Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 22567
Mărime: 118.37KB (arhivat)
Publicat de: Codin Florescu
Puncte necesare: 10

Extras din licență

Multă vreme procesul instructiv-educativ cu întreaga sa stuctură instituţională şi mai ales cu funcţionalitatea sa concretă a fost abordat prin prisma următoarelor perspective:

-perspectiva pedagogică (care pune accent pe organizarea şi structurarea conţinutului învăţământului, îmbogăţirea şi diversificarea metodologiei didactice, modernizarea mijloacelor didactice, optimizarea modalităţilor de evaluare a randamentului şcolar etc.);

-perspectiva psihoindividuală (se centra asupra funcţiilor, trăirilor şi stărilor pshice ale elevului luat în sine, neraportat la alţi elevi şi nici la contextele sociale din clasă; procesele şi capacităţile psihice ale elevilor erau tratate mai mult în sine şi mai puţin sau aproape deloc ca aparţinând unei persoane concrete, implicată într-un sistem relaţional-social );

-perspectiva metodică (preocupată cu precădere inventarierea procedeelor şi tehnicilor didactico-metodice ce urmau a fi utilizate în transmiterea unui obiect de învăţământ).

Psihologia şcolară prin atenţionarea profesorilor şi prin îndemânarea lor de a contribui la educarea diferitelor subsisteme şi componente ale personalităţii (temperament, aptitudini, caracter şi mai ales a laturii orientativ-valorice a personalităţii) îşi aduce aportul la soluţionarea complexei probleme a maturizării psihologice şi sociale a personalităţii elevilor.

Învăţarea şcolară sau învăţarea didactică, cum mai este numită curent, se desfăşoară în cadre instituţionalizate, organizate, sub conducerea profesorului şi urmăreşte asimilarea de către elevi a unui ansamblu de cunoştinţe (concepte, teorii, legi etc.) ca şi formarea capacităţilor operatorii (rezolutive, apicative, creative, de transfer etc.). De aici, nu trebuie să înţelegem însă că elevul învaţă numai în cadrele organizate ale şcolii sau că el învaţă numai semnale, semne şi concepte. Dinpotrivă, el învaţă în multe alte contexte şi cu ajutorul multor altor persoane, practic, copilul învaţă oricând, oriunde şi cu oricine. El învaţă înainte, în timpul şi dupa terminarea şcolarităţii : învaţă la şcoală, dar şi acasă, pe stradă, într-un magazin sau într-un mijloc de locomoţie; el învaţă de la profesor, dar şi de la colegii săi sau de la părinţii, de la cunoscuţi sau chiar de la persoane necunoscute ; el învaţă concepte, dar şi comportamente social-relaţionale. Pentru a acoperi valenţele formative ale acestor multiple situaţii, contexte, împerjurări şi conţinuturi ale învăţării, în psihologie a fost introdus conceptul de învăţare socială. Pentru prima dată conceptul respectiv este folosit de Miller si Dollard(1941) pentru a desemna achiziţia impulsurilor şi răspunsurilor sociale de către indivizi. Bandura şi Walters(1963) îl preiau şi îl amplifică în vederea înţelegerii adecvate a comportamentelor sociale ale omului. Chiar dacă teoriile acestor autori nu sunt perfecte, ele au mare merit de a fi extins cadrele de cercetare ale învăţării, prea multă vreme cantonată în studiul ei pe animale sau pe copii foarte mici, în condiţiile artificiale ale laboratorului. La noi în ţară, Vasile Pavelescu (1968) foloseşte conceptul de „învăţare afectivă”, într-un sens foarte apropriat celui de „învăţare socială”.

În 1980, Pavel Mureşan publică o amplă lucrare pe tematica învăţării sociale, rămasă punct de referinţă pentru acest domeniu. Dat fiind faptul că problematica învăţării sociale este extrem de vastă, ne vom referi doar la câteva aspecte ale ei.

Mai întâi este necesar să înţelegem ce este învăţarea socială. Pavel Mureşan propune două definiţii, una de tip analitic şi alta de tip sintetic. Din perspectiva primeia, învăţarea socială este „activitatea psihică, psihosocială şi socială prin care oamenii şi colectivităţile umane asimilează sau îşi interiorizează experienţa socială (de tipul cunoştinţelor, normelor şi valorilor, rolurilor sociale, modelelor culturale şi de comportare, tradiţiilor şi idealurilor sociale, etc.) formându-şi capacităţile acţionale (productive, organizatorice, de conducere), concepţiile şi mentalităţile, opiniile, atitudinile şi convingerile individuale sau colective, trăsăturile de personalitate, de grup sau de clasă, inteligenţa socială, valorile, trebuinţele, motivele, interesele şi aspiraţiile personale sau colective, modele de conduită sau idealuri de viaţă”. Privită dintr-o perspectivă sintetică , învăţarea socială apare ca fiind „procesul prin care sunt dezvoltate comportamentele individuale şi colective de natură cognitivă, afectivă, morală, profesională şi socială”.

Bibliografie

Joiţa, Elena, Pedagogie şi elemente de psihologie şcolară, Editura Arves, 2003:

Moscovici, Serge, Psihologia socială a relaţiilor cu celălalt, Iaşi, Editura Polirom, 1998;

Radu, M.; Ionita, M.; Martin, V.; Predescu, A., Teoria grupurilor şi cercetarea colectivelor şcolare, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1974;

Stan, Emil, Managementul clasei, Bucureşti, Editura Aramis, 2003

Zlate, M., Psihologia sociala a grupurilor scolare, Bucureşti, Editura Politica, 1972;

Pavelescu, V. Comsideraţii cu privire la învăţarea afectivă, în Revista de pedagogie, 1968, nr 8;

Mureşan, Pavel, Învăţarea socială, Bucureşti, 1980;

Moreno, J.L., Lewin, Kurt, Psihologie dynamique, Paris, 1967;

Preview document

Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 1
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 2
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 3
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 4
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 5
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 6
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 7
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 8
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 9
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 10
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 11
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 12
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 13
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 14
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 15
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 16
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 17
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 18
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 19
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 20
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 21
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 22
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 23
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 24
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 25
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 26
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 27
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 28
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 29
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 30
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 31
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 32
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 33
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 34
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 35
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 36
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 37
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 38
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 39
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 40
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 41
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 42
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 43
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 44
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 45
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 46
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 47
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 48
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 49
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 50
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 51
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 52
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 53
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 54
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 55
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 56
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 57
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 58
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 59
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 60
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 61
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 62
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 63
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 64
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 65
Necesitatea Viziunii Psihosociale în Analiza și Interpretarea Fenomenelor Educaționale - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Necesitatea Viziunii Psihosociale in Analiza si Interpretarea Fenomenelor Educationale.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul psihologului școlar

INTRODUCERE Actualitatea temei. Meseria de psiholog sau consilier şcolar este una relative nouă în sfera ocupaţiilor din Republica Moldova, dar...

Finalitățile Educației

Finalitatile educatiei reprezinta orientarile valorice ale activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii definite la nivel de sistem (...

Preșcolaritate

Prescolaritatea sau vârsta de aur a copilariei înregistreaza progrese mari în ceea ce priveste dezvoltarea fizica si psihica. Pentru a observa...

Metode activ-participative în activitatea educative a copiilor cu cerințe speciale

Metode activ-participative in activitatea educative a copiilor cu cerinte speciale Prin aceste metode: se stimuleaza interesul pentru cunoastere,...

Memoria

Stim din viata de toate zilele ca cele percepute de noi in trecut,cele citite sau gandite etc. nu dispar dupa ce faptul s-a consumat.In mod...

Ai nevoie de altceva?