Managementul calității învățământului superior

Disertație
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 15438
Mărime: 71.15KB (arhivat)
Publicat de: Andrei M.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stanciu Anca

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I: CONSIDERAȚII TEORETICE PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC .
 3. 5
 4. I.1. Particularitățile managementului educational în învățmântul superior 5
 5. I.2. Managementul educațional vs. Managementul calității ... 9
 6. I.3. Importanța procesului Bologna în implementarea managementului calității ..
 7. 12
 8. I.4. Standarde de evaluare a calității unei universități 14
 9. I.4.1. Definirea sintetică a criteriilor de evaluare a unei universități 15
 10. I.4.2. EFQM-European Foundation of Quality Management .. 18
 11. CAPITOLUL II: Prezentarea generală a Universității “Ovidius” din Constanța .
 12. 22
 13. II.1. Evoluția instituției de învățământ superior ”Ovidius” din Constanța . 22
 14. II.2. Structura organizatorică și funcțională ... 26
 15. II.3. Direcții de implementare a standardelor de calitate ... 29
 16. CAPITOLUL III: SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII UNIVERSITATEA „OVIDIUS“ CONSTANȚA .
 17. 33
 18. III.1. Activități suport ... 38
 19. III.2. Structura privind sistemul calității ... 41
 20. III.3. Sisteme de Bune Practică în activitatea de evaluare a calității 45
 21. CONCLUZII ... 50
 22. BIBLIOGRAFIE . 52

Extras din disertație

INTRODUCERE

Managementul calitații totale este o abordare managerială destinată îmbunătățirii competitivitații, flexibilitații, eficacitații instituției de învățământ. Pentru îndeplinirea acestui deziderat, fiecare colectiv de elevi trebuie să-și canalizeze eforturile comune către atingerea acelorași obiective, conștientizând faptul că fiecare persoană și fiecare activitate afectează si sunt la rândul lor afectate de către ceilalți.

Obiectivul final al acestui tip de abordare managerială îl reprezintă comportamentul de calitate pe plan profesional si social, comportament care poate fi obținut într-un timp mai scurt si fără eforturi irosite, tocmai datorită acestei abordări.

Îmbunătățirea calității educației presupune evaluare, analiză și acțiune corectivă continuă din partea organizației furnizoare de educație, bazată pe selectarea și adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum și pe alegerea și aplicarea standardelor de referință.

Calitatea educației reprezintă o prioritate permanentă pentru orice organizație furnizoare de educație, precum și pentru angajații acesteia.

Calitatea este un criteriu fundamental de finanțare din surse publice a educației. În cadrul învățământului superior, evaluarea comparativă interinstituțională a programelor de studii universitare are drept consecință finanțarea diferențiată, în funcție de calitatea diferită a programului oferit.

Furnizorii de educație trebuie să funcționeze astfel încât prin calitatea activității lor să satisfacă încrederea publică, iar învățământul să se afirme ca bun public.

Pentru evaluarea externă a calității educației se înființează, prin prezenta ordonanță de urgență, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, denumită în continuare ARACIS, și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP.

Evaluarea externă poate fi efectuată și de alte agenții de evaluare a calității autohtone sau internaționale, pe bază de contract între Ministerul Educației și Cercetării și evaluatori externi sau între instituțiile/unitățile de învățământ universitare/preuniversitare și evaluatori externi.

Problema asigurării și menținerii calității serviciilor educaționale este una deosebit de importantă cu un impact inedit, dar și pe termen lung asupra beneficiarilor direcți ai acestora - elevii, cât și asupra beneficiarilor indirecți - comunitatea, societatea.

Calitatea unei instituții de învățământ (calitatea organizațională) este determinată de calitatea proceselor și calitatea serviciilor educaționale oferite.

Calitatea întregului proces depinde de calitatea fiecăreia din cele trei componente:

a) calitatea procesului didactic;

b) calitatea activităților educaționale și / sau de cercetarea științifică;

c) calitatea altor servicii furnizate de unitatea de învățământ.

Calitatea celor trei componente ale serviciilor educaționale depinde de caracteristicile calitative ale acestora, fiind determinată, în mod esențial de competența managerială a personalului de conducere de la nivelul instituțiilor de învățământ sau a unităților componente.

Sistemele de asigurare a calității se stabilesc la nivel național cu scopul de a asigura îmbunătățirea și responsabilizarea educației ,crescând eficiența ofertei la toate nivelurile promovând astfel încrederea reciprocă, recunoașterea și mobilitatea în interiorul și în exteriorul țării. Asigurarea calității are în vedere conținutul programelor de studiu precum și rezultatele învățării.

Viitorul unui popor depinde de nivelul cetățenilor , de aceea calitatea învățământului și sistemului său educațional este fundamentală , cetățenii învățând să fie competitivi oriunde în lume printr-un nivel de instrucție performant.De aceea calitatea , o prioritate mondială va trebui să fie punctul de referință pentru orice schimbare propusă unui sistem de învățământ.

CAPITOLUL I: CONSIDERAȚII TEORETICE PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC

I.1. Particularitățile managementului educational în învățmântul superior

Managementul educațional este știința și arta de a pregăti resursele umane, de a forma personalități potrivit unor finalități solicitate de societate și acceptate de individ.Acesta poate fi analizat în sens adițional, operațional, practic, tactic, procesual, teoretic, global, general, strategic, științific.

Știința/teoria managementului reprezintă condiția primară pentru practicarea unui management de calitate, eficient, rațional, creativ, orientat spre succes, dezvoltare și îndepărtat de empirismul primar al desfășurării unei activități.

Managementul educațional reprezintă o metodologie de abordare globală, optimă, strategică a activității de educație, ansamblul de principii și funcții, de norme și metode de conducere care asigură realizarea obiectivelor sistemului educativ.Managementul educațional are obiective clare și ierarhizate, principii de eficiență și calitate, funcții specifice, elemente strategice, afirmarea creativității în soluționarea situațiilor, abordare interdisciplinara și sistemică, cercetări fundamentale.

Bibliografie

Lucrări consultate:

1. Alois Ghergut , Management general si strategic în educație : Ghid Practic , Editura Polirom , Iași , 2007.

2. Arion Hadrian , Managementul în instituțiile de învățământ preuniversitar , Editura Art, București , 2008.

3. Androniceanu Armenia , Noutați în managementul public , Editura Universitară, București , 2008.

4. Androniceanu Armenia , Management public internațional , Editura Universitară, București , 2010.

5. Bavaru Adrian , Ovidius University of Constanta , Editura Ovidius University Press, Constanța , 2003.

6. Chivu Roxana , Elemente generale de management educațional , Editura Meronia, București , 2008.

7. Drăgulănescu Nicolae , Drăgulănescu Magdalena , Managementul calității serviciilor, Editura Agir , București , 2008.

8. Florea Voiculescu , Analiza resurse-nevoi și managementul strategic în învățământ, Editura Aramis , București , 2004.

9. Ioan Toca, Lorena Elena Spuza , Managementul calitatii pentru invatamantul preuniversitar , Editura Didactică și Pedagogică, 2002.

10. Juran Joseph , Planificarea calității , Editura Teora , București , 2000

11. Nicolae Naum, Simona Mina , Remus Zăgan , Calitatea și managementul calității, Editura Ex Ponto , Constanța , 2010.

12. Paloma Petrescu , Management educațional , Editura Dacia , Cluj-Napoca , 2002.

13. Vladescu Ionuț , Comunicarea - funcție fundamentală în managementul educațional ,Editura Vasiliana’98 , Iaș , 2008.

Site-uri consultate:

1. www.aepado.ro

2. www.edu.ro

3. www.bibliotecascolara.ro/Liliana_Barbu

4. www.didactic.ro

5. www.aracis.ro

Preview document

Managementul calității învățământului superior - Pagina 1
Managementul calității învățământului superior - Pagina 2
Managementul calității învățământului superior - Pagina 3
Managementul calității învățământului superior - Pagina 4
Managementul calității învățământului superior - Pagina 5
Managementul calității învățământului superior - Pagina 6
Managementul calității învățământului superior - Pagina 7
Managementul calității învățământului superior - Pagina 8
Managementul calității învățământului superior - Pagina 9
Managementul calității învățământului superior - Pagina 10
Managementul calității învățământului superior - Pagina 11
Managementul calității învățământului superior - Pagina 12
Managementul calității învățământului superior - Pagina 13
Managementul calității învățământului superior - Pagina 14
Managementul calității învățământului superior - Pagina 15
Managementul calității învățământului superior - Pagina 16
Managementul calității învățământului superior - Pagina 17
Managementul calității învățământului superior - Pagina 18
Managementul calității învățământului superior - Pagina 19
Managementul calității învățământului superior - Pagina 20
Managementul calității învățământului superior - Pagina 21
Managementul calității învățământului superior - Pagina 22
Managementul calității învățământului superior - Pagina 23
Managementul calității învățământului superior - Pagina 24
Managementul calității învățământului superior - Pagina 25
Managementul calității învățământului superior - Pagina 26
Managementul calității învățământului superior - Pagina 27
Managementul calității învățământului superior - Pagina 28
Managementul calității învățământului superior - Pagina 29
Managementul calității învățământului superior - Pagina 30
Managementul calității învățământului superior - Pagina 31
Managementul calității învățământului superior - Pagina 32
Managementul calității învățământului superior - Pagina 33
Managementul calității învățământului superior - Pagina 34
Managementul calității învățământului superior - Pagina 35
Managementul calității învățământului superior - Pagina 36
Managementul calității învățământului superior - Pagina 37
Managementul calității învățământului superior - Pagina 38
Managementul calității învățământului superior - Pagina 39
Managementul calității învățământului superior - Pagina 40
Managementul calității învățământului superior - Pagina 41
Managementul calității învățământului superior - Pagina 42
Managementul calității învățământului superior - Pagina 43
Managementul calității învățământului superior - Pagina 44
Managementul calității învățământului superior - Pagina 45
Managementul calității învățământului superior - Pagina 46
Managementul calității învățământului superior - Pagina 47
Managementul calității învățământului superior - Pagina 48
Managementul calității învățământului superior - Pagina 49
Managementul calității învățământului superior - Pagina 50
Managementul calității învățământului superior - Pagina 51
Managementul calității învățământului superior - Pagina 52
Managementul calității învățământului superior - Pagina 53

Conținut arhivă zip

 • Managementul calitatii invatamantului superior.doc

Alții au mai descărcat și

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Elemente de arhivistică, birotică și documentaristică

INTRODUCERE Arhivistica și informarea documentară (documentaristica) sunt discipline care au ca sferă de cercetare documentele scrise. Activitatea...

Finanțe publice

S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a...

Evoluția conceptului drepturile omului

Drepturile individuale ale cetățenilor și cetățenia europeană sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în Tratatul...

Te-ar putea interesa și

Sistemul Organizatoric al Managementului

Introducere Mediul în care-şi desfăşoară activitatea instituţiile este tot mai complex şi imprevizibil, iar ritmurile schimbărilor acestuia este...

Marketingul Serviciilor Educaționale

INTRODUCERE Problematica studiată, motivaţia şi importanţa temei de cercetare Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor este una...

Asigurarea Calității în Învățământul Superior Românesc

Introducere Gradul de dezvoltare la care o societate a ajuns la un anumit moment este puternic influenţat de modul în care indivizii care compun...

Sistemul de învățământ românesc versus sisteme de învățământ europene - analiza comparativă

ACRONIME BFUG - Bologna Follow-up Group BTS - Brevet de tehnician CNVSU - National Committee for the Evaluation of the University System DEA...

Proiecte Strategice în Învățământul Superior

Motto: “Cum arată şcoala astăzi, aşa va arăta ţara mâine” Introducere Aderarea României la Uniunea Europeană constituie o prioritate politică...

Asigurarea calității în învățământul superior

Asigurarea calitatii in invatamantul superior nu este in nici un caz o problema strict europeana. Intreaga lume manifesta un interes din ce in ce...

Procesul Bologna - învățământul din România

Obiectiv general Stoparea migrarii temporare a fortei de munca din Romania in strainatate. Obiective specifice 1. Procesul Bologna • Scopul...

Structura organizatorică a Universității Transilvania

1. Scurt istoric al Universitatii Transilvania Brasov Inceputul si dezvoltarea invatamantului universitar in Brasov isi au originea in vechile...

Ai nevoie de altceva?