Binele - sensul vieții morale creștine

Seminar
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2918
Mărime: 47.58KB (arhivat)
Publicat de: Florian Mihai V.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pr. Conf. Univ. Dr. Habil. Adrian-Gheorghe Paul
Specializare: Teologie Ortodoxă Pastorală
Materie: Teologie Morală

Cuprins

  1. INTRODUCERE 3
  2. BINELE - SENSUL VIEȚII MORALE CREȘTINE 4
  3. CONCLUZII 8
  4. BIBLIOGRAFIE 9

Extras din seminar

INTRODUCERE

În scrutarea sensului moral al vieții creștine, conceptul de „bine” devine un pilon esențial, reflectând normele și principiile care ghidează conduita morală a credincioșilor. Fiecare acțiune morală și evitarea răului devin imperativul impus de legile morale, iar această datorie morală înseamnă alinierea la standardele divine.

În această relație, omul, creat după chipul și asemănarea divină, devine un purtător al responsabilității morale, călăuzindu-se după standardele cele mai înalte. În acest context, se conturează ideea că „binele nu este doar ceea ce omul dorește sau preferă, ci reflectă o realitate obiectivă și valoroasă în sine, bazată pe conformitatea cu voința și caracterul divin.

Pentru a înțelege sensul „binelui” în profunzime, este necesară analiza conexiunii dintre individ și Dumnezeu. Această relație este exprimată în Mântuitorul Hristos, care devine izvorul absolut al oricărui bine moral. Prin Întrupare, Hristos devine temeiul înțelegerii și practicării binelui, devenind și țelul final al călătoriei omului prin lume. Astfel, binele capătă o dimensiune transcendentă, fiind înrădăcinat în relația personală dintre om și Dumnezeu, exprimată în mod sublim prin harul Duhului Sfânt în contextul liturgic al Bisericii.

Conștiința faptei bune, precum și fapta în sine, nu sunt suficiente pentru a face dintr-un suflet unul virtuos. Adevărata virtute constă în conformarea la voia dumnezeiască, în dorința de a deveni asemenea lui Dumnezeu. Atunci când acțiunile omului sunt motivate de altele decât dorul de a se asemăna lui Dumnezeu, acestea pierd calitatea lor morală. Este esențial ca faptele bune să fie făcute din dragoste față de legea lui Dumnezeu și față de aproapele, altfel ele devin lipsite de caracter moral și nu se conformează legii morale.

BINELE - SENSUL VIEȚII MORALE CREȘTINE

Orice lege morală ne obligă să săvârșim binele și să evităm răul. Așa cum se înțelege în contextul moral, binele exprimă întotdeauna o valoare morală, și acest termen se aplică în principal la caracteristicile etice ale lucrurilor. Prin „bine” înțelegem tot ceea ce corespunde cerințelor, dorințelor și preferințelor voinței umane. Totuși, această corespondență trebuie să fie determinată de calitățile sau trăsăturile specifice ale obiectului dorit, fără a fi influențată de înclinațiile subiective (egoiste) ale individului. Binele nu reprezintă tot ceea ce o persoană dorește sau preferă, ci doar acele aspecte care îl definesc prin calitățile sale și îl fac demn de dorit. Prin urmare, în sens moral, binele nu poate fi subiectiv sau doar aparent bun; trebuie să fie într-adevăr un bine autentic și valoros în sine, reprezentând un bine sub toate aspectele sale .

Dacă Dumnezeu este bun și, prin urmare, reprezintă standardul final al binelui, atunci avem o definiție utilă pentru noțiunea de „bun” care va contribui semnificativ la studiul eticii și esteticii. Întrebarea este: Ce înseamnă, de fapt, „bun”? „Bun” este ceea ce primește încuviințare din partea lui Dumnezeu. Așadar, ne întrebăm: De ce este considerat bun ceea ce aprobă Dumnezeu? Răspunsul este simplu: „Pentru că este îngăduit de El”. Aceasta implică ideea că nu există un standard mai înalt al bunătății decât caracterul lui Dumnezeu și aprobarea pe care o oferă oricărui lucru în concordanță cu acel caracter. Totuși, Dumnezeu a inserat în noi o reflecție a propriului său simț al bunătății, astfel încât atunci când evaluăm lucrurile conform modului în care suntem învățați să le evaluăm, vom aproba, de asemenea, ceea ce aprobă Dumnezeu și vom găsi plăcere în lucrurile în care El găsește plăcere .

Omul, în calitate de purtător al chipului lui Dumnezeu, are un suflet înrudit cu Cel Divin, manifestând o tendință naturală de a se îndrepta către El și de a menține o relație vie. Demnitatea sa, derivată din asemănarea cu Dumnezeu, precum și relația specială cu El, sunt intrinsec legate. Prin faptul că omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, având un suflet înrudit cu Divinitatea, el se orientează către Dumnezeu și păstrează o legătură vie cu El. Această relație între om și Dumnezeu menține nealterată și neînslăbită legătura lor . Creat în chipul și asemănarea lui Dumnezeu, omul posedă o deschidere ontologică către comuniunea cu Dumnezeu și cu semenii, realizând, astfel, comuniunea, care este Biserica .

Bibliografie

Biblia sau Sfânta Scriptură, IBMBOR, București, 2008.

Filocalia sau culegere din scrierile Sfinților Părinți, care arată cum se poate omul curăți, lumina și desavârși, vol. 2, traducere de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, IBMBOR, București, 2008.

Filocalia sau culegere din scrierile Sfinților Părinți, care arată cum se poate omul curăți, lumina și desavârși, vol. 3, traducere de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, IBMBOR, București, 2009.

DIONISIE PSEUDO-AREOPAGITUL, Despre numele divine, traducere de Pr. Cicerone Iordăchescu și Teofil Simensky, Iași, 1936.

GRUDEM, WAYNE, Teologie Sistematică: Introducere în Doctrinele Biblice, traducere de Dinu Moga, ediție de Paul Negruț, Făclia, Oradea, 2004.

NECTARIE DE EGHINA, SFÂNTUL, Despre îngijirea sufletului, traducere de Parascheva Grigoriu, Sofia, București, 2009.

PAUL, ADRIAN GH., Introducere în studiul Teologiei Morale. Principii și concepte generale, Mega, Cluj-Napoca, 2006.

PUHALO, Î.P.S. LAZĂR, Teologia vie în Ortodoxie, traducere de Virgil Baidoc, ediție de Fabian Anton, Ediție îngrijită., Eikon, Cluj-Napoca, 2004.

RADU, PR. PROF. DR. DUMITRU GH., Caracterul eclesiologic al Sfintelor Taine și problema intercomuniunii, teză de doctorat, IBMBOR, București, 1978.

STĂNILOAE, PR. PROF. DR. DUMITRU, „Starea primordială a omului în cele trei confesiuni creștine”, Ortodoxia, nr. 3, 1956.

STĂNILOAE, PR. PROF. DR. DUMITRU, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, EIBMBOR, București, 1996.

Preview document

Binele - sensul vieții morale creștine - Pagina 1
Binele - sensul vieții morale creștine - Pagina 2
Binele - sensul vieții morale creștine - Pagina 3
Binele - sensul vieții morale creștine - Pagina 4
Binele - sensul vieții morale creștine - Pagina 5
Binele - sensul vieții morale creștine - Pagina 6
Binele - sensul vieții morale creștine - Pagina 7
Binele - sensul vieții morale creștine - Pagina 8
Binele - sensul vieții morale creștine - Pagina 9
Binele - sensul vieții morale creștine - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Binele - sensul vietii morale crestine.docx

Alții au mai descărcat și

Raportul dintre legea morală a Vechiului Testament și legea morală a Noului Testament

Lucrarea de faţă intitulată “Raportul dintre Legea Morală a Vechiului Testament şi Legea Morală a Noului Testament”, are rolul de a prezenta...

Iudaismul

Iudaism – doctrina religioasa a evreilor.Se poate referi de asemenea si la sistemul religios al evreilor in general. Cartea misterului pecetluit...

Mănăstirea Putna

Asezata la 72 de kilometri de Cetatea de Scaun a Sucevei, Manastirea Putna, prima si cea mai importanta ctitorie a Binecredinciosului Voievod...

Exegeza Psalmilor la Sfinții Părinți

Introducere Dintre toate scrierile cuprinse în Vechiul Testament, cea mai populară scriere este Psaltirea, numită „O carte a sufletului...

Sinoadele Conciliariste

Scurt Istoric Sinodul de la Pisa a fost convocat la 25 martie 1409, pentru curmarea marei schisme papale, dar în loc s-o aplaneze a lărgit-o. La 5...

Nașterea Bisericii Creștine Române

Crestinismul este a doua mare religie monoteista a lumii, intemeiata pe invatatura, persoana si viata lui Iisus, numit si Mesia (Mantuitorul) in...

Mănăstirea Cetățuia

Ctitorul Manastirii CETATUIA este domnul Gheorghe Duca. Zidirea s-a inceput in anul 1669 si s-a finalizat in 1672. Inscriptia in limba greaca,...

Te-ar putea interesa și

Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane

INTRODUCERE Referitor la Dumnezeu şi la om, teologia ortodoxă pleacă de la adevărul fundamental revelat că atât Dumnezeu cât şi omul sunt...

Existența creștină autentică și formele sale decăzute

Ceea ce mi-am propus să arăt în această lucrare este ceea ce înseamnă creştinismul în virtutea unei existenţe autentice care se delimitează de...

Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi

Introducere Biserica, ca Trup al lui Hristos, în ziua de astăzi, este tot mai bolnăvicioasă din cauza faptului că mădularele din care ea este...

Postul în lumina predicii de pe munte

INTRODUCERE Asupra originii postului părerile sunt împărțite. Cei mai mulți îl leagă de cultul morților din vechime. Astfel, după unii, postul își...

Bucuria în creștinism

Încă de la naşterea sa, creştinismul a fost proclamare a bucuriei, a singurei bucurii posibile pe pământ. Fără proclamarea acestei bucurii,...

Virtuțile teologice în scrierile Sfantului Apostol Pavel

Introducere: Personalitatea Sfântului Apostol Pavel, întemeietorul creştinismului misionar Învăţătura şi faptele Mântuitorului Hristos au fost...

Deontologia în Procesul Comunicării

ARGUMENT Comunicarea, indiferent de felul său, verbală, scrisă sau nonverbală reprezintă cel mai uzual şi totodată necesar mijloc de relaţionare...

Virtuțile Teologice

INTRODUCERE Relaţia omului cu Dumnezeu este specificul Moralei creştine şi prezintă o importanţă centrală pentru întreaga vieţuire, deoarece de...

Ai nevoie de altceva?