Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 26503
Mărime: 677.26KB (arhivat)
Publicat de: Andrei M.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pr. Prof. Univ. Dr. Nechita Runcan
Universitatea „Ovidius” Constanța Facultatea de Teologie Ortodoxă Master: Istoria culturii și civilizației creștine

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. Capitolul I – PERSONALITATEA PATRISTICĂ A CUVIOSULUI DIONISIE EXIGUUL
 3. a) Repere bio-bibliografice
 4. b) Model de erudiție și trăire spirituală
 5. c) Preocupări teologice, spirituale şi culturale
 6. Capitolul II – CONTRIBUȚIA LUI DIONISIE CEL SMERIT LA DEZVOLTAREA LITERATURII PATRISTICE
 7. a) Traducerea în limba latină a unor scrieri patristice răsăritene, însoţite de prefeţe personal
 8. b) Scrieri aghiografice. Biografii
 9. c) Scrieri de Drept canonic
 10. d) Scrieri de comput pascal şi de cronologie creştină
 11. Capitolul III – CRONOLOGIA ÎN CONCEPȚIA SFÂNTULUI DIONISIE ȘI FUNDAMENTAREA EI TEOLOGICĂ
 12. a) Elemente de calcul calendaristic şi pascal
 13. b) Ciclul pascal dionisian
 14. c) Generalizarea întrebuinţării erei creştine
 15. d) Importanţa erei creştine dionisiene
 16. CONCLUZII
 17. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

Extras din licență

INTRODUCERE

Sciția Minor (Dobrogea de astăzi) şi regiunile dunărene au primit Evanghelia destul de devreme, faptul că pe la jumătatea secolului al IV-lea creştinismul era bine organizat în Sciția Minor, arată că el apăruse acolo mai devreme, probabil în jurul anului 300 d.Hr. sau mai devreme. Ceea ce atestă începuturile creştinismului pe teritoriul Sciției Minor sunt numeroasele inscripţii funerare creştine. O inscripţie funerară din jurul oraşului Tomis (Constanţa de astăzi), pare a aşeza începuturile creştinismului din Dobrogea în a doua jumătate a secolului al III-lea. Inscripţiile creştine din această provincie se întind, cronologic, de la sfârşitul secolului al III-lea până la sfârşitul secolului al VI-lea. Marea persecuţie a lui Diocliţian din 303-304 a făcut martiri creştini, ceea ce presupune prezenţa unor Biserici organizate mai devreme în aceste regiuni.

Creştinismul în Sciția Minor este atestat pentru secolul IV prin numeroase morminte, mai ales în, sau aproape de marile centre ale acestei provincii. Începând din secolul al IV-lea, dar mai ales din secolul al V-lea, se găsesc basilici uneori impozante în marile centre ca: Tropaeum Traiani, Tomis, Callatis, Histria.

Însă dovada cea mai importantă a unei activităţi creştine în Sciția Minor sunt personalităţile bisericeşti marcante din această regiune care au pus în relief ţinuta şi rolul creştinismului din epoca lor prin poziţia, activitatea şi relaţiile pe care le-au avut. E vorba de un număr de episcopi şi de monahi care s-au făcut apreciaţi în ţara lor şi în alte părţi în sânul Bisericii.

Tomis, singura episcopie a Sciției Minor care se bucura de oarecare autocefalie, numără printre episcopii ei pe: Evanghelius sub Diocliţian, Titu sub Licinius, Bretanion sau Vetranio sub Valens, Gerontius sub Teodosie I, Teotim I sub Teodosie I şi Arcadius, Timotei sub Teodosie II, Ioan sub Teodosie II, Alexandru sub Marcian, Teotim II sub Leon, Paternu sub Anastasie I şi Valentinian sub Iustinian.

Printre monahi sunt adevărate personalităţi care au însemnat mai mult decât simple nume înregistrate de istorie. Un nume de rezonanţă este Ioan Casian a cărui origine este prezentată de către cel mai vechi biograf al său Ghenadie de Marsilia, ca fiind de origine scită.

Un alt nume de rezonanță, al doilea mare teolog, cunoscut traducător de scrieri patristice și călugăr plin de dragostea lui Hristos, pe care ni l-a dat Dacia Pontică, după Sfântul Ioan Casian, a fost Cuviosul Dionisie cel Mic, adică „Smeritul”, iar în limba latină „Exiguul”, o mare personalitate a creştinismului românesc, care a marcat cultura universală prin propunerea numărării anilor începând cu Hristos, Mântuitorul lumii.

Voi încerca pe cât cu putință, cu ajutorul lui Dumnezeu, să prezint în paginile ce urmează, elemente din viața acestui mare sfânt al Ortodoxiei Universale, în general, și al Ortodoxiei românești, în special. O personalitate marcantă asupra întregii lumi, unul dintre cei mai importanţi oameni care au influenţat în mod deosebit viaţa creştină din Apus, care a revoluționat, mai mult sau mai puțin, sistemul de calcul al anilor. Voi prezenta, în cele ce urmează, o mare parte din activitatea sa ca slujitor al Sfântului Altar, ca păstor al oilor cele cuvântătoare, dar și ca om de știință, ca astronom, școlit în cele mai de seamă școli ale acelei vremi.

Bibliografie

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, E.I.B.M.B.O.R, București, 1982;

2. Anania, Valeriu, Dionisie cel Mic, în „M. I.”, anul XV, București, 1981, nr. 2;

3. Arhiereu Calistrat Bîrlădeanu, Arhiereu Calistrat, Sfântul Pahomie, începătorul vieții chinoviale, în „B.O.R.”, XXIII, București, 1899, nr. 5;

4. Bazdechi, Ștefan, Ultimii ani ai lui Ovidiu, în volumul „Gânduri și chipuri din lumea antică”, Cluj-Napoca, 1980;

5. Băbuș, Pr. Dr. Emanoil, Bizanțul, istorie și spiritualitate, Ed. Sophia, București, 1992;

6. Braniște, Prof. Ene, De ce atât de mare distanțăăntre Paștile catolicilor și cele ale ortodocșilor în anul 1975, în „G. B.”, anul XXXIV, 1975, nr. 3-4;

7. Cassiodorus Flavius Magnus Aurelius Senator, Scrieri. Istoria bisericească tipărită, traducere de Liana și Anca Manolache, introducere și note de Pr. Prof. Dr. Ștefan C. Alexe, E.I.B.M.B.O.R., București, 1998;

8. Chițescu, Prof. N., Formula «o singură fire întrupată a logosului lui Dumnezeu», în „O.”, anul XVII, București, 1965, nr. 3;

9. Coman, Pr. Prof. I. G., „Sciții”Ioan Cassian și Dionisie cel Mic și legăturile lor cu lumea mediterană, în „S. T.”, anul XXVII, București, 1975, nr. 3-4;

10. Idem, Contribuţia scriitorilor patristici din Scythia Minor-Dobrogea- la patrimoniul ecumenismului creştin, în secolele al IV-lea, al VI-lea, în „Ortodoxia”, anul XX, nr. 1, ianuarie-februarie 1968;

11. Idem, Literatura patristică de la Dunărea de Jos din sec. IV-VI ca geneză a literaturii și culturii daco-romane și române - Ioan Cassian și Dionisie Exiguul, în „B. O. R.”, anul XLIX, București, 1981, nr. 7-8;

12. Idem, Scriitori bisericești din epoca străromână, București, 1979;

13. Idem, Scriitori teologi în Scythia Minor, în volumul „De la Dunăre la Mare”, ed. A II-a, Editura Arhiepiscopiei Tomisului și Dunării de Jos , Galați, 1979;

14. Idem, Scriitorii bisericești din epoca Străromână, E.I.B.M.B.O.R., București, 1979;

15. Idem, Teologi și Teologie în Scythia Minor în secolele IV-VI, în „B. O. R.”, XCVI, București, 1978, nr. 7-8;

16. Coșbuc, George, Comentariu la Divina comedie I.Tavola Tonda, București, 1963;

17. Daniel, Preafericitul Părinte, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Cuvântul adresat participanţilor prezenţi la proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Dionisie Exiguul, Constanţa, 2 noiembrie 2008;

18. Diaconescu, Mihai, Istoria literaturii daco-romane, Ed. Alcor Edimpex, București, 1999;

19. Dionisie Exiguul, Epistola a II-a (Alte precizări pentru stabilirea datei Paștelui, ani comuni și embolici), trad. de Prof. D. Popescu după textul colecției J. P. Migne, Patrologie latinae, tomus LXVII, Paris, 1865, col. 19-23;

20. Idem, Epistola I (Pascalia adevărată, Regulile îndreptării și ale fixări începutului ei), trad. de Prof. D. Popescu după textul colecției J. P. Migne, Patrologie latinae, tomus LXVII, Paris, 1865, col. 19-23;

...

Preview document

Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 1
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 2
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 3
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 4
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 5
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 6
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 7
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 8
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 9
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 10
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 11
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 12
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 13
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 14
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 15
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 16
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 17
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 18
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 19
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 20
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 21
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 22
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 23
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 24
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 25
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 26
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 27
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 28
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 29
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 30
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 31
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 32
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 33
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 34
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 35
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 36
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 37
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 38
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 39
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 40
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 41
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 42
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 43
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 44
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 45
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 46
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 47
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 48
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 49
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 50
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 51
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 52
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 53
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 54
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 55
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 56
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 57
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 58
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 59
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 60
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 61
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 62
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 63
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 64
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 65
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 66
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 67
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 68
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 69
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 70
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 71
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 72
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 73
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 74
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 75
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 76
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 77
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 78
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 79
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 80
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 81
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 82
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 83
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 84
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 85
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 86
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 87
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 88
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 89
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 90
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 91
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 92
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 93
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 94
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 95
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 96
Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole - Pagina 97

Conținut arhivă zip

 • Contributia Sfantului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii si civilizatiei crestine din primele sase secole.docx

Alții au mai descărcat și

Iudaismul

Iudaism – doctrina religioasa a evreilor.Se poate referi de asemenea si la sistemul religios al evreilor in general. Cartea misterului pecetluit...

Mănăstirea Putna

Asezata la 72 de kilometri de Cetatea de Scaun a Sucevei, Manastirea Putna, prima si cea mai importanta ctitorie a Binecredinciosului Voievod...

Exegeza Psalmilor la Sfinții Părinți

Introducere Dintre toate scrierile cuprinse în Vechiul Testament, cea mai populară scriere este Psaltirea, numită „O carte a sufletului...

Sinoadele Conciliariste

Scurt Istoric Sinodul de la Pisa a fost convocat la 25 martie 1409, pentru curmarea marei schisme papale, dar în loc s-o aplaneze a lărgit-o. La 5...

Nașterea Bisericii Creștine Române

Crestinismul este a doua mare religie monoteista a lumii, intemeiata pe invatatura, persoana si viata lui Iisus, numit si Mesia (Mantuitorul) in...

Mănăstirea Cetățuia

Ctitorul Manastirii CETATUIA este domnul Gheorghe Duca. Zidirea s-a inceput in anul 1669 si s-a finalizat in 1672. Inscriptia in limba greaca,...

Ai nevoie de altceva?