Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 10 fișiere: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 33796
Mărime: 224.66KB (arhivat)
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof Cristian Ploscaru
Licență susținută în 2010, la Cuza Iași. Cuprinde și discursul de prezentare al licenței !

Cuprins

 1. Introducere . . .4
 2. I. Capitolul I. Organizarea învăţământului în Moldova în regulamentele date de către Epitropia şcolilor .7
 3. I. 1. Situaţia politică, social-economică şi cultural-pedagogică în Principatul Moldovei în sec. al XIX-lea .7
 4. I. 2. Învăţământul primar în Principatul Moldovei .14
 5. I. 3. Învăţământul secundar în Principatul Moldovei .20
 6. II. Capitolul II. Corpul profesoral şi însuşirile acestuia .32
 7. II. 1. Recrutarea şi pregătirea profesorilor .32
 8. II. 2. Patrimoniu şi material didactic .40
 9. III. Capitolul III. Academia Mihăileană .47
 10. III. 1. Înfiinţarea Academiei Mihăilene .47
 11. III. 2. Activitatea Academiei Mihăilene (1835 – 1847) .56
 12. III. 3. Desfiinţarea Academiei Mihăilene .73
 13. Concluzii .75
 14. Bibliografie .78

Extras din licență

Introducere

Lucrarea de faţă este o încercare de realizare a unui studiu referitor la situaţia învăţământului public din Moldova, în perioada regulamentară şi contribuţia excepţională pe care a avut-o Gheorghe Asachi, împreună cu membrii Epitropiei şcolilor, la reorganizarea acestui învăţământ. De fapt, ceea ce dorim a urmări în cuprinsul acestei lucrări este modul în care a evoluat şi s-a transformat învăţământul în urma deselor regulamente şcolare întocmite de către Epitropia şcolilor. Ştim că înainte de instaurarea Regulamentului Organic al Moldovei, şcoala în Moldova nu era una etatizată, naţională, proprie culturii româneşti, ci învăţământul se făcea în limba greacă. Abia datorită Regulamentului Organic se iau măsuri pentru organizarea unui învăţământ sistematizat, cu predare numai în limba română.

Ne-am oprit asupra acestei teme, a situaţiei învăţământului de la instaurarea Regulmentului Organic şi până la desfiinţarea primei instituţii de învăţământ de nivel superior din Moldova - Academia Mihăileană - deoarece considerăm că aceasta este perioada "înfloririi" şi dezvoltării învăţământului şi a culturii proprii româneşti. Am ales această perioadă şi această temă pentru că sunt pasionat în primul rând de istoria modernă românească, în al doilea rând, deoarece doream să aflu mai mult despre şcoala din perioada modernă, despre cum se realiza învăţământul în această perioadă şi, în urma consultării unui material bibliografic.

În capitolele lucrării noastre vom urmări structura învăţământului moldovenesc în perioada regulamentară, în urma regulamentelor şcolare întocmite de către Asachi şi Epitropie. Vom aminti şi despre situaţia politică, socială şi culturală care exista în Moldova în prima jumătate a secolului al XIX - lea, şi modul în care a influenţat organizarea învăţământului naţional, pentru că în această perioadă, boierii nu doreau realizarea unui învăţământ de stat, adresat tuturor categoriilor sociale, pentru că prin acest mod ei îşi vedea ameninţate dregătoriile în stat. În condiţiile social-economice existente, viaţa culturală a Principatului, inclusiv sistemul şcolar, se dezvoltau încet. Şcolile întemeiate în secolul XVIII şi început de secol XIX erau puţine şi nu corespundeau cerinţelor pe care le înainta epoca. Înainte de toate, aceste şcoli nu pregăteau specialişti necesari societăţii în curs de dezvoltare. Vom vorbi şi despre efortul pe care îl face Gheorghe Asachi în această perioadă pentru a organiza învăţământul la nivelul celui „evropenesc”. El se va ocupa îndeaproape de formarea unui corp profesoral, bine pregătit, pentru a putea face faţă unui învăţământ de calitate. Pentru acest lucru, vom vedea, va organiza un curs pedagogic de formare şi instruire a cadrelor didactice din interiorul teritoriului naţional. Gheorghe Asachi, personalitate proeminentă a culturii româneşti din secolul al XIX -lea, dorea cu orice preţ ca învăţământul să fie unul naţional, profesorii să fie români, fără a face apelul la cadre didactice din afara ţării. Pe parcursul lucrării vom rezerva un subcapitol situaţiei materialului didactic din învăţământul românesc, şi modul în care au contribuit profesorii, dar şi membrii Epitropiei şi elevii la îmbogăţirea lui. Vom acorda un capitol înfiinţării şi dezvoltării primei instituţii de nivel cultural superior din interiorul Moldovei, şi anume Academia Mihăileană, care în urma strădaniei lui Gheorghe Asachi, va deveni cea mai importantă instituţie de învăţământ din Moldova, înglobând în cadrul ei o serie de materii şi discipline în concordanţă cu situaţia culturală şi social-economică din Principat.

Precizându-ne scopul, în studierea temei alese, principalele izvoare pe care le-am folosit pentru lucrarea respectivă, sunt cele trei volume de documente publicate de către istoricul V. A. Urechia, volume intitulate cu numele sugestiv de Istoria şcoalelor de la 1800 - 1864, documente necesare în mod obligatoriu pentru această temă. Alte izvoare folsite de către noi pentru organizarea acestei lucrări sunt volumele publicate de către Theodor Codrescu, volume intitulate Uricarul, sau colecţiune de diferite acte care pot servi la Istoria Românilor, bineînţeles am folosit doar volumele de documente care se refereau strict la situaţia învăţământului din Moldova. Un document important folosit de către noi în redactarea lucrării de faţă, este tocmai lucrarea lui Gheorghe Asachi, intitulată Question de l'instruction publique en Moldavie, publicată la Institutul Albinei Româneşti, din Iaşi. O importanţă deosebit de mare pentru tema noastră au avut-o şi lucrările istoricilor N. C. Enescu - Gheorghe Asachi organizatorul şcolilor naţionale din Moldova - şi lucrarea lui Nicolae Iorga, Istoria învăţămîntului românesc. De un real ajutor ne-a fost şi lucrarea istoricilor Mihai Bordeianu şi Petru Vladcovschi, Învăţămîntul românesc în date, un compendiu foarte bine realizat, şi foarte clar structurat.

În primul capitol, Organizarea învăţământului în Moldova în regulamentele date de către Epitropia şcolilor, ne-am ocupat în primul rând de evidenţierea situaţiei politice, culturale şi social-economice din Moldova în prima jumătate a secolului al XIX –lea (după cum bine ştim, situaţia politică, culturală şi social-economică nu a fost deloc favorabilă organizării unui învăţământ sub conducerea statului, el fiind mai mult sub autoritatea Bisericii), ca mai apoi să continuăm cu structurarea învăţământului în urma numeroaselor proiecte de reformare realizate de către Gheorghe Asachi, cu spijinul membrilor Epitropiei şcolilor.

Al doilea capitol, Corpul profesoral şi însuşirile acestuia, tratează, să spunem aşa, modul în care sunt recrutaţi şi pregătiţi viitorii profesori pentru a putea profesa în noul învăţământ din Moldova, acum reorganizat, ce şcoli şi cursuri trebuie să urmeze pentru a putea îmbrăţişa cariera didactică. Tot în acest capitol vom trata şi contribuţia pe care o au profesorii la îmbunătăţirea calităţii învăţământului, prin seria de manuale didactice şi cărţi pe care aceştia le realizează în această perioadă.

Finalmente, al treilea capitol, Academia Mihăileană, este rezervat în totalitate primei instituţii culturale de învăţământ, de nivel superior, din Moldova. Vom discuta aici despre înfiinţarea Academiei Mihăilene - înfiinţare propusă în cadrul Regulamentului Organic din 1832, prin articolele 418 şi 419 din capitolul IX, secţia IV - realizată în anul 1835, despre funcţionarea ei pană în anul şcolar 1847 - 1848, când, în urma regulamentului şcolar propus de către domnul Mihail Sturdza, academia va fi desfiinţată; vom vorbi de asemenea şi despre încercările „detractorilor” de a scoate limba română din instituţia proaspăt organizată, şi înlocuirea ei cu limba franceză, ceea ce ducea implicit la eliminarea corpului profesoral românesc din instituţiile de învăţământ.

Preview document

Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 1
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 2
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 3
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 4
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 5
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 6
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 7
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 8
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 9
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 10
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 11
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 12
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 13
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 14
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 15
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 16
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 17
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 18
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 19
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 20
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 21
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 22
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 23
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 24
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 25
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 26
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 27
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 28
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 29
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 30
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 31
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 32
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 33
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 34
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 35
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 36
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 37
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 38
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 39
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 40
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 41
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 42
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 43
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 44
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 45
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 46
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 47
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 48
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 49
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 50
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 51
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 52
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 53
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 54
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 55
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 56
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 57
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 58
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 59
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 60
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 61
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 62
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 63
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 64
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 65
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 66
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 67
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 68
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 69
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 70
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 71
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 72
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 73
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 74
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 75
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 76
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 77
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 78
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 79
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 80
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 81
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 82
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 83
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 84
Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847 - Pagina 85

Conținut arhivă zip

 • Bibliografie.doc
 • Capitolul I - 25 pagini - finalizat.doc
 • Capitolul II licenta - 15 pagini. - finalizat.doc
 • Capitolul III licenta - 28 pagini - finalizat.doc
 • Concluzii.doc
 • Coperta.doc
 • Cuprins.doc
 • Discurs prezentare licenta.doc
 • Introducere.doc
 • Pagina de garda.doc

Alții au mai descărcat și

Situația Țărilor Române în Prima Jumătate a Secolului al XIX-lea

Capitolul I Situaţia Ţărilor Române în prima jumătate a secolului al XIX-lea (Lupta pentru supravieţuire) În secolul al XVI-lea, evoluţia spre...

Boierii cantacuzini

Introducere Ramura familiei Cantacuzino din Moldova a rămas în istoria acestei provincii nu doar prin acţiunile politice ale membrilor săi ci şi...

Regulamentul organic în principatele române

1. Introducere Zona centrală a Europei ca și Balcanii au fost cauza lungilor lupte pentru stăpânire între marile puteri ale vremurilor, fie că era...

Sărăcia în Spațiul Românesc

Săracii din Ţările Române la începuturile timpurilor moderne. În lumea românească sărăcia este endemică şi aproape voluntar asumată. Răspândită în...

Economia Românească în Epoca Modernă

În istoria românilor epoca modernă debutează cu revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu din 1821 şi se încheie odată cu făurirea statului naţional...

Domniile Regulamentare în Principatele Române

Înaintea Revoluţiei din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu, marile puteri îngrijorate de posibilitatea unei intervenţii unilaterale a Imperiului...

Organizarea și Funcționarea Armatei 1821 - 1849

Mişcarea de emancipare a românilor înregistrează dupa 1829 un proces de intensificare. Se nasc programe de luptă proprii, influenţate de gândirea...

Cultura Gumelnița în Centrul și Sudul Dobrogei

Complexul cultural Kodjadermen-Gumelnita-Karanovo VI s-a format la nivelul eneoliticului dezvoltat, dupa o perioada de ample transformari materiale...

Ai nevoie de altceva?