Predarea istoriei în clasele primare

Licență
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 24681
Mărime: 199.75KB (arhivat)
Publicat de: Silvia Mihaela G.
Puncte necesare: 11

Extras din licență

Argument

Descoperirea tainelor istoriei de către copii reprezintă o îndatorire extrem de importantă a oricărui dascăl pentru că astfel elevii ajung să cunoască “sufletul” poporului român și să îi cunoască tainele cele mai ascunse. Prin istorie, elevii intră în relație cu generațiile anterioare și cu tezaurul lăsat moștenire de acestea. Școala este foarte importantă pentru a înțelege umanitatea și bagajul de istorii și tradiții al acesteia. Astfel, Spiru Haret, afirma cu multă îndreptățire: “Școala primară are chemarea, are datoria de a forma conștiința națională a poporului, de a-l face să-și cunoască trecutul, pentru a-i înțelege rolul său în prezent și chemarea sa în viitor”.

Lumea contemporană este plină de provocări din ce în ce mai mari și mai diverse: globalizare, conflicte, foamete, elemente pe care inclusiv elevii din clasele primare trebuie să le cunoască, mai ales că învățământul românesc este raliat de cerințele europene și mondiale în domeniu.

Aceste tendințe se pot surprinde, înainte de toate, în curriculum-ul de istorie pentru clasa a IV-a, care a început să fie aplicat din anul școlar 2006/2007 și este încă în vigoare.

Predarea/învățarea istoriei în clasele primare urmărește “familiarizarea elevilor cu teme referitoare la trecutul mai apropiat sau mai îndepărtat al localității natale, al României și al Europei, utilizând mijloace adecvate vârstei acestora”. Conținuturile sunt organizate în jurul unor domenii relevante pentru elev și reprezentative din perspectiva științei și a cerințelor societății contemporane. Aceste domenii, prezente pe toată durata studierii istoriei în învățământul preuniversitar sunt: Popoare și spații istorice; Oamenii, societatea și lumea ideilor; Statul și politica; Religia și viața religioasă; Relațiile internaționale.

Astfel, prin conținuturile recomandate, programa îndeamnă spre o abordare diversă, cu luarea în considerare a remarcabilei diversități culturale existente atât în România, cât și în Europa. Aici, copiii învață și despre Simbolurile Uniunii Europene (drapel, imn, ziua Europei), așa cum aminteam și mai sus.

Din punct de vedere didactic, „programa de istorie pune acumularea de informație istorică într-un plan secund, acordând prioritate formării și dezvoltării unor competențe funcționale exprimate prin obiectivele de referință specifice clasei a IV-a”.

Elevii trebuie să fie capabili să problematizeze, să emită judecați de valoare, să provoace gândirea elevilor în a interconecta faptele istorice prin acumulare de competențe cum ar fi gândirea critică și argumentată, exprimarea propriei opinii, rezolvarea de probleme. “Toate aceste evoluții din viața politică și socială și noile abordări din științele educației impun reconsiderarea modului în care cadrele didactice de specialitate proiectează și evaluează activitatea de învățare, modalitatea în care aceștia se raportează la proprii elevi.”

Istoria este pilonul unui popor pe care se clădesc evoluțiile viitoare. Din păcate în ultimul timp, interesul elevilor pentru această disciplină a scăzut și în contextul vieții sociale care pun acum accent pe potența financiară și distracții, decât pe cunoașterea valorilor istorice. De aceea, dascălii trebuie să fie capabili să trezească din nou în elevi dorința de a înțelege fapte istorice și de a-și crea o cultură care să îi ajute în viața socială și profesie, mai târziu.

Această dorință a elevilor, poate fi redescoperită numai prin motivație, un comportament care „activează, direcționează și menține comportamentul uman”. Deci, pentru a învața, un copil trebuie să fie motivat pentru a dori să acumuleze cunoștințe și să își descopere competențe. Așa că în primul rând, dascălii trebuie să răspundă elevilor la întrebarea “De ce trebuie să învăț”. Cel mai adecvat răspuns ar fi “pentru că așa vei înțelege lumea mai bine”, pentru că momentan elevii nu pricep ce este o carieră și nu au noțiuni clare despre viitorul lor. Este vorba despre ce se întâmplă acum, nu în viitor. Din păcate nu toți oamenii au nativ motivația de autorealizare sau unii o au mai puțin decât ceilalți, de aceea aceștia trebuie stimulați de părinți și profesori. Un exemplu ar fi acordarea unui premiu dacă ia note mai bune decât un apropiat, dar aceste premii nu funcționează la infinit, de aceea sunt necesare acțiuni mai interesante pentru a menține interesul elevilor, cum ar fi tipul de premiu acordat, ex: o ieșire la cinema sau cu prietenii în cazul unui elev mai mare. Elevii trebuie motivați până ating nivelul de optim, după care motivația începe să scadă. Ausubel consideră că există trei componente ale procesului de motivație în cadrul școlii: prima componentă se referă la trebuința de a stăpâni cunoștințele și a da naștere la impulsul cognitiv. A doua componentă se referă la afirmarea puternică a eului deoarece realizările conduc la sentimente de acceptabilitate și de respect de sine. A treia componentă se bazează pe nevoia de afiliere.

Bibliografie

1. Adăscăliței, Felicia, Elemente de didactică a Istoriei, Editura Nomina, București 2013;

2. Barber, Nathan, Istoria Europei, Editura Curtea Veche, București, 2012;

3. Băluțoiu Valentin și colaboratorii, Istoria secolului XX și educația pentru cetățenie democratică, Editura 2000+, 2006;

4. Bărbuleanu, Reasilvia, Radu Victoria, Metodica predării Istoriei patriei. Manual pentru clasa a XI-a. Licee pedagogice - învățători, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1988;

5. Beșliu, Daniela și colaboratorii, Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a, Colecția Didactici, Centrul Educația 2000 +, Editura Educația 2000 +, București, 2006;

6. Ciolan, Lucian, Dincolo de discipline, Ghid pentru învățarea integrată cross-curriculară, 2003;

7. Cristean, Sorin, Fundamentele Pedagogiei, Editura Polirom, Iași, 2010;

8. Cucoș, Constantin, Pedagogie, Iași, Editura Polirom, 1996’

9. Djuvara, Neagu, O scurtă istorie ilustrată a românilor, Editura Humanitas, București, 2014;

10. Dulamă,Maria Eliza, Elemente de didactică. Teorie și aplicații, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2008;

11. Frunză,Virgil, Teoria si metodologia curriculumului, Editura Muntenia, Constanța 2003;

12. Gal,Teodor, Retegan, Ion, Valorificarea instructiv-educativă a elementelor de istorie locala în învățământul preuniversitar”Editura Didactică și Pedagogică, București 2013;

13. Giurescu,Constantin, Principatele Romane la începutul secolului al XIX lea, Editura Științifică, 1957;

14. Gollob, R. și colaboratorii, Manual pentru formarea cadrelor didactice în domeniul educației pentru cetățenie democratică și al educației pentru drepturile omului, Consiliul Europei, 2004;

15. Haret,Spiru C., Raport adresat M.S. Regelui asupra activității Ministerului Instrucțiunii Publice și al Cultelor, București, 1903; N. Adăniloaie, Istoria învățământului primar (1859-1918), Editura Cris Book Universal, București, 1998;

16. Ilinca, Nicolae, Didactica Geografiei, Editura Didactică și Pedagogică, Bucuresti 2006;

17. Iorga,Nicolae, Generalități cu privire la studiile istorice, în volumul Evoluția gândirii istorice românești, Pompiliu Teodor, Editura Dacia, Cluj, 1970;

18. Iucu, Romiță., Manolescu,Marin, Ciolan, L., Bucur,C.,System of early education/care and in Romania-Report commissioned by the State Institute of Early Childhood Research (IFP). Munich, Germany;

19. Iucu, Romiță, Manolescu, Marin, Pedagogie, Editura Fundației Culturale „Dimitrie Bolintineanu” București 2001;

20. Iucu, Romiță, Instruirea școlară. Perspective teoretice și aplicative. Editura Polirom, Iași, 2008;

...

Preview document

Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 1
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 2
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 3
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 4
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 5
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 6
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 7
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 8
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 9
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 10
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 11
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 12
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 13
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 14
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 15
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 16
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 17
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 18
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 19
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 20
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 21
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 22
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 23
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 24
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 25
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 26
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 27
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 28
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 29
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 30
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 31
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 32
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 33
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 34
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 35
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 36
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 37
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 38
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 39
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 40
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 41
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 42
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 43
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 44
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 45
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 46
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 47
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 48
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 49
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 50
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 51
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 52
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 53
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 54
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 55
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 56
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 57
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 58
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 59
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 60
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 61
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 62
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 63
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 64
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 65
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 66
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 67
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 68
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 69
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 70
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 71
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 72
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 73
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 74
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 75
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 76
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 77
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 78
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 79
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 80
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 81
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 82
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 83
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 84
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 85
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 86
Predarea istoriei în clasele primare - Pagina 87

Conținut arhivă zip

  • Predarea istoriei in clasele primare.docx

Alții au mai descărcat și

Contribuția istoriei la educația patriotică și moral civică a școlarilor mici

ARGUMENT Dacă politica unei ţări este axată pe o dezvoltare durabilă, atunci reformele şcolare apar ca o necesitate. Şi dacă stăm să gândim logic,...

Cultura Gumelnița în Centrul și Sudul Dobrogei

Complexul cultural Kodjadermen-Gumelnita-Karanovo VI s-a format la nivelul eneoliticului dezvoltat, dupa o perioada de ample transformari materiale...

Primul război mondial

Cauzele si începutul razboiului. La finele sec. al XIX-lea principalele tari capitaliste trec la o etapa superioara de dezvoltare - capitalismul...

Te-ar putea interesa și

Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847

Introducere Lucrarea de faţă este o încercare de realizare a unui studiu referitor la situaţia învăţământului public din Moldova, în perioada...

Metode active de învățare a istoriei

1. Istoria intre stiinta si disciplina de invatamânt In cadrul procesului instructiv educativ din scoala, toate disciplinele de invatamânt si toti...

Contribuția istoriei la educația patriotică și moral civică a școlarilor mici

ARGUMENT Dacă politica unei ţări este axată pe o dezvoltare durabilă, atunci reformele şcolare apar ca o necesitate. Şi dacă stăm să gândim logic,...

Tipuri de Roman în Perioada Postbelică

1. Premisă 1. Destinul romanului românesc în perioada postbelică, al literaturii în întregul ei, a stat sub semnul seismelor ideologice, sociale...

Modalități de Utilizare a Mijloacelor de Învățământ în Cadrul Procesului Educațional la Istorie

Introducere Actualitatea temei: Alături de componentele care asigură conţinutul propriu - zis al procesului de predare - învăţare a istoriei şi...

Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este structurată în trei capitole. Primul capitol se numeşte Evoluţia societăţii româneşti în anii regimului...

Procesul de Învățământ

Procesul de învăţământ – structură Încercând o definire a procesului de învăţământ , putem reţine faptul că din punct de vedere teoretic este: o...

Proiect didactic - istoria românilor

Data: 13.I.2006 Clasa: a VIII-a Scoala: cu clasele I-VIII Dulcesti Obiectul: Istoria românilor Profesor: Colesniuc Magdalena Timp: 50 min Tipul...

Ai nevoie de altceva?