Conținuturi specifice învățământului primar

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 21309
Mărime: 640.84KB (arhivat)
Publicat de: Violeta S.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Silaghi Violeta

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAPITOLUL I
 3. CURRICULUM EDUCAȚIONAL - CONCEPT INTEGRATOR AL PROCESULUI
 4. DE ÎNVĂȚĂMÂNT ..
 5. I.1.Conceptul de curriculum ..
 6. I.2. Sistemul principiilor generale de elaborare a curriculumului școlar ...
 7. I.3. Domenii curriculare .
 8. I.3.1.Tipuri de curriculum .
 9. I.3.2.Medii curriculare ..
 10. I.3.3.Cicluri curriculare
 11. I.3.4. Arii curriculare .
 12. I.4. Documente si suporturi curriculare .
 13. I.4.1.Structura anului școlar .
 14. I.4.2.Planul cadru de învățământ .
 15. I.4.3.Programele școlare ..
 16. I.4.4. Manuale școlare și alte suporturi utilizate în activitatea școlară
 17. CAPITOLUL II
 18. TEORIA PROIECTĂRII PEDAGOGICE A PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
 19. II.1.Conceptul de proiectare pedagogică . . .
 20. II.2. Proiectarea tradițională sau didacticistă .
 21. II.3. Proiectarea curriculară ...
 22. II.4. Exigențele proiectării curriculare ...
 23. II.5. Niveluri și tipuri ale proiectării didactice ..
 24. II.5.1. Proiectarea pedagogică a activității anuale .
 25. Proiectarea pedagogică a activității semestriale .
 26. Proiectarea secvențială- pe unități de învățare) ...
 27. II.5.4. Proiectarea lecției .
 28. CAPITOLUL III
 29. PROIECTAREA INTERDISCIPLINARĂ A CONȚINUTURILOR ÎN CICLUL PRIMAR
 30. Interdisciplinaritatea - nivel al intergrării curriculare ...
 31. Nivelurile integrării curriculare . .
 32. Interdisciplinaritatea și proiectarea conținuturilor la ciclul primar ..
 33. Valențe formative ale proiectării interdisciplinare
 34. III.2.1. Proiectarea tematică ..
 35. Jocul didactic interdisciplinar.. .
 36. Proiectarea interdisciplinară și dezvoltarea competenței sociale ..
 37. III,2,4, Aspecte ale proiectării interdisciplinare care motivează elevii pentru
 38. lectura unor cărți adecvate vârstei ...
 39. III.2.5. Aspecte ale proiectării interdisciplinare la disciplinele din aria curriculară Om și societate .
 40. CAPITOLUL IV
 41. IMPACTUL PROIECTĂRII INTEGRATE A CONȚINUTURILOR ASUPRA EFICIENȚEI ÎNVĂȚĂRII LA CICLUL PRIMAR, DIN PERSPECTIVA
 42. PROFESORULUI ..
 43. IV.1. Delimitarea problematicii cercetării ..
 44. IV.2. Motivarea alegerii temei și formularea ipotezei de lucru ..
 45. IV.3. Designul cercetării .
 46. IV.3.1. Scopul, obiectivele, locul și durata cercetării 57
 47. IV.3.2. Ipotezele specifice și variabilele cercetării 57
 48. IV.3.3. Metodele și instrumentele de cercetare . 58
 49. IV.3.4. Eșantionul de participanți .. 59
 50. IV.3.5. Eșantionul de conținut ... 60
 51. IV.4. Etapele cercetării .. 60
 52. IV.4.1.Etapa pre-experimentală .. 60
 53. IV.4.2. Etapa experimentului formativ. Descriere generală ... 61
 54. IV.4.3 Etapa post-experimentală 61
 55. IV.5. Concluziile cercetării . 64
 56. IV.6. Originalitatea cercetării și punctele sale tari . 65
 57. IV.7. Limitele și alte vulnerabilități ale cercetării .. 65
 58. IV.8. Modalități de diseminare a rezultatelor . 65
 59. IV.9. Deschideri spre alte teme de cercetare .. 66
 60. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI EDUCAȚIONALE ... 67
 61. BIBLIOGRAFIE
 62. ANEXE

Extras din proiect

INTRODUCERE

Elevii vin la scoală ca să învețe. De aceea este important să vedem care sunt caracteristicile învățării și cum ar putea ea să se producă mai bine, astfel încât să-i sprijine pe tineri în drumul lor către succes.

În ultimii ani s-a produs o concentrare a atenției și a preocupărilor dinspre centrarea pe structura formală, instituționalizată a educației - școlaritatea - către procesul mai vast al învățării. Este nevoie de o nouă abordare în acest sens, de vreme ce după apariția Internetului și a mediilor digitale, școala se confruntă cu cele mai mari oportunități, dar și cu cele mai mari amenințări din istoria ei ca instituție socială.

Niciodată nevoia de învățare nu a fost mai mare ca acum, când șansele unui individ pe piața muncii, dar și ale unei firme pe piețele comerciale depind direct proporțional de posesia și exploatarea unor cunoștințe, de capacitatea de a învăța rapid noi tehnologii și de a înțelege caracteristicile mediului în care operează.

Pe de altă parte, învățarea se poate face, tot mai mult în afara școlii. Înainte, a merge la școală și a învăța erau sintagme aproape identice. Acum este mult mai multă informație pe Internet decât la școală, aceleași cursuri se pot găsi pe sute de site-uri, iar accesul la resursele de învățare este mult mai rapid prin tehnologiile informației și comunicării decât prin intermediul școlii.

A construi și a da în folosință mai multe școli, cu mai mulți profesori, cu un curriculum nou, deși sunt lucruri necesare și importante, ele nu conduc în mod automat către rezultate performante la nivelul învățării. Învățarea nu are loc numai în școli.Cea mai mare parte a învățării în societățile contemporane pare a se petrece, de fapt, în afara școlii. Familiile, comunitatea, „grupurile de egali”, și mai ales mass-media constituie într-o măsură tot mai semnificativă medii de învățare.

Cultura, considerată principalul câștig al umanității, care trebuie transmis prin educație, și-a lărgit foarte mult semnificația și - în plus - și-a schimbat accentele, de la cultura de tip academic către cea de tip funcțional, de la cultura scrisă către cea de tip oral și audio-vizual, de la predominanța monoculturalității către deschiderea interculturală etc.

Conceptul de învățare a căpătat noi semnificații și datorită preocupărilor unor organizații internaționale, care, prin proiectele și activitățile derulate, au propus unele

documente de referință în acest sens. Astfel, putem aminti Raportul către UNESCO privind Educația în secolul XXI coordonat de Jacques Delors (2000). Pentru versiunea în limba română a acestui raport se poate consulta Comoara lăuntrică, apărută la Editura Polirom. De asemenea, referințe apar și în Convenția privind Drepturile Copilului și Declarația privind Educația pentru Toți redactate sub coordonarea UNICEF (2010).

Conform acestor documente mai sus menționate, educația de bază pentru toți este, în același timp, un drept și o necesitate. În Demersuri integrate în învățătântul primar, versiunea pdf, se arată că în studiul UNSECO (2008) sunt introduși așa-numiții piloni ai învățării. Acești patru piloni ai învățării, ar fi:

1. A învăța să știi / să cunoști

Această atitudine față de învățare presupune stăpânirea instrumentelor cunoașterii - instrumentele esențiale ale învățării pentru comunicare și exprimare orală, citire, scris, socotit și rezolvare de probleme; a poseda în acelasi timp o cunoastere vastă, dar și aprofundată a unor domenii principale. De asemenea, învățarea presupune a înțelege drepturile și obligațiile specifice unei societăți democratice. Cel mai important aspect al acestui pilon este considerat însă a învăța să înveți. Metodologia învățării devine mai importantă decât conținutul în sine în contextul în care cunostințele sunt dobândite prin experiențe.

2. A învăța să faci

A învăța să faci înseamnă a-ți însuși deprinderile necesare pentru a practica o profesie și a-ți înșusi competențele psihologice și sociale necesare pentru a putea lua decizii adecvate diverselor situații de viață. În egală măsură, înseamnă a te integra în viața socială și în lumea muncii, participând la piețele locale și globale. A învăța presupune și a folosi instrumentele tehnologiilor avansate, și a-ți satisface nevoile de bază și a acționa pentru îmbunătățirea calității vieții personale și sociale.

3. A învăța să muncești împreună

A învăța să muncești împreună se identifică cu acceptarea interdependenței, ca pe o caracteristică a mediilor sociale contemporane. De asemenea, munca împreună înseamnă a preveni și a rezolva conflictele.A lucra împreună cu ceilalți pentru atingerea unor obiective comune, respectând identitatea fiecăruia se completează cu participarea activă la viața și conducerea comunității pentru realizarea porsonală, pentru a crea o familie sănătoasă și armonioasă și pentru starea de bine în grupul social de apartenență.

4. A învăța să fii

A învăța să fii ține de dezvoltarea personală a individului și presupune achiziții și abilități pentru a fi capabil să acționezi autonom și creativ în diverse situații de viață. A învăța

să fii-înseamnă a manifesta gândire critică și responsabilitate, dar și a valoriza cultura și a depune eforturi pentru dezvoltarea propriilor capacități intelectuale, fizice, culturale. În același timp a manifesta simț etic și a acționa pentru menținerea unui climat de pace și înțelegere.

Alături de cei patru piloni din raportul lui Delors, Shaeffer și colaboratorii (în https://edict.ro/abordarea-de-tip-integrat-a-continuturilor-invatarii/) adaugă încă unul: a cunoaște, a reflecta și a acționa asupra realității, a o adapta și a o transforma. Acest demers pune accentul pe a proteja mediul înconjurător și a acționa pentru o societate non- discriminatorie. Aceast pilon al învățării a fost gândit pentru a dezvolta solidaritatea și coeziunea socială.

Bibliografie

Albulescu, I., Catalano, H., (coord.), (2014). Aspecte teoretice și practice ale educației și formării în școala contemporană. Cluj-Napoca: Editura Eikon.

Albulescu, I., Catalano, H., (2019). Sinteze de pedagogia învățământului primar - ghid de pregătirea examenelor de titularizare, definitivat și gradul didactic II. București: Didactica Publishing House.

Bocoș M. (2007). Teoria și practicarea cercetării pedagogice. Cluj-Napoca: Editura Casa Cărții de Științe.

Bocoș, M. (f.a.). Teoria și metodologia curriculumului - suport de curs pentru anul I, specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar, în http://docshare01.docshare.tips/files/15999/159998077.pdf, consultat în 19.06.2020. Bocoș, M., Jucan, D. (2013) în https://ro.scribd.com/doc/174714267/Musata-Bocos-Dana- Jucan-Fundamentele-Pedagogiei-Teoria-Si-Metodologia-Curriculum-ului, consultat în 13.06.2020.

Cerghit, I., (2006). Metode de învățământ. Iași: Editura Polirom.

Cerghit I., Radu I.T., Popescu E., Vlăsceanu L. (1997). Didactica. București: Editura Didactică și Pedagogică.

Chiș, V., Bocoș, M., Baciu, C., (2001), Pedagogie: suporturi pentru formarea profesorilor,

Cluj Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană.

Crețu, E., (1999), Psihopedagogia învățământului primar, București: Editura Aramis. Cristea, S. (1996), Pedagogie generală: managementul educației, București: Editura Didactică și Pedagogică.

Cristea, I., (2000), Dicționar de pedagogie, București: Editura Litera Internațional.

Cristea, S., (2001), Pedagogie generală - Curs pentru îmvățarea deschisă la distanță - IDD. Cucoș, C. (coord.), (1998), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, Iași: Editura Polirom.

Cucoș, C., (2009), Psihopedagogie, București: Editura Polirom. Delors, J., (2000), Comoara lăuntrică, Iași: Editura Polirom.

Dewei, I., (1902), Copilul și curriculumul, Chicago: University of Chicago Press. Drake, S. M., (1993), CreatingIntegrated Curriculum, Corwin Press.

Golu P., Zlate M., Varga E. (1994). Psihologia copilului. București: Editura PRA.

Jinga, I., Negreț, I., (1992). Inspecția școlară, București: Editura Didactică și Pedagogică. Nicola, I., (1992). Pedagogie. București: Editura Didactică și Pedagogică R.A.

Oprea, C. L., (2008). Strategii didactice interactive. București: Editura Didactică și Pedagogică.

Potolea, D., Manolescu, M., (2006). Teoria și metodologia curriculumului. Proiectul pentru Învățământul Rural, MEC-PIR.

Shaeffer, S., (2019),

în#MCIN #culturadata #CNMC2019 #managementcultural #UNESCO #UNESCOCDIS, consultat în 19.06.2010.

Văideanu, G., (1998). Educația la frontiera dintre milenii. București: Editura Politică. Vlăsceanu, L., Cerghit, I, (1988). Curs de pedagogie. București: Editura Universitatea din București.

- ** (2011). Legea Educației Naționale nr.1/2011.

- ** (2013). Ordin nr. 3418/2013 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul primar, clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a.

- ** (2014).Ordin nr. 5003/02.12.2014 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământ primar, clasele a III-a și a IV-a

- ** (2014). Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național, elaborat în cadrul proiectului Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED, cod SMIS 2014+: 118327

- ** Metodologia privind elaborarea și aprobarea curriculumului școlar - planuri-cadru de învățământși programe școlare, (aprobată prin ordinul ministrului educațieinaționale nr.

3593/ 18.06.2014). Disponibilă la adresa http://www.ise.ro/metodologie-privind-elaborarea- si-aprobareacurriculumului-scolar (accesată în 10 ianuarie 2019)

Reviste și articole consultate pe internet:

www.edu.ro, consultat în 19.12.2019. www.curriculumul.ro, consultat în 17. 05. 2020.

https://ro.scribd.com/doc/.../Constributia-Metodelor-Interactive-de-Grup, consultat în 17. 05

2020.

https://www.edu.ro/sites/default/files/DPC_31.10.19_consultare.pdf, consultat în 17. 06

2020.

https://www.unicef.org/romania/ro/documents/conven%C5%A3ia-na%C5%A3iunilor-unite- cu-privire-la-drepturile-copilului, consultat în 19. 07.2020.

Preview document

Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 1
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 2
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 3
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 4
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 5
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 6
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 7
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 8
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 9
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 10
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 11
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 12
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 13
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 14
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 15
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 16
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 17
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 18
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 19
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 20
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 21
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 22
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 23
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 24
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 25
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 26
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 27
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 28
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 29
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 30
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 31
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 32
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 33
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 34
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 35
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 36
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 37
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 38
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 39
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 40
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 41
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 42
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 43
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 44
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 45
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 46
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 47
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 48
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 49
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 50
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 51
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 52
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 53
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 54
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 55
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 56
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 57
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 58
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 59
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 60
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 61
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 62
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 63
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 64
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 65
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 66
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 67
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 68
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 69
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 70
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 71
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 72
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 73
Conținuturi specifice învățământului primar - Pagina 74

Conținut arhivă zip

 • Continuturi specifice invatamantului primar.docx

Alții au mai descărcat și

Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar

MOTTO: „Legenda Meştereului Manole ne dezvăluie esenţa creaţiei. Creaţia este legea însăşi a vieţii spirituale a omului, atacul creaţiei este...

Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar

INTRODUCERE Într-un interviu pentru Hotnews.ro din 2016, Alfie Kohn spunea: „Ceea ce ne dorim cu adevărat este să-i ajutăm pe copii să se...

Importanța Activităților Practice pentru Educația Ecologică la Ciclul Primar

INTRODUCERE În această lucrare am căutat să evidenţiez importanţa activităţilor practice pentru dobândirea unei educaţii ecologice temeinice, în...

Predarea Artei Plastice

Actualitatea temei. Mai mult decât orice activităţi, activităţile incluse în domeniul “educaţie estetică” (educaţie plastică şi educaţie...

Educația prin joc - educație pentru creativitate în învățământul primar-prescolar

INTRODUCERE Pentru contribuția deosebită pe care o aduce în instruirea și educarea copiilor, jocul constituie o componentă a învățământului...

Portofoliu de Practică Pedagogică

1. Planificare anuală pentru grupa unde desfăşoară practica observativă PROIECTARE / PLANIFICARE ANUALĂ 1. TEMA ANUALĂ: CINE SUNT / SUNTEM-...

Autismul Infantil

Să fii autist nu înseamnă să fii neuman. Însă înseamnă să fii un străin. Înseamnă că ceea ce este normal pentru mine, nu este normal pentru alţi...

Plan de lecție - Educație civică

DATA: 08.04.2020 UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială “Nicolae Iorga”, Focșani CLASA: a IV- a B CADRU DUDACTIC: Prof. înv.primar...

Te-ar putea interesa și

Utilizarea metodelor interactive în vederea optimizării predării - învățării științelor naturii în ciclul primar

1.INTRODUCERE Daca te poarta gandul peste un an, seamănă un ogor. Dacă te poartă peste zece ani, sădește un pom. Dacă te poartă gândul peste...

Specificul Consilierii în Învățământul Primar

Introducere În lucrarea de faţă propun o abordare a problematicii consilierii elevilor în învăţământul primar din perspectiva impusă de contextul...

Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială

ARGUMENT Alegerea acestei teme de cercetare este fondată pe mai multe motive. Un prim motiv este dat de importanţa educaţiei văzută ca factor de...

Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar

ARGUMENT Cunoaşterea elevului este o acţiune complexă, pentru că obiectul ei se diferenţiază de obiectul altor forme de cunoaştere. A cunoaşte nu...

Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar

INTRODUCERE Ideea unei şcoli creative nu este nouă. O întâlnim la gânditorii români, aşa cum ar fi, de exemplu C. Rădulescu-Motru: “Dacă până...

Predarea istoriei în clasele primare

Argument Descoperirea tainelor istoriei de către copii reprezintă o îndatorire extrem de importantă a oricărui dascăl pentru că astfel elevii...

Educația religioasă în învățământul primar - specificitate, controverse și opțiuni

Argument Am ales această temă nu numai pentru că este un subiect de actualitate ,controversat ci si pentru ca eu consider că sunt o persoana...

Managementul creativității

1. INTRODUCERE Ideea unei şcoli creative nu este nouă. O întâlnim la gânditorii români, aşa cum ar fi de exemplu, C. Rădulescu-Motru : “Dacă până...

Ai nevoie de altceva?