Ecclesia et Civitas astăzi

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 26464
Mărime: 115.18KB (arhivat)
Publicat de: Marius P.
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pr. Lect. Univ. Dr. Miu Traian Alexandru
Facultatea de Teologie Ortodoxa si Stiintele Educatiei
Universitatea Valahia, Targoviste

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL I: Misiunea Bisericii în zilele noastre
 3. 1. Deschiderea Bisericii spre dialog în societatea postmodernă
 4. 2. Specificul misiunii Bisericii în contemporaneitate
 5. 3. Sensul slujirii misionare în contemporaneitate
 6. CAPITOLUL II: Provocări actuale pentru tânărul contemporan
 7. 1. Individualismul sau egoismul
 8. 2. Evoluția și progresul tehnologiei
 9. 3. Globalizarea economică, politică, culturală
 10. CAPITOLUL III: Nevoi pastoral-misionare specifice tinerilor
 11. 1. Nevoia unei noi paradigme - empatia și dezvoltarea inteligenței emoționale
 12. 2. Catehizarea teologico-culturală
 13. CAPITOLUL IV: Biserica și tinerii
 14. 1. Ajutorul constant în educația și formarea tinerilor
 15. 2. Implicarea Bisericii în vederea integrării tinerilor în activitatea social-comunitară contemporană
 16. 3. Centrarea tinerilor în viața Bisericii. Viața în comuniune - viața Împărăției
 17. CONCLUZII
 18. BIBLIOGRAFIE

Extras din disertație

INTRODUCERE

Ca o manifestare a misiunii Bisericii, slujirea pentru tineret are multe caracteristici în comun cu alte slujiri ale Bisericii. Cu toate acestea, slujirea pentru tineret are propria sa istorie și proces, propria „poveste” care îi ghidează pe cei care exercită această slujire. O relatare a Evangheliei care surprinde în mod special dinamica slujirii tinerilor este povestea ucenicilor pe drumul către Emaus (vezi Luca 24, 13-35).

Când Hristos i-a întâlnit pentru prima dată pe acești ucenici pe drum după moartea și învierea Sa, El i-a întrebat despre ce au fost atât de profund implicați în discuții. El a ascultat cu atenție răspunsul lor în timp ce ei Îi povesteau despre evenimentele din Ierusalim care i-au tulburat și derutat. Când s-au stins, El a răspuns începând să interpreteze semnificația evenimentelor la care fuseseră martori. Împărtășirea lor a continuat până au ajuns la Emaus, unde ucenicii L-au convins pe Iisus să li se alăture la cină. Întâlnirea lor a culminat cu frângerea pâinii, în care ucenicii și-au recunoscut prietenul drept Domnul.

În același mod, slujirea tinerilor începe cu o prezență la tineri care generează încrederea și speranța de a pune întrebări. Ascultarea atentă a preocupărilor tânărului îi permite celui cu care intră în contact să înțeleagă mai profund nevoile și stadiul de creștere ale tinerilor. În acel moment, este capabil să răspundă, împărtășind cu tânărul ajutorul, intuițiile sau valorile care sunt rodul unei vieți înrădăcinate în credință. Prin scoaterea din reflecții tinerilor asupra acțiunii lui Dumnezeu în evenimentele vieții sale, această împărtășire îi permite tânărului să înceapă să formuleze răspunsuri în lumina tradiției mărturisite și a valorilor Evangheliei. Legătura creată în această relație este celebrată în comunitate, cel mai deplin în celebrarea euharistică a comunității ortodoxe.

Dacă urmăm modelul drumului către Emaus, slujirea pentru tineret este misiunea Bisericii de a ajunge în viața de zi cu zi a tinerilor moderni și de a le arăta prezența lui Dumnezeu. Este o întoarcere la modul în care a predat Hristos, punând slujirea înaintea predării și a oamenilor peste instituții. În această slujire, conținutul religios este un mod de viață pentru cel care slujește și pentru tânărul atins, printr-o dezvoltare secvențială a credinței, dependentă de disponibilitatea și nevoia adolescentului.

Povestea drumului către Emaus nu este singurul model pentru slujirea tinerilor care este oferit de narațiunile din Scriptură. Indiferent de povestea specifică a Evangheliei folosită, totuși, ceea ce este cel mai important este ca viziunea slujirii tinerilor să fie înțeleasă și realizată într-o manieră care să fie întemeiată pe valorile Scripturii și ale Evangheliei și orientată către persoane așa cum a fost în mod fundamental lucrarea lui Domnului Hristos.

Datele colectate și interpretate de sociologii religiei într-un proiect major numit Studiul Național al Tineretului și Religiei arată că există trei factori principali care contribuie la păstrarea tradiției religioase a unui tânăr până la vârsta adultă:

1. Părinții tânărului au practicat credința în casă și în viața de zi cu zi, nu doar în medii publice sau bisericești.

2. Tânărul a avut cel puțin un duhovnic sau prieten semnificativ adult, altul decât părinții, care a practicat serios credința.

3. Tânărul a avut cel puțin o experiență spirituală semnificativă înainte de vârsta de 17 ani.

Prin urmare, s-ar putea spune că o persoană are cel mai probabil să păstreze credința creștină de-a lungul vieții adulte dacă a avut trei relații semnificative și sănătoase la începutul și mijlocul adolescenței: una cu părinți creștini credincioși, una cu un duhovnic sau cu un prieten în afara familie și una cu Dumnezeu Însuși.

Dacă un tânăr experimentează toate cele trei relații în copilărie și mai ales în primii ani de adolescență, este mult mai puțin probabil să se îndepărteze de tradiția de credință a familiei lor, pe măsură ce trece la „vârsta adultă” și nu numai. În plus, în timp ce toate cele trei relații sunt importante, ceea ce tânărul observă în acțiunile și viața de zi cu zi a părinților săi este de departe elementul cel mai decisiv.

Concluzia practică este destul de simplă: pentru majoritatea oamenilor, și atunci când sunt privite ca o tendință sociologică, cu excepția cazului în care există un anumit adult în viața unui adolescent care îi arată adolescentului prin exemplu și în contextul unei relații semnificative, pe termen lung, cum este un adult încorporează credința creștină în viața de zi cu zi, niciun program, tabără, excursie, tendință muzicală, reforma bisericii, stil pastoral actualizat, modernizare sau chiar catehizarea nu va face o diferență semnificativă statistic. Mai mult, pentru a-și păstra credința până la vârsta adultă, tinerii trebuie să experimenteze harul lui Dumnezeu pentru ei înșiși, de preferință înainte de ultima parte a liceului.

Scopul acestei lucrări este de a arăta faptul că, deși societatea contemporană caută să-L vădă pe Dumnezeu cu ochii rațiunii, Biserica are toate instrumentele necesare pentru ca tinerii de astăzi și viitorii adulți de mâine să-și gasească călăuza în Ortodoxie, că nu sunt singuri pe drumul anevoios al mântuirii și au întotdeauna sprijin și bune practici de conviețuire cu semenii, dar și cu ei însiși.

Astfel, primul capitol cu un titlu destul de sugestiv, vizează misiunea Bisericii în ziua de astăzi, practic rolul Bisericii și slujirea sa misionară, de care dă dovadă. Biserica a socotit totdeauna vocația sa misionară ca fiind o prelungi‐ re a apostolatului; după cum apostolatul a fost o misiune încredințată de Însuși Hristos, adică o trimitere în numele Său, la fel orice misiune se îndeplinește cu puterea primită de la El. Textele teologice și liturgice ale Bisericii au reținut - în chip cu totul deosebit - acest aspect esențial al misiunii Apostolilor: slujirea cuvântului.

Caracterul misionar este atât de constitutiv Bisericii, încât Biserica nu poate fi separată de misiune. Spiritul Teologiei misionare și înțelegerea răspunderilor misionare ale Bisericii - în interpretarea ortodoxă - sunt fundamentate pe baze eclesiologice, înțelegând prin aceasta că misiunea este autentică și eficace numai prin lucrarea Sfintelor Taine săvârșite de preoția apostolică și prin alte elemente care țin de structura Bisericii. Acest caracter eclesiologic al misiunii arată că predicarea Cuvântului nu e suficientă, dacă e disociată de administrarea Sfintelor Taine. Căci numai acceptarea cuvântului completată de primirea Tainelor, îl încorporează efectiv pe creștin în comuniunea Bisericii.

Bibliografie

1. *** Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită cu binecuvântarea P.F. Daniel, cu aprobarea Sf. Sinod, IBMBOR, București, 2015.

2. Achimescu, Pr. Dr. Nicolae, Religii în dialog, Editura Doxologia, Iași, 2006.

3. Adler, Alfred, Înțelegerea vieții, traducere Raluca Hurduc, Editura Trei, București, 2013.

4. Bauman, Zygmunt, Globalizarea și efectele ei, traducere Marius Conceatu, Editura Antet, Filipeștii de Târg, 2012.

5. Boldișor, Adrian, Importanța și actualitatea dialogului interreligios pentru lumea contemporană: istorie, perspective, soluții, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2015.

6. Bulgakov, Serghei, Ortodoxia, traducere Nicolae Grosu, Editura Paideia, București, 1997.

7. Citirigă, Pr. Conf. Univ. Dr. Vasile, Taina omului și tragedia lui în epoca postmodernă, în vol. „Modernism, postmodernism și religie”, Editura Vasiliana 98, Iași, 2005.

8. Clapsis, Emmanuel, Orthodoxy in Conversation. Orthodox Ecumenical Engagements, Holy Cross Orthodox Press, Brookline, Massachusetts, 2000.

9. Costache, Pr. Prof. Dr. Doru, Maximus the Confessor and John Damascene’s cosmology, în „The T&T Clark Handbook of Christian Theology and the Modern Sciences”, Bloomsbury/T&T Clark, 2020.

10. Idem, Orthodoxy and Science: Insights from the Holy and Great Council, în „The Ecumenical Review”, nr. 72/2020.

11. Guenon, Rene, Criza lumii moderne, Editura Humanitas, București, 2008.

12. Himcinschi, Mihail, Modernitatea, Globalizare, Biserică, în volumul „Biserica în Era Globalizării”, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2003.

13. Kalaitzidis, Pantelis, Ortodoxie și modernitate. O introducere, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2010.

14. Kokulis, Ioannis, Îmbisericirea elevilor, Editura Deisis, Sibiu, 2012.

15. Lemeni, Adrian, Parteneriatul Stat - Biserică în asistența socială, în volumul „Asistența Social-Filantropică și medicală organizată de Biserica Ortodoxă Română în trecut și astăzi”, Editura Basilica a Patriarhiei Române, București, 2012.

16. Lipovetski, Gilles, Fericirea paradoxală, traducere Mihai Ungurean, Editura Polirom, Iași, 2007.

17. Măcriș, Pr. Prof. Iulian, Misiunea Educațională a Bisericii noastre, în „Alamanh bisericesc”, Editat de Arhiepisopia Târgoviștei, Târgoviște, 2013.

18. Neacșu, Gheorghe, Procesul de creație artistică. Perspectiva psihanalitică, în „Revista de psihologie”, nr. 1-2, 1999.

19. Necula, Pr. Conf. Dr. Constantin, Iosu, Pr. Lect. Dr. Mihai, Tinerii și ispitele modernismului, Editura Agnos, Sibiu, 2008.

20. Niculcea, Pr. Lect. Dr. Adrian, Intelectualul român între „moartea lui Dumnezeu” și un creștinism „imaginal”, în vol. „Modernism, postmodernism și religie”, Editura Vasiliana 98, Iași, 2005.

21. Ocoleanu, Pr. Lect. Univ. Dr. Picu, Iisus Hristos Mijlocitorul, Editura Christiana, București, 2008.

22. Patapievici, Horia Roman, Omul recent, Editura Humanitas, București, 2008.

23. Pavel, Constantin C., Tragedia omului în cultura modernă, Editura Anastasia, București, 1997.

24. Părăian, Arhim. Teofil, Veniți de luați bucurie, Editura Teognost, București, 2007.

25. Pătuleanu, Constantin, Filantropia creștină între reperele ei istorice și actualitate, în volumul „Asistența Social-Filantropică și medicală organizată de Biserica Ortodoxă Română în trecut și astăzi”, Editura Basilica a Patriarhiei Române, București, 2012.

26. Pestroiu, David, Centrele Educațional-Filantropice ale Bisericii, în volumul „Asistența Social-Filantropică și medicală organizată de Biserica Ortodoxă Română în trecut și astăzi”, Editura Basilica a Patriarhiei Române, București, 2012.

27. Petrou, Ioannis, Human Development and Overcoming Violence, în „Violence and Christian Spirituality. An Ecumenical Conversation”, Edited by Emmanuel Clapsis, WCC Publications, Geneva, 2007.

28. Petraru, Pr. Prof. Univ. Dr. Gheorghe, Paradigme conceptuale moderniste și postmoderniste și impactul lor asupra teologiei și misiunii Bisericii, în vol. „Modernism, postmodernism și religie”, Editura Vasiliana 98, Iași, 2005.

29. Plămădeală, Dr. Antonie, Preotul în biserică, în lume, acasă, Sibiu, 1996.

...

Preview document

Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 1
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 2
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 3
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 4
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 5
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 6
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 7
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 8
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 9
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 10
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 11
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 12
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 13
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 14
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 15
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 16
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 17
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 18
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 19
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 20
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 21
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 22
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 23
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 24
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 25
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 26
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 27
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 28
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 29
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 30
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 31
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 32
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 33
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 34
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 35
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 36
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 37
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 38
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 39
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 40
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 41
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 42
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 43
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 44
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 45
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 46
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 47
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 48
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 49
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 50
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 51
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 52
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 53
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 54
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 55
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 56
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 57
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 58
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 59
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 60
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 61
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 62
Ecclesia et Civitas astăzi - Pagina 63

Conținut arhivă zip

 • Ecclesia et Civitas astazi.docx

Alții au mai descărcat și

Sfânta Liturghie

Introducere A defini Sfânta Liturghie şi a explica semnificaţia ei nu este o sarcină deloc uşoară. Tradiţia patristică o vede a fi spaţiul...

Iudaismul

Iudaism – doctrina religioasa a evreilor.Se poate referi de asemenea si la sistemul religios al evreilor in general. Cartea misterului pecetluit...

Mănăstirea Putna

Asezata la 72 de kilometri de Cetatea de Scaun a Sucevei, Manastirea Putna, prima si cea mai importanta ctitorie a Binecredinciosului Voievod...

Exegeza Psalmilor la Sfinții Părinți

Introducere Dintre toate scrierile cuprinse în Vechiul Testament, cea mai populară scriere este Psaltirea, numită „O carte a sufletului...

Sinoadele Conciliariste

Scurt Istoric Sinodul de la Pisa a fost convocat la 25 martie 1409, pentru curmarea marei schisme papale, dar în loc s-o aplaneze a lărgit-o. La 5...

Nașterea Bisericii Creștine Române

Crestinismul este a doua mare religie monoteista a lumii, intemeiata pe invatatura, persoana si viata lui Iisus, numit si Mesia (Mantuitorul) in...

Mănăstirea Cetățuia

Ctitorul Manastirii CETATUIA este domnul Gheorghe Duca. Zidirea s-a inceput in anul 1669 si s-a finalizat in 1672. Inscriptia in limba greaca,...

Ai nevoie de altceva?