Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 26533
Mărime: 123.73KB (arhivat)
Publicat de: Marius P.
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pr. Lect. Dr. Mihai Marian
Facultatea de Teologie Ortodoxa
Universitatea din Bucuresti, Bucuresti

Cuprins

 1. INTRODUCERE .4
 2. CAPITOLUL I: Însemnătatea Sfintelor Taine în viața creștinului 7
 3. Capitolul II: Repere istorice asupra Tainei Cununiei 15
 4. 1. Căsătoria în antichitate ..17
 5. 2. Căsătoria la vechii evrei 21
 6. 3. Condiții și impedimente la căsătorie .23
 7. Capitolul III: Căsătoria în Noul Testament 25
 8. 1. Restaurarea căsătoriei în Hristos la Nunta din Cana Galileii 26
 9. 2. Unitatea căsătoriei creștine în „Hristos și în Biserică” 28
 10. 3. Căsătoria- Taina dăruirii și a desăvârșirii persoanei .30
 11. Capitolul IV: Explicarea teologică a slujbei Sfintei Cununii 33
 12. 1. Logodna .34
 13. 2. Cununia .38
 14. Capitolul V: Căsătoria - probleme de actualitate ..49
 15. 1. Divorțul ..49
 16. 2. Avortul ...51
 17. 3. Fenomenul migrației ..53
 18. CONCLUZII ..56
 19. BIBLIOGRAFIE ...58

Extras din licență

INTRODUCERE

Istoria omului începe cu familia - crearea primilor oameni, Adam și Eva, binecuvântarea lor în Eden (Facere 1, 28) - și se încheie cu nunta cerească dintre Hristos și Biserică (Apocalipsa 18, 23; 19, 7-9). Începutul restaurării lumii este legat de nunta din Cana Galileii, unde Hristos dă „vinul cel bun” - Sângele Său, iar împărăția lui Dumnezeu este anunțată de o nuntă la care Mirele este Hristos, înconjurat de casnicii, prietenii Săi.

Este evident faptul că Taina Cununiei, sub aspect teoretic, dar mai ales practic, este complexată atât prin sensurile ei duhovnicești cât și prin multitudinea problemelor existențiale pe care le ridică, fiind Taina care intră cel mai mult în tangență cu viața creștinilor. Într-adevăr, ea privește însăși ființa omului, tot atât de mult ca și viața de zi cu zi.

În această lucrare structurată în cinci capitole am încercat să lămuresc câteva probleme ce privesc Sfânta Taină a Cununiei, exclusiv explicarea slujbei ce se face în cadrul acestei Sfinte Taine.

În primul capitol voi încerca să vorbesc despre importanța Sfintelor Taine în viața creștinului, despre necesitatea Harului pentru mântuirea creștinului.

În al doilea capitol voi aborda căsătoria în antichitate, îndeosebi poporul grec și cel roman, și cu precădere căsătoria la poporul biblic (evrei), totodată accentuând ideea de condiții și impedimente în acele vremuri străvechi.

Al treilea capitol, se axează pe ideea căsătoriei în Noul Testament, voi încerca să vorbesc despre aspectul de jertfă al căsătoriei, unitatea ei și adevăratul ei scop desăvârșirea în iubire prin nașterea de prunci, într-ajutorare reciprocă a soților și păzirea de păcatul desfrâului.

În capitolul patru voi încerca să prezint câteva norme canonice cu privire la administrtarea Sfintei Taine a Cununiei.

În capitolul cinci voi prezenta rânduiala actuală a Sfintei taine a Cununiei și apoi voi încerca să prezint tâlcuirea mistico-simbolică a ritualului Cununiei.

Sfânta Taină a căsătoriei este mărturie că prin acțiunea Sa, Dumnezeu este activ în viața noastră. El este cel care se alătură unui bărbat și unei femei într-o relație de dragoste reciprocă. Prin acest Sacrament, un bărbat și o femeie sunt alături public ca soț și soție. Ei intră într-o nouă relație între ei, cu Dumnezeu și cu Biserica. Deoarece căsătoria nu este privită ca un contract legal, nu există jurăminte în această Sfântă Taină.

Conform învățăturilor ortodoxe, Căsătoria nu este pur și simplu o instituție socială, ci o vocație eternă a Împărăției în sine. Un soț și o soție sunt chemați de Duhul Sfânt nu numai să trăiască împreună, ci și să își împărtășească viața creștină împreună, astfel încât fiecare, cu ajutorul celuilalt, să se poată apropia de Dumnezeu și să devină persoanele cu care sunt menite să fie.

În cadrul serviciului de căsătorie ortodoxă, după ce cuplul a fost logodit și schimbat inele, aceștia sunt încununați cu „coroane de glorie și onoare” însemnând înființarea unei noi familii sub Dumnezeu. În apropierea încheierii serviciului, soțul și soția beau dintr-un pahar comun care amintește de nunta din Cana și care simboliza împărțirea poveriilor și a bucuriilor din noua lor viață.

Taina căsătoriei este cu adevărat un „mare mister”, misterul întâlnirii dintre iubirea umană și iubirea divină, semnul și imaginea prezenței lui Dumnezeu cu umanitatea. În Vechiul Testament, Israel a fost denumit „soția lui Dumnezeu”, în timp ce în Noul Testament, Biserica este denumită „mireasa” lui Hristos. Aceste imagini încearcă să transmită în categoriile umane ceea ce Părinții Bisericii se referă la „iubirea frenetică” a lui Dumnezeu pentru poporul Său.

„Se sărbătorește un mare mister. Cum este un mister? Ei se reunesc, iar cei doi sunt făcuți unul. Ei nu au devenit imaginea a nimic pământesc, ci a lui Dumnezeu Însuși. Ei vin pentru a fi făcut un singur corp; iată taina iubirii” ! ne explică Sfântul Ioan Gură de Aur.

Căsătoria este mult mai mult decât o simplă tranzacție privată între două persoane; este un eveniment la care însuși Iisus Hristos participă prin preot și prin comunitatea care se roagă în Biserică. Prin urmare, având în vedere această dimensiune „eclesială” a căsătoriei, trebuie să se desfășoare o nuntă în contextul Bisericii Ortodoxe pentru ca Biserica să recunoască și să afirme validitatea și autenticitatea căsătoriei.

Cu toate acestea, prin penitență și cu mărturisirea sinceră a păcatelor și cu promisiunea autentică a unei vieți bune împreună, Biserica Ortodoxă are o slujbă a celei de-a doua căsătorii pentru cei care nu au reușit să îndeplinească condițiile ideale ale căsătoriei, așa cum este ea propovăduită de Domnul Hristos. Practica Bisericii este, de asemenea, să nu excludă membrii celui de-al doilea căsătorie din taina împărtășirii dacă doresc sincer să fie în părtășie euharistică cu Dumnezeu și dacă îndeplinesc toate celelalte condiții pentru participarea la viața Bisericii.

Datorită realizării nevoii de Hristos în toate aspectele vieții umane și pentru că, de asemenea, este convingerea creștină fermă că nimic nu trebuie, sau chiar poate fi făcut perfect fără Hristos sau fără prezența și puterea Lui în Biserică, prin Duhul Sfânt, doi creștini nu pot începe să trăiască împreună și să-și împărtășească viața reciprocă într-o unitate totală - spiritual, fizic, intelectual, social, economic - fără a pune mai întâi această unitate în eternitatea Împărăției lui Dumnezeu prin taina căsătoriei în Biserică.

Conform învățăturii ortodoxe, așa cum este exprimat în ritul sacramental al căsătoriei, crearea copiilor, grija și dragostea pentru aceștia în contextul familiei, este împlinirea normală a iubirii unui bărbat și a unei femei în Hristos.

Bibliografie

1. *** Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea și cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte DANIEL - Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod, Ed. IBMBOR., București, 2015.

2. Abrudan, Pr. Prof. Dr. Dumitru, Cornițescu, Pr. Prof. Dr. Emilian, Arheologie Biblică, Ed. IBMBOR, București, 2002.

3. *** Aghiasmatar, Ed. IBMBOR, București, 2016.

4. Andreicuț, ÎPS Andrei, Spovedanie și comuniune, Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2008.

5. Arzia, Regine, Iudaismul, traducerea de Adina-Gabriela Georgescu Obracea, Ed. Compania Națională a Imprimeriilor Coresi, București, 1996.

6. Avagianou, Aphrodite, Sacred Marriage in the Rituals of Greek Religion, Bern, 1991.

7. Bădescu, Ilie, Sociologie rurală, Editura Mica Valahie, București, 2011.

8. Braniște, Pr. Prof. Dr. Ene, Liturgică Specială (pentru facultățile de teologie), Ed. Nemira, București, 2002.

9. Broscăreanu, Drd. Rene, Despre Taina Sfintei Cununii, în „Ortodoxia”, nr. 1, 1986.

10. Chifăr, Nicolae, Taina Nunții după învățătura Sfinților Părinți, în „Studii Teologice”, nr. 5-7, 1994.

11. Cohen, Albert, Talmudul, traducerea de C. Litman, Ed. Hasefer, București, 2000.

12. *** Cu Părintele Galeriu între Geneză și Apocalipsă, Convorbiri realizate de Dorin Popa, Ed. Harisma, București, 2002.

13. Drăguț, Aurel, Migrația internațională și problemele dezvoltării, Editura Politică, București, 1981.

14. Drimba, Ovidiu, Istoria culturii și civilizației, vol. 3, Ed. Saeculum, București, 2013.

15. Eisenberg, Josy, O istorie a evreilor, traducerea de Jean Roșu, Ed. Humanitas, București, 2006.

16. Evdokimov, Paul, Taina Iubirii/Sfințenia unirii conjugale în lumina tradiției ortodoxe, Asociația Filantropică Medicală Creștină Christiana, București, 2006.

17. Flaceliere, Robert, Daily Life In Greece At The Time Of Herodot, New York:Harper and Row, 1970.

18. Galeriu, Pr. Magistr. Constantin, Taina Nunții, în „Studii Teologice”, an XII (1960), nr. 7-8;

19. Idem, Tâlcuiri la mari praznice de peste an. 22 de modele omiletice, Ed. Anastasia, București, 2001.

20. Gavrilă, Pr. Dr. Vasile, Cununia viață întru împărăție, Fundația „Tradiția Românească”, București, 2004.

21. Hanga, Vladimir, Drept privat roman, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1977.

22. Hrisostom, Arhiepiscop de Etna, Elemente de psihologie pastorală ortodoxă, Ed. Egumenita, Galați, 2003.

23. Kung, Hans, Iudaismul, traducerea de Edmond Nawrotzky Török, Ed. Hasefer, București, 2005.

24. Meyendorff, John, Teologia Bizantină, Ed. IBMBOR, București, 1996.

25. Micle, Ierom. Drd. Veniamin, Cuvântul lui Dumnezeu și Sfintele Taine în Biserica Ortodoxă, în „Ortodoxia”, nr. 4, 1972.

26. Mihăiță, ÎPS Prof. Dr. Nifon, Misiologie creștină, Ed. Asa, București, 2006.

27. Mihoc, Pr. Dr. Constantin, Taina Căsătoriei și Familia Creștină în învățăturile marilor Părinți ai Bisericii din secolul IV, Ed.Teofania, Sibiu, 2002.

28. Moldovan, Pr. Conf. Dr. Ilie, În Hristos și în Biserică. Iubirea taina căsătoriei, vol I, Alba Iulia, 1996.

29. Idem, Taina Nunții, în „Ortodoxia”, Anul XXXI (1979), nr. 3-4.

....

Preview document

Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 1
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 2
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 3
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 4
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 5
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 6
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 7
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 8
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 9
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 10
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 11
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 12
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 13
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 14
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 15
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 16
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 17
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 18
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 19
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 20
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 21
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 22
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 23
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 24
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 25
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 26
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 27
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 28
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 29
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 30
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 31
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 32
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 33
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 34
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 35
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 36
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 37
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 38
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 39
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 40
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 41
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 42
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 43
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 44
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 45
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 46
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 47
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 48
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 49
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 50
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 51
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 52
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 53
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 54
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 55
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 56
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 57
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 58
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 59
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 60
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 61
Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Taina Casatoriei. abordare istorico-liturgica.docx

Alții au mai descărcat și

Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică

Cap. I ÎNSEMNĂTATEA SFINTELOR TAINE ÎN VIAŢA CREŞTINULUI Sfintele Taine alcătuiesc, în unitatea lor indestructibilă, adevărata „Viaţă în...

Iudaismul

Iudaism – doctrina religioasa a evreilor.Se poate referi de asemenea si la sistemul religios al evreilor in general. Cartea misterului pecetluit...

Mănăstirea Putna

Asezata la 72 de kilometri de Cetatea de Scaun a Sucevei, Manastirea Putna, prima si cea mai importanta ctitorie a Binecredinciosului Voievod...

Exegeza Psalmilor la Sfinții Părinți

Introducere Dintre toate scrierile cuprinse în Vechiul Testament, cea mai populară scriere este Psaltirea, numită „O carte a sufletului...

Sinoadele Conciliariste

Scurt Istoric Sinodul de la Pisa a fost convocat la 25 martie 1409, pentru curmarea marei schisme papale, dar în loc s-o aplaneze a lărgit-o. La 5...

Vizitele pastorale ca mijloace de cunoaștere a parohiei și de lucrare pastorală

După cum este cunoscut, preotul este considerat, potrivit slujirii sale, ca fiind continuatorul întreitei slujiri a Mântuitorului Hristos: slujirea...

Nașterea Bisericii Creștine Române

Crestinismul este a doua mare religie monoteista a lumii, intemeiata pe invatatura, persoana si viata lui Iisus, numit si Mesia (Mantuitorul) in...

Logodna în Vechiul Testament

INTRODUCERE Vechii evrei disociau casatoria in doua acte distincte: logodna si cununia. Actul logodnei aducea fata in fata cele doua parti:...

Ai nevoie de altceva?