Neglijarea Copilului - Considerații Generale

Licență
10/10 (4 voturi)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 151 în total
Cuvinte : 52834
Mărime: 197.68KB (arhivat)
Publicat de: Agata Gradinaru
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. ARGUMENT
 2. CAPITOLUL I
 3. Neglijarea copilului- consideraţii generale
 4. I. 1. Definirea neglijării copilului
 5. I. 2. Categorii şi tipuri de neglijare
 6. I. 3. Cauzele neglijării copilului
 7. I. 4. Consecinţele neglijării asupra dezvoltării copilului
 8. CAPITOLUL II
 9. Familia şi neglijarea copilului
 10. II. 1. Familia- mediu adecvat dezvoltării copilului
 11. II. 2. Violenţa intrafamilială şi neglijarea copilului
 12. II. 3. Familia între cauză a negllijării şi resursă a prevenirii ei
 13. CAPITOLUL III
 14. Abuzul asupra copilului – consideraţii generale
 15. III. 1. Definiţii şi forme ale abuzului asupra copilului
 16. III. 2. Factori determinanţi ai abuzului
 17. III. 3. Teorii explicative privind abuzul asupra copilului
 18. III. 4. Copilul- victimă a abuzului
 19. CAPITOLUL IV
 20. Abuzul fizic asupra copilului la nivel familial
 21. IV. 1. Violenţa fizică asupra copilului în mediul intrafamilial
 22. IV. 2. Factori de risc în apariţia abuzului
 23. IV. 3. Clasificarea abuzului fizic asupra copilului
 24. IV. 4. Pedeapsa corporală- metodă de disciplinare a copilului
 25. IV. 5. Consecinţe psiho- sociale ale abuzului fizic asupra copilului
 26. CAPITOLUL V
 27. Fapte de neglijare şi abuz asupra copilului în mediul rural. Cercetare practică
 28. V.1. Alegerea temei
 29. V.2. Literatura consultată
 30. V.3. Concepte fundamentale
 31. V. 4. Operaţionalizarea conceptelor
 32. V. 5. Populaţia cercetată
 33. V. 6. Ipotezele cercetării
 34. V. 7. Instrumentele cercetării
 35. V. 7. 1. Studii de caz
 36. V. 8. Concluzii şi propuneri

Extras din licență

ARGUMENT

Dacă eşecurile din sectoarele economice sau politice pot fi stopate sau diminuate prin mijloace legislative sau economice, eşecurile în educaţia copilului sunt pe termen lung.

Adeseori, considerăm că propria noastră maturitate şi experienţă sunt suficiente pentru a stabili modele educaţionale pentru copii. Părintele îşi atribuie drepturi depline asupra modului în care îşi creşte şi educă copilul. Cadrul didactic apreciază că pregătirea lui este cea mai indicată şi suficientă pentru a instrui şi orienta copilul în evoluţia lui, şi am putea continua enumerarea persoanelor adulte, specialişti sau nespecialişti în creşterea şi educarea copilului care au aceleaşi convingeri şi care sunt răspunzători de influenţa pe care o produc asupra lui.

Familia rămâne totuşi principalul cadru de dezvoltare a copilului, şi felul în care îşi îndeplineşte funcţiile specifice influenţează printr-o paletă de factori funcţionarea societăţii în ansamblu.

Societatea românească se confruntă cu o problemă gravă, aflată, din păcate, în plină ascensiune, şi anume abuzul asupra copilului, problemă care preocupă şi alarmează societatea, şi mai ales profesioniştii din domeniul protecţiei copilului şi a familiei.

Insuficienta cunoaştere teoretică a termenilor, conceptelor, teoriilor care ţin de problematica abuzului asupra copilului, a consecinţelor acestor fenomene asupra dezvoltării copilului, lacunele legislative în protecţia copilului, numărul relativ redus al specialiştilor formaţi şi cu experienţă practică în acest domeniu, constituie, pe lângă complexitatea şi dificultatea intervenţiei în astfel de cazuri, adevărate obstacole în calea diminuării şi prevenirii abuzului şi neglijării copilului.

Neglijarea şi abuzul în cadrul intrafamilial afectează dezvoltarea copilului în dimensiunile sale esenţiale. Efectele acestor fenomene sunt profunde şi nefaste, însoţind copilul de-a lungul vieţii sale. Cunoaşterea şi înţelegerea nevoilor copilului în funcţie de etapele de dezvoltare ale acestuia, de către părinţii şi adulţii cu care el interacţionează, reprezintă posibilitatea de a relaţiona corect cu el şi de a sesiza elementele unor traume, actionând profilactic şi terapeutic.

Plecând de la considerentul că nu trbuie ca părinţii să vadă copilul ca şi un bun al lor, ci ca pe o persoană cu propria personalitate, consider că este necesar a se interveni acolo unde familia dă greş în educarea şi creşterea copilului. Această intervenţie trebuie să fie în interesul suprem al copilului, dar şi în interesul familiei.

Pentru a preveni şi a combate abuzul asupra copilului, specialiştii din domeniul protecţiei copilului, părinţii, cadrele didactice, comunitatea, va trebui să mediteze mai des şi să răspundă la următoarea întrebare: De ce trebuie să schimbăm ceva?:

- A lovi copilul este o violare a drepturilor lui fundamentale ca fiinţă umană;

- Pedeapsa fizică este o practică periculoasă, cauzând uneori vătămări „ accidentale” grave sau degenerând într-un comportament cunoscut ca abuz asupra copilului;

- Pedeapsa fizică aplicată copilului determină preluarea de către acesta a unor atitudini şi comportamente violente- violenţa naşte violenţă;

- Pedeapsa fizică nu-l învaţă nimic pozitiv pe copil;

- Copilul neglijat este marcat de o atitudine de indiferenţă sau timiditate şi de incapacitatea de a-şi organiza activitatea liber.

Lucrarea este compusă dintr-o parte teoretică ( care însumează patru capitole) şi o parte practică ( în care sunt tratate şase studii de caz de neglijare şi risc de abuz fizic asupra copilului prin folosirea pedepsei corporale ca metodă educativă).

Primele două capitole fac referire la fenomenul de neglijare a copilului în familie. Aici sunt descrise tipurile de neglijare , cauzele şi consecinţele acesteia şi efectele violenţei domestice asupra îngrijirii copilului.

Al treilea capitol al lucrării cuprinde: definiţii şi forme ale abuzului asupra copilului, factorii determinanţi ai abuzului, teorii explicative referitoare la acest fenomen şi copilul- victimă a abuzului.

Al patrulea capitol prezintă o analiză a fenomenului de abuz fizic asupra copilului în mediul intrafamilial. În acest capitol se regăsesc descrise următoarele subiecte: violenţa fizică asupra copilului în mediul intrafamilial, factorii de risc în apariţia abuzului fizic, clasificarea abuzului fizic asupra copilului, pedeapsa corporală ca metodă de disciplinare a copilului. Sunt prezentate şi analizate consecinţele psiho- sociale ale abuzului fizic asupra copilului, un accent deosebit fiind pus pe semnele şi urmările abuzului asupra dezvoltării normale a acestuia, precum şi traumele ce pot apărea ca urmare a situaţiei de abuz.

Sunt subliniate câteva concluzii şi propuneri în partea de final.

Preview document

Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 1
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 2
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 3
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 4
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 5
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 6
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 7
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 8
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 9
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 10
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 11
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 12
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 13
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 14
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 15
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 16
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 17
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 18
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 19
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 20
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 21
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 22
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 23
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 24
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 25
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 26
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 27
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 28
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 29
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 30
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 31
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 32
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 33
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 34
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 35
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 36
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 37
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 38
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 39
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 40
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 41
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 42
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 43
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 44
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 45
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 46
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 47
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 48
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 49
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 50
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 51
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 52
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 53
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 54
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 55
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 56
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 57
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 58
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 59
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 60
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 61
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 62
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 63
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 64
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 65
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 66
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 67
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 68
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 69
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 70
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 71
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 72
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 73
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 74
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 75
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 76
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 77
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 78
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 79
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 80
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 81
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 82
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 83
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 84
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 85
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 86
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 87
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 88
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 89
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 90
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 91
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 92
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 93
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 94
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 95
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 96
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 97
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 98
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 99
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 100
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 101
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 102
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 103
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 104
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 105
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 106
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 107
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 108
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 109
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 110
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 111
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 112
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 113
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 114
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 115
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 116
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 117
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 118
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 119
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 120
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 121
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 122
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 123
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 124
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 125
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 126
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 127
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 128
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 129
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 130
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 131
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 132
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 133
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 134
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 135
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 136
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 137
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 138
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 139
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 140
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 141
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 142
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 143
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 144
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 145
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 146
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 147
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 148
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 149
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 150
Neglijarea Copilului - Considerații Generale - Pagina 151

Conținut arhivă zip

 • Neglijarea Copilului - Consideratii Generale.doc

Alții au mai descărcat și

Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil

ARGUMENT Motto: „Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian, nu vă face pianist.” Mihail Levine Pentru a fi un...

Algoritmul Represiv al Condiționării Comportamentului Criminogen al Delincventului Recidivist

În prezenta lucrare încercam sa evidentiem noi alternative la procesul de reeducare al delincventilor si mai cu seama al celor recidivisti,...

Politici Educaționale

Cuvânt înainte Asistăm actualmente la o multitudine de iniţiative în domeniul educativ fapt pentru care nu este uşor să concluzionăm asupra...

Mediul Familial

CAP I.:MEDIUL FAMILIAL 1.1.FAMILIA-definire „Familia reprezinta, in orice societate o forma de comunitate umana alcatuita din cel putin doi...

Contribuția jocurilor didactice cu caracter gramatical la educarea limbajului

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. MOTIVAREA ALEGERII TEMEI “Limba este tezaurul cel mai preţios pe care-l moştenesc copiii de la părinţi, depozitul...

Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității

ARGUMENT Adolescenţa este perioada unor spectaculoase evoluţii şi transformări psihosomatice şi psihosociale.Este vorba de acele transformări care...

Relația viață de familie - viață profesională

Introducere Imbunatatirea echilibrului dintre viata profesionala si cea personala a angajatilor contribuie in mare masura la cresterea eficientei...

Studiul de Caz - Metodă de Cercetare Calitativă

Aspecte generale privind metodele şi tehnicile de cercetare sociologică Prin metode şi tehnici de cercetare sociologică, înţelegem demersuri...

Te-ar putea interesa și

Fenomenul Migrației și Criza Familială

Argument După anul 1990, în România, ca în majoritatea ţărilor europene, tranziţia către o societate democratică, la o economie de piaţă a dus la...

Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile

Argument În procesul de creştere şi dezvoltare a fiinţei umane nu există o altă perioadă a vieţii în care evoluţia să fie mai sensibilă ca în...

Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil

ARGUMENT Se spune adesea că cel mai frumos capitol al vieţii îl reprezintă copilăria deoarece este lipsită de grijuri, de zbucium, de teamă....

Atitudinea față de copil în perspectiva armonizării legislative cu Uniunea Europeană

INTRODUCERE Exista pretutindeni copii lipsiti de caldura si dragostea caminului, copii maltratati si neglijati, copii care muncesc din greu pentru...

Protecția Copilului Supus Abuzului

Interesul pentru drepturile copilului a apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când a luat naştere prima mişcare preocupată de aspecte...

Violența domestică - o realitate în Republica Moldova

1. Notă introductivă. Noțiune. Noi, cu D-voastră am pășit deja în al 3-lea mileniu, trăim într-o lume unde fluxurile informaționale ajung în fața...

Protecția copilului abuzat sexual

Introducere Pentru fiecare dintre noi, copilăria este o secvenţă de istorie personală. Devenind părinti, copiii noştrii sunt cei pe care îi...

Atitudinea Față de Copil și Particularizarea ei în Perspectiva Armonizării Legislative cu Uniunea

CAPITOLUL I ATITUDINEA FAŢĂ DE COPIL ŞI PARTICULARIZAREA EI ÎN PERSPECTIVA ARMONIZĂRII LEGISLATIVE CU UNIUNEA SECŢIUNEA I SCURTǍ PREZENTARE A...

Ai nevoie de altceva?