșcolarul mic este instabil din punct de vedere socio-afectiv și are reacții emotive impulsive (mânie, spaimă), dar fără adâncime, aceste metode ajutându-l să-și formeze elemente de conduită civilizată.

Bibliografie

7. Birch, A. (2000). Psihologia dezvoltării. București: Editura Tehnică.

8. Bonchiș E. (1998). Copilul și copilăria. Oradea: Editura Imprimeriei de Vest.

9. Bonchiș E. (coordonator), (2000), Dezvoltarea umană. Oradea: Editura Imprimeriei de Vest.

10. Cristea, S. (2000). Dicționar de pedagogie. București : Editura Litera.

11. Crețu T. (2001). Psihologia vârstelor. București: Editura CREDIS.

12. Dancsuly, A. (1979). Pedagogie. București: E.D.P.

13. Dolto F. (1993). Psihanaliza și copilul. București: Editura Humanitas.

14. Lerner R.M., Hultsch D.F. (1983), Human Development, Mc. Graw-HiU BookCompany.

15. Neacșu, I., (1988). Educația estetică în Curs de pedagogie: New York, T.U.B.

16. Nicola, I. (1994).Pedagogie. București. E.D.P.

17. Osterrieth P. (1976), Introducere în psihologia copilului, București : E.D.P.

18. Pascadi, I., (1966). Idealul și valoarea estetică, București: E.D.P.

19. Piaget J., Inhelder B. (1976). Psihologia copilului. București: E.D.P.

20. Reuchlin, M. (1999). Psihologie generală, București: Editura Științifică.

21. Salade, D., (1973). Educația prin artă și literatură. București, E.D.P.

22. Șchiopu, U., Verza, E. (1995). Psihologia vârstelor, București. E.D.P.

23. Vaideanu, G., (1967).Cultura estetică școlară. București. E.D.P.

24. Verza, E., Verza, FL. E. (2000), Psihologia vârstelor. București. Editura Pro-Humanitate

25. Vincent, R., (1972), Cunoașterea copilului, E.D.P., București.

26. Zigler E.F., Stevenson, MJ (1993), Children in a Changing World, Brooks, ColePublishing Company, Pacific Grove, California.

Preview document

Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 1
Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 2
Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 3
Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 4
Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 5
Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 6
Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 7
Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 8
Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 9
Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 10
Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 11
Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 12
Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 13
Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 14
Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 15
Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 16
Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 17
Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 18
Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 19
Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 20
Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 21
Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 22
Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 23
Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 24
Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 25
Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 26
Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 27
Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 28
Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 29
Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 30
Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 31
Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 32
Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 33
Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 34
Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 35
Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 36
Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 37
Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 38
Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 39
Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 40
Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 41
Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 42
Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor - Pagina 43

Conținut arhivă zip

 • Artterapia si rolul ei in dezvoltarea socio-emotionala a prescolarilor.doc

Alții au mai descărcat și

Tulburările de Limbaj la Școlarul Mic

INTRODUCERE Motivaţia alegerii temei Comunicarea orală este o metodă cardinală în dezvoltarea personalităţii preşcolarilor. Limbajul îi coferă...

Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar

INTRODUCERE Într-un interviu pentru Hotnews.ro din 2016, Alfie Kohn spunea: „Ceea ce ne dorim cu adevărat este să-i ajutăm pe copii să se...

Metode și tehnici de intervenție în cazul copiilor cu A.D.H.D.

ARGUMENT Un copil sare si țopaie, lovindu-se de pereți, transformând sala de clasă sau propria casă într-o arenă. Un altul nu poate citi sau...

Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale

1. Familia, structura si functiile familiei In societatile moderne, familia reprezinta “nucleul instrumental fundamental al structurii sociale mai...

Relația dintre stările de dispoziție emoțională și agresivitate în contextul dizabilităților intelectuale ușoare

INTRODUCERE Violența școlară, în zilele noastre, nu este deloc un lucru izolat și restrâns, cunoscând o răspândire alarmantă, fiind regăsită la...

Rolul poveștilor, povestirilor în dezvoltarea limbajului oral la preșcolari

INTRODUCERE Poveștile sunt cele care ne-au marcat copilăria și cele care au trezit în noi cele mai frumoase sentimente și emoții. Cu toții, ne...

Agresivitatea - Ca formă de adaptare în relațiile conflictuale părinți - adolescenți

INTRODUCERE Actualitatea si importanta problemei abordate. Pentru a face parte urmatoarei provocari privind educatia copilului in cercul familiar,...

Dinamica Relatiei Profesor - Elev în Procesul de Învatatamânt

1. Caracteristicile si semnificatiile educationale ale relatiei profesor-elev 2. Tipuri de relatii în învatamântul special. 1. Caracteristicile...

Ai nevoie de altceva?