Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească

Licență
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 16849
Mărime: 75.08KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I. EVOLUŢIA SOCIETĂŢII ROMÂNEŞTI ÎN ANII REGIMULUI COMUNIST 5
 3. 1.1 Regimul politic din România comunistă 5
 4. 1.2 Relaţiile cu celelalte state comuniste 12
 5. CAPITOLUL II. FEMEIA ÎN POLITICA DEMOGRAFICĂ A ROMÂNIEI COMUNISTE 20
 6. 2.1 Legislaţia pronatalistă 21
 7. 2.2 Propaganda privind reproducerea 31
 8. CAPITOLUL III. TÂNĂRUL ÎN SISTEMUL COMUNIST DIN ROMÂNIA 36
 9. 3.1 Rolul istoriei în comunizarea ţării şi îndoctrinarea tinerei generaţii. Legea învăţământului din 1948 şi 1978 37
 10. 3.2 „Înregimentarea” tinerilor 42
 11. CONCLUZII 50
 12. BIBLIOGRAFIE 53

Extras din licență

INTRODUCERE

Lucrarea de faţă este structurată în trei capitole. Primul capitol se numeşte Evoluţia societăţii româneşti în anii regimului comunist. Prin lucrarea de faţă mi-am propus să prezint şi să analizez statutul femeii şi al tânărului în societatea comunistă, modul cum aceştia au fost percepuţi şi folosiţi de partidul comunist pentru îndeplinirea intereselor de clasă. Înlăturarea monarhiei la 30 decembrie 1947, a deschis drumul pentru acapararea totală a puterii politice de către comunişti, ceea ce a dus societatea românească în faţa unor profunde prefaceri economice, sociale şi politice. În această nouă ordine socială, femeile şi tinerii au deţinut poate cel mai important rol. După proclamarea Republicii Populare Române la 31 decembrie 1947, regimul a declanşat un proces rapid de modernizare a societăţii, care necesita participarea populaţiei la consolidarea lui. Cum potenţialul de lucru al femeilor, nu a fost până atunci valorificat în cadrul producţiei, era momentul ca femeile să îşi demonstreze calităţile în cadrul activităţii de producţie, în calitate de agenţi ai modernizării. Problema emancipării femeii îşi va găsi rezolvarea tocmai în acest proces amplu de modernizare, deoarece ele vor fi scoase din anonimatul vieţii casnice şi integrate producţiei. Un alt aspect semnificativ al importanţei femeii în societate este reprezentat de rolul său matern. Alegerea ca succesor al lui Gheorghe Gheorghiu-Dej la funcţia de secretar general al partidului în 1965, a reprezentat pentru Nicolae Ceauşescu, prilejul de a-şi impune propria viziune asupra societăţii, ceea ce s-a numit naţionalism-comunismul. Într-o societate în care drepturile individuale nu contau, iar interesele de clasă primau, femeile au trebuit convinse, prin orice mijloace, că datoria lor primordială este aceea de a da viaţă şi prin urmare, a te conforma politicii partidului. Presa abunda în articole care subliniau grija profundă a partidului faţă de sănătatea femeii. Copii erau în concepţia comunistă cei care vor produce schimbarea şi vor duce mai departe ideologia. În al doilea capitol, numit Femeia în politica demografică a României comuniste(1965-1989) , prezint situaţia femeii în societatea românească după venirea lui Nicolae Ceauşescu la conducerea statului, deoarece acest interval de timp, până la prăbuşirea comunismului, în decembrie 1989, a fost cel mai important din punct de vedere al implicaţiilor de ordin social, dar mai ales psihologic asupra femeilor.

În primul subcapitol am analizat actele normative prin intermediul cărora a fost exprimată politica demografică. În cel de-al doilea subcapitol prezint modul cum obiectivele politicii demografice s-au reflectat în ziarele şi revistele din acea perioadă. În al treilea capitol, numit Tânărul în sistemul comunist din România, am analizat problema îndoctrinării tinerilor, folosind ca instrument învăţământul, un rol semnificativ am atribuit istoriei şi modului cum aceasta a fost rescrisă pentru a servi scopurilor regimului. Perioada pe care o voi trata, în acest capitol, va fi cea începând cu anul 1945, până la prăbuşirea comunismului în România, în 1989. Cu aceste două capitole se încearcă răspunderea la întrebarea: de ce femeia şi tânărul au contat atât de mult pentru regimul comunist? Dar pe lângă acest aspect, am urmărit să prezint variaţiile în maniera de a trata femeia în funcţie de necesităţi şi importanţa educaţiei tineretului în spiritul ideologiei.

Bibliografie

A. Lucrări:

1.Boia, Lucian, Istorie şi mit în conştiinţa românească, Bucureşti, Editura Humanitas, 2005.

2.Bârsănescu, Ştefan, Bârsănescu, Florea, Educaţia, învăţământul, gândirea pedagogică din România, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Pedagogică, 1978.

3. Ceauşescu, Nicolae, Creşterea rolului familiei în viaţa economică şi social-politică a Romậniei socialiste, Bucureşti, Editura Politică, 1980.

4. Ceauşescu, Nicolae, Rolului familiei în societatea românescă, Bucureşti, Editura Politică, 1988.

5.Ciachir, Nicolae, Marile Puteri şi România 1856-1947, Editura Albatros, 1996.

6.Constantiniu, Florin, De la Răutu şi Roller, la Muşat şi Ardeleanu, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2007.

7. Constantiniu, Florin,

O istorie sinceră a poporului român, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1997.

8.Constantiniu, Florin , Lungu, Corneliu, Mihai, Retegan , Mihai, 1956 Explozia, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1996.

9. Deletant, Dennis România sub regimul comunist, Bucureşti, Editura Fundaţia Academia Civică, 2010.

10.Duroselle, Jean Baptiste, Kaspi, Andre, Istoria relaţiilor internaţionale 1948-până în zilele noastre, vol. II, Bucureşti, Editura Ştiinţelor Sociale şi Politice, 2006.

11.Ficeac, Bogdan, Cenzura comunistă şi formarea omului nou, Bucureşti, Editura Nemira, 1999.

12.Fontaine, Andre, Istoria Războiului Rece. De la Revoluţia din Octombrie la războiul din Coreea 1917-1950, vol. I, Bucureşti, Editura Militară, 1991.

13.Frunză, Victor, Istoria Stalinismului în România, Bucureşti, Editura Humanitas, 1990.

14.Georgescu, Vlad,

Istoria românilor de la origini până în zilele noastre, Ediţia a III-a, Bucureşti, Editura Humanitas, 1992.

15.Ion, Gheorghe, Basarabia: drepturi naţionale şi istorice, Bucureşti, Editura Tritonic, 2004.

16.Miroiu, Mihaela, Drumul spre autonomie. Teorii politice feministe, Bucureşti, Editura Polirom, 2004.

17.Muller, Florin, Politică şi istoriografie în Romậnia 1948-1964, Cluj-Napoca, Editura Nereamia Napocal, 2003.

18.Soare, Florin, Reglementarea accesului la avort şi contracepţia modernă în Romậnia comunistă, 1945-1989, Bucureşti, Editura Polirom, 2010.

B. Periodice:

1. Buletinul Oficial al MAN al RPR, nr. 26, 30 septembrie 1957

2. Buletinul Oficial al RSR, Partea I, nr. 62, 13 mai 1968

3. Buletinul Oficial al RSR, Partea I, nr. 61, 29 iulie 1969

4. Buletinul Oficial al RSR, Partea I, nr. 109, 28 octombrie 1975

5. Buletinul Oficial al RSR, Partea I, nr. 54, la 10 iulie 1978

6. Buletinul Oficial al RSR, Partea I, nr. 113, 26 decembrie 1978

7. Femeia, 1966, 1967, 1973, 1974

8. Historia, nr. 97, 2010

9. Scânteia, 1966, 1968

10. Scânteia tineretului, 1949,1965,1976

11. Tineretul Muncitor , 1948-1949

Preview document

Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 1
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 2
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 3
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 4
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 5
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 6
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 7
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 8
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 9
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 10
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 11
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 12
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 13
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 14
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 15
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 16
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 17
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 18
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 19
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 20
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 21
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 22
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 23
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 24
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 25
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 26
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 27
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 28
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 29
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 30
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 31
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 32
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 33
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 34
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 35
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 36
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 37
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 38
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 39
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 40
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 41
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 42
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 43
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 44
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 45
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 46
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 47
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 48
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 49
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 50
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 51
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 52
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 53
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 54
Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească - Pagina 55

Conținut arhivă zip

 • Rolul Femeii si al Tanarului in Societatea Comunista Romaneasca.doc

Alții au mai descărcat și

Infracțiuni informatice

Tipuri de infractiuni din domeniul informatic 1.Furtul – frauda informatica Intrarea, alterarea, stergerea, sau supraimprimarea de date sau de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Intelectualele din România și Raportarea lor la Spațiul Politic

INTRODUCERE Lucrarea de faţa îşi propune să ilustreze impactul pe care feminismul îl are în societatea noastră, în trei capitole care decurg în...

Ai nevoie de altceva?