Existența creștină autentică și formele sale decăzute

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Filosofie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 150 în total
Cuvinte : 80611
Mărime: 234.64KB (arhivat)
Publicat de: Jan Dobrin
Puncte necesare: 12

Extras din licență

Ceea ce mi-am propus să arăt în această lucrare este ceea ce înseamnă creştinismul în virtutea unei existenţe autentice care se delimitează de orice denaturare, falsificare şi forme decăzute ale creştinismului prin natura credinţei creştine care constituie nucleul fundamental şi esenţial al acestuia în viaţa creştinului. Existenţa autentică creştină este abordată în viziunea filosofului şi teologului Soren Kierkegaard, iar în capitolul I este prezentat fenomenul credinţei creştine în amploarea lui prin caracteristicile sale cele mai proprii descrise de Kierkegaard în operele lui pentru a scoate la lumină ceea ce presupune o existenţă autentică creştină. În capitolul II, mi-am propus să arăt ceea ce nu este şi nu poate fi existenţa autentică în creştinism prin religia organizată şi cele mai multe modalităţi prin care ea a sacrificat şi a desfiinţat adevărata semnificaţie a creştinismului, pornind de la păgânizarea creştinismului şi pervertirea acestuia într-o unealtă cu desăvârşire ostilă şi distructivă împotriva existenţei omului. Prin antiteză, existenţa neauntentică în creştinism pune în evidenţă adevăratul sens al creştinismului, autenticitatea sa şi unicitatea sa gravă şi extraordinară care îl face în esenţă să fie atât de valoros pentru existenţa umană. Religia creştină organizată există la antipodul existenţei autentice creştine şi scoate la lumină existenţa autentică crestină la modul originar pe cale negativă, în opoziţie cu aceasta. În primul capitol cea mai importantă a fost lămurirea relaţiei specifice dintre individ şi Dumnezeu, prin raportarea la credinţă şi autoritatea lui Iisus Hristos pe care se bazează întreaga esenţă creştină, apoi prezentarea caracteristicilor cele mai proprii ale credinţei, manifestate prin categoriile absurdului şi paradoxului, şi prezentarea întregului ansamblu existenţial pe care îl presupune apartenenţa individului la credinţă şi la desfăşurarea într-o viaţă autentică creştină. În capitolul II, absenţa acestor criterii creştine şi acestei integrări a individului într-o existenţă autentică în creştinism, este presupusă de consecinţele existenţei decăzute şi neautentice a individului în viaţa creştină condusă prin religia creştină organizată. Prin fuziunea dintre păgânism şi creştinism a religiei de stat, creştinismul autentic este destituit, iar păgânismul originar este şi el denaturat şi restructurat, fiind auto-distrus din interiorul său, rezultatul fiind un creştinism păgânizat care nu face decât să relativizeze toate valorile autentice ale existenţei creştine şi a omului în sine, propagând şi forţând un compromis religios asupra omenirii care duce la haos şi disperare în cel mai direct mod posibil pe planul existenţial al individului, iar odată cu irumperea existenţei neautentice în creştinism, ideea de existenţă autentică creştină trebuie din nou abordată şi aprofundată devenind din nou astfel o problemă foarte valoroasă, stringentă şi acută pentru desfăşurarea individului în pozitivitatea existenţei lui şi în urmărirea binelui.

Introducere - Capitolul I

Lucrarea de faţă în capitolul I îşi propune să arate cum credinţa creştină este fundamentul unei existenţe creştine autentice şi nucleul creştinismului autentic pe care îl descrie filosoful danez Soren Kierkegaard în opera sa filosofică şi religioasă. Credinţa creştină este atinsă în stadiul religios din existenţa unui om, stadiu în care religiozitatea este cu adevărat asumată pentru tot restul vieţii. În stadiul religios se ajunge printr-un salt calitativ care înseamnă o ruptură de primele stadii existenţiale, ale esteticului şi eticului, iar prin acest salt calitativ individul face o mişcare dialectică dintre raţiune şi credinţă, şi o mişcare transcendentală în care descoperă credinţa, în care individul realizează limitele raţiunii şi alege să creadă împotriva ei, iar angoasa şi disperarea îl fac să-şi conştientizeze finitudinea în relaţie cu infinitul şi absolutul divinului, în faţa lui Dumnezeu, de asemenea în stadiul religios individul îşi asumă în viziunea lui Kierkegaard începutul unei adevărate existenţe creştine. În existenţa autentică creştină se ajunge printr-o mişcare existenţială în care individualul subiectiv primează asupra obiectivităţii universale şi se creează o relaţie de la om la divin, omul intrând într-o relaţie absolută cu absolutul, ceea ce înseamnă că credinţa reprezintă un fenomen unic, individual, exclusiv al individului particular desfăşurat între el şi fiinţă divină, ce nu poate fi împărtăşit universal cu alţi subiecţi. Din acest punct mai departe, Kierkegaard explică ce anume îşi asumă individul prin credinţă şi cum aceasta îl înrolează în devenirea creştină, el arată cum credinţa autentică prinde viaţă numai în relaţie cu existenţa creştină autentică, asumată fiind în stadiul religios. Două puncte de observaţie care trebuie menţionate sunt acelea care arată în ce paradigmă a secolului lui Kierkegaard se desfăşoară problema credinţei creştine, rolul fiind acela de a reprezenta o înţelegere mai bună a tabloului religios pe care Kierkegaard îşi propune şi reuşeşte să-l zugrăvească pe parcursul întregii sale opere, de asemenea rolul fiind şi acela de a pune în evidenţă raportarea autentică a omului la credinţa creştină în contrast cu raportarea pur speculativă şi teoretică la credinţa creştină, călăuzit numai de idealitatea raţiunii.

a). Cum devine religia creştină interceptată după răspândirea curentului filosofic Hegelian în Danemarca:

Întreaga filosofie a lui Kierkegaard se fondează ca antiteză la filosofia lui Hegel; diferenţele dintre aceste două filosofii sunt marcante pentru toată opera pe care o clădeşte filosoful danez.

,, Afirmaţia centrală a filosofiei hegeliene în relaţie cu religia este că conţinutul este acelaşi dar că filosofia înlocuieşte forma reprezentaţională cu o formă concenptuală adecvată.”

Kierkegaard se opune intelectualismului abstract al lui Hegel cu dovada unei gândiri subiective şi creştine.

În primul rând la nivel de etică şi moralitate, apoi la nivel de reprezentare a existenţei unde unei existenţe vide şi golite de subiect ce se macină în gol la modul pur abstract i se opune ferm o existenţă palpitând de substanţă, sens, realitate, de formă şi conţinut, la nivel teoretic şi la nivel practic, la nivel de obiectiv şi subiectiv, iar acolo unde la nivel de cunoaştere absolută în care înţelegerea obiectivă nu-şi recunoaşte limitele şi îşi ratează scopul, credinţa pe care Kierkegaard o concretizează în real vine în întâmpinarea individului să-l propage în transcendent şi adevăr pe calea unei totalităţi a fiinţei sale. În ,,Frică şi cutremur” fapta lui Avraam este analizată în Problemele I, II, şi III. Definiţia etică pe care o afirmă Hegel face ca Avraam să fie un criminal, astfel că sistemul lui Hegel reprezintă abolirea credinţei creştine, lucru pe care Kierkeggard de-a lungul întregii sale opere îl demonstrează vehement. Hegel vorbeşte despre o etică care se referă la morală socială presupusă a fi datoria cea mai înaltă, morală care respectă numai poporul, obiceiurile, tradiţiile şi statul. Însă Kierkegaard spune că credinţa este absurdă şi paradoxală deoarece datoria faţă de Dumnezeu intra într-un anumit sens în conflict cu datoria personală şi faţă de societate. De aceea suspendarea teleologică a eticului în cazul lui Avraam este dovada credinţei sale faţă de Dumnezeu în faţa căruia are datoria cea mai mare. Legea Morală supremă este aceea a lui Dumnezeu, nu Binele pe care îl cere şi îl impune societatea. Hegel îşi fundamentează filosofia pe ideea de ,,cunoaştere absolută”, ideea de ,,cunoaştere obiectivă”, pe ideea că gândirea, raţiunea trebuie să depăşească credinţa şi subiectivitatea, făcând astfel din filosofie o ştiinţă care poate reprezenta adevarul printr-un sistem inchis. Adevărul este însă subiectiv spune Kierkegaard, deoarece cunoaşterea obiectivă este aproximativă, ea nu poate fi absolută. Mai mult, înţelegerea obiectivă desfiinţează, anihilează credinţa şi întrebările privitoare la om şi existenţa lui, îl privează de asumarea propriei sale vieţi şi de rostul său în lume, că în acest exemplu: Soţul îşi întreabă soţia dacă el este creştin în sens subiectiv, cu privire la ce implică să fii creştin, iar soţia îi transformă întrebarea într-una obiectivă şi îi spune că este danez, nu e evreu, nici mahomedan, deci trebuie să fie creştin.

Preview document

Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 1
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 2
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 3
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 4
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 5
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 6
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 7
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 8
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 9
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 10
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 11
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 12
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 13
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 14
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 15
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 16
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 17
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 18
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 19
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 20
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 21
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 22
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 23
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 24
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 25
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 26
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 27
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 28
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 29
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 30
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 31
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 32
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 33
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 34
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 35
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 36
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 37
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 38
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 39
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 40
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 41
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 42
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 43
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 44
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 45
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 46
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 47
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 48
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 49
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 50
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 51
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 52
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 53
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 54
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 55
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 56
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 57
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 58
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 59
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 60
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 61
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 62
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 63
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 64
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 65
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 66
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 67
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 68
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 69
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 70
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 71
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 72
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 73
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 74
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 75
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 76
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 77
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 78
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 79
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 80
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 81
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 82
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 83
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 84
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 85
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 86
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 87
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 88
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 89
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 90
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 91
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 92
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 93
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 94
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 95
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 96
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 97
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 98
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 99
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 100
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 101
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 102
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 103
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 104
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 105
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 106
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 107
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 108
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 109
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 110
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 111
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 112
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 113
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 114
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 115
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 116
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 117
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 118
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 119
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 120
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 121
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 122
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 123
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 124
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 125
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 126
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 127
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 128
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 129
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 130
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 131
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 132
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 133
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 134
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 135
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 136
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 137
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 138
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 139
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 140
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 141
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 142
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 143
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 144
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 145
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 146
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 147
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 148
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 149
Existența creștină autentică și formele sale decăzute - Pagina 150

Conținut arhivă zip

  • Existenta Crestina Autentica si Formele Sale Decazute.doc

Alții au mai descărcat și

Dincolo de Angoasă

Continua redescoperire a subiectivităţii umane, ca realitate profundă a eului fiecărei fiinţe în termenii libertăţii de învăţare, devine premisa...

Dimensiunea Estetică a Magiei

INTRODUCERE Fiecare timp, fiecare eră îşi are magia ei.Discutând despre magie şi căutându-i manifestările în toată istoria lumii, observăm că ea...

Estetica Ambientală

Estetica ambientală Estetica amenajărilor interioare Camerele au tot felul de dimensiuni, in functie de ce anumea gandea arhitectul atunci cand...

Critica Facultății de Judecare

“Critica facultăţii de judecare” , această creaţie aparţine marelui filosof modern Immanuel Kant Lucrarea dată este creată din două părţi , în...

Aforisme și Scrisori - Friedrich Nietzsche

Scrisoriile lui Friedrich Nietzche au fost publicate pentru prima dată în 1902-1909. Ecoul lor a rămas restrâns multă vreme deoarece Nietzche în...

Arthur Danto

Inchipuiti-va un apartament din Tokyo, in care panourile din hirtie de orez ce delimiteaza una dintre camere sint murdarite de funinginea din...

Filosofia și arta

Estetica este o disciplină filosofică și, prin urmare, ceea ce spunem despre filozofie în genere, trebuie să predicăm și despre estetică. Aceasta a...

Estetică științifică

Mediul tehnic este în egală măsură un mediu intelectual, spiritual şi material. Acest mediu inteligent se constituie din ansamblul structurilor...

Ai nevoie de altceva?